» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 19 - Reclame

Inhoudsopgave

19.12 - Regelgeving

De volgende instanties bewaken een aantal juridische aspecten rondom cummunicatie in het algemeen:


KOAG/ KAMA
De Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geregistreerde Geneesmiddelen (KOAG) en de Keuringsraad Aanprijzing Medische Aspecten (KAMA), oefenen vooraf controle uit op de aanbevelingen voor geneesmiddelen. ReclameReclameOverredende commerci├źle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be├»nvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
voor geneesmiddelen mag door de media pas worden opgenomen na goedkeuring door de KOAG.

STER
Stichting Ether ReclameReclameOverredende commerci├źle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be├»nvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
(STER) is belast met de reclameReclameOverredende commerci├źle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be├»nvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
via de Nederlandse radio en tv en de toepassing van de voorschriften voor de Nederlandse Etherreclame.

Voorschriften voor de Nederlandse Etherreclame
Aan de stichting ReclameReclameOverredende commerci├źle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be├»nvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
Code (SRC) nemen elf organisaties deel die op enigerlei wijze bij (het maken van) reclameReclameOverredende commerci├źle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be├»nvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
zijn betrokken. Deze stichting heeft gedragsregels opgesteld waaraan reclame-uitingen moeten voldoen.

Stichting Reclame Code
Zelfreguleringsorgaan van producten- en consumentenorganisaties op het gebied van reclameReclameOverredende commerci├źle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be├»nvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
en marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
, waarin algemene en speciale codes voor goederen en diensten zijn opgenomen, waarvan de controle via klachtKlachtBegrip: Klacht zie ook: Klachtenbehandeling Kwaliteitszorg Elke manifeste uiting waarbij de consument bij de leverancier of een belangenbehartigend instituut (consumentenorganisaties) melding maakt van het feit dat hij of zij teleurgesteld of niet (volledig) tevreden is met een door de...

klik voor meer informatie
is opgedragen aan de ReclameReclameOverredende commerci├źle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be├»nvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
Code CommissieCommissieGroep functionarissen met een gezamenlijke, meestal tijdelijke, opdracht. Door de verscheidenheid in disciplines is grote kennis en vakbekwaamheid in het comit├ę vertegenwoordigd. Opdrachten liggen vaak in het oplossen van specifieke problemen van de onderneming, bijvoorbeeld een kwaliteitsprobleem....

klik voor meer informatie
en in hoger beroepBeroepWerkzaamheid, betaalde bezigheid, waarvoor iemand de geschikte kwalificaties heeft. Het beroep is een (intrapersoonlijke) factor in de verklaring van het consumentengedrag. Behalve in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld beroepskleding, of afwijkende bezoektijden aan dienstverleners of winkels die...

klik voor meer informatie
aan het College van Beroep.

Onder zelfreguleringZelfreguleringVorm van bescherming van afnemers/consumenten tegen onjuiste, onbehoorlijke en/of misleidende reclameboodschappen waarbij niet de overheid maar de betrokken organisaties zelf voor regels (Nederlandse Code voor het Reclamewezen) en controle (Reclame Code Commissie) zorgen....

klik voor meer informatie
verstaan we voorschriften, die niet direct van de overheidOverheidVerzamelnaam voor instanties die het openbaar gezag over een bepaald gebied of thema voeren. Denk daarbij aan gemeenten, provincies, Rijk, Europese Commissie. Maar ook aan Keuringsdienst voor Waren, Belastingdienst, en al dergelijke overheidsdiensten. In de marketing is de overheid op...

klik voor meer informatie
afkomstig zijn, geldend voor een bepaalde brancheBrancheCriterium voor macrosegmentatie in business marketing....

klik voor meer informatie
, totstandgekomen binnen die brancheBrancheCriterium voor macrosegmentatie in business marketing....

klik voor meer informatie
of met medewerking van organisaties buiten die brancheBrancheCriterium voor macrosegmentatie in business marketing....

klik voor meer informatie
en/of in samenwerking met de overheidOverheidVerzamelnaam voor instanties die het openbaar gezag over een bepaald gebied of thema voeren. Denk daarbij aan gemeenten, provincies, Rijk, Europese Commissie. Maar ook aan Keuringsdienst voor Waren, Belastingdienst, en al dergelijke overheidsdiensten. In de marketing is de overheid op...

klik voor meer informatie
.

Reclame Code Commissie
CommissieCommissieGroep functionarissen met een gezamenlijke, meestal tijdelijke, opdracht. Door de verscheidenheid in disciplines is grote kennis en vakbekwaamheid in het comit├ę vertegenwoordigd. Opdrachten liggen vaak in het oplossen van specifieke problemen van de onderneming, bijvoorbeeld een kwaliteitsprobleem....

klik voor meer informatie
die de naleving van de gedragsregels van de Stichting ReclameReclameOverredende commerci├źle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be├»nvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
Code controleert naar aanleiding van klachten