» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus

Inhoudsopgave

11.6 - Organisatie van de productontwikkeling

Er bestaan verschillende formele organisatiestructuren om organisatorische problemen, die te maken hebben met de verantwoordelijkheid en communicatieCommunicatieIn een algemeen perspectief: een ander deelgenoot maken van informatie. Dit kan expliciet gebeuren (taal en illustraties) en impliciet (non-verbaal). Wil communicatie zinvol zijn, dan moet ze worden begrepen en moet ze de ontvanger interesseren. Pas dan spreken we van effectieve communicatie. In...

klik voor meer informatie
bij de productontwikkelingProductontwikkelingBegrip dat op drie manieren kan worden onderscheiden, namelijk als: - Groeistrategie: met nieuwe producten op de bestaande markt de omzet verhogen. Macro-omgeving en concurrentie, groei, continuteit en winst maken productontwikkeling noodzakelijk. We kennen de volgende groeistrategien: *...

klik voor meer informatie
, op te lossen.

We noemen:

Product- of brand managers
De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van nieuwe producten wordt overgedragen aan de productmanagerProductmanagerCordinerende functie om de verschillende marketingactiviteiten ten aanzien van n product te bewaken. De productmanager kan een lijnfunctionaris zijn met een eigen budget en eigen verantwoordelijkheid voor de omzet, maar ook een staffunctionaris....

klik voor meer informatie
van de bestaande producten.
Bezwaren:
Nieuweproductencomités
Hooggeplaatste managers uit diverse functionele gebieden, zoals marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
, financieringFinancieringHet oplossen van de financile behoeften van de onderneming. ...

klik voor meer informatie
, R&D, inkoop, enzovoort, hebben gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de nieuwe producten.
Voordelen:
  • Bevoegdheid en deskundigheid zijn aanwezig.
  • Coördinatie is vanzelfsprekend.
Bezwaren:
New product managers
De verantwoordelijkheid voor nieuwe producten wordt in een afzonderlijke functieFunctieIn de organisatieleer: totaal van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een persoon. Een taak voldoet volgens recente inzichten aan voorwaarden zoals: - afwisseling; - uitdagend, maar binnen het vermogen (de competentie) van de functionaris vallend....

klik voor meer informatie
ondergebracht. De persoon die deze functieFunctieIn de organisatieleer: totaal van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een persoon. Een taak voldoet volgens recente inzichten aan voorwaarden zoals: - afwisseling; - uitdagend, maar binnen het vermogen (de competentie) van de functionaris vallend....

klik voor meer informatie
vervult, is de new productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
managerNew product managerDe verantwoordelijkheid voor nieuwe producten wordt in een afzonderlijke functie ondergebracht. ...

klik voor meer informatie
. Zo kan men zorgen dat er voldoende specifieke kennis en voldoende tijd voor de productontwikkelingProductontwikkelingBegrip dat op drie manieren kan worden onderscheiden, namelijk als: - Groeistrategie: met nieuwe producten op de bestaande markt de omzet verhogen. Macro-omgeving en concurrentie, groei, continuteit en winst maken productontwikkeling noodzakelijk. We kennen de volgende groeistrategien: *...

klik voor meer informatie
beschikbaar zijn. Een bezwaar van deze oplossing is echter dat de new productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
managerNew product managerDe verantwoordelijkheid voor nieuwe producten wordt in een afzonderlijke functie ondergebracht. ...

klik voor meer informatie
te weinig bevoegdheden heeft om met de productmanagers en met de R&D- mensen tot zaken te komen.


Afdeling nieuwe producten
Een speciale afdeling met een manager op (sub)directieniveau krijgt de verantwoordelijkheid over de productontwikkelingProductontwikkelingBegrip dat op drie manieren kan worden onderscheiden, namelijk als: - Groeistrategie: met nieuwe producten op de bestaande markt de omzet verhogen. Macro-omgeving en concurrentie, groei, continuteit en winst maken productontwikkeling noodzakelijk. We kennen de volgende groeistrategien: *...

klik voor meer informatie
. Eventueel wordt de afdeling bijgestaan door staffunctionarissen. De afdeling wordt verantwoordelijk gesteld voor alle fases van de productontwikkelingProductontwikkelingBegrip dat op drie manieren kan worden onderscheiden, namelijk als: - Groeistrategie: met nieuwe producten op de bestaande markt de omzet verhogen. Macro-omgeving en concurrentie, groei, continuteit en winst maken productontwikkeling noodzakelijk. We kennen de volgende groeistrategien: *...

klik voor meer informatie
.

Voordelen:
  • er is tijd beschikbaar;
  • er is kennis aanwezig;
  • er is een wijde gezichtsblik, dus ook aandacht voor geheel nieuwe producten
Bezwaar: ontstaan van een ‘staat in de staat’: de afdeling nieuwe producten beschouwt zich als een eigen koninkrijk en verliest het contact met andere afdelingen.


Ventureteams
Speciaal voor het ontwikkelen van een bepaald productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
wordt een groep mensen bijeengebracht. Zij zijn afkomstig van diverse afdelingen, waar ze van hun dagelijkse werk zijn losgemaakt. De samenstelling van het team kan per ontwikkelingsfase verschillen.

Voordelen: Bezwaar: het moment van stoppen is moeilijk te bepalen.