» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 19 - Reclame

Inhoudsopgave

19.1 - Soorten reclame

Definitie van reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
is: overredende commerciële communicatieCommunicatieIn een algemeen perspectief: een ander deelgenoot maken van informatie. Dit kan expliciet gebeuren (taal en illustraties) en impliciet (non-verbaal). Wil communicatie zinvol zijn, dan moet ze worden begrepen en moet ze de ontvanger interesseren. Pas dan spreken we van effectieve communicatie. In...

klik voor meer informatie
over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hiërarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
is de kennis, de attitudeAttitudeEen attitude is een duurzaam, aangeleerd systeem van positieve of negatieve kennis, waardering en geneigdheid tot handelen ten aanzien van objecten en ideeën. Attitude speelt een belangrijke rol bij de verklaring van het koopbeslissingsproces van de klant. In de marketing is gezocht naar manieren...

klik voor meer informatie
en mogelijk het gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt – behalve van een gedragsintentie – af van de eigenschappen van de situatie waarin iemand...

klik voor meer informatie
van een doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden.

ReclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
kan op grond van verschillende criteria worden onderverdeeld in een groot aantal soorten. Om enig structuur in de diverse soorten aan te brengen hanteren wij een indeling op basis van het communicatieproces: het proces waarbij een zender aan een ontvanger een boodschapBoodschapVorm waarin de informatie moet worden overgebracht om bij de ontvanger het gewenste effect te bereiken. De bepaling van de boodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie, ook copy strategy of bepaling van het centrale thema: dit is de ruwe inhoud van de boodschap met een (instrumentele)...

klik voor meer informatie
verzendt via bepaalde media. TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
19.1 biedt een overzicht.

TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
19.1 Indeling reclametypen
Zender Boodschap Medium Ontvanger
Producentenreclame Informatie reclame etherreclame consumentenreclame
Collectieve reclame institutionele reclame persreclame industriële reclame
Detailhandelsreclame selectieve reclame point-of-purchase reclame handelsreclame
Combinatiereclame generieke reclame directe reclame professionele reclame
Coöperatieve reclame themareclame direct mail  
Ideële reclame actiereclame    
  vergelijkende reclame    
  aanhakende reclame    


19.1.1 - Indeling naar zender


Vanuit de zender gezien onderscheiden we:

Producentenreclame
Veel van de advertenties die wij dagelijks zien, zijn afkomstig van producenten. Voorbeeld: advertenties van allerlei biermerken.
De producenten maken consumenten bewust van hun assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
en/of informeren over nieuwe aanpassingen / toepassingen.Ook proberen ze sfeer over te brengen of gevoelens op te wekken.

Collectieve reclame
Collectieve reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
wordt gezamenlijk gevoerd door ondernemingen in dezelfde bedrijfs¬tak. Deze landelijke reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
door fabrikanten of handelaren wordt gebruikt om de primaire vraagPrimaire vraagDe vraag in eenheden gericht op een bepaalde productklasse bijvoorbeeld auto’s....

klik voor meer informatie
naar een productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
in plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ‘Vier P’s’. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
van naar een merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
te verhogen. Voorbeelden: producenten van beschuit, importeurs van zuidvruchten, melk (Melk, de witte motor), brood (Week van het brood), wol, bloemen (Bloemen houden van mensen).

Detailhandelsreclame
Het voornaamste doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hiërarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
van de detailhandelsreclameDetailhandelsreclameReclame van de detailhandel. Heeft in het algemeen één of beide van twee doelen: - een zo groot mogelijk aantal kopende klanten in de winkel krijgen (traffic); - een bij de winkel passend winkelimago overbrengen. ...

klik voor meer informatie
is een zo groot mogelijk aantal klanten de winkelWinkelDetailhandel met een vaste vestigingsplaats....

klik voor meer informatie
in te krijgen. Wat ze daar precies kopen, is minder belangrijk.

Combinatiereclame
CombinatiereclameCombinatiereclameCombinatiereclame is een gezamenlijke reclame door verschillende niet direct met elkaar concurrerende ondernemingen. Onderscheid wordt gemaakt tussen: - horizontale combinatiereclame, waarbij twee of meer organisaties op hetzelfde niveau in de bedrijfskolom samenwerken; - verticale...

klik voor meer informatie
is een gezamenlijke reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
door verschillende niet direct met elkaar concurrerende ondernemingen (bijvoorbeeld van textiel en een wasmiddel). Onderscheid wordt gemaakt tussen: Coöperatieve reclame
Coöperatieve reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
is een vorm van combinatiereclameCombinatiereclameCombinatiereclame is een gezamenlijke reclame door verschillende niet direct met elkaar concurrerende ondernemingen. Onderscheid wordt gemaakt tussen: - horizontale combinatiereclame, waarbij twee of meer organisaties op hetzelfde niveau in de bedrijfskolom samenwerken; - verticale...

klik voor meer informatie
van producent en wederverkoperWederverkoperEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt – naast de producent – de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
voor hetzelfde productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
. De kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
kunnen op verschillende manieren worden verdeeld.

Ideële reclame
Ideële reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
wordt gemaakt voor een ideëel doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hiërarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
. Is dit doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hiërarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
voor de gehele bevolking van belang, dan wordt deze reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
meestal gemaakt in SIRE-verband (Stichting Ideële Reclame). SIRE-reclame wordt door de reclamebureaus gratis gemaakt; de media berekenen ook geen plaatsingskosten.
 

19.1.2 - Indeling naar boodschap

Voor welk type reclameboodschapReclameboodschapGeeft aan wat er moet worden verteld om het keuzeproces van de consument met het gewenste effect te beïnvloeden. De bepaling van de reclameboodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie; - de conceptontwikkeling; - de uitvoering....

klik voor meer informatie
een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
kiest, hangt af van het doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hiërarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
van de reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
. Vanuit de boodschapBoodschapVorm waarin de informatie moet worden overgebracht om bij de ontvanger het gewenste effect te bereiken. De bepaling van de boodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie, ook copy strategy of bepaling van het centrale thema: dit is de ruwe inhoud van de boodschap met een (instrumentele)...

klik voor meer informatie
gezien onderscheiden we:

Informatieve reclame
Als de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
vooral kennis wil overdragen, maakt zij gebruik van informatieve reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
. Deze reclamevorm komt vaker voor in handelsreclameHandelsreclameDeze reclame richt zich op leden van het distributiekanaal, zoals agenten, groothandelaren, detaillisten...

klik voor meer informatie
dan in consumentenreclameConsumentenreclameAlle reclame met de consument als doelgroep. ...

klik voor meer informatie
.

Institutionele reclame
Deze reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
is niet bedoeld voor een productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
, maar voor de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
die dat productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
voortbrengt. Ze is (vaak) een onderdeel van marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
public relationsPublic relationsHet onderhouden van contacten tussen de onderneming en de verschillende publieksgroepen, waarbij men onderscheid maakt tussen: - company public relations - marketing public relations ...

klik voor meer informatie
. Het doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hiërarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
ervan is: het vestigen of bevestigen van een positieve houdingHoudingEen attitude is een duurzaam, aangeleerd systeem van positieve of negatieve kennis, waardering en geneigdheid tot handelen ten aanzien van objecten en ideeën. Attitude speelt een belangrijke rol bij de verklaring van het koopbeslissingsproces van de klant. In de marketing is gezocht naar manieren...

klik voor meer informatie
ten opzichte van de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
als geheel. Voorbeeld: De beste zakenbank: Fortis Bank.

Selectieve reclame
Selectieve reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
wil de vraag naar een bepaald merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
(van een bepaalde producent) beïnvloeden. Voorbeeld: SPA (zie de advertentie elders in dit hoofdstuk)

Generieke reclame
Generieke reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
wil vooral de vraag naar de productsoort (de primaire vraagPrimaire vraagDe vraag in eenheden gericht op een bepaalde productklasse bijvoorbeeld auto’s....

klik voor meer informatie
, de vraag naar een productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
in zijn algemeenheid) beïnvloeden. Meestal is generieke reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
tevens collectieve reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
(mesomarketing).

Themareclame
ThemareclameThemareclameOmvat reclame, public relations en sponsoring. Deze promotie-instrumenten worden vooral ingezet om de kennis en de affectie van de doelgroep positief te beïnvloeden om daarmee langetermijneffecten te realiseren; meer zaaien dan oogsten...

klik voor meer informatie
omvat reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
, public relationsPublic relationsHet onderhouden van contacten tussen de onderneming en de verschillende publieksgroepen, waarbij men onderscheid maakt tussen: - company public relations - marketing public relations ...

klik voor meer informatie
en sponsoringSponsoringEen overeenkomst waarbij de ene partij geld en/of een op geld waardeerbare prestatie levert, waartegenover de andere partij communicatiemogelijkheden en/of andere zakelijke tegenprestaties levert, direct of indirect voortvloeiende uit haar activiteiten....

klik voor meer informatie
(zie volgend hoofdstuk). Deze promotie-instrumenten worden vooral ingezet om de kennis en de affectie van de doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
positief te beïnvloeden om daarmee langetermijneffecten te realiseren: meer zaaien dan oogsten.

Actiereclame
ActiereclameActiereclameReclame gericht op directe actie. De doelstelling is: op korte termijn het verkoopresultaat vergroten. Ook de reclame die een sales-promotionactiviteit aankondigt, kunnen we onder dit begrip laten vallen....

klik voor meer informatie
heeft als doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hiërarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
een direct meetbare omzetverandering te bewerkstelligen. ActiereclameActiereclameReclame gericht op directe actie. De doelstelling is: op korte termijn het verkoopresultaat vergroten. Ook de reclame die een sales-promotionactiviteit aankondigt, kunnen we onder dit begrip laten vallen....

klik voor meer informatie
komt veel voor in de detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
, maar ook producenten maken er gebruik van, vaak in combinatie met sales promotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding – door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) – trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
. Voorbeeld: advertentie met de kop ‘Alleen deze week in de aanbieding’.

Vergelijkende reclame
Bij vergelijkende reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
vergelijkt de producent zijn productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
en/of prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
(of de wederverkoperWederverkoperEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt – naast de producent – de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
zijn winkel) met die van een of meer concurrenten.

Aanhakende reclame
Bij aanhakende reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
tracht de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
te profiteren van de goede naam van concurrenten. Anders dan bij vergelijkende reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
wordt niet het verschil, maar de overeenkomst met andere merken naar voren gehaald. In de praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het ‘laagste’ niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben – vanuit een planningsoptiek – geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk kunnen...

klik voor meer informatie
heeft de rechter deze vorm van reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
meestal ontoelaatbaar geacht. Voorbeeld: de Amstel-vrienden die na afloop van hun contract reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
gingen maken voor Bavaria: op een vakantie-adres werd er gezegd: ‘Zo en nu eerste een Bavaria’ alsof de reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
die zij verzorgd hadden voor Amstel alleen maar ‘werk’ was en zij het liefste Bavaria dronken.

Bij de indeling van de reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
naar boodschapBoodschapVorm waarin de informatie moet worden overgebracht om bij de ontvanger het gewenste effect te bereiken. De bepaling van de boodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie, ook copy strategy of bepaling van het centrale thema: dit is de ruwe inhoud van de boodschap met een (instrumentele)...

klik voor meer informatie
kan men de volgende afwegingen maken:


19.1.3 - Indeling naar medium

Vanuit het mediumMediumDe reclamedrager, het transportmiddel van de boodschap naar de doelgroep. We maken onderscheid tussen gedrukte media en vluchtige media (radio, televisie). Gedrukte media zijn duurzamer en vluchtige media zijn vaak indringender....

klik voor meer informatie
gezien onderscheiden we:

Etherreclame
Onder deze reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
valt de reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
op radio en tv. Voorbeeld: AH adverterteert tijdens de reclameblokken op de radio en tv

Social media reclame
Onder deze reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
valt de reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
op Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Printerest, etc. 
Lidl Kerstactie loopt uit de hand


In België verslikte Lidl zich in de kracht van Twitter. De supermarktSupermarktWinkelformule met een ‘compleet’ assortiment van food-artikelen, aangevuld met non-foods die ook tot de convenience goods gerekend kunnen worden (zoals bijvoorbeeld toiletpapier). Meestal breed en redelijk diep assortiment, vooral bij de grotere zaken. Consumenten kopen in Nederland circa 80...

klik voor meer informatie
beloofde in 2012 vijf voedselpakketten van € 20 te doneren aan de voedselbank, voor iedereen die een tweet stuurde met de tekst #luxevooriedereen.
De tweet werd veel gedeeld en binnen een paar uur stond de teller op 4.000 pakketten. De kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
liepen op tot € 200.000 en Lidl moest de actie binnen 24 uur stopzetten.
Persreclame
Onder persreclamePersreclameReclame in (plaatselijke) kranten en tijdschriften....

klik voor meer informatie
valt de reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
in (plaatselijke) kranten en tijdschriften. Voorbeeld: via advertenties in de krant maakt AH ook haar aanbiedingen bekend.

Point of purchase reclame
De promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
in de winkelWinkelDetailhandel met een vaste vestigingsplaats....

klik voor meer informatie
(zoals raamstickers en affiches op de plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ‘Vier P’s’. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
van aankoop) noemt men point of purchase reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
. Voorbeeld: in de winkels van AH worden de aanbiedingen middels affiches bekend gemaakt.

Directe reclame
Directe reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
is reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
waarbij de reclameuiting (advertentie, foto) en het reclamemedium samenvallen. De consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
ontvangt de reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
dus niet via publieke media, maar rechtstreeks. Onder directe reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
vallen direct mailDirect mailPersoonlijk geadresseerde reclame die per post wordt verzonden. ...

klik voor meer informatie
en de (huis aan huis) bezorgde folderFolderHuis-aan-huis of vrij willekeurig verspreid reclamedrukwerk. In tegenstelling tot direct mail is een folder niet geadresseerd....

klik voor meer informatie
(= direct non-mail), telemarketingTelemarketingHet gebruikmaken van moderne communicatietechnieken bij direct-marketingactiviteiten, zoals marktonderzoek, telefonisch verkopen, teleshopping. Telemarketing maakt ook gebruik van een combinatie telefoon en de computer, waarbij de gegevens in de computer zorgen voor het zoeken van een contact via...

klik voor meer informatie
en sponsored magazineSponsored magazineTijdschrift met redactionele inhoud en advertenties, dat wordt gefinancierd en gecontroleerd door een niet-uitgever. Het is het eigen reclamemedium van een onderneming. Men probeert daarin een product- en merkvriendelijk ‘umfeld’ (sfeer) voor de eigen advertenties te kweken, waardoor de impact...

klik voor meer informatie
. Voorbeeld van een sponsored magazine: Allerhande van AH.

Direct mail
Geadresseerde, geschreven commerciële boodschapBoodschapVorm waarin de informatie moet worden overgebracht om bij de ontvanger het gewenste effect te bereiken. De bepaling van de boodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie, ook copy strategy of bepaling van het centrale thema: dit is de ruwe inhoud van de boodschap met een (instrumentele)...

klik voor meer informatie
die via de post wordt bezorgd.

Als een vorm van reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
via een mediumMediumDe reclamedrager, het transportmiddel van de boodschap naar de doelgroep. We maken onderscheid tussen gedrukte media en vluchtige media (radio, televisie). Gedrukte media zijn duurzamer en vluchtige media zijn vaak indringender....

klik voor meer informatie
noemen we nog:

Sluikreclame
SluikreclameSluikreclameCommunicatie die totstandkomt doordat een product of merk onbetaald wordt genoemd of in beeld komt. Producenten zullen proberen zo extra communicatie te verkrijgen. Media zullen trachten dit tegen te gaan. De overheid heeft een Regeling Sluikreclame uitgevaardigd....

klik voor meer informatie
is het vermelden of vertonen van producten in radio- en televisieprogramma’s met de bedoeling op deze wijze reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
voor de producten te maken. Voorbeeld: bij de televisieserie Goede Tijden Slechte Tijden wordt op een Apple – computer gewerkt, die daarbij goed in beeldBeeldEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zo’n onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image)....

klik voor meer informatie
gebracht wordt.

Fluisterreclame (of: mond--tot-oor-reclame)
FluisterreclameFluisterreclameReclame buiten de oorspronkelijke bron om. ...

klik voor meer informatie
is reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
buiten de oorspronkelijke bronBronIn de communicatieleer meestal de zender of degene die daarvoor wordt aangezien, zoals: medium, persoon in de reclameboodschap, producent...

klik voor meer informatie
om. Mensen praten graag over hun eigen ervaringen om anderen een plezier te doen of om zichzelf te bevestigen.
 

19.1.4 - Indeling naar ontvanger

Vanuit de ontvanger bezien onderscheiden we:

Consumentenreclame
Onder consumentenreclameConsumentenreclameAlle reclame met de consument als doelgroep. ...

klik voor meer informatie
verstaan we alle reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
met de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
als doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
. Daarbij kan men verschillende media inschakelen, zoals: Industriële reclame
Industriële reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
is gericht op organisaties als afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
. Ze is bestemd voor organisaties met of zonder winstdoelstellingen, zoals producenten, handelsondernemingen en dienstverlenende bedrijven, maar ook ziekenhuizen en zorgcentra.

Handelsreclame
HandelsreclameHandelsreclameDeze reclame richt zich op leden van het distributiekanaal, zoals agenten, groothandelaren, detaillisten...

klik voor meer informatie
richt zich op leden van het distributiekanaalDistributiekanaalKeten van opeenvolgende marketinginstituties die betrokken zijn bij de voortstuwing van goederen en diensten van producent naar consument. Ten aanzien van het aantal schakels dat een distributiekanaal heeft onderscheiden we: - het ultrakorte kanaal (rechtstreekse levering van producent aan...

klik voor meer informatie
, zoals agenten, groothandelaren, detaillisten.

Professionele reclame
Als de reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
gericht is op artsen of andere adviseurs van consumenten, dan spreken we van professionele reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
.