» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus

Inhoudsopgave

11.4 - Risico's van productontwikkeling

Hoewel productontwikkelingProductontwikkelingBegrip dat op drie manieren kan worden onderscheiden, namelijk als: - Groeistrategie: met nieuwe producten op de bestaande markt de omzet verhogen. Macro-omgeving en concurrentie, groei, continuteit en winst maken productontwikkeling noodzakelijk. We kennen de volgende groeistrategien: *...

klik voor meer informatie
een noodzaak is voor de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
, betekent het wel een groot risicoRisicoDe consument die een aankoop overweegt, neemt daarbij risicos waar. Hij is onzeker over de gevolgen van de genomen beslissing. Het gaat om de volgende risicos: - financieel (is het product zijn geld waard?; hoe hoog worden de gebruikskosten?); - functioneel (zal het product leveren wat ik...

klik voor meer informatie
. In de ontwikkeling van het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
en in de lanceringLanceringBegrip: Lancering zie ook: Productontwikkelingsproces Laatste fase van het productontwikkelingsproces: het op de markt brengen van het product. ...

klik voor meer informatie
daarvan op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
wordt veel geld gestoken, terwijl de kansKansDe waarschijnlijkheid waarmee een situatie (of alternatief) zal voorkomen....

klik voor meer informatie
dat het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
na lanceringLanceringBegrip: Lancering zie ook: Productontwikkelingsproces Laatste fase van het productontwikkelingsproces: het op de markt brengen van het product. ...

klik voor meer informatie
bij lange na niet het verwachte resultaat haalt, vrij groot is. Volgens allerlei onderzoekingen ligt het mislukkingspercentage bij consumentengoederenConsumentengoederenGoederen bestemd voor de consument als eindgebruiker....

klik voor meer informatie
op 50%: 1 op de 2 producten voldoet niet aan het verwachte resultaat.

De risico’s van nieuwe producten hangen samen met: Uiteraard zijn deze risico’s groter naarmate de graad van nieuwheid van het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
hoger is.

De risico’s van productontwikkelingProductontwikkelingBegrip dat op drie manieren kan worden onderscheiden, namelijk als: - Groeistrategie: met nieuwe producten op de bestaande markt de omzet verhogen. Macro-omgeving en concurrentie, groei, continuteit en winst maken productontwikkeling noodzakelijk. We kennen de volgende groeistrategien: *...

klik voor meer informatie
kunnen enigszins worden beperkt door:

AEGON: een procedure bij productontwikkeling


Bij de verzekeringsmaatschappij Aegon werd een idee voor een nieuw productNieuw productWe onderscheiden de volgende graden van nieuwheid: - productinnovatie; - nieuw merk; - varianten van bestaande producten; - productmodificatie. ...

klik voor meer informatie
getoest aan de hand van een speciaal modelModelEen in (wiskundige) symbolen uitgedrukte theorie of een stukje op kleine schaal nagebootste werkelijkheid. ...

klik voor meer informatie
. Zie figuur 11.2

Zoals de eerste kolom aangeeft, dient de drager van het idee een probleem (latent of actief) voor de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
op te lossen. Dat moet onder woorden zijn gebracht.Figuur 11.2 Referentiekader afnemers

Een probleem kan bijvoorbeeld zijn: de oudedagsvoorziening. Dan volgt fase twee,  waarin wordt nagegaan hoe groot het probleem is. Stelt het weinig voor en valt er dus weinig geld aan te verdienen, dan volgen er geen verdere stappen. In fase drie wordt onderzocht of consumenten zelf al een oplossing hebben voor hun probleem. Als de doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit n of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
gemiddeld over drie ton beschikt, is het waarschijnlijk dat deze consumenten hun geld al hebben ondergebracht in bijvoorbeeld beleggingsfondsen.
Het introduceren van een nieuwe pensioenvoorziening heeft dan alleen zin als deze duidelijke voordelen boven beleggingsfondsen biedt. Is er een oplossing dan wordt in fase vier onderzocht of het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
voor de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
acceptabel is. 

Wat elke productontwikkelaar hoopt is natuurlijk dat er een horizontaal lijntje loopt tussen de bovendste blokjes van het modelModelEen in (wiskundige) symbolen uitgedrukte theorie of een stukje op kleine schaal nagebootste werkelijkheid. ...

klik voor meer informatie
. Maar dat heeft men bij Aegon nog nooit meegemaakt. De acceptatie van de oplossing komt meestal uit bij "ja, mits..."