» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 1 - Wat is Marketing?

Inhoudsopgave

1.1 - De markt is je uitgangspunt

Wat zijn de overeenkomsten tussen deze vijf voorbeelden:

 • Eetcafé The Student maakt een internationale menukaart.
 • Portimporteur De Jeude opent de webshop “Port Portal”.
 • Automerk Lancia adverteert op de radio tijdens de avondspits.
 • Ziekenhuis De Zeistkliniek houdt een sponsoractie.
 • Zwemtrainer Thea van de Water verhoogt haar uurtarief.

Ze hebben alle vijf te maken met klanten, gebruikers, de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
. Al deze grote en kleine ondernemers maken keuzes over hun relatieRelatieIn dienstenmarketing: commercieel verband tussen klant en dienstverlener. Er wordt onderscheid gemaakt tussen continue en discrete relaties....

klik voor meer informatie
met die markt: ze doen iets wel, ze doen iets niet meer, ze veranderen hun prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
, hun aanbod, hun reclameReclameOverredende commerci√ęle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be√Įnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
, enzovoort. Hun keuzes zijn marktgericht. In Nederland noemen we de mensen die zulke keuzes maken vaak marketeers (het is nep-Engels, “marketers” is Engels), en marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
is hun vak.

MarketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
is een manier van denken en werken waarbij je keuzes maakt met de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
als uitgangspunt. Marketeers zoeken en geven antwoord op de vraag:

In marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
gaat het om het ruilen van het ene tegen het andere. Meestal gaat het om geld (van de klanten), dat wordt geruild tegen goederen of diensten (van de onderneming). Het ruilen heet ook een ruiltransactieRuiltransactieDe overdracht van goederen en/of geld. Ruiltransacties vinden plaats in natura of met behulp van geld dat als ruilmiddel fungeert. Ruil is een wezenlijk element van marketing, omdat onze maatschappij op arbeidsverdeling berust....

klik voor meer informatie
, of kortweg: transactie.

Het ruilen met geld ken je maar al te goed als consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
. Je koopt spullen in de winkelWinkelDetailhandel met een vaste vestigingsplaats....

klik voor meer informatie
of on-line, je laat je een dienstDienstActiviteit of nuttigheid die bij koop niet leidt tot het bezit of eigendom van iets tastbaars. De voortbrenging van een dienst kan al of niet zijn gebonden aan een fysiek product. ...

klik voor meer informatie
leveren in een restaurant of een zwembad. Of je gaat naar een school met een opleiding die bij je past. Sommige organisaties willen winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
maken (die noemen we: ondernemingen, bedrijven). Maar er zijn ook organisaties die moeten zorgen dat ze niet of niet te veel verlies maken (die noemen we instellingen, bijvoorbeeld scholen, ziekenhuizen, zwembaden, die vaak subsidie krijgen van de overheidOverheidVerzamelnaam voor instanties die het openbaar gezag over een bepaald gebied of thema voeren. Denk daarbij aan gemeenten, provincies, Rijk, Europese Commissie. Maar ook aan Keuringsdienst voor Waren, Belastingdienst, en al dergelijke overheidsdiensten. In de marketing is de overheid op...

klik voor meer informatie
om er voor iedereen te zijn).

Of een organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
nu op winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
gericht is of niet, marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
is vaak onmisbaar om te kunnen bestaan en nuttig te zijn voor de mensen aan wie je iets levert. In dit boek hebben we het meestal over ondernemingen of bedrijven, maar we bedoelen alle organisaties die marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
gebruiken.

MarketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
is dus een activiteit van kleine en grote organisaties die ervoor zorgt:
Omdat jij als klantKlantPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
kan kiezen wat je koopt, is het belangrijk dat marketeers zorgen voor een aanbod dat aantrekkelijk is. Het moet anders of beter zijn dan wat er al wordt aangeboden. Een bedrijf kan zich op veel manieren onderscheiden van de andere aanbieders, de concurrenten:
 • Met andere producten (bijv. een toeristenmenu)
 • Op andere plekken verkopen (bijv. een webshop)
 • Aantrekkelijker adverteren (bijv. met humor)
 • Beter in de samenleving passen (bijv. zorgvuldig omgaan met het milieu)
 • Goedkoper, of duurder, of makkelijker aan te schaffen
 • Je richten op “vergeten” groepen, voor wie er nog niets is

Wat is nu “de markt”? Dat zijn de mensen die een bepaalde behoefteBehoefteEen behoefte is een door de mens geconstateerd tekort aan ¬Ďiets¬í. Er is altijd een inwendige of uitwendige prikkel voordat iemand zich bewust wordt van een behoefte. Als de behoefte bewust en intens genoeg is, ontstaat een motief. Binnen behoeften is er een onderscheid tussen de primaire behoeften...

klik voor meer informatie
hebben, waarvoor ze iets zouden willen kopen. Andere veelgebruikte woorden voor “de markt” zijn:
 • De klanten
 • De consumenten
 • De afnemers
 • De eindgebruikers
 • De gebruikers

Samengevat: Voor een marktgerichte aanpak ontwikkelt de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
activiteiten. Eerst wordt onderzocht aan welke producten de consumenten behoefteBehoefteEen behoefte is een door de mens geconstateerd tekort aan ¬Ďiets¬í. Er is altijd een inwendige of uitwendige prikkel voordat iemand zich bewust wordt van een behoefte. Als de behoefte bewust en intens genoeg is, ontstaat een motief. Binnen behoeften is er een onderscheid tussen de primaire behoeften...

klik voor meer informatie
hebben. Dan worden deze behoeften vertaald in concrete producten. Vervolgens gaat de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
die producten produceren. Daarna moet men de consumenten informeren over die producten. Ten slotte is het de bedoeling dat de producten rechtstreeks of via de tussenhandelTussenhandelHandelsondernemingen die, deel uitmakend van het distributiekanaal, een aantal marketingfuncties verrichten....

klik voor meer informatie
bij de consumenten terecht komen.
De gele kippen
Een groep grote graanverbouwers in de Verenigde Staten merkte dat hun granen in Zuid-Amerika weinig verkocht werden als kipenover. Ze lieten marktonderzoekMarktonderzoekHet verzamelen en analyseren van gegevens om marketingbeslissingen te kunnen nemen. Marktonderzoek dient voor het beperken van de risico’s die met beslissingen samenhangen. De statistiek biedt bruikbare technieken voor de verwerking van getalsmatige gegevens uit marktonderzoek. Marktonderzoek...

klik voor meer informatie
doen naar de vraag: waarom zo weinig? De reden was dat de mensen in Zuid-Amerika graag kippenvlees eten dat mooi geel is. Ze voeren hun kippen daar met maïs, dan het wordt het kippenvlees geel. Maïs is nogal duur, maar met andere, goedkopere granen krijg je bleek kippenvlees en dat lusten ze daar niet. Zij zijn overtuigd dat bleke kippen zieke kippen zijn.
Toen volgde een staaltje marktgericht denken. De graanverbouwers in de VS gingen op grote schaal afrikaantjes verbouwen, plantjes met oranje-gele bloemetjes. De bloemen worden gedroogd en vermalen tot een geel poeder dat voor kippen en mensen onschadelijk is. Dit poeder mengen ze met goedkoop graan. En kijk: door het eten van dit gele voer wordt het kippenvlees ook geel. Hij lijkt dus net zo gezond als een kip die met maïs is gevoerd. Nu eet de Zuid-Amerikaan het met smaak.
Bron: diverse bronnen.