» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 18 - Promotie

Inhoudsopgave

18.1 - Het communicatieproces

CommunicatieCommunicatieIn een algemeen perspectief: een ander deelgenoot maken van informatie. Dit kan expliciet gebeuren (taal en illustraties) en impliciet (non-verbaal). Wil communicatie zinvol zijn, dan moet ze worden begrepen en moet ze de ontvanger interesseren. Pas dan spreken we van effectieve communicatie. In...

klik voor meer informatie
is overdracht van informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
. Een proces waarbij informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
wordt uitgewisseld tussen personen, organisaties en apparatuur.
CommunicatieCommunicatieIn een algemeen perspectief: een ander deelgenoot maken van informatie. Dit kan expliciet gebeuren (taal en illustraties) en impliciet (non-verbaal). Wil communicatie zinvol zijn, dan moet ze worden begrepen en moet ze de ontvanger interesseren. Pas dan spreken we van effectieve communicatie. In...

klik voor meer informatie
is tweezijdig; er zijn altijd een zender en een ontvanger bij betrokken. De zender wil door middel van communicatieCommunicatieIn een algemeen perspectief: een ander deelgenoot maken van informatie. Dit kan expliciet gebeuren (taal en illustraties) en impliciet (non-verbaal). Wil communicatie zinvol zijn, dan moet ze worden begrepen en moet ze de ontvanger interesseren. Pas dan spreken we van effectieve communicatie. In...

klik voor meer informatie
bij de ontvanger iets bereiken. Dat kan alleen als datgene wat wordt gecommuniceerd, aan twee voorwaarden voldoet: Beide voorwaarden worden vaak als volgt samengevat: voor effectieve communicatieCommunicatieIn een algemeen perspectief: een ander deelgenoot maken van informatie. Dit kan expliciet gebeuren (taal en illustraties) en impliciet (non-verbaal). Wil communicatie zinvol zijn, dan moet ze worden begrepen en moet ze de ontvanger interesseren. Pas dan spreken we van effectieve communicatie. In...

klik voor meer informatie
moet het referentiekader van beide partijen elkaar overlappen.

Het communicatieprocesCommunicatieprocesWijze waarop communicatie totstandkomt. Het onderwerp van het communicatieproces is de informatie, waarbij de zender en de ontvanger verschillende fasen doorlopen in een vaste volgorde. - de zender of bron: degene die een boodschap heeft over te brengen; - de informatie: de over te brengen...

klik voor meer informatie
valt in verschillende delen uiteen. In figuur 18.1 zijn deze delen weergegeven.Figuur 18.1 ModelModelEen in (wiskundige) symbolen uitgedrukte theorie of een stukje op kleine schaal nagebootste werkelijkheid. ...

klik voor meer informatie
van communicatieproces

In het communicatiemodelCommunicatiemodelIn de literatuur zijn verschillende modellen ontwikkeld die de relatie tussen communicatie en het koopbeslissingsproces proberen te verduidelijken. We kunnen twee categorie√ęn onderscheiden: - klassieke hi√ęrarchische modellen (Lavidge en Steiner, DAGMAR, AIDA, Rogers): deze modellen gaan uit van...

klik voor meer informatie
is uitgegaan van één zender en één ontvanger. Een organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
richt zich als zender vaak tot meerdere ontvangers: bijvoorbeeld tot consumenten. We spreken dan over massacommunicatie.
Deze consumenten communiceren weer met elkaar. Consumenten zien andere consumenten die producten consumeren of bezitten en men praat over deze producten.

Niet iedereen ontvangt, ziet de boodschapBoodschapVorm waarin de informatie moet worden overgebracht om bij de ontvanger het gewenste effect te bereiken. De bepaling van de boodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie, ook copy strategy of bepaling van het centrale thema: dit is de ruwe inhoud van de boodschap met een (instrumentele)...

klik voor meer informatie
die een organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
verstuurt. Sommige consumenten die een boodschapBoodschapVorm waarin de informatie moet worden overgebracht om bij de ontvanger het gewenste effect te bereiken. De bepaling van de boodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie, ook copy strategy of bepaling van het centrale thema: dit is de ruwe inhoud van de boodschap met een (instrumentele)...

klik voor meer informatie
van een organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
(zender) ontvangen hebben, praten daarover met andere consumenten (two step flow model).
Consumenten worden niet alleen direct geconfronteerd met bijvoorbeeld reclameboodschappen, maar confronteren elkaar ook met deze boodschappen. Dit laatste noemen wij fluisterreclameFluisterreclameReclame buiten de oorspronkelijke bron om. ...

klik voor meer informatie
of mond-tot-oor communicatieCommunicatieIn een algemeen perspectief: een ander deelgenoot maken van informatie. Dit kan expliciet gebeuren (taal en illustraties) en impliciet (non-verbaal). Wil communicatie zinvol zijn, dan moet ze worden begrepen en moet ze de ontvanger interesseren. Pas dan spreken we van effectieve communicatie. In...

klik voor meer informatie
.

Het communicatieprocesCommunicatieprocesWijze waarop communicatie totstandkomt. Het onderwerp van het communicatieproces is de informatie, waarbij de zender en de ontvanger verschillende fasen doorlopen in een vaste volgorde. - de zender of bron: degene die een boodschap heeft over te brengen; - de informatie: de over te brengen...

klik voor meer informatie
is voltooid als de ontvanger de boodschapBoodschapVorm waarin de informatie moet worden overgebracht om bij de ontvanger het gewenste effect te bereiken. De bepaling van de boodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie, ook copy strategy of bepaling van het centrale thema: dit is de ruwe inhoud van de boodschap met een (instrumentele)...

klik voor meer informatie
op de een of andere manier heeft verwerkt. Bij de communicatieCommunicatieIn een algemeen perspectief: een ander deelgenoot maken van informatie. Dit kan expliciet gebeuren (taal en illustraties) en impliciet (non-verbaal). Wil communicatie zinvol zijn, dan moet ze worden begrepen en moet ze de ontvanger interesseren. Pas dan spreken we van effectieve communicatie. In...

klik voor meer informatie
kunnen alle zintuigen een rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
spelen.

Ruis
Het communicatieprocesCommunicatieprocesWijze waarop communicatie totstandkomt. Het onderwerp van het communicatieproces is de informatie, waarbij de zender en de ontvanger verschillende fasen doorlopen in een vaste volgorde. - de zender of bron: degene die een boodschap heeft over te brengen; - de informatie: de over te brengen...

klik voor meer informatie
kan worden verstoord door allerlei factoren. Deze verstoring heeft ‘ruis’. We onderscheiden verschillende vormen van ruis: