» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 19 - Reclame

Inhoudsopgave

19.7 - De bepaling van de reclamestrategie

Het reclamedoelReclamedoelAfgeleid van het marketingdoel, die in veel gevallen is gericht op omzet, aangevuld met het gewenste marktaandeel. De specifieke rol van reclame is gelegen in het feit dat communicatie in staat is tot (uiteindelijke) gedragsbe√Įnvloeding. Reclamedoelen moeten dan ook worden geformuleerd in termen...

klik voor meer informatie
geeft aan wat het uiteindelijke (gedrags)effect van reclameReclameOverredende commerci√ęle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be√Įnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
moet zijn. Hoe bereikt men dit beoogde effect? Bij het consumentenbeslissingsprocesConsumentenbeslissingsprocesBegrip: Consumentenbeslissingsproces zie ook: Aanvaardingsproces Consument Koopsituatie Het proces waarlangs een koopbeslissing van de consument verloopt. Dit proces verloopt in fasen. Er bestaan verschillende fase-indelingen. Gangbaar is de volgende indeling in 6 fasen: 1 bewust...

klik voor meer informatie
heb je geleerd dat een koopbeslissing een uitkomst kan zijn van een evaluatieproces. Dit proces moet door de reclameReclameOverredende commerci√ęle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be√Įnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
worden beïnvloed, opdat er een – voor de producent – meer wenselijk gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt ¬Ė behalve van een gedragsintentie ¬Ė af van de eigenschappen van de situatie waarin iemand...

klik voor meer informatie
kan optreden. Ook bleek dat er routes richting aankoopAankoopDe aanschaf tegen betaling van een bepaald product of merk door een consument of een industri√ęle onderneming. Bij verbruiksgoederen is er onderscheid tussen: - eerste aankoop, ook probeeraankoop of initi√ęle aankoop en - herhalingsaankoop (repeat purchase),...

klik voor meer informatie
zijn zonder een evaluatieproces. Ook hier kan reclameReclameOverredende commerci√ęle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be√Įnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
wel degelijk zijn werk doen.
De reclamestrategieReclamestrategieHet reclamedoel geeft aan wat het uiteindelijke (gedrags)effect van reclame moet zijn. De reclamestrategie geeft aan h√≥e dit beoogde effect door de onderneming zou kunnen worden bereikt. In wezen komt het erop neer op welke wijze het consumentenbeslissingsproces kan worden be√Įnvloed. Hiertoe...

klik voor meer informatie
geeft aan waar men dit beslissingsprocesBeslissingsprocesHet proces waarlangs een koopbeslissing van de consument verloopt. Dit proces verloopt in fasen. Er bestaan verschillende fase-indelingen. Gangbaar is de volgende indeling in 6 fasen: 1 bewust worden van een behoefte; 2 formuleren van de gezochte nuttigheden; 3 verzamelen van informatie; 4...

klik voor meer informatie
wil beïnvloeden. Op grond hiervan kunnen we de volgende reclamestrategieën onderscheiden:

Strategieën die zijn gericht op het beïnvloeden en benadrukken van de centrale productwaarden.
Deze strategieën willen de productsoortbeslissing beïnvloeden. Ze proberen de primaire vraagPrimaire vraagDe vraag in eenheden gericht op een bepaalde productklasse bijvoorbeeld auto¬ís....

klik voor meer informatie
te vergroten. Bij nieuwe producten liggen deze strategieën voor de hand. Bij bestaande producten heeft vooral de marktleiderMarktleiderGrootste en sterkste aanbieder in de markt die de handelscondities tot op zekere hoogte kan bepalen. De marktleider heeft een groot marktaandeel, en zal vaak een sterk merk (A-merk) hebben. De marktleider is vaak de partij die de aanzet geeft tot category management....

klik voor meer informatie
er baat bij.

Strategieën die zijn gericht op het bijbrengen van (meer) kennis omtrent het product of eigen merk: Strategieën die zijn gericht op het vergroten van de voorkeur (waardering) die de consument heeft voor het merk
Het doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ¬Ďdoelstellingen¬í, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hi√ęrarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
is opname in de evoked setEvoked setGroep van merken die voldoen aan de gehanteerde criteria, waaruit de consument tijdens de merkevaluatie zijn uiteindelijke keuze maakt...

klik voor meer informatie
. Binnen deze strategieën kennen we de volgende substrategieën:
Strategieën die zijn gericht op het bevestigen van bepaalde gunstige attitudes ten aanzien van het merk
Het doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ¬Ďdoelstellingen¬í, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hi√ęrarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
van deze strategieën is: de merkentrouwMerkentrouwMen spreekt van merkentrouw, als de consument bereid is tot een koopinspanning om het betreffende merk te bemachtigen. Gevolg is dat een merkentrouwe consument nauwelijks van merk wisselt. Merkentrouw is een graadmeter voor de sterkte van een merk. ...

klik voor meer informatie
bevestigen.

Om uit deze mogelijkheden een eigen strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen ¬Ďop hoofdlijnen¬í, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
te kunnen kiezen, is inzicht nodig in het specifieke verloop van het keuzeproces bij de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
bij wie dat proces moet worden bijgestuurd. Waar moeten kennis en waardering worden veranderd, wil de beslissing (meer) in de richting van het eigen merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
uitvallen? Dit inzicht kan men pas verkrijgen na een diepgaande analyse van het proces.

De reclamestrategieReclamestrategieHet reclamedoel geeft aan wat het uiteindelijke (gedrags)effect van reclame moet zijn. De reclamestrategie geeft aan h√≥e dit beoogde effect door de onderneming zou kunnen worden bereikt. In wezen komt het erop neer op welke wijze het consumentenbeslissingsproces kan worden be√Įnvloed. Hiertoe...

klik voor meer informatie
is tevens de maatstaf waarnaar de uitgewerkte reclameboodschapReclameboodschapGeeft aan wat er moet worden verteld om het keuzeproces van de consument met het gewenste effect te be√Įnvloeden. De bepaling van de reclameboodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie; - de conceptontwikkeling; - de uitvoering....

klik voor meer informatie
kan worden beoordeeld.