» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 18 - Promotie

Inhoudsopgave

18.9 - Verdeling van het promotiebudget

In de praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het ┬Ĺlaagste┬ĺ niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben ┬ľ vanuit een planningsoptiek ┬ľ geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk kunnen...

klik voor meer informatie
zien we grote verschillen in de verdeling van het promotiebudgetPromotiebudgetHet totale bedrag dat aan de P van promotie zal worden besteed....

klik voor meer informatie
over de promo¬tiemixinstrumenten. Voorbeeld: benzinemerken stoppen vaak hun meeste budget in aanbiedingen en andere sales promotion; kledingmerken maken het meeste budget op aan advertenties en sponsoringSponsoringEen overeenkomst waarbij de ene partij geld en/of een op geld waardeerbare prestatie levert, waartegenover de andere partij communicatiemogelijkheden en/of andere zakelijke tegenprestaties levert, direct of indirect voortvloeiende uit haar activiteiten....

klik voor meer informatie
.
Bij de bepaling van het promotiebudgetPromotiebudgetHet totale bedrag dat aan de P van promotie zal worden besteed....

klik voor meer informatie
heb je al verschillende factoren gezien die de hoogte van het budget kunnen bepalen.

De volgende factoren hebben invloed op de verdeling van het promotiebudget:
De promotiedoelen
Bij de behandeling van de promotiedoelen zijn we de invloed van deze factor op de promotiemixPromotiemixDe verschillende promotie-instrumenten: - reclame; - persoonlijke verkoop; - sales promotions; - public relations;...

klik voor meer informatie
al tegengekomen.

De promotiedoelgroep
Voor een grote doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit ├ę├ęn of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
zal uit kostenoverwegingen meestal gebruik worden gemaakt van reclameReclameOverredende commerci├źle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be├»nvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
. Voor een kleine doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit ├ę├ęn of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
is persoonlijke verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
vaak de aangewezen weg. ReclameReclameOverredende commerci├źle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be├»nvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
en publiciteitPubliciteitVorm van berichtgeving over onderneming, product of merk waarvoor niet direct wordt betaald. Bij publiciteit rondom het product denken we vooral aan nieuwe producten (nieuws), bij publiciteit rondom het merk aan zelfgecre├źerd nieuws door deelname aan activiteiten of aan sponsoring, en bij...

klik voor meer informatie
spelen een grote rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
, als het gaat om het krijgen van bekendheidBekendheidHoe bekend is uiteindelijk een aanbieder op de markt geworden? We onderscheiden: - spontane bekendheid; - geholpen bekendheid....

klik voor meer informatie
(de cognitieve fase), omdat de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
hiervan – in vergelijking met bijvoorbeeld vertegenwoordigersbezoeken – per contact veel geringer zijn. Als het erom gaat een grotere waardering te krijgen (affectieve fase), is persoonlijke verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
een effectief instrument. Qua kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
is dit echter op de consumentenmarktConsumentenmarktDe consumentenmarkt bestaat uit alle consumenten die goederen en diensten kopen voor persoonlijk gebruik. De consumentenmarkt kan men verbijzonderen voor een bepaald artikel, met name als dit artikel ook op een industri├źle markt wordt verkocht. Voorbeeld: de consumentenmarkt voor...

klik voor meer informatie
, met zijn grote aantallen, inefficiënt. Vandaar dat op de consumentenmarktConsumentenmarktDe consumentenmarkt bestaat uit alle consumenten die goederen en diensten kopen voor persoonlijk gebruik. De consumentenmarkt kan men verbijzonderen voor een bepaald artikel, met name als dit artikel ook op een industri├źle markt wordt verkocht. Voorbeeld: de consumentenmarkt voor...

klik voor meer informatie
in deze fase reclameReclameOverredende commerci├źle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be├»nvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
toch het belangrijkste instrument is. Bij het uiteindelijk gaan kopen van een bepaald alternatief speelt sales promotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding ┬ľ door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) ┬ľ trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
een belangrijke rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
, naast persoonlijke verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
en actieondersteunende reclameReclameOverredende commerci├źle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be├»nvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
.

Soort markt
We maken onderscheid tussen de industriële marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
en de consumentenmarktConsumentenmarktDe consumentenmarkt bestaat uit alle consumenten die goederen en diensten kopen voor persoonlijk gebruik. De consumentenmarkt kan men verbijzonderen voor een bepaald artikel, met name als dit artikel ook op een industri├źle markt wordt verkocht. Voorbeeld: de consumentenmarkt voor...

klik voor meer informatie
.
Op de industriële marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
domineert het instrument persoonlijke verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
en wel om de volgende redenen:
  • grotere kopers dan in de consumentenmarkt;
  • minder kopers dan in de consumentenmarkt;
  • ingewikkelde producten.
ReclameReclameOverredende commerci├źle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be├»nvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
is op de industriële marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
niet overbodig, maar de rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
ervan is anders, meer bescheiden. De reclameReclameOverredende commerci├źle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be├»nvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
moet de persoonlijke verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
ondersteunen (bekendheid opbouwen, potentiële afnemers winnen, reputatie vestigen), zodat de persoonlijke verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
efficiënter wordt. Ook moeilijk te bereiken leden van de DMUDMUDe groep mensen die in een kopende organisatie is betrokken bij de inkoopbeslissingen. De groep kan een wisselende samenstelling hebben al naar gelang het product dat men inkoopt. Meestal maken deel van de groep uit: inkopers, managers, vertegenwoordigers, directieleden, staffunctionarissen...

klik voor meer informatie
(decision making unit), de gebruikers en beïnvloeders, kunnen via reclameReclameOverredende commerci├źle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be├»nvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
worden bereikt.

Persoonlijke verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
speelt bij consumentengoederenConsumentengoederenGoederen bestemd voor de consument als eindgebruiker....

klik voor meer informatie
een rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
bij de contacten met de handel: orders binnenhalen, schapruimte verwerven, verkoopmotivatie vergroten en dergelijke. Ook naar de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
toe zien we echter soms persoonlijke verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
bij veel shopping goods, auto’s, verzekeringen.
Figuur 18.6 De rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
van de verschillende promotiemixinstrumenten op de consumentenmarktConsumentenmarktDe consumentenmarkt bestaat uit alle consumenten die goederen en diensten kopen voor persoonlijk gebruik. De consumentenmarkt kan men verbijzonderen voor een bepaald artikel, met name als dit artikel ook op een industri├źle markt wordt verkocht. Voorbeeld: de consumentenmarkt voor...

klik voor meer informatie
en de industriële marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
.


De distributiestrategie
De keuze van de bewerking van de distributiekanalen door middel van duwdistributieDuwdistributieBegrip: Duwdistributie zie ook: Trekdistributie Wijze van distributieverkrijging waarbij de producent zijn activiteiten vooral richt op de tussenhandel. De producent probeert het opnemen van zijn product of merk in het assortiment van de tussenhandel (de inlading) voor deze partij zo...

klik voor meer informatie
of trekdistributieTrekdistributieEen strategie waarbij de producent de grossier en de detaillist min of meer dwingt tot opname van een bepaald product in hun assortiment door met behulp van consumentenreclame de vraag bij de consument op te roepen te stimuleren. Omdat de consument naar het product gaat vragen, is het voor de...

klik voor meer informatie
heeft invloed op de promotiemixPromotiemixDe verschillende promotie-instrumenten: - reclame; - persoonlijke verkoop; - sales promotions; - public relations;...

klik voor meer informatie
. DuwdistributieDuwdistributieBegrip: Duwdistributie zie ook: Trekdistributie Wijze van distributieverkrijging waarbij de producent zijn activiteiten vooral richt op de tussenhandel. De producent probeert het opnemen van zijn product of merk in het assortiment van de tussenhandel (de inlading) voor deze partij zo...

klik voor meer informatie
legt de nadruk op persoonlijke verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
richting handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt ┬ľ naast de producent ┬ľ de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
en wordt ondersteund door reclameReclameOverredende commerci├źle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be├»nvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
. Bij trekdistributieTrekdistributieEen strategie waarbij de producent de grossier en de detaillist min of meer dwingt tot opname van een bepaald product in hun assortiment door met behulp van consumentenreclame de vraag bij de consument op te roepen te stimuleren. Omdat de consument naar het product gaat vragen, is het voor de...

klik voor meer informatie
daarentegen speelt reclameReclameOverredende commerci├źle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be├»nvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
die is gericht op de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
een dominerende rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
in de promotiemixPromotiemixDe verschillende promotie-instrumenten: - reclame; - persoonlijke verkoop; - sales promotions; - public relations;...

klik voor meer informatie
.

De hoogte van het promotiebudget
Bij de bepaling van het promotiebudgetPromotiebudgetHet totale bedrag dat aan de P van promotie zal worden besteed....

klik voor meer informatie
heb je al verschillende factoren gezien die de hoogte van het budget kunnen bepalen.
De reclamebudgetten (onderdeel van het promotiebudget) van kleinere ondernemingen zijn vaak laag in absolute zin, waardoor bijvoorbeeld reclameReclameOverredende commerci├źle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be├»nvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
niet altijd mogelijk is:
Het stadium van de productlevenscyclus
Het stadium van de productlevenscyclusProductlevenscyclusDe in fases onderverdeelde bedrijfstakomzet van een product toegespitst op de omzet van de productvorm. We kennen vier fases, die elk afzonderlijk zijn opgenomen - de introductiefase; - de groeifase; - de volwassenheidfase (ook: rijpheidsfase, verzadigingsfase); - de terugvalfase....

klik voor meer informatie
waarin een productProductE├ęn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ┬ĹHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.┬ĺ De bundel...

klik voor meer informatie
zich bevindt, is een belangrijke factor in de opbouw van de promotiemixPromotiemixDe verschillende promotie-instrumenten: - reclame; - persoonlijke verkoop; - sales promotions; - public relations;...

klik voor meer informatie
.