» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing

Inhoudsopgave

12.1 - Groothandelsmarketing

De groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
is een tussenschakel tussen producenten en detailhandelaren. Hij moet beslissingen nemen over elk van de volgende marketingonderwerpen:
 • concurrentie- en groeistrategie;
 • marktsegmentatie en keuze van de doelmarkt;
 • product;
 • prijs;
 • promotie;
 • distributie.
De groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
heeft (net als de producent overigens) te maken met twee doelgroepen:
 1. de detailhandel;
 2. de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

  klik voor meer informatie
  .
Dat wil zeggen dat de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
in zijn beleidBeleidBegrip uit de organisatiekunde. Het stellen van een doel, het vaststellen langs welke weg dit doel moet worden bereikt, het bepalen van de benodigde middelen om dit doel te bereiken, het uitvoeren van de benodigde activiteiten, het vaststellen en invoeren van controlemethodieken om te bepalen in...

klik voor meer informatie
ook moet denken aan de wensen van de klanten (consumenten) van zijn klanten (detaillisten).
 

12.1.1 - Concurrentie- en groeistrategie

De groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
moet tussen alle concurrenten zorgvuldig zijn concurrentiestrategieConcurrentiestrategieBegrip: Concurrentiestrategie zie ook: Concurrentievoordeel Marktpositie Elk van de manieren om een concurrentievoordeel te behalen. Volgens M.E. Porter kan een onderneming een concurrentievoordeel op n van de volgende vier manieren realiseren: - differentiatie; de onderneming...

klik voor meer informatie
bepalen. In de termen van Michael Porter heeft hij drie opties:
 1. Differentiatiestrategie; hij onderscheidt zich door zijn assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

  klik voor meer informatie
  , zijn dienstverlening, zijn leversnelheid, enzovoort.
 2. Kostenleiderschap; hij onderscheidt zich door de lage verkoopprijzen - omdat hij in één keer een compleet assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

  klik voor meer informatie
  aanbiedt, is hij goedkoper dan rechtstreekse belevering van de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

  klik voor meer informatie
  door alle afzonderlijke producenten.
 3. Focusstrategie; met een differentiatiefocusDifferentiatiefocusIn de concurrentiestrategie (volgens M.E. Porter): strategie waarbij de onderneming haar productaanbod laat verschillen van dat van de concurrentie op een of meer punten die voor een specifiek gekozen marktsegment belangrijk zijn. De hogere kostprijs die hiervan het gevolg is, moet worden...

  klik voor meer informatie
  , danwel een kostenfocusKostenfocusBegrip: Kostenfocus zie ook: Concurrentiestrategie Costleadership In de concurrentiestrategie (volgens M.E. Porter): strategie waarbij de onderneming met zo laag mogelijke productie- en distributiekosten de prijs zo laag mogelijk houdt. Het doel zal veelal zijn een zo groot mogelijk...

  klik voor meer informatie
  richt hij zich op een bepaald deel van de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

  klik voor meer informatie
  .

De indeling van Igor Ansoff geeft de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
een mogelijkheid om zijn groeistrategie te bepalen. TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
12.1 Groeistrategieën voor de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
past dit toe op de situatie van groothandelaar Thomassen.


12.1 Groeistrategieën voor de groothandel
  Bestaande markt  Nieuwe markt 
 Bestaand product
(assortiment)
 penetratie
Thomassen tracht dierenwinkels weg te lokken bij zijn concurrent
 marktontwikkeling
Thomassen gaat ook aan dierenasiels leveren
 Nieuw product
(assortiment)
 productontwikkeling
Thomassen gaat promotieacties verzinnen en als serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
aan zijn afnemers leveren
 differentiatie
Thomassen combineert de strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen op hoofdlijnen, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
van marktontwikkelingMarktontwikkelingEen ondernemingsgroeistrategie waarbij men het huidige product introduceert op andere markten of marktsegmenten. ...

klik voor meer informatie
en productontwikkeling


Bij elke strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen op hoofdlijnen, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
komt de grossierGrossierBegrip: Grossier zie ook: Distributiekanaal Groothandelsmarge Groothandelsmarketing Groothandelsmerk Schakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het...

klik voor meer informatie
waarschijnlijk op het terrein van andere, gevestigde groothandels, waarmee hij een concurrentiestrijd moet aangaan.

Tenslotte is het voor de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
mogelijk om andere schakels in het distributiekanaalDistributiekanaalKeten van opeenvolgende marketinginstituties die betrokken zijn bij de voortstuwing van goederen en diensten van producent naar consument. Ten aanzien van het aantal schakels dat een distributiekanaal heeft onderscheiden we: - het ultrakorte kanaal (rechtstreekse levering van producent aan...

klik voor meer informatie
te integreren. Vooral het overnemen van de detailhandelsfunctie is gangbaar. De Nederlandse importeurImporteurVorm van groothandel, die producten uit het buitenland verkrijgbaar maakt op de binnenlandse markt. Kan gepaard gaan met een alleenverkooprecht voor die markt. ...

klik voor meer informatie
van Leonidas-bonbons bijvoorbeeld exploiteert zijn eigen verkooppunten.


12.1.2 - Marktsegmentatie en doelmarkt

De groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
moet aan doelgroepbepaling doen en niet proberen het iedereen naar de zin te maken. Mogelijke segmentatiecriteria zijn: Voorbeeld: GroothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
Thomassen heeft als doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit n of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
gekozen: Uit deze omschrijving blijkt verder dat Thomassen heeft gekozen voor een focusdifferentiatiestrategie.


12.1.3 - Product

 De detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
kan zich onmogelijk op het gehele aanbod van alle producenten oriënteren. Hij is dus aangewezen op de ‘voorselectie’ die zijn groothandelaar maakt. De P van productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
betekent voor de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
dan ook: een assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
samenstellen dat aansluit bij de wensen van zijn doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit n of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
. Daarnaast kan hij zijn 'product' uitbreiden met service-elementen. Daarnaast kunnen ook diensten deel uitmaken van het ‘product’ van de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
, zoals:
 • korte levertijd;
 • verzorging van etalage en winkelschap;
 • instrueren van het verkooppersoneel.
Om de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
in de hand te houden, zal de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
grenzen stellen aan de omvang van het assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
en de grootte van de voorraden. De winstbijdrage van elk productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
kan daarvoor een leidraad zijn.

Eigen merken helpen de groothandelaar zijn concurrentiekracht tegenover andere groothandelaren en tegenover uitschakelingstendensen te vergroten. Natuurvoedingsgroothandel Natudis bijvoorbeeld brengt linzen, jams en noem maar op uit onder zijn groothandelsmerkGroothandelsmerkMerk dat het eigendom is van een groothandel. Instrument van de groothandel om zich te verweren tegen de uitschakelingstendens vanuit producenten en detailhandel. Voorbeeld: Natufood van de groothandel en importeur van natuurvoedingsproducten Natudis....

klik voor meer informatie
Natufood. Hij doet dit ook, omdat de producenten vaak in het buitenland gevestigd zijn, en nauwelijks een merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
hanteren, of een voor Nederlanders onbegrijpelijk merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
.


12.1.4 - Prijs

 De groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
heeft geen direct verkoopcontact met de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
. Daardoor is het voor de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
lastig om een vraaggeoriënteerde prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
te bepalen. Meestal bepaalt men de verkoopprijs door een opslagOpslagPrijszetting door een vast margepercentage boven de inkoopprijs....

klik voor meer informatie
(15 à 20%) op de inkoopprijs. Na aftrek van de exploitatiekosten blijft er dan een (te?) bescheiden nettowinst over. Een actiever prijsbeleid kan een bijdrage leveren aan de winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
. Denk daarbij aan:
 • hogere prijzen voor exclusieve producten;
 • volumekortingen, eventueel in samenwerking met de producent;
 • lagere prijzen voor bepaalde producten om nieuwe afzetpunten te verwerven.
Belangrijk kan ook het retourenbeleidRetourenbeleidBeleid van de leverancier omtrent het terugnemen van onverkochte goederen van afnemers. Onderdeel van het prijsbeleid van met name groothandels. De uiterste vorm van retourenbeleid is de retourgarantie, waarbij de leverancier terugname garandeert tegen verrekening van de betaalde prijs....

klik voor meer informatie
zijn. Is de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
bereid onverkochte producten terug te nemen tegen (gedeeltelijke) terugbetaling van de verkoopprijs? Dat verhoogt namelijk de bereidheid van de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
om het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
in te kopen. In de tijdschriftenbranche is het gebruikelijk dat onverkochte exemplaren voor de volledige inkoopprijs teruggaan naar de uitgever.

Een ander element van het prijsbeleid is het krediet aan afnemers. Meestal geeft de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
– al varieert dat per brancheBrancheCriterium voor macrosegmentatie in business marketing....

klik voor meer informatie
– een krediet van tussen 30 en 60 dagen vanaf de factuurdatum.


12.1.5 - Promotie

Omdat de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
een belangrijke verkoopfunctie heeft, is het promotie-instrument van grote waardeWaardeWaarden zijn stevig verankerde opvattingen over wat in het leven zinvol en het nastreven waard is. We onderscheiden eindwaarden, die het denken van mensen bepalen, en instrumentele waarden, die het gedrag van mensen benvloeden...

klik voor meer informatie
. Als de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
een alleenverkooprechtAlleenverkooprechtClausule bij exclusieve distributie, waarbij de distributeur (meestal detailhandel) in een bepaalde regio het recht heeft als enige distributeur op te treden. Tegen DM-inspanningen kan hij zich echter niet of nauwelijks verweren. Het alleenverkooprecht wordt behalve aan detailhandel ook vaak...

klik voor meer informatie
heeft in het land, kan hij ook landelijke promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
voeren voor het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
.

In een catalogus kan de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
zijn hele assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
opnemen, en tegelijk de detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
informeren over de inkoopcondities (hoeveelheden, prijzen, kortingen, levertijden, bestelmogelijkheden, enzovoort).
Persoonlijke verkoopPersoonlijke verkoopDe persoonlijke contacten, zonder tussenkomst van de media, tussen de onderneming en haar afnemers met als uiteindelijk doel het afsluiten van een (verkoop)transactie. Bij persoonlijke verkoop op met name consumentenmarkten maakt men onderscheid tussen ambulante verkoop en directe verkoop....

klik voor meer informatie
kan meer zijn dan het ophalen van orders. De bezoekende vertegenwoordigerVertegenwoordigerHandelstussenpersoon die in dienst is van een onderneming. Hij sluit transacties af op naam en voor rekening van zijn werkgever....

klik voor meer informatie
kan de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
bijvoorbeeld helpen bij de presentatiePresentatieInstrument van de detailhandelsmarketingmix. Gericht op de presentatie van de producten binnen en buiten de winkel, de winkelindeling, de etalage, enzovoort. Voor het succes van een winkel kan de presentatie van groot belang zijn. ...

klik voor meer informatie
en de instructie aan het personeelPersoneelVerzamelnaam voor werknemers in een organisatie, branche, enzovoort. Personeel is in de marketing van belang als instrument van Dienstenmarketing en van Detailhandelsmarketing. Het is arbitrair of men Personeel als een afzonderlijk instrument beschouwt, of het beschouwt als een aspect van het...

klik voor meer informatie
. De termen 'relatiemanagement' (het beheer van de relatie) en 'accountmanagement' (het werk voor een grote klant) hebben hun intrede gedaan, om een zorgvuldige omgang met en dienstverlening aan (grote) afnemers te benoemen.

We moeten wel opmerken dat de gemiddelde groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
van oudsher niet erg promotieminded is.
 

12.1.6 - Distributie

 In een efficiënte distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier Ps Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten Vier Ps. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het...

klik voor meer informatie
ligt de kern van de functieFunctieIn de organisatieleer: totaal van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een persoon. Een taak voldoet volgens recente inzichten aan voorwaarden zoals: - afwisseling; - uitdagend, maar binnen het vermogen (de competentie) van de functionaris vallend....

klik voor meer informatie
van de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
. Vooral de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
die moet concurreren met grootwinkelbedrijven die zelf rechtreeks bij producenten inkopen, voelt de noodzaak tot het beperken van kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
.

Centraal in het distributiebeleid van de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
is de beheersing van de goederenstroomGoederenstroomLogistiek is het totaal van materials management en fysieke distributie. Logistiek omvat alle activiteiten om de goederenstroom in de gehele bedrijfskolom te beheersen....

klik voor meer informatie
(fysieke distributie).
Hierbij doen zich de volgende vragen voor: