» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 18 - Promotie

Inhoudsopgave

18.5 - De bepaling van de doelgroep

De promotiedoelgroepPromotiedoelgroepEen afgebakende groep personen of organisaties waarop de boodschap wordt gericht. ...

klik voor meer informatie
is een afgebakende groep personen of organisaties waarop de boodschapBoodschapVorm waarin de informatie moet worden overgebracht om bij de ontvanger het gewenste effect te bereiken. De bepaling van de boodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie, ook copy strategy of bepaling van het centrale thema: dit is de ruwe inhoud van de boodschap met een (instrumentele)...

klik voor meer informatie
wordt gericht. Dat doet denken aan de marketingdoelgroep, maar de promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
beperkt zich niet daartoe. Bij de promotiedoelgroepPromotiedoelgroepEen afgebakende groep personen of organisaties waarop de boodschap wordt gericht. ...

klik voor meer informatie
maken we onderscheid tussen de primaire doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
(waarin men het meest is geïnteresseerd) en de secundaire doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit √©√©n of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
.
De primaire doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
zijn de consumenten, de uiteindelijke gebruikers.
De boodschappen waarmee men zich richt op de consumenten kunnen mede van belang zijn voor andere belangengroepen. Deze andere belangengroepen noemen wij de secundaire doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
.

De secundaire doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
wordt beïnvloed door promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
die gericht is op de finale consumenten. Deze secundaire doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
kan bestaan uit: de kapitaalverschaffers, de werknemers, de verkoopstaf, de distribuanten, de concurrenten, de adviseurs van de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
(door wie laat jij je leiden bij aanschaf van een computer?), de opinieleiders.