» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus

Inhoudsopgave

11.7 - De productlevenscyclus (of: PLC)

In de ontwikkeling van de omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
en de winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
van producten kan, in de tijd bezien, een bepaald patroon worden ontdekt. Dit patroon wordt weergegeven door de productlevenscyclusProductlevenscyclusDe in fases onderverdeelde bedrijfstakomzet van een product toegespitst op de omzet van de productvorm. We kennen vier fases, die elk afzonderlijk zijn opgenomen - de introductiefase; - de groeifase; - de volwassenheidfase (ook: rijpheidsfase, verzadigingsfase); - de terugvalfase....

klik voor meer informatie
(of: PLC).
De PLCPLCDe in fases onderverdeelde bedrijfstakomzet van een product toegespitst op de omzet van de productvorm. We kennen vier fases, die elk afzonderlijk zijn opgenomen - de introductiefase; - de groeifase; - de volwassenheidfase (ook: rijpheidsfase, verzadigingsfase); - de terugvalfase....

klik voor meer informatie
veronderstelt een s-vormig verloop van de omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
en de winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
in de tijd. Dit verloop kan in vier stadia (fases) worden weergegeven:
 1. De introductiefaseIntroductiefaseFase van de productlevenscyclus waarin het nieuwe product op de markt wordt ge√Įntroduceerd. Kenmerken zijn consumentenweerstand, geringe distributie en meestal gebrek aan productiecapaciteit. Vaak zijn er onvoldoende expansiemogelijkheden in verband met technische aanloopproblemen....

  klik voor meer informatie
  (of: introduction). Het productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

  klik voor meer informatie
  is nog maar pas op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

  klik voor meer informatie
  . De omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

  klik voor meer informatie
  is laag, de omzetgroei is gering. De kopers zijn in geval van een productinnovatieProductinnovatieOntwikkelen van volledig nieuwe producten (nieuw voor onderneming en samenleving)....

  klik voor meer informatie
  de zogenoemde consumptiepioniers. Meestal wordt in deze fase verlies gemaakt wegens de hoge aanloopkosten.
 2. De groeifaseGroeifaseBegrip: Groeifase zie ook: Productlevenscyclus Fase van de productlevenscyclus waarin een versnelde groei van de omzet optreedt. We zien adoptie door de verschillende categorie√ęn adopters. Concurrenten komen op de markt. ...

  klik voor meer informatie
  (of: growth). In deze fase groeit de omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

  klik voor meer informatie
  door het sneeuwbaleffect op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

  klik voor meer informatie
  . Ook concurrenten verschijnen op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

  klik voor meer informatie
  . De winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

  klik voor meer informatie
  groeit sterk.
 3. De volwassenheidsfaseVolwassenheidsfaseIn deze fase, ook wel verzadigingsfase genoemd, is de groei uit de markt. Er zijn geen grote expansiemogelijkheden meer. De winst stabiliseert zich of daalt licht door de toenemende concurrentie....

  klik voor meer informatie
  (of: maturity). In deze fase, ook wel verzadigingsfase genoemd, is de groei uit de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

  klik voor meer informatie
  . Er zijn geen grote expansiemogelijkheden meer. De winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

  klik voor meer informatie
  stabiliseert zich of daalt licht door de toenemende concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorie√ęn), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

  klik voor meer informatie
  .
 4. De terugvalfaseTerugvalfaseFase van de productlevenscyclus waarin de vraag naar het product terugloopt, voornamelijk als gevolg van het feit dat nieuwe producten beter in de consumentenbehoefte voorzien. ...

  klik voor meer informatie
  (of: decline). De vraag naar het productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

  klik voor meer informatie
  loopt terug, voornamelijk als gevolg van het feit dat nieuwe producten beter in de behoefteBehoefteEen behoefte is een door de mens geconstateerd tekort aan ¬Ďiets¬í. Er is altijd een inwendige of uitwendige prikkel voordat iemand zich bewust wordt van een behoefte. Als de behoefte bewust en intens genoeg is, ontstaat een motief. Binnen behoeften is er een onderscheid tussen de primaire behoeften...

  klik voor meer informatie
  voorzien.

Grafisch wordt dit verloop weergegeven in figuur 11.4Figuur 11.4 De productlevenscyclus11.7.1 - Het s-vormige verloop van de productlevenscyclus

De vorm (hoogte, lengte) van het s-vormige verloop van de omzetontwikkeling kan te maken hebben met verschillende productindelingsmogelijkheden:
 • productklasse (bijvoorbeeld frisdrank);
 • productvorm (bijvoorbeeld tonic);
 • merk (bijvoorbeeld Royal Club).
Uiteraard is de PLCPLCDe in fases onderverdeelde bedrijfstakomzet van een product toegespitst op de omzet van de productvorm. We kennen vier fases, die elk afzonderlijk zijn opgenomen - de introductiefase; - de groeifase; - de volwassenheidfase (ook: rijpheidsfase, verzadigingsfase); - de terugvalfase....

klik voor meer informatie
van een productklasseProductklasseEen verzameling productgroepen waaruit de afnemer kan kiezen om in een bepaalde of vergelijkbare behoefte te voorzien...

klik voor meer informatie
langer dan die van een productvormProductvormSpecifieke verschijningsvorm van de productklasse. Bij secundaire en specifieke vraag denken we aan de vraag gericht op een specifieke productvorm: auto’s met drie deuren, racefietsen, portable tv....

klik voor meer informatie
of merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
. De PLCPLCDe in fases onderverdeelde bedrijfstakomzet van een product toegespitst op de omzet van de productvorm. We kennen vier fases, die elk afzonderlijk zijn opgenomen - de introductiefase; - de groeifase; - de volwassenheidfase (ook: rijpheidsfase, verzadigingsfase); - de terugvalfase....

klik voor meer informatie
van een productklasseProductklasseEen verzameling productgroepen waaruit de afnemer kan kiezen om in een bepaalde of vergelijkbare behoefte te voorzien...

klik voor meer informatie
wordt gekenmerkt door een heel lang gerekte volwassenheidsfaseVolwassenheidsfaseIn deze fase, ook wel verzadigingsfase genoemd, is de groei uit de markt. Er zijn geen grote expansiemogelijkheden meer. De winst stabiliseert zich of daalt licht door de toenemende concurrentie....

klik voor meer informatie
. (Bijvoorbeeld: auto en Peugeot 205)

Het s-vormige verloop van de PLCPLCDe in fases onderverdeelde bedrijfstakomzet van een product toegespitst op de omzet van de productvorm. We kennen vier fases, die elk afzonderlijk zijn opgenomen - de introductiefase; - de groeifase; - de volwassenheidfase (ook: rijpheidsfase, verzadigingsfase); - de terugvalfase....

klik voor meer informatie
is het fraaist te zien, wanneer we naar de PLCPLCDe in fases onderverdeelde bedrijfstakomzet van een product toegespitst op de omzet van de productvorm. We kennen vier fases, die elk afzonderlijk zijn opgenomen - de introductiefase; - de groeifase; - de volwassenheidfase (ook: rijpheidsfase, verzadigingsfase); - de terugvalfase....

klik voor meer informatie
van een productvormProductvormSpecifieke verschijningsvorm van de productklasse. Bij secundaire en specifieke vraag denken we aan de vraag gericht op een specifieke productvorm: auto’s met drie deuren, racefietsen, portable tv....

klik voor meer informatie
kijken; de PLCPLCDe in fases onderverdeelde bedrijfstakomzet van een product toegespitst op de omzet van de productvorm. We kennen vier fases, die elk afzonderlijk zijn opgenomen - de introductiefase; - de groeifase; - de volwassenheidfase (ook: rijpheidsfase, verzadigingsfase); - de terugvalfase....

klik voor meer informatie
van een merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
verloopt daarentegen vaak heel grillig. De omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
van een merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
in de tijd kan sterk fluctueren als gevolg van allerlei marketingacties.

De veronderstelling dat de PLCPLCDe in fases onderverdeelde bedrijfstakomzet van een product toegespitst op de omzet van de productvorm. We kennen vier fases, die elk afzonderlijk zijn opgenomen - de introductiefase; - de groeifase; - de volwassenheidfase (ook: rijpheidsfase, verzadigingsfase); - de terugvalfase....

klik voor meer informatie
een s-vormig verloop heeft, wordt ondersteund door de theorie van de adoptiecategorieën: de innovators, early adoptersEarly adoptersDe kenmerken van de vroege aanvaarders zijn: hoge sociale status, opinieleiders voor de andere groepen, jonger en mobieler dan de majority, niet prijsgevoelig. Deze groep vormt 13,5 procent van de potenti√ęle kopers....

klik voor meer informatie
, early majorityEarly majorityDe kenmerken van de vroege meerderheid zijn: hogere dan gemiddelde status, wachten met adoptie op legitimatie van early adopters, lange periode tussen trial en adoptie. Deze groep vormt 34 procent van de potenti√ęle kopers. ...

klik voor meer informatie
, late majorityLate majorityAlgemene kenmerken van deze late meerderheid van kopers zijn: lagere dan gemiddelde status, lager dan gemiddeld inkomen, vooral op eigen groep gericht. Deze groep vormt 34 procent van de potenti√ęle kopers. ...

klik voor meer informatie
en laggardsLaggardsAlgemene kenmerken van deze achterblijvers zijn: lagere dan gemiddelde status, weinig sociale contacten, een zekere weerstand tegen veranderingen. Deze groep vormt 16 procent van de potenti√ęle kopers....

klik voor meer informatie
.

OnderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
van Nielsen laat zien dat PLC’s van merken steeds korter worden. De gemiddelde levensverwachting van een nieuw merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
is drie jaar. Merknamen als Blue Band, Douwe Egberts en Harley¬Davidson bewijzen echter dat merken wel degelijk een heel lange PLCPLCDe in fases onderverdeelde bedrijfstakomzet van een product toegespitst op de omzet van de productvorm. We kennen vier fases, die elk afzonderlijk zijn opgenomen - de introductiefase; - de groeifase; - de volwassenheidfase (ook: rijpheidsfase, verzadigingsfase); - de terugvalfase....

klik voor meer informatie
kunnen hebben.


11.7.2 - De duur van de productlevenscyclus

De totale duur van de PLCPLCDe in fases onderverdeelde bedrijfstakomzet van een product toegespitst op de omzet van de productvorm. We kennen vier fases, die elk afzonderlijk zijn opgenomen - de introductiefase; - de groeifase; - de volwassenheidfase (ook: rijpheidsfase, verzadigingsfase); - de terugvalfase....

klik voor meer informatie
wordt per fase door verschillende zaken bepaald. De duur van de introductie- en groeifaseGroeifaseBegrip: Groeifase zie ook: Productlevenscyclus Fase van de productlevenscyclus waarin een versnelde groei van de omzet optreedt. We zien adoptie door de verschillende categorie√ęn adopters. Concurrenten komen op de markt. ...

klik voor meer informatie
wordt voornamelijk bepaald door de snelheid van het adoptieproces: hoe snel adopteren de verschillende adoptiecategorieën. Deze snelheid wordt op zichzelf weer bepaald door de aard van de innovatie enerzijds en de distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier P¬ís Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder...

klik voor meer informatie
en promotieactiviteiten anderzijds.

Als het aantal potentiële nieuwe kopers maximaal is, bestaat de omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
uit herhalingsaankopen of vervangingsaankopen. De omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
wordt dan stabiel, tenzij men het verbruik per hoofd weet op te voeren.

De duur van de volwassenheidsfaseVolwassenheidsfaseIn deze fase, ook wel verzadigingsfase genoemd, is de groei uit de markt. Er zijn geen grote expansiemogelijkheden meer. De winst stabiliseert zich of daalt licht door de toenemende concurrentie....

klik voor meer informatie
wordt grotendeels bepaald door:
 • technologische ontwikkelingen en vernieuwingen;
 • veranderingen in consumentenbehoeften en voorkeuren;
 • productontwikkelingsactiviteiten van de verschillende aanbieders.Immers, als de techniek het mogelijk maakt dezelfde behoefteBehoefteEen behoefte is een door de mens geconstateerd tekort aan ¬Ďiets¬í. Er is altijd een inwendige of uitwendige prikkel voordat iemand zich bewust wordt van een behoefte. Als de behoefte bewust en intens genoeg is, ontstaat een motief. Binnen behoeften is er een onderscheid tussen de primaire behoeften...

klik voor meer informatie
beter te bevredigen, zal een groot deel van de kopers op den duur overgaan op het nieuwe vervangende productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
, waarbij de laggardsLaggardsAlgemene kenmerken van deze achterblijvers zijn: lagere dan gemiddelde status, weinig sociale contacten, een zekere weerstand tegen veranderingen. Deze groep vormt 16 procent van de potenti√ęle kopers....

klik voor meer informatie
het langst trouw zullen blijven aan het oude productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
.

In de praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het ¬Ďlaagste¬í niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben ¬Ė vanuit een planningsoptiek ¬Ė geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk kunnen...

klik voor meer informatie
varieert de duur van de PLCPLCDe in fases onderverdeelde bedrijfstakomzet van een product toegespitst op de omzet van de productvorm. We kennen vier fases, die elk afzonderlijk zijn opgenomen - de introductiefase; - de groeifase; - de volwassenheidfase (ook: rijpheidsfase, verzadigingsfase); - de terugvalfase....

klik voor meer informatie
dan ook van enkele maanden (rageproducten) tot vele jaren (bepaalde levensmiddelen en bepaalde duurzame consumptiegoederen). De introductiefaseIntroductiefaseFase van de productlevenscyclus waarin het nieuwe product op de markt wordt ge√Įntroduceerd. Kenmerken zijn consumentenweerstand, geringe distributie en meestal gebrek aan productiecapaciteit. Vaak zijn er onvoldoende expansiemogelijkheden in verband met technische aanloopproblemen....

klik voor meer informatie
van duurzame consumptiegoederen is doorgaans langer dan die van niet-duurzame. Oorzaken hiervan zijn de vaak hogere prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
, de langere levensduur van het oude productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
en de ingewikkeldheid van de innovatie.

 

11.7.3 - De toepassing van de productlevenscyclus

Als we ervan uitgaan dat de PLCPLCDe in fases onderverdeelde bedrijfstakomzet van een product toegespitst op de omzet van de productvorm. We kennen vier fases, die elk afzonderlijk zijn opgenomen - de introductiefase; - de groeifase; - de volwassenheidfase (ook: rijpheidsfase, verzadigingsfase); - de terugvalfase....

klik voor meer informatie
het omzet- en winstverloop van een productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
in de tijd weergeeft, kunnen we ons afvragen wat we daarmee kunnen doen. Het nutNutHet vermogen van een goed of dienst om een menselijke behoefte te bevredigen. ...

klik voor meer informatie
van de PLC-theorie is gelegen in:
De productlevenscyclus als hulpmiddel bij planning en controle
De PLC-theorie geeft aan welke marketingproblemen de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
in de tijd bezien tegenkomt en met welke maatregelen deze opgelost zouden kunnen worden. We kunnen stellen dat de PLC-theorie de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
leert dat nieuwe producten en productverbeteringen permanent nodig zijn om de omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
en winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
te beschermen.

Verder geeft de PLC-theorie aan welke marketingmixbeslissingen in de verschillende stadia zullen moeten worden genomen. Uiteraard hangen bovenstaande toepassingsmogelijkheden in de praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het ¬Ďlaagste¬í niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben ¬Ė vanuit een planningsoptiek ¬Ė geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk kunnen...

klik voor meer informatie
onder andere sterk af van een eventueel regelmatig verloop van de PLC.

Tegenstanders van de PLC-gedachte stellen dat de PLCPLCDe in fases onderverdeelde bedrijfstakomzet van een product toegespitst op de omzet van de productvorm. We kennen vier fases, die elk afzonderlijk zijn opgenomen - de introductiefase; - de groeifase; - de volwassenheidfase (ook: rijpheidsfase, verzadigingsfase); - de terugvalfase....

klik voor meer informatie
geen onafhankelijk gegevenGegevenLos feit, zonder verband met een ander feit. Ook: enkelvoudige waarneming. In tegenstelling tot informatie....

klik voor meer informatie
is waarop men zijn beleidBeleidBegrip uit de organisatiekunde. Het stellen van een doel, het vaststellen langs welke weg dit doel moet worden bereikt, het bepalen van de benodigde middelen om dit doel te bereiken, het uitvoeren van de benodigde activiteiten, het vaststellen en invoeren van controlemethodieken om te bepalen in...

klik voor meer informatie
moet afstemmen, maar dat de PLCPLCDe in fases onderverdeelde bedrijfstakomzet van een product toegespitst op de omzet van de productvorm. We kennen vier fases, die elk afzonderlijk zijn opgenomen - de introductiefase; - de groeifase; - de volwassenheidfase (ook: rijpheidsfase, verzadigingsfase); - de terugvalfase....

klik voor meer informatie
in vorm en duur juist afhankelijk is van het marketingbeleidMarketingbeleidBegrip: Marketingbeleid zie ook: Marketingdoel Marketingstrategie Beleid waarmee de onderneming de marketingdoelen wenst te realiseren. Bestaat uit de keuze van de doelmarkt, de positionering en de marketingmixstrategie. ...

klik voor meer informatie
. Het zou dus een vorm van self fulfilling prophecySelf fulfilling prophecyVoorspelling die uitkomt omdat men op basis van die voorspelling gaat handelen. De tegenstanders van het productlevenscyclusconcept hanteren dit begrip als ze stellen dat men zijn beleid niet kan afstemmen op de PLC, omdat deze in vorm en duur juist afhankelijk is van het gevoerde marketingbeleid....

klik voor meer informatie
zijn als men, wanneer bijvoorbeeld de groei in de omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
afneemt, zou reageren met ‘nu treedt dus de volwassenheidsfaseVolwassenheidsfaseIn deze fase, ook wel verzadigingsfase genoemd, is de groei uit de markt. Er zijn geen grote expansiemogelijkheden meer. De winst stabiliseert zich of daalt licht door de toenemende concurrentie....

klik voor meer informatie
in’ en ‘nu moet ik dus de marketingstrategieMarketingstrategieUitgestippeld beleid waarmee de onderneming de marketingdoelstellingen wenst te realiseren. Bestaat uit: de keuze van de doelmarkt, de positionering en de marketingmixstrategie. ...

klik voor meer informatie
aanpassen’. In dat geval zal de volwassenheidsfaseVolwassenheidsfaseIn deze fase, ook wel verzadigingsfase genoemd, is de groei uit de markt. Er zijn geen grote expansiemogelijkheden meer. De winst stabiliseert zich of daalt licht door de toenemende concurrentie....

klik voor meer informatie
juist gaan intreden. Wat men wel zou moeten doen, is proberen de groei weer op gang te brengen.

Naar onze mening is de kritiek ten aanzien van de afhankelijkheid wel terecht, maar in de praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het ¬Ďlaagste¬í niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben ¬Ė vanuit een planningsoptiek ¬Ė geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk kunnen...

klik voor meer informatie
gaat het nu eenmaal niet zo starStarProduct dat in de portfolioanalyse een relatief marktaandeel heeft ¬Ď1 en waarvan de markt meer dan 10 procent groeit zodat nog hoge investeringen nodig zijn. ...

klik voor meer informatie
toe.

De didactische waarde van de productlevenscyclus
De didactische waardeWaardeWaarden zijn stevig verankerde opvattingen over wat in het leven zinvol en het nastreven waard is. We onderscheiden eindwaarden, die het denken van mensen bepalen, en instrumentele waarden, die het gedrag van mensen be√Įnvloeden...

klik voor meer informatie
van de PLC-theorie is gelegen in het feit dat de theorie illustreert hoe – onder invloed van de tijd, de concurrenten en de veranderende consumentenvoorkeuren – aanpassingen in de marketingstrategieMarketingstrategieUitgestippeld beleid waarmee de onderneming de marketingdoelstellingen wenst te realiseren. Bestaat uit: de keuze van de doelmarkt, de positionering en de marketingmixstrategie. ...

klik voor meer informatie
steeds nodig zijn. Tevens laat de theorie zien waarom bepaalde marketingstrategieën nodig zijn en wat het beoogde effect ervan is.

Kortom, de PLC-theorie verdiept het inzicht in de marketingpraktijk, zoals ook in de volgende paragrafen zal blijken.