» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus

Inhoudsopgave

11.3 - De productpolitiek

Afhankelijk van de manier waarop de winst/omzetkloof wordt opgevuld, zijn er verschillende hiërarchische niveaus bij de productontwikkelingProductontwikkelingBegrip dat op drie manieren kan worden onderscheiden, namelijk als: - Groeistrategie: met nieuwe producten op de bestaande markt de omzet verhogen. Macro-omgeving en concurrentie, groei, continu√Įteit en winst maken productontwikkeling noodzakelijk. We kennen de volgende groeistrategie√ęn: *...

klik voor meer informatie
betrokken. Een simpele productmodificatieProductmodificatieStrategie in de volwassenheidsfase. Het veranderen/vernieuwen van elementen van het product of de productattributen met het doel nieuwe kopers aan te trekken (afkomstig van de concurrentie), dan wel bestaande kopers tot een hoger gebruik aan te zetten door kwaliteitsverbetering, features toevoegen,...

klik voor meer informatie
, bedoeld voor verdere marktpenetratieMarktpenetratieHet streven naar omzetvergroting door stimulering van het verbruik van een bestaand product in de huidige markten of door afnemers van concurrenten over te nemen. ...

klik voor meer informatie
, wordt door productmanagers uitgewerkt. Productinnovaties en toevoegen van een nieuwe productgroepProductgroepAantal met elkaar samenhangende producten. De samenhang kan liggen in: behoeftebevrediging, grondstoffen, productieproces, gebruik en distributie. De verantwoordelijkheid voor een productgroep behoort meestal bij een productgroepmanager. Productgroepbeslissingen zijn: - uitbreiding van de...

klik voor meer informatie
behoren daarentegen tot de verantwoordelijkheid van het topmanagementTopmanagementDe top van de onderneming. De voornaamste functie is de constituerende leiding, de strategische planning van de onderneming. Hiernaast komen de dirigerende leiding (leiding geven aan andere leidinggevende functionarissen in de onderneming) en de controle van het gehele ondernemingsgebeuren....

klik voor meer informatie
. Voor alle betrokkenen geldt dat ze binnen een bepaald kader moeten werken, binnen de zogenoemde productpolitiekProductpolitiekVastlegging op welke wijze en tot hoever de diverse niveaus in de onderneming betrokken zijn/verantwoordelijk zijn voor de te onderscheiden graden van productontwikkeling. Wordt aangegeven door de langetermijnondernemingsstrategie. Simpele modificaties van het product worden door de productmanagers...

klik voor meer informatie
.

De productpolitiekProductpolitiekVastlegging op welke wijze en tot hoever de diverse niveaus in de onderneming betrokken zijn/verantwoordelijk zijn voor de te onderscheiden graden van productontwikkeling. Wordt aangegeven door de langetermijnondernemingsstrategie. Simpele modificaties van het product worden door de productmanagers...

klik voor meer informatie
wordt aangegeven door de langetermijnondernemingsstrategie. Deze omvat de volgende interne regels voor de productontwikkeling:

Voorwaarden met betrekking tot nieuwe producten:
  • alleen nieuwe producten met een bepaalde potentiële marktgrootte;
  • alleen nieuwe producten voor markten met een bepaalde groei;
  • alleen nieuwe producten die binnen een bepaalde termijn geïntroduceerd kunnen worden.
Doelstellingen voor nieuwe producten:


De concurrentiefilosofie ten aanzien van nieuwe producten
Elke ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
heeft een bepaalde filosofie waarmee ze de concurrentiestrijd wil voeren:
  • kostenvoordeel;
  • productdifferentiatie;
  • marktspecialisatie;
Het te ontwikkelen nieuwe productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
moet bij de filosofie van de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
passen.

De wijze van uitwerking van de productontwikkeling
Vooral bij ontwikkeling van producten met een hoge graad van nieuwheid heeft men de keuze uit verschillende mogelijkheden: