» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing

Inhoudsopgave

12.4 - Detailhandelsmarketingmix

De detailhandelsmarketingmixDetailhandelsmarketingmixDe voor de detaillist beheersbare instrumenten waarmee hij zijn winkelformule gestalte kan geven. Deze marketingmix bestaat in de meest gedetailleerde variant uit acht P’s, te weten: - de plaats: de vestigingsplaats (waarbinnen mogelijk een aparte P, die van de parkeermogelijkheden een belangrijke...

klik voor meer informatie
(of: retailmix) is de nadere invulling van het winkelconceptWinkelconceptUitwerking van de winkelformule in: - vestigingsplaats; - inrichting en aankleding; - presentatie; - assortiment: productgroepen en assortimentsdimensies; - prijsniveau....

klik voor meer informatie
. De retailmixRetailmixBij een producent: onderdeel van de marketingmix van de producent dat in het kader van een tweedoelgroepenbenadering is gericht op de distributiebedrijven. Dit deel van de marketingmix omvat in feite de ‘duwelementen’ van de duwdistributie, zoals marges, kortingen, prestatiebonussen, special deals,...

klik voor meer informatie
bestaat uit zes P’s, die zijn weergegeven in tabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
12.3. Deze P's zijn in de figuur aangevuld met een uitwerking in elementen die voor de klantKlantPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
waarneembaar zijn.

12.3 Retailmix
Retailmixaspect Uitwerking in voor de klant waarneembare elementen
Product Assortimentssamenstelling
Service-elementen (pre- en afterrsales service
Merkenbeleid
Verpakkingen
Personeel Verkoopsysteem
Klantgerichtheid
Beschikbaarheid
Vakkennis
Presentatie Winkelarchitectuur en -inrichting
Etalage
Winkellay-out
Groepering en routering
Plaats Vestigingsplaats
Parkeermogelijkheden
Voorraadmogelijkheden
Prijs Absoluut prijsniveau (margemix)
Prijsimago
Korting
Betalingsgemak (payment: contant, pin, afbetaling)
Promotie Reclame
Directe communicatieCommunicatieIn een algemeen perspectief: een ander deelgenoot maken van informatie. Dit kan expliciet gebeuren (taal en illustraties) en impliciet (non-verbaal). Wil communicatie zinvol zijn, dan moet ze worden begrepen en moet ze de ontvanger interesseren. Pas dan spreken we van effectieve communicatie. In...

klik voor meer informatie
(folders)
Aanbiedingen
Instore promotie
Persoonlijke verkoop
Loyaltysystemen


De detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
zal met de invulling van zijn marketingmix steeds inspelen op de wisselende eisen en wensen van consumenten. Als de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
bijvoorbeeld opeens interesse krijgt in kunststof sieraden, zal de Bijenkorf zijn assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
waarschijnlijk snel aanpassen. De retailmixRetailmixBij een producent: onderdeel van de marketingmix van de producent dat in het kader van een tweedoelgroepenbenadering is gericht op de distributiebedrijven. Dit deel van de marketingmix omvat in feite de ‘duwelementen’ van de duwdistributie, zoals marges, kortingen, prestatiebonussen, special deals,...

klik voor meer informatie
is dus veranderlijker dan winkelconceptWinkelconceptUitwerking van de winkelformule in: - vestigingsplaats; - inrichting en aankleding; - presentatie; - assortiment: productgroepen en assortimentsdimensies; - prijsniveau....

klik voor meer informatie
en -formule. PersoneelPersoneelVerzamelnaam voor werknemers in een organisatie, branche, enzovoort. Personeel is in de marketing van belang als instrument van Dienstenmarketing en van Detailhandelsmarketing. Het is arbitrair of men Personeel als een afzonderlijk instrument beschouwt, of het beschouwt als een aspect van het...

klik voor meer informatie
en presentatiePresentatieInstrument van de detailhandelsmarketingmix. Gericht op de presentatie van de producten binnen en buiten de winkel, de winkelindeling, de etalage, enzovoort. Voor het succes van een winkel kan de presentatie van groot belang zijn. ...

klik voor meer informatie
komen direct na productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
, omdat ze moeten aansluiten bij het assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
.

 

12.4.1 - Product

Voor de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
betekent de samenstelling van zijn assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
vooral: kiezen. De gemiddelde supermarktSupermarktWinkelformule met een ‘compleet’ assortiment van food-artikelen, aangevuld met non-foods die ook tot de convenience goods gerekend kunnen worden (zoals bijvoorbeeld toiletpapier). Meestal breed en redelijk diep assortiment, vooral bij de grotere zaken. Consumenten kopen in Nederland circa 80...

klik voor meer informatie
, bijvoorbeeld, heeft een assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
van ongeveer 8000 artikelen op een totaalaanbod van ongeveer 150.000 artikelen. Zelfs het grootste tuincentrum voert maar een fractie van het enorme aanbod dat producenten, importeurs, groothandels en kwekers doen. In grote lijnen kan de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
kiezen voor producentenmerken en voor huismerken. Producentenmerken horen meestal thuis in de serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
retailing, huismerken in de low margin retailingLow margin retailingWinkelformule die zich richt op prijsgevoelige afnemers. Met name gebruikelijk bij convenience goods. Prijsdistributie kenmerkt zich door: - ondiep assortiment; - laagwaardige producten; - zelfbediening, weinig toegevoegde waarde en sfeer; - betaalde dienstverlening, of weinig dienstbetoon; -...

klik voor meer informatie
, maar hierop zijn binnen het assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
tal van uitzonderingen mogelijk.

Vanuit de commerciële optiek kijkt de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
natuurlijk naar de winstgevendheid van ieder productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
. Het assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
moet zodanig zijn afgewogen, dat het klanten trekt en bindt, omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
genereert en winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
oplevert. Het ene productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
is meer een klantentrekkerKlantentrekkerOngewoon lage prijsstelling van een product of andere aandachttrekkende actie die zodanig gecommuniceerd wordt dat er in een bepaalde periode zoveel mogelijk bezoekers of (potentiële) kopers komen. Om een klantentrekker te creëren zet men soms ‘bait pricing’ of ‘leader pricing’ in....

klik voor meer informatie
, het andere meer een winstbrenger. Voor de Bijenkorf zou het restaurant bijvoorbeeld een klantentrekkerKlantentrekkerOngewoon lage prijsstelling van een product of andere aandachttrekkende actie die zodanig gecommuniceerd wordt dat er in een bepaalde periode zoveel mogelijk bezoekers of (potentiële) kopers komen. Om een klantentrekker te creëren zet men soms ‘bait pricing’ of ‘leader pricing’ in....

klik voor meer informatie
kunnen zijn, terwijl de parfumafdeling een winstbrenger is.
Bij de invulling van het assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
kijkt de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
daarom naar de marketingfunctieMarketingfunctieBegrip: Marketingfunctie zie ook: Organogram De activiteiten en de verwachte bijdrage van de marketing aan de onderneming. Ook: een functie (baan, betrekking) in de marketingorganisatie van de onderneming. ...

klik voor meer informatie
van de producten: Bij het assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
kunnen ook service-elementen horen - zelfs in de low margin retailingLow margin retailingWinkelformule die zich richt op prijsgevoelige afnemers. Met name gebruikelijk bij convenience goods. Prijsdistributie kenmerkt zich door: - ondiep assortiment; - laagwaardige producten; - zelfbediening, weinig toegevoegde waarde en sfeer; - betaalde dienstverlening, of weinig dienstbetoon; -...

klik voor meer informatie
. Hierbij gaat het om: Het fenomeen made to orderorderOpdracht tot levering. Gangbare naam voor de aankoop van een industriële afnemer....

klik voor meer informatie
is een specifieke invulling van de serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
. De consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
kan zijn specifieke wensen precies aangeven, waarna het productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
‘op maat’ wordt gemaakt. Van oudsher deden keukenleveranciers en andere aannemers al niet anders, maar nu zet dit zich door bij kleding (confectie, maar op maat afgemaakt), auto’s (de Smart met een persoonlijke combinatie van kleuren en materialen), diensten (de pizza wordt samengesteld uit een lange keuzelijst van ingrediënten) en zelfs boeken (de naam van de koperKoperPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
of - als die het boek cadeau doet - de ontvanger wordt de naam van de hoofdpersoon, waarna het boek in een oplageOplageHet aantal gedrukte exemplaren dat daadwerkelijk bij het publiek terechtkomt....

klik voor meer informatie
van 1 exemplaar wordt geprint en gebonden).


12.4.2 - Personeel

De P's van PersoneelPersoneelVerzamelnaam voor werknemers in een organisatie, branche, enzovoort. Personeel is in de marketing van belang als instrument van Dienstenmarketing en van Detailhandelsmarketing. Het is arbitrair of men Personeel als een afzonderlijk instrument beschouwt, of het beschouwt als een aspect van het...

klik voor meer informatie
en PresentatiePresentatieInstrument van de detailhandelsmarketingmix. Gericht op de presentatie van de producten binnen en buiten de winkel, de winkelindeling, de etalage, enzovoort. Voor het succes van een winkel kan de presentatie van groot belang zijn. ...

klik voor meer informatie
zijn typerend voor de detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
. Onder het instrument PersoneelPersoneelVerzamelnaam voor werknemers in een organisatie, branche, enzovoort. Personeel is in de marketing van belang als instrument van Dienstenmarketing en van Detailhandelsmarketing. Het is arbitrair of men Personeel als een afzonderlijk instrument beschouwt, of het beschouwt als een aspect van het...

klik voor meer informatie
vallen:
 

12.4.3 - Presentatie

Het exterieur en het interieur van de winkelWinkelDetailhandel met een vaste vestigingsplaats....

klik voor meer informatie
dragen sterk bij tot het imagoImagoEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zo’n onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image). ...

klik voor meer informatie
. Tot het exterieur behoren de pui, de etalage, de entree en dergelijke. Bij het interieur zijn vooral de ruimte-indelingRuimte-indelingDe winkelruimte bestaat uit verkoopruimte, magazijnruimte, serviceruimte en kassaruimte. De indeling van de winkelruimte over deze vier functies draagt bij aan het winkelrendement. In principe genereert alleen de verkoopruimte omzet, en probeert de winkelier de andere ruimten zo klein mogelijk te...

klik voor meer informatie
, de verlichting, het plafond, de vloerbedekking, het klimaat, de schapindeling en de artikelenpresentatie van groot belang. De detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
zoekt een optimale combinatie van doelmatigheid en sfeer. Op twee aspecten van de presentatiemix, namelijk ruimte¬indeling en schapindeling, gaan we nader in.

De winkelruimteWinkelruimteDe winkelruimte bestaat uit verkoopruimte, magazijnruimte, serviceruimte en kassaruimte. De indeling van de winkelruimte over deze vier functies draagt bij aan het winkelrendement. In principe genereert alleen de verkoopruimte omzet, en probeert de winkelier de andere ruimten zo klein mogelijk te...

klik voor meer informatie
wordt verdeeld in verkoopruimte, operationele ruimteOperationele ruimteWinkelruimte die niet toegankelijk is voor de klanten, zoals magazijn, kantoor en personeelsvertrekken. Deze ruimte genereert geen omzet en moet in principe zo klein mogelijk zijn. Daarom probeert men vaak alle verkoopbare voorraad in de winkelruimte te plaatsen, zonder aparte magazijnvoorraad. Dit...

klik voor meer informatie
(magazijnen, kantoren), serviceruimteServiceruimteWinkelruimte die dient voor de onbetaalde klantenservice. Voorbeelden: legeflesseninname, balie klantenservice. In principe genereert de serviceruimte geen omzet en zal de winkelier deze ruimte zo beperkt mogelijk willen houden. Een andere oplossing is om assortimentsonderdelen op te nemen in de...

klik voor meer informatie
(bijv. legeflesseninname) en kassaruimteKassaruimteRuimte binnen een winkel die gebruikt wordt voor het afrekenen. In principe is de kassaruimte geen ruimte die omzet genereert (zoals de verkoopruimte of de schapruimte). Maar het is wel mogelijk om de kassaruimte te combineren met de verkoopruimte, door impulsproducten in de kassaruimte uit te...

klik voor meer informatie
. Door een uitgekiende plattegrond en de plaatsingsvolgorde van assortimentsonderdelen 'dwingt' men de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
soms tot een bepaalde looproute. Dat verhoogt de kansKansDe waarschijnlijkheid waarmee een situatie (of alternatief) zal voorkomen....

klik voor meer informatie
op impulsaankopen.

Omdat de hoeveelheid verkoopruimte beperkt is, moet de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
ermee ‘woekeren’. Men gebruikt veelal schappen en moet zorgvuldig omgaan met de schapindeling. Voor de meeste producten geldt dat meer schapruimte meer omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
betekent. Het aantal facings is het aantal verpakkingen van hetzelfde artikel dat tegelijk zichtbaar is voor de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
. Dit blijkt in veel gevallen de ‘pakkans’ sterk te bepalen.
Omdat artikelen op ooghoogte beter verkopen dan de lagere en de hogere, komen de meest winstgevende producten op ooghoogte te staan. Goedkope, snellopende producten staan vaak laag, ook al in verband met de bevoorradingsefficiency.

Een optimale schapindeling is erg moeilijk te maken. Er zijn verschillende schapindelingssystemen: Een stap verder gaan de DPPDPPSchapindelingssysteem om de directe winstbijdrage van een product of productgroep te maximaliseren. ...

klik voor meer informatie
(direct productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
profitability)-systemen. Hierbij staat de directe winstbijdrage van een productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
of productgroepProductgroepAantal met elkaar samenhangende producten. De samenhang kan liggen in: behoeftebevrediging, grondstoffen, productieproces, gebruik en distributie. De verantwoordelijkheid voor een productgroep behoort meestal bij een productgroepmanager. Productgroepbeslissingen zijn: - uitbreiding van de...

klik voor meer informatie
centraal.
 

12.4.4 - Plaats

Een goede vestigingsplaats is een belangrijke sleutel voor detailhandelssucces: De keuze is uiteraard grotendeels afhankelijk van de beoogde winkelformuleWinkelformulePropositie waarmee de detaillist de winkelende consument probeert aan te trekken. De winkelformule heeft drie bouwstenen: - Breedte van het assortiment; hoeveel verschillende productgroepen? - Breedte van de doelgroep: hoeveel verschillende kopersgroepen? - Hoogte van de marktpositie: welk...

klik voor meer informatie
.

De voorraadmogelijkheden vormen een apart element van het plaatsaspect, omdat zij bepalen in welke mate de detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
kan reageren op fluctuaties in de vraag. Op de dure vierkante meters in stadscentra is geen ruimte voor voorraden (die immers geen geld opbrengen). Maar in de stadscentra met hun aflever-¬ en parkeerbeperkingen is geregelde bevoorrading ook een probleem. Volumeverkopers trekken dan ook steeds meer weg uit de stadscentra.


12.4.5 - Prijs

Bij de prijsbepaling zal de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
zich afvragen welke prijsstelling optimaal is, gezien: Het via een lage, of zelfs verliesgevende prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
scheppen van trafficTrafficBezoekers, (potentiële) kopers die naar een bepaalde locatie komen. In de detailhandelsmarketing is het een vuistregel dat ‘zien kopen doet kopen’. Dat is een reden om op bepaalde momenten veel (potentiële) klanten tegelijk naar de verkoopplek te lokken. Daarvoor zet men een zogenaamde ‘traffic...

klik voor meer informatie
builders (klantentrekkers) komt veel voor. Dat werkt het beste in combinatie met de mogelijkheid om electronisch te betalen. Met name winkels waar klanten naar binnen komen voor het één, maar geneigd zijn naar buiten te gaan met (ook) iets anders, spinnen daar garen bij. Men komt bijvoorbeeld binnen voor een laaggeprijsd en geadverteerd badlaken en schaft – als men met een pinpas kan betalen – tegelijk een duurdere bikini aan. Door de prijsstelling van de producten in het assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
op elkaar af te stemmen, komt de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
tot een goede margemix.

Ook vormen van korting horen bij de prijsinstrumenten. Denk bijvoorbeeld aan de Bonuskaart van AH en openingskortingen van nieuwe winkels om klanten en publiciteitPubliciteitVorm van berichtgeving over onderneming, product of merk waarvoor niet direct wordt betaald. Bij publiciteit rondom het product denken we vooral aan nieuwe producten (nieuws), bij publiciteit rondom het merk aan zelfgecreëerd nieuws door deelname aan activiteiten of aan sponsoring, en bij...

klik voor meer informatie
te verwerven.


12.4.6 - Promotie

Het is interessant om te zien hoe menige consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
een voorkeur heeft voor bepaalde winkels en pas daarbinnen bepaalt welk productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
in het bijzonder hij zal aanschaffen. Daaruit volgt de conclusie dat de detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
een belangrijke taakTaakWerkzaamheid, activiteit. Een aantal gelijksoortige en gelijkwaardige taken vormt samen een functie....

klik voor meer informatie
heeft in de promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
van de eigen, bijzondere formule. Vergeleken met producentenpromotie is winkelpromotie meestal: Verkoopbevorderende activiteiten ten behoeve van bepaalde producten op de plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ‘Vier P’s’. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
van aan¬koop heten instore promotionsInstore promotionsVerkoopbevordering van bepaald artikel op de winkelvloer. ...

klik voor meer informatie
. Denk aan aanbiedingen en bijzondere activiteiten in de winkelWinkelDetailhandel met een vaste vestigingsplaats....

klik voor meer informatie
. Vaak is hier sprake van een gecombineerde inspanning van producent of groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
en de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
.

De persoonlijke verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
is in veel winkelformules (met name in de sfeer van duurzame consumentengoederen) nog een doorslaggevende factor. Bij de ambulante handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt – naast de producent – de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
in levensmiddelen (de kaasboer op de markt) kan de persoonlijke verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
in bepaalde gevallen zelfs reden zijn voor een consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
om kaas op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
te kopen, en niet bij de supermarktSupermarktWinkelformule met een ‘compleet’ assortiment van food-artikelen, aangevuld met non-foods die ook tot de convenience goods gerekend kunnen worden (zoals bijvoorbeeld toiletpapier). Meestal breed en redelijk diep assortiment, vooral bij de grotere zaken. Consumenten kopen in Nederland circa 80...

klik voor meer informatie
.

Loyaltysystemen zijn door veel winkelketens ingezet om klantentrouwKlantentrouwKoopgedrag waarbij consumenten in grote mate steeds voor een bepaald producttype identiek koopgedrag vertonen. Dit koopgedrag kan betrekking hebben op: - merk (merkentrouw); - winkel (winkeltrouw); - verkoper (verkopertrouw)....

klik voor meer informatie
te bevorderen. De discussie omtrent deze systemen is nog volop gaande, omdat veel detaillisten merken dat zij er opportunistisch koopgedragKoopgedragFase van consumentengedrag waarin de consument overgaat tot de feitelijke aankoop van producten. Onder aankoopgedrag hoort daarom ook: het gedrag op weg naar de plaats van aankoop en de frequentie van de aankopen....

klik voor meer informatie
mee in de hand werken, in plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ‘Vier P’s’. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
van de gewenste loyaliteitLoyaliteitKoopgedrag waarbij consumenten in grote mate steeds voor een bepaald producttype identiek koopgedrag vertonen. Dit koopgedrag kan betrekking hebben op: - merk (merkentrouw); - winkel (winkeltrouw); - verkoper (verkopertrouw)....

klik voor meer informatie
.


12.4.7 - Extra's P's

 In bepaalde detailhandelssectoren is parkeergelegenheid zó belangrijk, dat zij als een extra P van de retailmixRetailmixBij een producent: onderdeel van de marketingmix van de producent dat in het kader van een tweedoelgroepenbenadering is gericht op de distributiebedrijven. Dit deel van de marketingmix omvat in feite de ‘duwelementen’ van de duwdistributie, zoals marges, kortingen, prestatiebonussen, special deals,...

klik voor meer informatie
wordt beschouwd. Het winkelconceptWinkelconceptUitwerking van de winkelformule in: - vestigingsplaats; - inrichting en aankleding; - presentatie; - assortiment: productgroepen en assortimentsdimensies; - prijsniveau....

klik voor meer informatie
van een meubelbedrijf als IKEA gaat ervanuit dat de klantKlantPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
de gekochte spullen bij de winkelWinkelDetailhandel met een vaste vestigingsplaats....

klik voor meer informatie
kan inladen in een auto. Hetzelfde geldt voor de P van 'payment'. Je ziet dat 'parkeren' en 'payment' in de figuur zijn ondergebracht bij respectievelijk het instrument plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ‘Vier P’s’. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
en het instrument prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
. De after sales serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
kan voor de detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
van groot belang zijn. Men beschouwt het daarom soms als een apart instrument van de retailmixRetailmixBij een producent: onderdeel van de marketingmix van de producent dat in het kader van een tweedoelgroepenbenadering is gericht op de distributiebedrijven. Dit deel van de marketingmix omvat in feite de ‘duwelementen’ van de duwdistributie, zoals marges, kortingen, prestatiebonussen, special deals,...

klik voor meer informatie
.


12.4.8 - Marketingdoelen

De elementen van de detailhandelsmarketingmixDetailhandelsmarketingmixDe voor de detaillist beheersbare instrumenten waarmee hij zijn winkelformule gestalte kan geven. Deze marketingmix bestaat in de meest gedetailleerde variant uit acht P’s, te weten: - de plaats: de vestigingsplaats (waarbinnen mogelijk een aparte P, die van de parkeermogelijkheden een belangrijke...

klik voor meer informatie
die de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
waarneemt, laten een zekere indruk achter. Deze indruk, gecombineerd met de verwachtingen die de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
heeft van de winkelWinkelDetailhandel met een vaste vestigingsplaats....

klik voor meer informatie
, levert het winkelimago op. De marktgerichte detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
streeft ernaar bij de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
een imagoImagoEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zo’n onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image). ...

klik voor meer informatie
te krijgen dat overeenkomt met de positionering die hij wenst. Bijvoorbeeld: Wil de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
met zijn winkel De gewenste positionering is een van de kwalitatieve doelen die een detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
zich zal stellen. Daarnaast zal de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
kwantitatieve doelen bepalen: doelen in termen van omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
, marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
(binnen het verzorgingsgebied) en rendementRendementHet rendement van een onderneming of een deel van een onderneming is de verhouding van het in de onderneming vastgelegde vermogen en de opbrengst (winst) die met dat vermogen is behaald....

klik voor meer informatie
.

Een hoge omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
en marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
zijn het gevolg van een maximaal aantal vaste volledige klanten. In formulevorm: Q1 x Q2 x Q3. Hierbij geldt (uitgaande van gemiddelden):
Q1 = het aantal klanten;
Q2 = de verkochte hoeveelheid per klant;
Q3 = het aantal malen dat een klantKlantPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
terugkomt (winkeltrouw).
Deze formule biedt mogelijkheden om de ene winkelWinkelDetailhandel met een vaste vestigingsplaats....

klik voor meer informatie
met de andere te vergelijken en te bezien op welke factor verbeteringen mogelijk zijn.