» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus

Inhoudsopgave

11.10 - De volwassenheidsfase

De volwassenheidsfaseVolwassenheidsfaseIn deze fase, ook wel verzadigingsfase genoemd, is de groei uit de markt. Er zijn geen grote expansiemogelijkheden meer. De winst stabiliseert zich of daalt licht door de toenemende concurrentie....

klik voor meer informatie
(of: maturity) is de fase van de stagnerende groei, omdat het maximale aantal van mogelijke consumenten wordt bereikt. Er zijn dan geen spectaculaire expansiemogelijkheden meer. De langzame groei die vooral in het begin van deze fase nog mogelijk is, komt dan ook grotendeels – naast de toetreding van laggardsLaggardsAlgemene kenmerken van deze achterblijvers zijn: lagere dan gemiddelde status, weinig sociale contacten, een zekere weerstand tegen veranderingen. Deze groep vormt 16 procent van de potenti√ęle kopers....

klik voor meer informatie
– uit de hoek van meer gebruik per consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
.

De volwassenheidsfaseVolwassenheidsfaseIn deze fase, ook wel verzadigingsfase genoemd, is de groei uit de markt. Er zijn geen grote expansiemogelijkheden meer. De winst stabiliseert zich of daalt licht door de toenemende concurrentie....

klik voor meer informatie
is qua duur meestal de langste fase van de PLC. Voor sommige producten (koffie, koelkasten) kan ze decennia duren. Dit houdt tevens in dat de meeste producten om ons heen in de volwassenheidsfaseVolwassenheidsfaseIn deze fase, ook wel verzadigingsfase genoemd, is de groei uit de markt. Er zijn geen grote expansiemogelijkheden meer. De winst stabiliseert zich of daalt licht door de toenemende concurrentie....

klik voor meer informatie
verkeren. De meeste marketingstrategieën hebben dan ook betrekking op deze fase.

De volwassenheidsfaseVolwassenheidsfaseIn deze fase, ook wel verzadigingsfase genoemd, is de groei uit de markt. Er zijn geen grote expansiemogelijkheden meer. De winst stabiliseert zich of daalt licht door de toenemende concurrentie....

klik voor meer informatie
kan als volgt worden opgedeeld: In de volwassenheidsfaseVolwassenheidsfaseIn deze fase, ook wel verzadigingsfase genoemd, is de groei uit de markt. Er zijn geen grote expansiemogelijkheden meer. De winst stabiliseert zich of daalt licht door de toenemende concurrentie....

klik voor meer informatie
woedt de strijd om het marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
in alle hevigheid. De marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
zit vol, de groei is eruit en niemand wil aanvankelijk genoegen nemen met een teruggang van de eigen omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
. De marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
in deze fase is veelal offensief. Daarbij zijn verschillende strategieën mogelijk: 

Marktmodificatie
Men probeert nieuwe kopers aan te trekken door:
  • nieuwe (geografische) marktsegmenten te ontwikkelen;
  • de gebruiksfrequentie op te voeren door middel van promotie;
  • herpositionering: aansluiting zoeken bij gunstige marktsegmenten.

Productmodificatie
Men probeert nieuwe kopers van de concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorie√ęn), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
aan te trekken en bestaande kopers tot een hoger verbruik aan te zetten door veranderingen in het product: Features zijn de ‘toeters en bellen’ van het productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
, die vooral het gebruiksgemak vergro¬ten. Voorbeeld: het elektrische scheerapparaat met beweegbare scheerkoppen, dubbel mesjessysteem, scheerdiepteregelaar en tondeuse. Features toevoegen is een geliefde methode, omdat:
Marketingmixmodificatie
Men stimuleert de omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
door ingrepen in de overige instrumenten van de marketingmix: Bezwaren van de marketingmixmodificatieMarketingmixmodificatieStrategie in de volwassenheidsfase van de productlevenscyclus. Men stimuleert de omzet door veranderingen in de marketingmix, met name in de promotie, in de distributie en in de prijs....

klik voor meer informatie
zijn dat de maatregelen vaak eenvoudig door concurrenten geïmiteerd kunnen worden, waardoor ze aanleiding zijn tot winsterosie (winstuitputting).

De strategieën om de PLCPLCDe in fases onderverdeelde bedrijfstakomzet van een product toegespitst op de omzet van de productvorm. We kennen vier fases, die elk afzonderlijk zijn opgenomen - de introductiefase; - de groeifase; - de volwassenheidfase (ook: rijpheidsfase, verzadigingsfase); - de terugvalfase....

klik voor meer informatie
in de volwassenheidsfaseVolwassenheidsfaseIn deze fase, ook wel verzadigingsfase genoemd, is de groei uit de markt. Er zijn geen grote expansiemogelijkheden meer. De winst stabiliseert zich of daalt licht door de toenemende concurrentie....

klik voor meer informatie
te verlengen, worden ook wel met de term market stretching aangeduid.
De diverse maatregelen die in deze fase worden genomen om een daling van de omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
te voorkomen, kunnen leiden tot een zogenoemde recycle. De levenscyclus start als het ware voor de tweede keer. Grafisch kan dit op twee manieren in beeldBeeldEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zo’n onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image)....

klik voor meer informatie
worden gebracht (zie figuur 11.5 A en 11.5 B).


Figuur 11.5 A recycle I; B recycle II.

In de volwassenheidsfaseVolwassenheidsfaseIn deze fase, ook wel verzadigingsfase genoemd, is de groei uit de markt. Er zijn geen grote expansiemogelijkheden meer. De winst stabiliseert zich of daalt licht door de toenemende concurrentie....

klik voor meer informatie
zien we ten aanzien van het aantal en de grootte van de ondernemingen in de bedrijfstakBedrijfstakTotaal van ondernemingen die zich met de productie of handel van dezelfde soort producten bezighouden en die op hetzelfde niveau in de bedrijfskolom opereren. Voorbeelden: de branche van studieboekenuitgevers; de branche van bloemenwinkeliers....

klik voor meer informatie
veelal het volgende beeld:
  • één grote, dominerende onderneming;
  • enkele middelgrote ondernemingen;
  • vele kleine ondernemingen.
Een vaak gestelde vraag is of de te voeren marketingstrategieMarketingstrategieUitgestippeld beleid waarmee de onderneming de marketingdoelstellingen wenst te realiseren. Bestaat uit: de keuze van de doelmarkt, de positionering en de marketingmixstrategie. ...

klik voor meer informatie
voor de dominerende, de grote en de kleine ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
dezelfde is. In het algemeen kan deze vraag ontkennend worden beantwoord. De kleine ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
zal bijvoorbeeld niets hebben aan een prijs- of promotieoorlog, maar veel meer aan het verkrijgen van een differentieel voordeelDifferentieel voordeelEen voordeel boven de concurrent door lagere kosten of door een gedifferentieerd product...

klik voor meer informatie
.