» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 10 - Merkenbeleid

Inhoudsopgave

10.1 - Merk en merkartikel

Ben jij bijvoorbeeld te beïnvloeden door een advertentie? Ga jij voor Allure van Chanel?
Is dat wel een goed productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
? Wat betekent het merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
Chanel voor jou?

Onder een merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
verstaan we: een naam, een symboolSymboolTeken, beeld, persoon of enig ander object dat binnen een cultuur een gemeenschappelijke betekenis heeft, die de directe functie van het object overstijgt. Voorbeeld: de 7 is een teken dat een (directe) rekenkundige functie heeft, maar staat als symbool voor ¬Ďheilig¬í, ¬Ďperfect¬í. Rood is een kleur,...

klik voor meer informatie
, een ontwerp of een combinatie hiervan, toegevoegd aan een productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
of dienstDienstActiviteit of nuttigheid die bij koop niet leidt tot het bezit of eigendom van iets tastbaars. De voortbrenging van een dienst kan al of niet zijn gebonden aan een fysiek product. ...

klik voor meer informatie
van een of meer aanbieders, teneinde dit productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
of deze dienstDienstActiviteit of nuttigheid die bij koop niet leidt tot het bezit of eigendom van iets tastbaars. De voortbrenging van een dienst kan al of niet zijn gebonden aan een fysiek product. ...

klik voor meer informatie
te onderscheiden van concurrerende producten of diensten.
Een merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
is dus bij uitstek een middel om zich te identificeren. De belangstelling voor merken en merkenbeleid is de laatste jaren sterk toegenomen. Zowel producenten als detaillisten worden zich meer en meer bewust van de waardeWaardeWaarden zijn stevig verankerde opvattingen over wat in het leven zinvol en het nastreven waard is. We onderscheiden eindwaarden, die het denken van mensen bepalen, en instrumentele waarden, die het gedrag van mensen be√Įnvloeden...

klik voor meer informatie
en het belang van hun merk(en).

Tegenwoordig worden producten, door vergevorderde technologische ontwikkelingen, in instrumentele zin steeds eenvormiger.
Voorbeelden:
  • alle auto’s hebben dezelfde windtunnelvorm;
  • alle levensmiddelen zijn er ook in een ‘light’-variant;
  • alle wasmiddelen zijn er ook in vloeibare vorm.
Daardoor krijgt de producent een steeds grotere behoefteBehoefteEen behoefte is een door de mens geconstateerd tekort aan ¬Ďiets¬í. Er is altijd een inwendige of uitwendige prikkel voordat iemand zich bewust wordt van een behoefte. Als de behoefte bewust en intens genoeg is, ontstaat een motief. Binnen behoeften is er een onderscheid tussen de primaire behoeften...

klik voor meer informatie
om zijn fysieke productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
ten aanzien van de (toegevoegde) emotionele waarden te laten onderscheiden van dat van zijn concurrenten. Hij wil zijn productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
een eigen imagoImagoEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zo’n onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image). ...

klik voor meer informatie
meegeven: prestigePrestigeHet sociale aanzien dat iemand heeft, denkt te hebben of nastreeft. ...

klik voor meer informatie
, sportiviteit, bij een bepaalde groep horen, enzovoort. Het merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
is bijzonder geschikt om deze psychologische kanten van het uitgebreide productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
voor de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
zichtbaar en identificeerbaar te maken.

Het onderscheiden van het eigen productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
ten opzichte van de producten van de concurrenten en het bewust maken van de consumenten van de verschillen tussen de betreffende producten heeft te maken met het postioneren van het product: dus met productdifferentiatieProductdifferentiatieHet eigen product in vergelijking met concurrerende producten anders, aantrekkelijker maken voor de consument. Dit kan door middel van variaties in model, features, verpakking. Doordat de consument een voorkeur gaat krijgen voor het eigen product, kan een eigen deelmarkt ontstaan. Sommige auteurs...

klik voor meer informatie
. Het merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
is dan een mogelijkheid tot differentiatieDifferentiatieIn de concurrentiestrategie (volgens M.E. Porter): strategie waarbij de onderneming haar productaanbod laat verschillen van dat van de concurrentie op een of meer punten die voor de markt belangrijk zijn. De hogere kostprijs die hiervan het gevolg is, moet worden goedgemaakt door een hogere...

klik voor meer informatie
.

Een merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
bestaat vaak uit een merknaamMerknaamHet uitspreekbare gedeelte van het merk: het wordt meestal wettig gedeponeerd en is dan wettelijk beschermd. ...

klik voor meer informatie
en/of een beeldmerkBeeldmerkHet niet uitspreekbare gedeelte van een merk, zoals kleur, symbool, enzovoort....

klik voor meer informatie
. De merknaamMerknaamHet uitspreekbare gedeelte van het merk: het wordt meestal wettig gedeponeerd en is dan wettelijk beschermd. ...

klik voor meer informatie
is het gedeelte van het merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
dat kan worden uitgesproken. Het beeldmerkBeeldmerkHet niet uitspreekbare gedeelte van een merk, zoals kleur, symbool, enzovoort....

klik voor meer informatie
(of: merkteken) is het gedeelte dat kan worden herkend, maar niet kan worden uitgesproken.Een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
kan haar merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
beschermen tegen gebruik door mogelijke concurrenten. Dit geldt zowel voor de merknaamMerknaamHet uitspreekbare gedeelte van het merk: het wordt meestal wettig gedeponeerd en is dan wettelijk beschermd. ...

klik voor meer informatie
als voor het merkteken. Is het merkteken bijvoorbeeld een symboolSymboolTeken, beeld, persoon of enig ander object dat binnen een cultuur een gemeenschappelijke betekenis heeft, die de directe functie van het object overstijgt. Voorbeeld: de 7 is een teken dat een (directe) rekenkundige functie heeft, maar staat als symbool voor ¬Ďheilig¬í, ¬Ďperfect¬í. Rood is een kleur,...

klik voor meer informatie
(de Mercedes ster), een ontwerp (de vierkante fles van Bokma) of een specifieke kleurencombinatie, dan kan ook dit beschermd worden. Het mooiste is als het beeldmerkBeeldmerkHet niet uitspreekbare gedeelte van een merk, zoals kleur, symbool, enzovoort....

klik voor meer informatie
ook een eigenschap van de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
of het productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
symboliseert; een voorbeeld is het logo van de NS dat snelheid of rails symboliseert; een ander voorbeeld is de RVS met de paraplu die symboliseert dat je niet nat wordt.

Een merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
dat voor wettelijke bescherming in aanmerking wil komen: Een merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
dat wettelijk beschermd is door inschrijvingInschrijvingHet uitbrengen van een bod door aspirant-kopers op een door hen van tevoren bezichtigde partij goederen. Dit gebeurt door middel van het inleveren van gesloten briefjes. De hoogste inschrijver wordt eigenaar. Niet te verwarren met inschrijving bij aanbesteding....

klik voor meer informatie
in een nationaal of internationaal merkenregister, wordt een handelsmerkHandelsmerkIn juridische zin een wettelijke term, ter bescherming van de exclusieve rechten van de aanbieder van een product/artikel met betrekking tot het gebruik van een merk. In het marketingjargon betekent handelsmerk een merk dat een distribuant hanteert om de door hem/haar ge√Įntroduceerde en verkochte...

klik voor meer informatie
(of:trade mark) genoemd. Vaak gebruikt men dan het ® - teken.

Bavaria woedend op Beierse rechter
Brouwer Bavaria heeft in de Duitse deelstaat Beieren een rechtszaak verloren over zijn merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
Bavaria Holland Beer. Een rechtbank in München oordeelde dat het merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
ten onrechte suggereert Beiers te zijn. De zaak was aangespannen door de Beierse brouwersvereniging. Bavaria is woedend. Volgens directeur Peter Swinkels beschermt justitie de Duitse brouwers. ‘De rechter gaat volledig voorbij aan het feit dat we al in 1995 onze merkregistratie in heel Duitsland geregeld hadden.’
De Beierse brouwers en de rechter baseren zich op een besluit van de Europese CommissieCommissieGroep functionarissen met een gezamenlijke, meestal tijdelijke, opdracht. Door de verscheidenheid in disciplines is grote kennis en vakbekwaamheid in het comité vertegenwoordigd. Opdrachten liggen vaak in het oplossen van specifieke problemen van de onderneming, bijvoorbeeld een kwaliteitsprobleem....

klik voor meer informatie
uit 2001 over geogragische aanduidingen dat bescherming biedt aan producten als Gouda- en Parmezaanse kaas.
Bron: Adformatie juni 200410.1.1 - Voordelen en nadelen van een merkartikel

Elk productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
dat een merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
draagt, is nog geen merkartikelMerkartikelEen merkartikel is een gemerkt artikel met een zodanig grote trouwe afnemersgroep, dat het betreffende merk in principe voor langere termijn een meerwaarde geeft aan het product....

klik voor meer informatie
. Een merkartikelMerkartikelEen merkartikel is een gemerkt artikel met een zodanig grote trouwe afnemersgroep, dat het betreffende merk in principe voor langere termijn een meerwaarde geeft aan het product....

klik voor meer informatie
is een gemerkt artikel met een zodanig grote trouwe afnemersgroep, dat het betreffende merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
in principe voor langere termijn een meerwaarde geeft aan het productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
. Een merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
zonder meerwaarde noemen we een fantasiemerkFantasiemerkEen merk zonder meerwaarde. ...

klik voor meer informatie
(of: fancymerk).
De kracht van een merkartikelMerkartikelEen merkartikel is een gemerkt artikel met een zodanig grote trouwe afnemersgroep, dat het betreffende merk in principe voor langere termijn een meerwaarde geeft aan het product....

klik voor meer informatie
kan worden afgelezen aan de mate waarin het erin slaagt een koopkrachtige en trouwe klantengroep aan zich te binden. Hoe groter en trouwer de groep, des te sterker is het merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
.


Sterke merken
De sterkste merken in Europa zijn van nationale origine, zo blijkt uit het jaarlijkse BrandAsset Valuator-onderzoek van CONSULT BrandBrandNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
Strategy en de universiteit Nyenrode. Dit onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
wordt sinds 1993 gehouden in 44 Europese landen. Volgens CONSULT-directeur André Soff speelt – ondanks de Europese eenwording – nationale trots nog altijd een doorslaggevende rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
als het gaat om de keuze voor merken. Dat betekent dat een wereldmerk als Coca-Cola weliswaar als sterkste pan-Europese merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
uit de bus komt, maar het in de individuele landen uiteindelijk toch aflegt tegen de nationale merken. ‘Het credo Think global, act local is zeker van toepassing op de Europese marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
, en lokale verschillen zorgen ervoor dat er minder synergieSynergieHet verschijnsel dat de samenvoeging van twee processen of functies tot een vergrote totaalprestatie kan leiden (het omgekeerde bestaat ook). Voorbeeld: de samenvoeging van de groothandelsfunctie en de detailhandelsfunctie, zoals in verticale marktsystemen, leidt (als het goed is) tot synergie. Dat...

klik voor meer informatie
te halen valt bij het bouwen van sterke internationale merken in Europa’, aldus Soff. Maar gelukkig zijn er lichtpuntjes: ‘Er zijn veel sectoren waarin de merken voor uitdagingen staan die in heel Europa hetzelfde zijn.’ Als succesvolle voorbeelden van merken in Europa noemt Soff Aldi, Red Bull, Metro, IKEA en Easyjet.
Bron: persbericht Consult juli 2004


Een merkartikelMerkartikelEen merkartikel is een gemerkt artikel met een zodanig grote trouwe afnemersgroep, dat het betreffende merk in principe voor langere termijn een meerwaarde geeft aan het product....

klik voor meer informatie
roept bij de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
een specifieke associatie op: het heeft een eigen identiteit die voor een meerwaarde zorgt. Hiermee is tegelijkertijd het belangrijkste voordeel van een merkartikelMerkartikelEen merkartikel is een gemerkt artikel met een zodanig grote trouwe afnemersgroep, dat het betreffende merk in principe voor langere termijn een meerwaarde geeft aan het product....

klik voor meer informatie
voor de producent duidelijk: een merkartikelMerkartikelEen merkartikel is een gemerkt artikel met een zodanig grote trouwe afnemersgroep, dat het betreffende merk in principe voor langere termijn een meerwaarde geeft aan het product....

klik voor meer informatie
geeft een eigen identiteit (in termen van imagoImagoEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zo’n onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image). ...

klik voor meer informatie
, expressie, ideële aspecten) aan het productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
van een producent. Het voegt daarmee dus iets onderscheidends aan het productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
toe.

De voordelen van een merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
zijn:Tegenover deze voordelen staat als grootste ‘nadeel’: de hoge kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
. Het creëren van een merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
kost geld: verpakkingVerpakkingDe verpakking speelt tegenwoordig een belangrijke rol; ze omvat veel meer dan bescherming van het product. Andere functies van de verpakking zijn: gebruiksgemak, opvallendheid, herkenbaarheid, emotional appeal, informatiebron, vergemakkelijken van vervoer, opslag en effici√ęnt hanteerbaar bij de...

klik voor meer informatie
, ontwerp, inschrijvingInschrijvingHet uitbrengen van een bod door aspirant-kopers op een door hen van tevoren bezichtigde partij goederen. Dit gebeurt door middel van het inleveren van gesloten briefjes. De hoogste inschrijver wordt eigenaar. Niet te verwarren met inschrijving bij aanbesteding....

klik voor meer informatie
, reclameReclameOverredende commerci√ęle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be√Įnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
. Maar ook het onderhouden van de merkbekendheidMerkbekendheidGrootheid (meestal percentage) die aangeeft hoeveel consumenten het merk kennen. Het is een graadmeter voor de sterkte van een merk. We kennen: - Onbekendheid Een onbekend merk is voor de consument vrijwel gelijk aan een merkloos artikel. Het heeft voor hem geen toegevoegde waarde. - Passieve...

klik voor meer informatie
kost geld: reclameReclameOverredende commerci√ęle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be√Įnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
. Soms heeft een bekend merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
nog een nadeel, namelijk als er iets mis is met het merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
. Dan werkt het als een boemerang: de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
weet, juist door het merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
, feilloos welke producten hij niet meer moet kopen.


10.1.2 - Voorwaarden voor een merkartikel

 Een productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
moet aan de volgende voorwaarden voldoen, wil men er met succes een merkartikelMerkartikelEen merkartikel is een gemerkt artikel met een zodanig grote trouwe afnemersgroep, dat het betreffende merk in principe voor langere termijn een meerwaarde geeft aan het product....

klik voor meer informatie
van kunnen maken: Kiest de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
voor een merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
, dan volgt nog een aantal vragen: