» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus

Inhoudsopgave

11.1 - De noodzaak van nieuwe producten

Voor bijna elke ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
is het noodzakelijk om regelmatig nieuwe producten op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
te brengen. De volgende factoren spelen hierbij een rol:


Innovatie: vele kleine stapjes
Veel ondernemingen denken dat ware innovatie een kwestei is van Het Grote Idee vinden. In werkelijkheid ziet succesvolle innovatie er vaak heel anders uit. Te veel ondernemingen zijn bij hun innovatie-activiteiten wanhopig op zoek naar die ene grote megahit waarmee ze weer even vooruit kunnen. Sommige bedrijven slagen daarin – de Senseo van Philips en DE, de Beertender-thuistap van Krupps en Heineken – maar dat zijn uitzonderingen. Kassuccessen met nieuwe producten worden steeds schaarser. Een bijkomend probleem is de steeds verdergaande fragmentering van markten in kleine nichemarkten waarin producten zijn toegesneden op relatief kleine groepen gebruikers. Ook dat verkleint de kansen op megamassamarkthits, Bedrijven doen er beter aan zich bij hun innovatie-inspanningen te richten op het implementeren van grote aantallen en reeksen kleine verbeteringen in plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
van op het vinden van die ene blockbuster. Een erkend innovatief bedrijf als Gilette bijvoorbeeld werkt op die manier: continue en systematische innovatie in kleine stapjes. Er zijn bovendien – naast productinnovatieProductinnovatieOntwikkelen van volledig nieuwe producten (nieuw voor onderneming en samenleving)....

klik voor meer informatie
– verschillende andere interessante innovatiegebieden die mooie concurrentievoordelen en navenante winsten kunnen opleveren.
Denk aan operationele innovatie: bedrijfsprocessen herinrichten of verbeteren.
Denk aan strategische innovatie: vindingrijke strategieën bedenken zonder dat er spectaculair wordt geïnnoveerd in de onderliggende technologieën of producten / diensten.
Denk aan vraaginnovatie: op zoek gaan naar nieuwe vormen van marktvraag en zich zo aanpassen/omvormen dat die nieuwe behoeften worden vervuld.
Bron: The Economist, 2004


In figuur 11.1 is duidelijk te zien wat er gebeurt, als de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
niet voortdurend met nieuwe producten komt: doordat de winstbijdrage en/of de omzetbijdrage van de bestaande producten (hier A, B en C) in de tijd terugloopt (productlevenscyclus), ontstaat er een winsttekort en/of omzettekort.


Figuur 11.1 Het assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
, gekoppeld aan ondernemingsdoelstellingen.

Het managementManagementDe essentie van leiding is het richting geven aan actie van personen en deze actie op gang brengen en bestuderen om het gestelde doel te bereiken. Elementen van leiding zijn dan ook: analyse, planning, uitvoering en controle. Op grond hiervan kan een onderscheid worden gemaakt tussen: -...

klik voor meer informatie
beslist hoe de omzetkloofOmzetkloofSituatie dat de geplande winst of omzet niet wordt gehaald doordat de afname van een product terugloopt in de tijd. Er ontstaat dan een winst- of omzettekort. Dit is een risico dat een onderneming loopt wanneer ze niet voortdurend komt met nieuwe producten die de plaats van de oude producten moeten...

klik voor meer informatie
moet worden opgevuld. De Ansoffgroeistrategieën geven hiervoor een aanknopingspunt. ProductontwikkelingProductontwikkelingBegrip dat op drie manieren kan worden onderscheiden, namelijk als: - Groeistrategie: met nieuwe producten op de bestaande markt de omzet verhogen. Macro-omgeving en concurrentie, groei, continu√Įteit en winst maken productontwikkeling noodzakelijk. We kennen de volgende groeistrategie√ęn: *...

klik voor meer informatie
is een van die Ansoffgroeistrategieën, al moeten we bedenken dat er verschillende soorten nieuwe producten zijn en dat ook bij de andere Ansoff-strategieën ontwikkeling van nieuwe producten kan voorkomen. Op deze twee aspecten gaan we hierna in.