» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 19 - Reclame

Inhoudsopgave

19.3 - Reclamebeslissingen

Wat betreft het gebruik van het instrument reclameReclameOverredende commerci√ęle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be√Įnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
kunnen we de volgende beslissingen onderscheiden:
  • de bepaling van de reclamedoelgroep en de reclamedoelen;
  • de bepaling van het reclamebudget;
  • de bepaling van de reclamestrategie;
  • de bepaling van de reclameboodschap;
  • de mediakeuze;
  • het meten van reclame-effecten.
Deze beslissingen hangen onderling heel complex samen. Zo heeft bijvoorbeeld het budget invloed op de boodschapBoodschapVorm waarin de informatie moet worden overgebracht om bij de ontvanger het gewenste effect te bereiken. De bepaling van de boodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie, ook copy strategy of bepaling van het centrale thema: dit is de ruwe inhoud van de boodschap met een (instrumentele)...

klik voor meer informatie
en de media, maar omgekeerd bestaat deze invloed ook. Aan deze beslissingsgebieden schenken we in de volgende paragrafen aandacht. Maar eerst staan wij stil bij de werking van reclameReclameOverredende commerci√ęle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be√Įnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
.

 

19.3.1 - De werking van reclame

De specifieke rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
van reclameReclameOverredende commerci√ęle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be√Įnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
bij de verschillende promotiestrategieën heeft te maken met het feit dat reclameReclameOverredende commerci√ęle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be√Įnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
in staat is tot (uiteindelijke) gedragsbeïnvloeding. Aan de hand van de advertentie van Gourmet (een kattenvoer van Nestlé) zullen we het communicatieprocesCommunicatieprocesWijze waarop communicatie totstandkomt. Het onderwerp van het communicatieproces is de informatie, waarbij de zender en de ontvanger verschillende fasen doorlopen in een vaste volgorde. - de zender of bron: degene die een boodschap heeft over te brengen; - de informatie: de over te brengen...

klik voor meer informatie
en de klassieke hiërarchische modellen uit hoofdstuk 9 nogmaals belichten (en hier en daar iets uitbreiden) om de werking van reclameReclameOverredende commerci√ęle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be√Įnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
te verduidelijken.
Stel dat deze advertentie is geplaatst in de damesbladen Libelle, Viva en Margriet.