» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus

Inhoudsopgave

11.8 - De introductiefase

De introductiefaseIntroductiefaseFase van de productlevenscyclus waarin het nieuwe product op de markt wordt gentroduceerd. Kenmerken zijn consumentenweerstand, geringe distributie en meestal gebrek aan productiecapaciteit. Vaak zijn er onvoldoende expansiemogelijkheden in verband met technische aanloopproblemen....

klik voor meer informatie
(of: introduction) begint bij de introductie van het nieuwe productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
. De groei van de omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
voor dit productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
in deze fase zal gering zijn door:
  • De noodzaak om koopweerstanden van de zijde van de consument te overwinnen. Hierbij kan gedacht worden aan:
  • het doorlopen van de verschillende adoptiefases, zoals dit tot uitdrukking komt in de AIDA¬-formule (Attention, Interest, Desire, Action)
  • het doorlopen van de verschillende adoptiecategorieën: innovators, early adopters. Deze twee groepen moeten immers voornamelijk op eigen kracht worden bewerkt (geen navolgingseffect), terwijl ze beide van bescheiden omvang zijn in vergelijking met de majority.
  • Moeilijkheden bij het verkrijgen van voldoende distributie
  • Onvoldoende groei van de productiecapaciteit. De uitbreiding van de productiecapaciteit verloopt meestal schoksgewijs. Financieringsproblemen zijn er vaak de oorzaak van dat bij die uitbreiding stagnatie optreedt.
  • Onvoldoende expansiemogelijkheden in verband met het overwinnen van allerlei technische (aanloop)problemenMen zal uiteraard proberen deze beperkingen voor een snelle groei zoveel mogelijk weg te nemen. In de introductiefaseIntroductiefaseFase van de productlevenscyclus waarin het nieuwe product op de markt wordt gentroduceerd. Kenmerken zijn consumentenweerstand, geringe distributie en meestal gebrek aan productiecapaciteit. Vaak zijn er onvoldoende expansiemogelijkheden in verband met technische aanloopproblemen....

klik voor meer informatie
wordt immers geen winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
op het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
gemaakt; zo snel mogelijk doorstoten naar de groeifaseGroeifaseBegrip: Groeifase zie ook: Productlevenscyclus Fase van de productlevenscyclus waarin een versnelde groei van de omzet optreedt. We zien adoptie door de verschillende categorien adopters. Concurrenten komen op de markt. ...

klik voor meer informatie
is dan ook gewenst. Naarmate de groeifaseGroeifaseBegrip: Groeifase zie ook: Productlevenscyclus Fase van de productlevenscyclus waarin een versnelde groei van de omzet optreedt. We zien adoptie door de verschillende categorien adopters. Concurrenten komen op de markt. ...

klik voor meer informatie
sneller wordt bereikt, kan men hiervan ook langer zonder al te veel concurrenten profiteren. Reeds bij de voorbereiding van de introductie worden daartoe maatregelen genomen. Op basis van testmarkten kan bijvoorbeeld al een indruk worden verkregen van de snelheid van het adoptieprocesAdoptieprocesHet bewustwordings- en beslissingsproces dat zich bij de consument voltrekt bij de eerste aanschaf van nieuwe producten. De stadia van het proces zijn: - awareness (bewustwording) - interest (belangstelling) - evaluation (beoordeling) - trial (proefaankoop) - adoption (vaste koper worden) Dit...

klik voor meer informatie
en dus kan de vereiste productiecapaciteit zoveel mogelijk worden gepland en gereserveerd. De technische problemen worden reeds zoveel mogelijk bij de technische productontwikkelingProductontwikkelingBegrip dat op drie manieren kan worden onderscheiden, namelijk als: - Groeistrategie: met nieuwe producten op de bestaande markt de omzet verhogen. Macro-omgeving en concurrentie, groei, continuteit en winst maken productontwikkeling noodzakelijk. We kennen de volgende groeistrategien: *...

klik voor meer informatie
onderkend en opgelost. De handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt naast de producent de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
wordt door vertegenwoordigers al ver van tevoren gemotiveerd.

Bij de marketingmixstrategieMarketingmixstrategieDe vaststelling van de mate waarin op welk marketinginstrument de nadruk komt te liggen en de wijze waarop de onderneming elk instrument wil inschakelen....

klik voor meer informatie
speelt – naast uiteraard het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
zelf – de promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
een zeer belangrijke rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
. De producent streeft immers aar een snelle introductie en moet hiertoe:
  • de consumenten informeren;
  • de consumenten overreden;
  • meere distributiepunten zien te verkrijgen.

Stoer in de zon
Veel ouders met kleine kinderen zullen het herkennen: de voortdurende strijd met de zon. Spoeden volwassenen zich bij de eerste zonnestralen massaal naar het terras, kinderen kruipen er liever zo ver mogelijk voor weg. Nog niet in staat om strategisch te gaan verzitten of een hippe designerbril op de neus te schuiven, is de zon voor hen vooral een bronBronIn de communicatieleer meestal de zender of degene die daarvoor wordt aangezien, zoals: medium, persoon in de reclameboodschap, producent...

klik voor meer informatie
van grote ergernis. Zon in het gezicht leidt aldus tot een hoop trammelant. De oplossing komt uit het zonovergoten Australië. Babybanz is in feite een soort skibril: een zonnebril met een verstelbare, stoffen hoofdband. Het ontwerp is even simpel als doeltreffend: de band van rekbaar neopreen is met klittenband verstelbaar, het kunststof frame is praktisch onbreekbaar en de UV 400-lenzen van polycarbonaat bieden goede bescherming tegen schadelijke uv-stralen. Het eerste jaar werden er in Australië 40.000 stuks verkocht; het tweede jaar 60.000 stuks. Tot nog toe is de bril verkrijgbaar in zeven kleuren. Ouders melden zich massaal voor de aanschaf via intenet. Landelijk zijn er nu in Nederland veertig verkooppunten gerealiseerd. Men is hoopvol gestemd.
Bron: Elsevier maart 2004Belangrijk bij deze marketingmixstrategieMarketingmixstrategieDe vaststelling van de mate waarin op welk marketinginstrument de nadruk komt te liggen en de wijze waarop de onderneming elk instrument wil inschakelen....

klik voor meer informatie
is ook het diffusieproces:
De verspreiding en acceptatie van een nieuw productNieuw productWe onderscheiden de volgende graden van nieuwheid: - productinnovatie; - nieuw merk; - varianten van bestaande producten; - productmodificatie. ...

klik voor meer informatie
binnen een doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit n of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
. De basis voor het diffusieproces wordt gevormd door het adoptieprocesAdoptieprocesHet bewustwordings- en beslissingsproces dat zich bij de consument voltrekt bij de eerste aanschaf van nieuwe producten. De stadia van het proces zijn: - awareness (bewustwording) - interest (belangstelling) - evaluation (beoordeling) - trial (proefaankoop) - adoption (vaste koper worden) Dit...

klik voor meer informatie
van individuele afnemers.