» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 18 - Promotie

Inhoudsopgave

18.4 - Communicatieplan en promotieplan

De analyse, planningPlanningPlannen is n√ļ beslissen wat er in de toekomst moet gebeuren. Bij het planningsproces beslist de onderneming w√°t ze wil bereiken en h√≥e ze dat wil bereiken. Plannen is voor elke onderneming noodzakelijk, omdat de omgeving van de ondernemingen zo ingewikkeld is en zo snel verandert dat systematisch...

klik voor meer informatie
, uitvoeringUitvoeringDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het ¬Ďlaagste¬í niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben ¬Ė vanuit een planningsoptiek ¬Ė geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk kunnen...

klik voor meer informatie
en evaluatieEvaluatieLetterlijk: beoordeling van de waarde. Voor de beoordeling heeft men criteria nodig, de zogeheten evaluatiecriteria. In het koopproces: de beoordeling van de overwogen alternatieven. De consument of de industri√ęle koper beoordeelt, uitgaande van de door hem gezochte nuttigheden, de prestaties van...

klik voor meer informatie
van activiteiten betreffende communicatie-instrumenten als onderdeel van het marketingbeleidMarketingbeleidBegrip: Marketingbeleid zie ook: Marketingdoel Marketingstrategie Beleid waarmee de onderneming de marketingdoelen wenst te realiseren. Bestaat uit de keuze van de doelmarkt, de positionering en de marketingmixstrategie. ...

klik voor meer informatie
noemen wij het communicatiebeleidCommunicatiebeleidAnalyse, planning, uitvoering en evaluatie van activiteiten betreffende de communicatie-instrumenten als onderdeel van het marketingbeleid. ...

klik voor meer informatie
. Ondernemingen dienen een helder communicatiebeleidCommunicatiebeleidAnalyse, planning, uitvoering en evaluatie van activiteiten betreffende de communicatie-instrumenten als onderdeel van het marketingbeleid. ...

klik voor meer informatie
te hanteren. Een communicatiebeleidCommunicatiebeleidAnalyse, planning, uitvoering en evaluatie van activiteiten betreffende de communicatie-instrumenten als onderdeel van het marketingbeleid. ...

klik voor meer informatie
bestaat uit diverse stappen, zoals figuur 18.2 illustreert.
Figuur 18.2 Stappen in de ontwikkeling van een communicatiebeleid

De stappen 3,5 en 6 gebeuren soms eerder in het proces.

Een communicatieplanCommunicatieplanEen communicatieplan is een afgeleide van het marketingplan. Een communicatieplan behandelt de communicatieanalyse, -doelen, -strategie, -mix en het -budget....

klik voor meer informatie
is een afgeleide van het marketingplanMarketingplanUitkomst van het marketingplanningsproces, meestal in de vorm van een actieplan. Schetsmatig zijn binnen het marketingplanningsproces voor een bepaald product de volgende fases te onderscheiden: - analyse van de omgeving - bepaling van de doelstellingen - opstellen van de marketingstrategie *...

klik voor meer informatie
. Een communicatieplanCommunicatieplanEen communicatieplan is een afgeleide van het marketingplan. Een communicatieplan behandelt de communicatieanalyse, -doelen, -strategie, -mix en het -budget....

klik voor meer informatie
behandelt de communicatieanalyse, communicatiedoelen, communicatiestrategie, communicatiemix en communicatiebudget.

We spreken van promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
als de partijen verkoperVerkoperNaast de specifieke verkoper, de salesman, zien we in de praktijk een grote verscheidenheid van ¬Ďverkopers¬í. We noemen er enkele: - De merchandiser: door schaalvergroting in de detailhandel verschuift de werkelijke verkooptaak naar de verkoopleider/verkoopdirecteur. De functie van verkoper is...

klik voor meer informatie
en koperKoperPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
zijn. PromotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
is een instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het tot stand komen van een juiste communicatieCommunicatieIn een algemeen perspectief: een ander deelgenoot maken van informatie. Dit kan expliciet gebeuren (taal en illustraties) en impliciet (non-verbaal). Wil communicatie zinvol zijn, dan moet ze worden begrepen en moet ze de ontvanger interesseren. Pas dan spreken we van effectieve communicatie. In...

klik voor meer informatie
tussen producent en consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
.

Een promotieplanPromotieplanHet promotieplan van de onderneming bestaat uit de volgende onderdelen: - De bepaling van de doelen en de doelgroep: het vaststellen van het gewenste effect van promotie bij de gekozen doelgroep. - De bepaling van de boodschap: uitgaande van de doelstelling en de gekozen doelgroep wordt de...

klik voor meer informatie
is een afgeleide van het marketingcommunicatieplan. Een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
zal de volgende strategische beslissingen moeten nemen en vastleggen in een promotieplan: Hierna komen deze beslissingen nader aan de orde.