» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing

Inhoudsopgave

12.6 - Internet als handelsmedium

Zowel groot- als detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
zetten internet in als handelsmedium. De informatie-uitwisseling in het distributiekanaalDistributiekanaalKeten van opeenvolgende marketinginstituties die betrokken zijn bij de voortstuwing van goederen en diensten van producent naar consument. Ten aanzien van het aantal schakels dat een distributiekanaal heeft onderscheiden we: - het ultrakorte kanaal (rechtstreekse levering van producent aan...

klik voor meer informatie
heeft veel baat bij zo'n netwerk. Voor de handelsmarketingHandelsmarketingMarketing van handelsbedrijven. Er is een onderscheid tussen: - groothandelsmarketing; - detailhandelsmarketing. Doordat het handelsbedrijf niet zelf produceert, gaat veel nadruk naar de assortimentssamenstelling, de handelsmarge, de fysieke distributie en (alleen in het geval van de...

klik voor meer informatie
is vooral het verschijnsel e-commerce van groot belang. E-commerce is alle electronische handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt naast de producent de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
, met name via internet. We concentreren ons hier op enkele bijzonderheden van de marketingmix van e-commerce met consumenten. Iedereen die dit doet, vervult een detailhandelsfunctie. Natuurlijk zijn er ook sites waarop geen aankoopAankoopDe aanschaf tegen betaling van een bepaald product of merk door een consument of een industrile onderneming. Bij verbruiksgoederen is er onderscheid tussen: - eerste aankoop, ook probeeraankoop of initile aankoop en - herhalingsaankoop (repeat purchase),...

klik voor meer informatie
mogelijk is, die alleen als promotie-instrument dienen. Dit is strict genomen geen e-commerce.
Product
ProductProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
(assortiment) en plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten Vier Ps. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
(distributie) zijn binnen e-commerce zeer met elkaar verstrengeld.

Het zijn met name producten met relatief hoge prijzen, die toch makkelijk te versturen zijn (fysieke distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier Ps Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten Vier Ps. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het...

klik voor meer informatie
!), die consumenten via internet (kunnen) kopen. Denk aan boeken, CD's, vliegreizen (in de vorm van een boekingscode, het zogenaamde e-ticket), en dergelijke. Dit kan gaan veranderen als micro-betalingen (van een paar centen) gemeengoed worden. Dan kunnen uitgevers bijvoorbeeld geld gaan vragen voor het lezen van één artikel. Apple heeft met iTunes al een voorloper, hier kost het downloaden van één song 99 dollarcent (in 2004).

Toch zijn ook dagelijkse boodschappen op internet te koop. Albert Heijn heeft de assortimenten van zijn supermarktSupermarktWinkelformule met een compleet assortiment van food-artikelen, aangevuld met non-foods die ook tot de convenience goods gerekend kunnen worden (zoals bijvoorbeeld toiletpapier). Meestal breed en redelijk diep assortiment, vooral bij de grotere zaken. Consumenten kopen in Nederland circa 80...

klik voor meer informatie
(Albert Heijn), zijn slijterij (Gall & Gall) en nog wat eigen ketens samengevoegd op albert.nl. De klantKlantPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
betaalt de winkelprijs, met een opslagOpslagPrijszetting door een vast margepercentage boven de inkoopprijs....

klik voor meer informatie
voor de thuisbezorging. En er schijnen genoeg consumenten te zijn die bereid zijn daarvoor te betalen.

Plaats
Hét grote voordeel van internet is natuurlijk dat het overal beschikbaar is. Logisch dat de voertaal van veel sites Engels is. Maar omdat consumentenvertrouwen gewonnen moet worden, is ook de landstaal nog heel belangrijk. Alle Nederlandse reisbureaus en touroperators met een internet-site hebben tenminste één Nederlandstalige site (anno 2004).
Hét grote nadeel van internet is dat de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
niet naar de winkelWinkelDetailhandel met een vaste vestigingsplaats....

klik voor meer informatie
komt om de spullen mee te nemen. Dat verhoogt de distributiekostenDistributiekostenBegrip: Distributiekosten zie ook: Distributie Kosten verbonden aan de voortstuwing van producent naar consument; hieronder vallen de verkoopkosten van de producent en de marges van de distributiebedrijven die noodzakelijk zijn voor de bestrijding van inkoopkosten, handlingkosten,...

klik voor meer informatie
voor de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
, die maar zien of hij ze met zijn margeMargeVerschil tussen opbrengst en kosten. We onderscheiden: - Brutowinst bij de handel: het verschil tussen opbrengstprijs en inkoopprijs. Daarbij maken we weer onderscheid tussen: * de brutomarge: verkoopprijs minus inkoopprijs; * de nettomarge: verkoopprijs minus inkoopprijs minus directe...

klik voor meer informatie
kan goedmaken. Hét grote voordeel van internet is ook dat de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
niet naar de winkelWinkelDetailhandel met een vaste vestigingsplaats....

klik voor meer informatie
komt. Alle kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
en beperkingen van een 'echte' winkelWinkelDetailhandel met een vaste vestigingsplaats....

klik voor meer informatie
zijn voorbij.

Omdat er bij e-commerce geen echte winkelWinkelDetailhandel met een vaste vestigingsplaats....

klik voor meer informatie
is, hoeft de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
ook geen winkelvoorraad aan te houden. Sterker nog, hij kan net doen alsof hij alles kan leveren. Wat hij niet in het magazijn heeft, kan hij alsnog snel bestellen. De klantKlantPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
is wel gewend aan een leveringstermijn.

Het onderhoud van de inhoud en de techniek van een e-commerce website is trouwens een stuk ingewikkelder en duurder dan veel internet-ondernemers eerst dachten.

Prijs
Aan de ene kant gebruikt de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
internet als het ultieme instrument voor prijsvergelijkingen (bijvoorbeeld via bellen.com). Aan de andere kant zijn er genoeg consumenten bereid voor gemak en serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
te betalen. Zo zie je prijskopers en gemakskopers allemaal hun weg vinden in de e-commerce. Door de 'koop op afstand' ervaart de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
wel extra risico's bij zijn aankoopAankoopDe aanschaf tegen betaling van een bepaald product of merk door een consument of een industrile onderneming. Bij verbruiksgoederen is er onderscheid tussen: - eerste aankoop, ook probeeraankoop of initile aankoop en - herhalingsaankoop (repeat purchase),...

klik voor meer informatie
(perceived risk). Een goede retourregeling met geld terug - net als bij alle afstandskoop - is daarom onontbeerlijk om de klantKlantPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
over de streep te trekken.

Promotie
Een website lijkt van alle promotie-media nog het meest op een folderFolderHuis-aan-huis of vrij willekeurig verspreid reclamedrukwerk. In tegenstelling tot direct mail is een folder niet geadresseerd....

klik voor meer informatie
. Maar ook advertenties op de website van een ander kunnen een promotie-effect sorteren. Het leuke van internet is natuurlijk dat het aanbod en de promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
snel zijn te veranderen. Afhankelijk van wie er langskomt, het moment van de dag, de aanwezige voorraden, de veranderde inkoopprijzen, enzovoort, kan de e-detaillist aanbod en prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
aanpassen. Dan hebben we het nog niet over de promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
die klanten onderling maken. Dit is één van de grote succesfactoren van websites als amazon.com. De recensies en beoordelingen van die recensies door bezoekers werken als hoogst betrouwbare aanbevelingen voor potentiële kopers.