» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 18 - Promotie

Inhoudsopgave

18.8 - De promotiemixinstrumenten

Om te kunnen communiceren met de verschillende doelgroepen heeft de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
de beschikking over verschillende promotie-instrumenten. Dit instrumentarium bestaat uit:
Reclame
Onder de noemer reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
(of: mass selling) valt een groot aantal niet-persoonlijke communicatievormen; ze verschillen in (massa)mediumgebruik, doelstellingDoelstellingBegrip: Doelstelling zie ook: Instrumentdoel Marketingdoel Ondernemingsdoel De situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men...

klik voor meer informatie
en doelgroepgerichtheid. We noemen:
 • advertenties;
 • radio- en televisiespots (afgekort RTV-reclame);
 • bioscoopreclame;
 • verpakkingsreclame;
 • buitenreclame: vervoersreclame, affiches, billboards, lichtreclame, luchtreclame;
 • direct mail reclame;
 • folders, brochures, catalogi;
 • reclame op het punt van aankoop;
 • web-vertising (reclame op internet).
Belangrijke kenmerken van reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
zijn:
Persoonlijke verkoop

Persoonlijke verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
(of: personal selling) is het meest effectieve communicatie-instrument wegens de volgende specifieke kenmerken:
 • persoonlijke confrontatie: dit maakt de overredingskracht groot;
 • wederkerige communicatiemogelijkheid;
 • onmiddellijke feedbackmogelijkheid;
 • aanpasbaarheid aan de individuele omstandigheden van iedere klant;
 • mogelijkheid tot het verkrijgen van een directe verkooprespons.
Hiertegenover staan – in vergelijking met reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
– de hoge kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
per tot stand gebracht communicatiecontact.


Sales promotion
Sales promotion is in de promotiemixPromotiemixDe verschillende promotie-instrumenten: - reclame; - persoonlijke verkoop; - sales promotions; - public relations;...

klik voor meer informatie
een bijzonder instrument. ReclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
en persoonlijke verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
proberen – in de meeste gevallen via informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
– bestaande kennis, waarderingen en gedragingen te veranderen of te bevestigen. Hiermee bouwt de zender dan voor de lange termijn gunstige verkopen of een gunstig verkoopklimaat op. Sales promotion daarentegen probeert op korte termijn verkoopresultaat te boeken. Hiertoe maakt men de ‘normale’ marketingmix tijdelijk aantrekke¬lijker door de prijs/waarde-verhouding te beïnvloeden, bijvoorbeeld door de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
tijdelijk te verlagen of het productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
tijdelijk door toevoegingen extra aantrekkelijk te maken. Meestal wordt sales promotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding – door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) – trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
ondersteund door reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
. Dergelijke reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
wordt actiereclameActiereclameReclame gericht op directe actie. De doelstelling is: op korte termijn het verkoopresultaat vergroten. Ook de reclame die een sales-promotionactiviteit aankondigt, kunnen we onder dit begrip laten vallen....

klik voor meer informatie
genoemd, in tegenstelling tot themareclameThemareclameOmvat reclame, public relations en sponsoring. Deze promotie-instrumenten worden vooral ingezet om de kennis en de affectie van de doelgroep positief te beïnvloeden om daarmee langetermijneffecten te realiseren; meer zaaien dan oogsten...

klik voor meer informatie
, die meer is gericht op verkoopresultaten op langere termijn.

Bij sales promotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding – door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) – trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
moet je onder meer aan de volgende acties denken:
Public relations
Bij Public Relations wordt onderscheid gemaakt tussen:
Belangrijke onderdelen van public relationsPublic relationsHet onderhouden van contacten tussen de onderneming en de verschillende publieksgroepen, waarbij men onderscheid maakt tussen: - company public relations - marketing public relations ...

klik voor meer informatie
in het kaderKaderBestand waarin alle elementen uit de populatie zijn opgenomen. Het kader gebruikt men om een (willekeurige) steekproef te kunnen trekken. Daarvoor moet men in de trekkans rekening houden met doublures (objecten die meer dan 1 maal in het kader voorkomen) of deze doublures er eerst uithalen....

klik voor meer informatie
van marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
zijn:

Free publicity
Free publicityFree publicityVorm van berichtgeving over onderneming, product of merk waarvoor niet direct wordt betaald. Bij publiciteit rondom het product denken we vooral aan nieuwe producten (nieuws), bij publiciteit rondom het merk aan zelfgecreëerd nieuws door deelname aan activiteiten of aan sponsoring, en bij...

klik voor meer informatie
is het door belanghebbenden planmatig bevorderen van in beginsel niet-betaalde mediacommunicatie over een persoon, ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
of andere instantie, geschreven of samengesteld door een onafhankelijke redactie of journalist.

Men maakt gebruik van redactionele ruimte in media. Dat wil echter niet zeggen dat de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
daarvoor geen kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
moet maken: vaak zal men tijd, moeite en (toekomstige) reclamebeloften moeten investeren om de free publicityFree publicityVorm van berichtgeving over onderneming, product of merk waarvoor niet direct wordt betaald. Bij publiciteit rondom het product denken we vooral aan nieuwe producten (nieuws), bij publiciteit rondom het merk aan zelfgecreëerd nieuws door deelname aan activiteiten of aan sponsoring, en bij...

klik voor meer informatie
te krijgen.

Een belangrijk voordeel van free publicityFree publicityVorm van berichtgeving over onderneming, product of merk waarvoor niet direct wordt betaald. Bij publiciteit rondom het product denken we vooral aan nieuwe producten (nieuws), bij publiciteit rondom het merk aan zelfgecreëerd nieuws door deelname aan activiteiten of aan sponsoring, en bij...

klik voor meer informatie
is de grote geloofwaardigheidGeloofwaardigheidBegrip: Geloofwaardigheid zie ook: Betrouwbaarheid De mate waarin een merk, product, bedrijf, persoon (bijvoorbeeld opinieleider) vertrouwen opwekt. Specifiek: de mate waarin beloftes, claims, uitspraken, gedrag en dergelijke voor waar en juist worden aangenomen. Bij reclame is het...

klik voor meer informatie
ervan. Het onafhankelijke mediumMediumDe reclamedrager, het transportmiddel van de boodschap naar de doelgroep. We maken onderscheid tussen gedrukte media en vluchtige media (radio, televisie). Gedrukte media zijn duurzamer en vluchtige media zijn vaak indringender....

klik voor meer informatie
wordt gezien als bronBronIn de communicatieleer meestal de zender of degene die daarvoor wordt aangezien, zoals: medium, persoon in de reclameboodschap, producent...

klik voor meer informatie
, en niet de belanghebbende producent. Een nadeel is de beheersbaarheid: free publicityFree publicityVorm van berichtgeving over onderneming, product of merk waarvoor niet direct wordt betaald. Bij publiciteit rondom het product denken we vooral aan nieuwe producten (nieuws), bij publiciteit rondom het merk aan zelfgecreëerd nieuws door deelname aan activiteiten of aan sponsoring, en bij...

klik voor meer informatie
kan ook negatief zijn en het is nooit zeker of het op het gewenste moment wordt verkregen.