» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing

Inhoudsopgave

12.2 - Detailhandelsmarketing

 De detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
is feitelijk de enige partij die producten aan consumenten verkoopt. Daarom moet hij uitzonderlijk goed inspelen op de eisen en wensen van consumenten ten aanzien van verkrijgbaarheidVerkrijgbaarheidDoelstelling van het marketinginstrument distributie. Deze doelstelling heeft twee aspecten: - kwantitatief: het realiseren van een bepaalde distributie-intensiteit; - kwalitatief: het realiseren van een bepaalde kwaliteit van de ingeschakelde winkels (toegevoegde waarde, aansluiting doelmarkten,...

klik voor meer informatie
van het productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
. Daarvoor moet hij beslissingen nemen over elk van de volgende marketingonderwerpen:
 • concurrentie- en groeistrategie;
 • marktsegmentatie en keuze van de doelmarkt;
 • service retailing of low margin retailing;
 • winkelformule;
 • assortiment en dienstverlening;
 • prijsstelling;
 • distributie;
 • promotie.12.2.1 - Concurrentie- en groeistrategie

 In de termen van Michael Porter heeft de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
drie opties voor zijn concurrentiestrategie:
 1. Differentiatiestrategie; hij kan zich van de concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorie√ęn), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

  klik voor meer informatie
  onderscheiden door zijn assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

  klik voor meer informatie
  , zijn klantenservice, de deskundigheid van zijn personeelPersoneelVerzamelnaam voor werknemers in een organisatie, branche, enzovoort. Personeel is in de marketing van belang als instrument van Dienstenmarketing en van Detailhandelsmarketing. Het is arbitrair of men Personeel als een afzonderlijk instrument beschouwt, of het beschouwt als een aspect van het...

  klik voor meer informatie
  , enzovoort.
 2. Kostenleiderschap; hij onderscheidt zich door de lage verkoopprijzen - dit kan hij doen doordat hij de winkelkosten laag houdt en alleen goedlopende artikelen verkoopt.
 3. Focusstrategie; met een differentiatiefocusDifferentiatiefocusIn de concurrentiestrategie (volgens M.E. Porter): strategie waarbij de onderneming haar productaanbod laat verschillen van dat van de concurrentie op een of meer punten die voor een specifiek gekozen marktsegment belangrijk zijn. De hogere kostprijs die hiervan het gevolg is, moet worden...

  klik voor meer informatie
  , danwel een kostenfocusKostenfocusBegrip: Kostenfocus zie ook: Concurrentiestrategie Costleadership In de concurrentiestrategie (volgens M.E. Porter): strategie waarbij de onderneming met zo laag mogelijke productie- en distributiekosten de prijs zo laag mogelijk houdt. Het doel zal veelal zijn een zo groot mogelijk...

  klik voor meer informatie
  richt hij zich op een bepaald deel van de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

  klik voor meer informatie
  .
De indeling van Igor Ansoff geeft de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
een mogelijkheid om zijn groeistrategie te bepalen. In tabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
12.2 Groeistrategieën voor de detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
zijn deze toegepast op dierenwinkel Voskuil te Arnhem.


TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
12.2 Groeistrategieën voor de detailhandel
  Bestaande markt  Nieuwe markt 
 [replaced::5]  penetratie
Voskuil tracht alle dierenbezitters binnen het verzorgingsgebiedVerzorgingsgebiedHet geografische gebied waarbinnen de inwoners als (potenti√ęle) klanten van een winkel beschouwd kunnen worden. Het verzorgingsgebied van een supermarkt (dagelijkse boodschappen) is beduidend kleiner dan dat van een autodealer....

klik voor meer informatie
(Arnhem) als klantKlantPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
aan te trekken
 marktontwikkeling
Voskuil opent een winkelWinkelDetailhandel met een vaste vestigingsplaats....

klik voor meer informatie
in het nabijgelegen Velp
 [replaced::6]  productontwikkeling
Voskuil gaat zware en volumineuze dierenproducten (zoals voederzakken en kattengrift) aan huis leveren
 differentiatie
Voskuil combineert de strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen ¬Ďop hoofdlijnen¬í, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
van marktontwikkelingMarktontwikkelingEen ondernemingsgroeistrategie waarbij men het huidige product introduceert op andere markten of marktsegmenten. ...

klik voor meer informatie
en productontwikkeling

Bij elke strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen ¬Ďop hoofdlijnen¬í, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
komt de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
waarschijnlijk letterlijk en figuurlijk op het terrein van andere, gevestigde detaillisten, waarmee hij een concurrentiestrijd moet aangaan.

Tenslotte is het voor de detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
mogelijk om te bewegen binnen de bedrijfskolom. Dat kan onder meer door parallellisatieParallellisatieAanbieden in de winkel van producten uit meerdere bedrijfskolommen. Hierdoor treedt branchevervaging op. ...

klik voor meer informatie
(branchevervaging), waardoor hij het assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
verbreedt. Denk bijvoorbeeld aan een bloemenzaak die ook aardewerk en wenskaarten gaat verkopen.


12.2.2 - Marktsegmentatie en doelmarkt

De detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
moet er rekening mee houden dat consumenten zeer uiteenlopende wensen hebben waar en hoe zij producten willen kopen. Dagelijkse producten bijvoorbeeld willen zij dicht bij huis, snel, makkelijk en goedkoop kunnen kopen. Voor minder alledaagse aankopen zijn zij bereid meer moeite en geld uit te geven.

Als de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
een winkellocatieWinkellocatieFysieke plaats waar een winkel zich bevindt. De voor de marketing belangrijke kenmerken van een winkellocatie zijn onder meer: - eigenschappen van de populatie binnen verzorgingsgebied; - bereikbaarheid (¬Ďparkeerbaarheid¬í) voor leveranciers en afnemers; - aantrekkelijkheid van de omgeving voor...

klik voor meer informatie
heeft, krijgt hij te maken met het verzorgingsgebiedVerzorgingsgebiedHet geografische gebied waarbinnen de inwoners als (potenti√ęle) klanten van een winkel beschouwd kunnen worden. Het verzorgingsgebied van een supermarkt (dagelijkse boodschappen) is beduidend kleiner dan dat van een autodealer....

klik voor meer informatie
. Dat is het geografische gebied waarbinnen de inwoners als (potentiële) klanten naar zijn winkelWinkelDetailhandel met een vaste vestigingsplaats....

klik voor meer informatie
zouden kunnen komen. Het verzorgingsgebiedVerzorgingsgebiedHet geografische gebied waarbinnen de inwoners als (potenti√ęle) klanten van een winkel beschouwd kunnen worden. Het verzorgingsgebied van een supermarkt (dagelijkse boodschappen) is beduidend kleiner dan dat van een autodealer....

klik voor meer informatie
van een supermarktSupermarktWinkelformule met een ¬Ďcompleet¬í assortiment van food-artikelen, aangevuld met non-foods die ook tot de convenience goods gerekend kunnen worden (zoals bijvoorbeeld toiletpapier). Meestal breed en redelijk diep assortiment, vooral bij de grotere zaken. Consumenten kopen in Nederland circa 80...

klik voor meer informatie
(dagelijkse producten) is dus beduidend kleiner dan dat van een autodealer.

Binnen zijn verzorgingsgebiedVerzorgingsgebiedHet geografische gebied waarbinnen de inwoners als (potenti√ęle) klanten van een winkel beschouwd kunnen worden. Het verzorgingsgebied van een supermarkt (dagelijkse boodschappen) is beduidend kleiner dan dat van een autodealer....

klik voor meer informatie
heeft de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
waarschijnlijk meerdere concurrenten. De detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
moet daarom aan doelgroepbepaling doen om een bepaalde kopersgroep te bedienen. Mogelijke segmentatiecriteria zijn: Voorbeeld: Het Dierenpaleis is een winkelWinkelDetailhandel met een vaste vestigingsplaats....

klik voor meer informatie
voor dieren en dierbenodigdheden. Het Dierenpaleis heeft als doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
gekozen:  

12.2.3 - Service retailing en low margin retailing

Niet voor elk productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
is de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
geïnteresseerd in de toegevoegde waardeWaardeWaarden zijn stevig verankerde opvattingen over wat in het leven zinvol en het nastreven waard is. We onderscheiden eindwaarden, die het denken van mensen bepalen, en instrumentele waarden, die het gedrag van mensen be√Įnvloeden...

klik voor meer informatie
die serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
van de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
kan betekenen. Zodoende bestaat er een onderscheid tussen serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
retailing en low margin retailingLow margin retailingWinkelformule die zich richt op prijsgevoelige afnemers. Met name gebruikelijk bij convenience goods. Prijsdistributie kenmerkt zich door: - ondiep assortiment; - laagwaardige producten; - zelfbediening, weinig toegevoegde waarde en sfeer; - betaalde dienstverlening, of weinig dienstbetoon; -...

klik voor meer informatie
. (Soms aangeduid met servicedistributieServicedistributieWinkelformule die zich richt op afnemers die men kan kwalificeren als kwaliteits-, service- of afstandsgevoelige kopers. Servicedistributie is het tegenovergestelde van prijsdistributie. Servicedistributie kenmerkt zich door: - diep assortiment; - hoogwaardige producten; - onbetaalde...

klik voor meer informatie
en prijsdistributiePrijsdistributieWinkelformule die zich richt op prijsgevoelige afnemers. Met name gebruikelijk bij convenience goods. Prijsdistributie kenmerkt zich door: - ondiep assortiment; - laagwaardige producten; - zelfbediening, weinig toegevoegde waarde en sfeer; - betaalde dienstverlening, of weinig dienstbetoon; -...

klik voor meer informatie
.)

Low margin retailing
Bij low margin retailingLow margin retailingWinkelformule die zich richt op prijsgevoelige afnemers. Met name gebruikelijk bij convenience goods. Prijsdistributie kenmerkt zich door: - ondiep assortiment; - laagwaardige producten; - zelfbediening, weinig toegevoegde waarde en sfeer; - betaalde dienstverlening, of weinig dienstbetoon; -...

klik voor meer informatie
kiest de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
voor een brede doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
, die een voorkeur heeft voor lage prijzen. De detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
voert een assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
met weinig keuze per productgroepProductgroepAantal met elkaar samenhangende producten. De samenhang kan liggen in: behoeftebevrediging, grondstoffen, productieproces, gebruik en distributie. De verantwoordelijkheid voor een productgroep behoort meestal bij een productgroepmanager. Productgroepbeslissingen zijn: - uitbreiding van de...

klik voor meer informatie
(ondiep assortiment) en meestal een tamelijk groot aantal productgroepen (breed assortiment). Hij beperkt zijn kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
door onder meer een goedkope locatie, relatief weinig en laaggeschoold personeelPersoneelVerzamelnaam voor werknemers in een organisatie, branche, enzovoort. Personeel is in de marketing van belang als instrument van Dienstenmarketing en van Detailhandelsmarketing. Het is arbitrair of men Personeel als een afzonderlijk instrument beschouwt, of het beschouwt als een aspect van het...

klik voor meer informatie
en weinig serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
. Hij kan genoegen nemen met een lage margeMargeVerschil tussen opbrengst en kosten. We onderscheiden: - Brutowinst bij de handel: het verschil tussen opbrengstprijs en inkoopprijs. Daarbij maken we weer onderscheid tussen: * de brutomarge: verkoopprijs minus inkoopprijs; * de nettomarge: verkoopprijs minus inkoopprijs minus directe...

klik voor meer informatie
per verkocht productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
, doordat hij een hoge omzetsnelheidOmzetsnelheidOmloopsnelheid van de voorraad gerekend naar verkoopwaarde. De afzet in een bepaald jaar in verkoopwaarde wordt gedeeld door de verkoopwaarde van de gemiddelde voorraad in dat jaar....

klik voor meer informatie
heeft.

Een voorbeeld (in het kledingsegment) is Zeeman. Er zijn ook low margin dienstverleners, bijvoorbeeld de sleutel- en schoenenservice Mister Minit en de fastfoodketen Burger King.

Service retailing
ServiceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
retailing is het tegenovergestelde van low margin retailingLow margin retailingWinkelformule die zich richt op prijsgevoelige afnemers. Met name gebruikelijk bij convenience goods. Prijsdistributie kenmerkt zich door: - ondiep assortiment; - laagwaardige producten; - zelfbediening, weinig toegevoegde waarde en sfeer; - betaalde dienstverlening, of weinig dienstbetoon; -...

klik voor meer informatie
. De detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
kiest voor een smalle doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
, die een voorkeur heeft voor kwaliteitKwaliteitHieronder kunnen we verstaan de technische kwaliteit van een product en de consumentenkwaliteit van een product, respectievelijk de technische specificaties en de mate waarin volgens de consument het product zijn functies vervult....

klik voor meer informatie
, keuze en serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
. Zijn assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
is dan ook diep en meestal tamelijk smal. Hij maakt hogere kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
door onder meer een dure locatie en een sfeervolle winkelinrichting. Zijn personeelPersoneelVerzamelnaam voor werknemers in een organisatie, branche, enzovoort. Personeel is in de marketing van belang als instrument van Dienstenmarketing en van Detailhandelsmarketing. Het is arbitrair of men Personeel als een afzonderlijk instrument beschouwt, of het beschouwt als een aspect van het...

klik voor meer informatie
geeft deskundig advies en serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
. Hij heeft met de meeste producten geen hoge omzetsnelheidOmzetsnelheidOmloopsnelheid van de voorraad gerekend naar verkoopwaarde. De afzet in een bepaald jaar in verkoopwaarde wordt gedeeld door de verkoopwaarde van de gemiddelde voorraad in dat jaar....

klik voor meer informatie
en moet - om zijn kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
goed te maken - een hogere prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
rekenen.

Een voorbeeld (in het kledingsegment) is Oger. Er zijn ook serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
retailing dienstverleners, bijvoorbeeld Silverjet (zie advertentie) en het restaurant van het Okura Hotel. Het is opvallend dat dit relatief onbekende namen zijn. De doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
van serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
retailers is smal en wellicht zou breed adverteren het exclusieve imagoImagoEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zo’n onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image). ...

klik voor meer informatie
aantasten dat zij nastreven.

Mengvormen van low margin en service retailing
Low margin retailingLow margin retailingWinkelformule die zich richt op prijsgevoelige afnemers. Met name gebruikelijk bij convenience goods. Prijsdistributie kenmerkt zich door: - ondiep assortiment; - laagwaardige producten; - zelfbediening, weinig toegevoegde waarde en sfeer; - betaalde dienstverlening, of weinig dienstbetoon; -...

klik voor meer informatie
en serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
retailing vormen de extremen van een continuüm; daartussen zijn diverse mengvormen mogelijk (zie figuur 12.1).
Figuur 12.1 Continuüm tussen low margin retailingLow margin retailingWinkelformule die zich richt op prijsgevoelige afnemers. Met name gebruikelijk bij convenience goods. Prijsdistributie kenmerkt zich door: - ondiep assortiment; - laagwaardige producten; - zelfbediening, weinig toegevoegde waarde en sfeer; - betaalde dienstverlening, of weinig dienstbetoon; -...

klik voor meer informatie
en serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
retailing

Voorbeeld: drogisterijketen D'Attendance realiseert een mengvorm van prijsdistributiePrijsdistributieWinkelformule die zich richt op prijsgevoelige afnemers. Met name gebruikelijk bij convenience goods. Prijsdistributie kenmerkt zich door: - ondiep assortiment; - laagwaardige producten; - zelfbediening, weinig toegevoegde waarde en sfeer; - betaalde dienstverlening, of weinig dienstbetoon; -...

klik voor meer informatie
en servicedistributieServicedistributieWinkelformule die zich richt op afnemers die men kan kwalificeren als kwaliteits-, service- of afstandsgevoelige kopers. Servicedistributie is het tegenovergestelde van prijsdistributie. Servicedistributie kenmerkt zich door: - diep assortiment; - hoogwaardige producten; - onbetaalde...

klik voor meer informatie
als volgt: Ook vanuit de serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
retailing zien we soortgelijke mengvormen. Daar adopteren speciaal¬zaken soms typisch low-margin-retailing elementen als prijsconcurrentiePrijsconcurrentieEen van de basisprijsstrategie√ęn. Een actief prijsbeleid met lage prijzen en gericht op omzet- en marktaandeeldoelstellingen....

klik voor meer informatie
en zelfbediening (Etos). Bij een stagnerende welvaartsontwikkeling zal deze adoptieAdoptieHet bewustwordings- en beslissingsproces dat zich bij de consument voltrekt bij de eerste aanschaf van nieuwe producten. De stadia van het proces zijn: - awareness (bewustwording) - interest (belangstelling) - evaluation (beoordeling) - trial (proefaankoop) - adoption (vaste koper worden) Dit...

klik voor meer informatie
worden gestimuleerd. Bij een toe¬nemende welvaart zien we het omgekeerde: de winkelWinkelDetailhandel met een vaste vestigingsplaats....

klik voor meer informatie
met veel low-margin-retailing-elementen voegt meer elementen van de serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
retailing toe.

De verschuiving van serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
retailing naar low margin retailingLow margin retailingWinkelformule die zich richt op prijsgevoelige afnemers. Met name gebruikelijk bij convenience goods. Prijsdistributie kenmerkt zich door: - ondiep assortiment; - laagwaardige producten; - zelfbediening, weinig toegevoegde waarde en sfeer; - betaalde dienstverlening, of weinig dienstbetoon; -...

klik voor meer informatie
kan voor de kleine zelfstandige detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
dramatische vormen aannemen. Een low margin retailer kan service-elementen 'lenen' uit de formule van de serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
retailers. Zo wordt een speciaalzaakSpeciaalzaakWinkel met een smal maar diep assortiment met een hoge toegevoegde waarde en een relatief hoge prijs. Tegenovergestelde van geparallelliseerde handel. Veelal zal de speciaalzaak kiezen voor servicedistributie....

klik voor meer informatie
veel minder ‘speciaal’. Dit 'lenen' kan drie achtergronden hebben: Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt de specialist gedwongen zichzelf opnieuw te positioneren: óf zelf ook gaan parallelliseren, óf zoeken naar nieuwe specialisatiemogelijkheden.


Keuze tussen low margin en service retailing
Detaillisten die zich richten op de min of meer dagelijkse, noodzakelijke bestedingen van de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
, zullen kiezen voor low margin retailingLow margin retailingWinkelformule die zich richt op prijsgevoelige afnemers. Met name gebruikelijk bij convenience goods. Prijsdistributie kenmerkt zich door: - ondiep assortiment; - laagwaardige producten; - zelfbediening, weinig toegevoegde waarde en sfeer; - betaalde dienstverlening, of weinig dienstbetoon; -...

klik voor meer informatie
(bijvoorbeeld supermarkten, warenhuizen). Consumenten zijn voor noodzakelijke producten, zoals brood en benzine, het meest gesteld op scherpe prijzen en snelheid bij het winkelen (shopping efficiency). Eén aspect van die shopping efficiency is one stop shopping: het doen van ‘alle’ boodschappen in één winkel(centrum). Aan deze wensen komt de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
tegemoet met low margin retailingLow margin retailingWinkelformule die zich richt op prijsgevoelige afnemers. Met name gebruikelijk bij convenience goods. Prijsdistributie kenmerkt zich door: - ondiep assortiment; - laagwaardige producten; - zelfbediening, weinig toegevoegde waarde en sfeer; - betaalde dienstverlening, of weinig dienstbetoon; -...

klik voor meer informatie
. Dergelijke winkels vormen de klantentrekkers van elk winkelcentrumWinkelcentrumVariant van het middenstandswarenhuis. Nu echter wordt het gebouw beheerd door een exploitatiemaatschappij, die de verschillende ruimten verhuurt. Grote detailhandelszaken zoals Albert Heijn en C&A fungeren vaak als trekkers. Er zijn twee varianten: elke winkel is een eigen gesloten eenheid, of er...

klik voor meer informatie
.

Retailers die zich richten op producten die de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
niet dagelijks nodig heeft, kiezen veelal voor serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
retailing. De consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
hecht bij deze producten wél aan ruime keuze, advies, voorlichting en een passende winkelsfeer. Dit schept mogelijkheden voor speciaalzaken, waarin men naar wegen zoekt om de consumenten iets speciaals, iets unieks voor te schotelen.

Er zijn uitzonderingen op deze keuze-regel. Daarbij verkoopt men goederen die de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
niet dagelijks nodig heeft, tóch in een low-margin-retailing-formule. Denk bijvoorbeeld aan bouwmarkten (Gamma, Praxis, etcetera), speelgoedwinkels (Bart Smit, Toys 'R' Us), electronicawinkels (Mediamarkt). Dit is een gevolg van het feit dat consumenten ook voor dergelijke aankopen meer scherpe prijzen en shopping efficiency zijn gaan letten. Dat interesseert ze meer dan bijvoorbeeld deskundig advies.