» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing

Inhoudsopgave

12.5 - Wheel of retailing

Winkelformules in de detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
zijn voortdurend in beweging. Volgens de wheel-of-retailinghypothese begint elke nieuwe winkelformuleWinkelformulePropositie waarmee de detaillist de winkelende consument probeert aan te trekken. De winkelformule heeft drie bouwstenen: - Breedte van het assortiment; hoeveel verschillende productgroepen? - Breedte van de doelgroep: hoeveel verschillende kopersgroepen? - Hoogte van de marktpositie: welk...

klik voor meer informatie
als prijsconcurrent van de bestaande aanbieders. Als de nieuwe formule succesvol is, ontstaat de neiging de serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
en de kwaliteitKwaliteitHieronder kunnen we verstaan de technische kwaliteit van een product en de consumentenkwaliteit van een product, respectievelijk de technische specificaties en de mate waarin volgens de consument het product zijn functies vervult....

klik voor meer informatie
op te voeren (upgrading). Dit leidt tot hogere kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
en uiteindelijk hogere prijzen. De nieuwe winkelformuleWinkelformulePropositie waarmee de detaillist de winkelende consument probeert aan te trekken. De winkelformule heeft drie bouwstenen: - Breedte van het assortiment; hoeveel verschillende productgroepen? - Breedte van de doelgroep: hoeveel verschillende kopersgroepen? - Hoogte van de marktpositie: welk...

klik voor meer informatie
gaat dus steeds meer lijken op de formules waarmee hij concurreert. Dit wordt nog versterkt doordat van de kant van de bestaande detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
reacties volgen om met de nieuwe winkels te kunnen concurreren. Enerzijds voegt men daarom producten met lagere prijzen aan het assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
toe (trading down). Anderzijds vermindert men het dienstbetoon (downgrading) om zo de winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
zoveel mogelijk intact te houden. Inmiddels is de tijd dan weer rijp geworden voor een nieuwe prijsconcurrent. Het onderscheidende karakter van een nieuwe winkelWinkelDetailhandel met een vaste vestigingsplaats....

klik voor meer informatie
heeft dus een beperkte levensduur. Men spreekt in dat verband – in navolging van de productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
life cycle– over een retail life cycleRetail life cycleVeronderstelde beperkte levensduur van winkelvormen, waarin verschillende fases zijn te onderkennen. Met de hypothese van het wheel of retailing tracht men dit patroon te verklaren en de verschillende fases inhoud te geven. ...

klik voor meer informatie
.

Nieuwe detailhandelsvormen hebben naast de lagere prijzen ook vaak een breder assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
(doordat men snellopende producten uit meerdere branches kiest). Het wheel of retailingWheel of retailingHet vaste voorspelbare patroon waarmee nieuwe detailhandelsvormen zich aandienen: met lage status, lage prijzen, lage marges, hoge omzetsnelheid, geen of weinig service, kale verkoopplaats, enzovoort. Door reactie van de gevestigde winkelstand, die aan downgrading gaat doen, is de prijsbreker...

klik voor meer informatie
verklaart zo tevens het verschijnsel branchevervaging.

Als voorbeelden van de werking van het wheel of retailingWheel of retailingHet vaste voorspelbare patroon waarmee nieuwe detailhandelsvormen zich aandienen: met lage status, lage prijzen, lage marges, hoge omzetsnelheid, geen of weinig service, kale verkoopplaats, enzovoort. Door reactie van de gevestigde winkelstand, die aan downgrading gaat doen, is de prijsbreker...

klik voor meer informatie
kunnen worden genoemd: bedieningswinkel - zelfbediening - supermarktSupermarktWinkelformule met een compleet assortiment van food-artikelen, aangevuld met non-foods die ook tot de convenience goods gerekend kunnen worden (zoals bijvoorbeeld toiletpapier). Meestal breed en redelijk diep assortiment, vooral bij de grotere zaken. Consumenten kopen in Nederland circa 80...

klik voor meer informatie
- verbruikersmarkt- shop in the shopShop in the shopMin of meer afgebakend, vaak met bediening gepaard gaand, verkoopeiland in een supermarkt (vleeswaren, kaas, banket, groenten, vis, noten)....

klik voor meer informatie
. Gebleken is dat de marges van supermarkten en warenhuizen ten tijde van hun ontstaan veel lager waren dan thans het geval is. Dit wordt als bewijs gezien voor de hypotheseHypotheseVeronderstelling over de waarde van een variabele of over de samenhang tussen twee of meer variabelen. Een hypothese is dus een bewering die nog bewezen moet worden. Dat kan door causaal onderzoek....

klik voor meer informatie
van het wheel of retailingWheel of retailingHet vaste voorspelbare patroon waarmee nieuwe detailhandelsvormen zich aandienen: met lage status, lage prijzen, lage marges, hoge omzetsnelheid, geen of weinig service, kale verkoopplaats, enzovoort. Door reactie van de gevestigde winkelstand, die aan downgrading gaat doen, is de prijsbreker...

klik voor meer informatie
.

Waarom voert de nieuwe winkelformuleWinkelformulePropositie waarmee de detaillist de winkelende consument probeert aan te trekken. De winkelformule heeft drie bouwstenen: - Breedte van het assortiment; hoeveel verschillende productgroepen? - Breedte van de doelgroep: hoeveel verschillende kopersgroepen? - Hoogte van de marktpositie: welk...

klik voor meer informatie
op den duur zijn dienstbetoon en dus zijn prijzen op? Redenen voor deze upgradingUpgradingPropositie waarmee de detaillist de winkelende consument probeert aan te trekken. De winkelformule heeft drie bouwstenen: - Breedte van het assortiment; hoeveel verschillende productgroepen? - Breedte van de doelgroep: hoeveel verschillende kopersgroepen? - Hoogte van de marktpositie: welk...

klik voor meer informatie
zijn:

Figuur 12.3 Wheel of retailingWheel of retailingHet vaste voorspelbare patroon waarmee nieuwe detailhandelsvormen zich aandienen: met lage status, lage prijzen, lage marges, hoge omzetsnelheid, geen of weinig service, kale verkoopplaats, enzovoort. Door reactie van de gevestigde winkelstand, die aan downgrading gaat doen, is de prijsbreker...

klik voor meer informatieNiet alle nieuwe detailhandelsvormen kunnen echter worden verklaard door de hypotheseHypotheseVeronderstelling over de waarde van een variabele of over de samenhang tussen twee of meer variabelen. Een hypothese is dus een bewering die nog bewezen moet worden. Dat kan door causaal onderzoek....

klik voor meer informatie
van het wheel of retailingWheel of retailingHet vaste voorspelbare patroon waarmee nieuwe detailhandelsvormen zich aandienen: met lage status, lage prijzen, lage marges, hoge omzetsnelheid, geen of weinig service, kale verkoopplaats, enzovoort. Door reactie van de gevestigde winkelstand, die aan downgrading gaat doen, is de prijsbreker...

klik voor meer informatie
. Boetieks dienden zich bijvoorbeeld juist aan als vormen van serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
retailing. We zouden de hypotheseHypotheseVeronderstelling over de waarde van een variabele of over de samenhang tussen twee of meer variabelen. Een hypothese is dus een bewering die nog bewezen moet worden. Dat kan door causaal onderzoek....

klik voor meer informatie
kunnen uitbreiden met de gedachte dat nieuwe detailhandelsvormen zich richten op niet-vervulde consumentenbehoeften, of die nu zitten aan de kant van lage prijzen of aan de kant van betere serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
.