» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing

Inhoudsopgave

12.3 - Winkelformule

De winkelformuleWinkelformulePropositie waarmee de detaillist de winkelende consument probeert aan te trekken. De winkelformule heeft drie bouwstenen: - Breedte van het assortiment; hoeveel verschillende productgroepen? - Breedte van de doelgroep: hoeveel verschillende kopersgroepen? - Hoogte van de marktpositie: welk...

klik voor meer informatie
is de propositiePropositieInvulling van de gekozen strategie in consumententaal. De propositie moet als het ware de reden aangeven waarom de consument het betreffende product zou moeten kopen. ...

klik voor meer informatie
waarmee de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
de winkelende consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
probeert aan te trekken. De winkelformuleWinkelformulePropositie waarmee de detaillist de winkelende consument probeert aan te trekken. De winkelformule heeft drie bouwstenen: - Breedte van het assortiment; hoeveel verschillende productgroepen? - Breedte van de doelgroep: hoeveel verschillende kopersgroepen? - Hoogte van de marktpositie: welk...

klik voor meer informatie
heeft drie bouwstenen:
Met zijn winkelformuleWinkelformulePropositie waarmee de detaillist de winkelende consument probeert aan te trekken. De winkelformule heeft drie bouwstenen: - Breedte van het assortiment; hoeveel verschillende productgroepen? - Breedte van de doelgroep: hoeveel verschillende kopersgroepen? - Hoogte van de marktpositie: welk...

klik voor meer informatie
onderscheidt de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
zich van de concurrenten. Een geslaagde winkelformuleWinkelformulePropositie waarmee de detaillist de winkelende consument probeert aan te trekken. De winkelformule heeft drie bouwstenen: - Breedte van het assortiment; hoeveel verschillende productgroepen? - Breedte van de doelgroep: hoeveel verschillende kopersgroepen? - Hoogte van de marktpositie: welk...

klik voor meer informatie
is afgestemd op het (moeilijk voorspelbare) gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt behalve van een gedragsintentie af van de eigenschappen van de situatie waarin...

klik voor meer informatie
van de doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit n of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
en de concur¬rentie. Deze afstemming is – door de veranderingen in de omgeving – een continu proces.

De winkelformuleWinkelformulePropositie waarmee de detaillist de winkelende consument probeert aan te trekken. De winkelformule heeft drie bouwstenen: - Breedte van het assortiment; hoeveel verschillende productgroepen? - Breedte van de doelgroep: hoeveel verschillende kopersgroepen? - Hoogte van de marktpositie: welk...

klik voor meer informatie
van bijvoorbeeld de Bijenkorf ziet er in een zogenoemde formuledoos als volgt uit (figuur 12.2):Figuur 12.2 Formuledoos Bijenkorf anno 2004

Toelichting op figuur 12.2
In de formuledoos van De Bijenkorf zijn drie assen getekend, zoals we boven de figuur hebben besproken. Op de marktpositie-as is de doos hoog en op de assortimentsas is de doos breed. Op de doelgroepas is de doos relatief ondiep, omdat alleen de bovenlaag van Nederland tot de doel¬groep behoort.

Op basis van de winkelformuleWinkelformulePropositie waarmee de detaillist de winkelende consument probeert aan te trekken. De winkelformule heeft drie bouwstenen: - Breedte van het assortiment; hoeveel verschillende productgroepen? - Breedte van de doelgroep: hoeveel verschillende kopersgroepen? - Hoogte van de marktpositie: welk...

klik voor meer informatie
bepaalt een detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
zijn winkelconceptWinkelconceptUitwerking van de winkelformule in: - vestigingsplaats; - inrichting en aankleding; - presentatie; - assortiment: productgroepen en assortimentsdimensies; - prijsniveau....

klik voor meer informatie
. Het winkelconceptWinkelconceptUitwerking van de winkelformule in: - vestigingsplaats; - inrichting en aankleding; - presentatie; - assortiment: productgroepen en assortimentsdimensies; - prijsniveau....

klik voor meer informatie
omvat uitgangspunten voor keuzes rond de gewenste vestigingsplaats, inrichting, presentatiePresentatieInstrument van de detailhandelsmarketingmix. Gericht op de presentatie van de producten binnen en buiten de winkel, de winkelindeling, de etalage, enzovoort. Voor het succes van een winkel kan de presentatie van groot belang zijn. ...

klik voor meer informatie
, assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
en prijsniveau. Kortom: de winkelformuleWinkelformulePropositie waarmee de detaillist de winkelende consument probeert aan te trekken. De winkelformule heeft drie bouwstenen: - Breedte van het assortiment; hoeveel verschillende productgroepen? - Breedte van de doelgroep: hoeveel verschillende kopersgroepen? - Hoogte van de marktpositie: welk...

klik voor meer informatie
is abstract, het winkelconceptWinkelconceptUitwerking van de winkelformule in: - vestigingsplaats; - inrichting en aankleding; - presentatie; - assortiment: productgroepen en assortimentsdimensies; - prijsniveau....

klik voor meer informatie
is meer concreet ingevuld. Men verandert eigenlijk alleen iets aan het winkelconceptWinkelconceptUitwerking van de winkelformule in: - vestigingsplaats; - inrichting en aankleding; - presentatie; - assortiment: productgroepen en assortimentsdimensies; - prijsniveau....

klik voor meer informatie
of de winkelformuleWinkelformulePropositie waarmee de detaillist de winkelende consument probeert aan te trekken. De winkelformule heeft drie bouwstenen: - Breedte van het assortiment; hoeveel verschillende productgroepen? - Breedte van de doelgroep: hoeveel verschillende kopersgroepen? - Hoogte van de marktpositie: welk...

klik voor meer informatie
als de winstgevenheid langdurig onder druk staat.

Het winkelconceptWinkelconceptUitwerking van de winkelformule in: - vestigingsplaats; - inrichting en aankleding; - presentatie; - assortiment: productgroepen en assortimentsdimensies; - prijsniveau....

klik voor meer informatie
van bijvoorbeeld de Bijenkorf kunnen we als volgt omschrijven: