» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus

Inhoudsopgave

11.2 - Wat is een nieuw product

Nieuwe producten zijn er in diverse graden van nieuwheid, variërend van geheel nieuw voor de gehele samenleving (bijvoorbeeld de DVD) tot een kleine aanpassing – bijvoorbeeld in modelModelEen in (wiskundige) symbolen uitgedrukte theorie of een stukje op kleine schaal nagebootste werkelijkheid. ...

klik voor meer informatie
, samenstelling of smaak – van een bestaand productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
(vernieuwde iPad).
De maatstaf die we hier hanteren, is eenvoudig: een productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
is voor een bepaalde ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
nieuw, als het anders is dan de huidige producten van die ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
.

Dus ook de simpele smaakaanpassing is een productontwikkelingsbeslissing. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat naarmate de mate van nieuwheid groter is, wanneer:

We onderscheiden de volgende graden van nieuwheid: