» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 5 - Marktsegmentatie

Inhoudsopgave

5.7 - De positionering

Welke plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
of positie wil een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
, productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
of merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
in een marktsegmentMarktsegmentEen homogeen deel van de totale markt: een groep afnemers die een bepaalde behoefte op eenzelfde wijze bevredigd wil zien. ...

klik voor meer informatie
realiseren ten opzichte van andere aanbieders, producten of merken in datzelfde segmentSegmentEen homogeen deel van de totale markt: een groep afnemers die een bepaalde behoefte op eenzelfde wijze bevredigd wil zien....

klik voor meer informatie
? Een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
, een strategische business unit (SBU), productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
of merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
maakt op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
bijna altijd deel uit van een veld van concurrenten en heeft daarin een positie.5.7.1 - Wat is positioneren?

PositionerenPositionerenHet eigen product of merk te midden van concurrerende producten of merken een gewenste eigen plaats of imago geven. De consument ¬Ďbeleeft¬í het verschil tussen concurrerende producten of merken, waarbij diverse maatstaven of invalshoeken min of meer bewust worden gehanteerd. Het commerci√ęle beleid...

klik voor meer informatie
is het door de producent bewust realiseren van een (positieve) breinpositie bij de consumenten voor zijn marketingmix in vergelijking met de marketingmix van concurrenten. Een consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
hanteert daarbij bepaalde beoordelingsmaatstaven. Daarom is het in een marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
of marktsegmentMarktsegmentEen homogeen deel van de totale markt: een groep afnemers die een bepaalde behoefte op eenzelfde wijze bevredigd wil zien. ...

klik voor meer informatie
belangrijk om de verschillen tussen de eigen marketingmix en die van de concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorie√ęn), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
helder aan te geven. De ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
kiest een positie.
De low-budget vliegmaatschappijen hebben een belangrijke positie op de vliegmarkt veroverd ten koste van de gevestigde grote luchtvaartmaatschappijen. De marketingmixen zijn duidelijk verschillend.
Het productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
bij Ryan Air en Virgin Air is duidelijk minder van kwaliteitKwaliteitHieronder kunnen we verstaan de technische kwaliteit van een product en de consumentenkwaliteit van een product, respectievelijk de technische specificaties en de mate waarin volgens de consument het product zijn functies vervult....

klik voor meer informatie
(geen serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
, meer afgelegen vliegvelden, reservering) maar de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
is veel gunstiger. Het is de totale mix die uiteindelijk bepalend is.

Met het bewust positie kiezen oftewel positionerenPositionerenHet eigen product of merk te midden van concurrerende producten of merken een gewenste eigen plaats of imago geven. De consument ¬Ďbeleeft¬í het verschil tussen concurrerende producten of merken, waarbij diverse maatstaven of invalshoeken min of meer bewust worden gehanteerd. Het commerci√ęle beleid...

klik voor meer informatie
door middel van zijn marketingmix hoopt de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
het volgende te bereiken:
  • een positieve waardering;
  • een bepaald nagestreefd imago;
  • consumentenvoorkeur.5.7.2 - Positioneringsmogelijkheden

Een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
kan haar productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
op verschillende manieren positionerenPositionerenHet eigen product of merk te midden van concurrerende producten of merken een gewenste eigen plaats of imago geven. De consument ¬Ďbeleeft¬í het verschil tussen concurrerende producten of merken, waarbij diverse maatstaven of invalshoeken min of meer bewust worden gehanteerd. Het commerci√ęle beleid...

klik voor meer informatie
.
We noemen:
De positionering bij identieke producten
Bij identieke productenIdentieke productenProducten waarbij de consument geen verschillen ziet. (Of er wel verschillen zijn, is niet van belang.)...

klik voor meer informatie
is de perceptie van de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
van de aangeboden producten gelijk: de producten zijn homogeenHomogeenVan gelijke origine. Gezegd van producten, maar ook van marktvormen, markten en marktsegmenten....

klik voor meer informatie
. In zijn ogen nemen de producten bij de verschillende beoordelingsmaatstaven dus eenzelfde positie in. In de marketingmix speelt het merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
van het productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
geen rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
. De consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
maakt in dit geval een keuze tussen deze producten op grond van prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
en verkrijgbaarheidVerkrijgbaarheidDoelstelling van het marketinginstrument distributie. Deze doelstelling heeft twee aspecten: - kwantitatief: het realiseren van een bepaalde distributie-intensiteit; - kwalitatief: het realiseren van een bepaalde kwaliteit van de ingeschakelde winkels (toegevoegde waarde, aansluiting doelmarkten,...

klik voor meer informatie
, omdat dit de enige (beleefde) verschillen zijn.

Voorbeelden: de markten voor gewone suiker, brandspiritus, zout en terpentijn. Dit geldt ook voor benzine langs de autoweg, als de tank bijna leeg is. Voor de producent is dit een weinig aantrekkelijke situatie. Of de concurrerende producten daadwerkelijk van elkaar verschillen – dit kan bijvoorbeeld tot uitdrukking komen in een test van TNO of van de ConsumentenbondConsumentenbondVereniging van consumenten. Deze is gericht op consumentenbescherming en treedt op als gesprekspartner voor overheden en bedrijven. ...

klik voor meer informatie
– is niet van belang. Het gaat erom of de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
verschillen beleeft.

De positionering bij niet-identieke producten
Niet-identieke producten verschillen in de ogen van de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
wél van elkaar. Naar zijn mening nemen de aangeboden producten een verschillende positie in bij diverse beoordelingsmaatstaven. In het consumentenbeslissingsprocesConsumentenbeslissingsprocesBegrip: Consumentenbeslissingsproces zie ook: Aanvaardingsproces Consument Koopsituatie Het proces waarlangs een koopbeslissing van de consument verloopt. Dit proces verloopt in fasen. Er bestaan verschillende fase-indelingen. Gangbaar is de volgende indeling in 6 fasen: 1 bewust...

klik voor meer informatie
resulteert dit in een voorkeur voor een bepaald productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
. De koopbeslissing wordt bepaald door prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
en verkrijgbaarheidVerkrijgbaarheidDoelstelling van het marketinginstrument distributie. Deze doelstelling heeft twee aspecten: - kwantitatief: het realiseren van een bepaalde distributie-intensiteit; - kwalitatief: het realiseren van een bepaalde kwaliteit van de ingeschakelde winkels (toegevoegde waarde, aansluiting doelmarkten,...

klik voor meer informatie
, modelModelEen in (wiskundige) symbolen uitgedrukte theorie of een stukje op kleine schaal nagebootste werkelijkheid. ...

klik voor meer informatie
, smaak, gebruiksmogelijkheden, prestigePrestigeHet sociale aanzien dat iemand heeft, denkt te hebben of nastreeft. ...

klik voor meer informatie
, statusStatusHet sociale aanzien dat iemand heeft, denkt te hebben of nastreeft....

klik voor meer informatie
, imagoImagoEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zo’n onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image). ...

klik voor meer informatie
, enzovoort.
Deze situatie is voor de producent veel gunstiger. Bepalend is dus de perceptie van de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
. Voorbeeld: De keuze van een bepaald merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
auto binnen een bepaald marktsegmentMarktsegmentEen homogeen deel van de totale markt: een groep afnemers die een bepaalde behoefte op eenzelfde wijze bevredigd wil zien. ...

klik voor meer informatie
(in een bepaalde prijsklasse) wordt niet zozeer door de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
bepaald, maar in belangrijke mate door welk modelModelEen in (wiskundige) symbolen uitgedrukte theorie of een stukje op kleine schaal nagebootste werkelijkheid. ...

klik voor meer informatie
de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
mooier vindt, welke gebruiksmogelijkheden of eigenschappen hij bijzonder op prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
stelt, of het merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
hem in zijn ogen statusStatusHet sociale aanzien dat iemand heeft, denkt te hebben of nastreeft....

klik voor meer informatie
verleent en welke serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
en garantieGarantieDe garantie is de verzekering van de producent of verkoper dat het product zal voldoen aan bepaalde vastgestelde normen...

klik voor meer informatie
hij meent te kunnen verwachten.
Bij de keuze uit de hiervoor genoemde mogelijkheden tot positionering moet de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
rekening houden met:
  • de beoordelingsmaatstaven en koopmotieven van de consument;
  • de posities die concurrerende merken innemen ten opzichte van deze beoordelingsmaatstaven;
  • de vraag of marketingmixes werkelijk van elkaar verschillen of niet.5.7.3 - Perceptual mapping

Perceptual mappingPerceptual mappingVisuele weergave in een assenstelsel van perceptie van consumenten betreffende door verschillende merken geboden nuttigheden. De weergave heeft plaats op een zogenoemde preference map....

klik voor meer informatie
is een techniek om percepties van afnemers met betrekking tot productattributen weer te geven in een meerdimensionaal assenstelsel.
Als men zich beperkt tot twee tegengestelde beoordelingsmaatstaven kan de gepercipieerde positieGepercipieerde positieBegrip: Gepercipieerde positie, zie ook: Perceptual mapping Preference map De positie die bepaalde merken in het denken van consumenten op de preference map innemen. ...

klik voor meer informatie
door middel van perceptual mappingPerceptual mappingVisuele weergave in een assenstelsel van perceptie van consumenten betreffende door verschillende merken geboden nuttigheden. De weergave heeft plaats op een zogenoemde preference map....

klik voor meer informatie
worden aangegeven (zie figuur 5.2).

Figuur 5.2 Pereceptual map gecombineerd met preference map

Dat gaat als volgt:
Het zal duidelijk zijn dat het positionerenPositionerenHet eigen product of merk te midden van concurrerende producten of merken een gewenste eigen plaats of imago geven. De consument ¬Ďbeleeft¬í het verschil tussen concurrerende producten of merken, waarbij diverse maatstaven of invalshoeken min of meer bewust worden gehanteerd. Het commerci√ęle beleid...

klik voor meer informatie
door de producent geschiedt terwijl de perceptual map het oordeel van consumenten weergeeft. Met dit oordeel verkrijgt de producent aanwijzingen waarmee hij zijn marketingmix kan aanpassen.


5.7.4 - Productdifferentiatie en marktsegmentatie

Het zal duidelijk zijn dat de producent er belang bij heeft dat zijn marketingmix in de ogen van de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
als verschillend wordt ervaren van de marketingmix van de andere aanbieders in hetzelfde marktsegmentMarktsegmentEen homogeen deel van de totale markt: een groep afnemers die een bepaalde behoefte op eenzelfde wijze bevredigd wil zien. ...

klik voor meer informatie
. Eigenlijk zouden we productdifferentiatieProductdifferentiatieHet eigen product in vergelijking met concurrerende producten anders, aantrekkelijker maken voor de consument. Dit kan door middel van variaties in model, features, verpakking. Doordat de consument een voorkeur gaat krijgen voor het eigen product, kan een eigen deelmarkt ontstaan. Sommige auteurs...

klik voor meer informatie
marketingmixdifferentiatie moeten noemen, maar in de praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het ¬Ďlaagste¬í niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben ¬Ė vanuit een planningsoptiek ¬Ė geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk kunnen...

klik voor meer informatie
gebruikt men de eerste term. Dit omdat het productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
gemakkelijk als middel hiervoor kan worden gebruikt. Dit houdt in dat men het eigen productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
door middel van eigenschappen, modelModelEen in (wiskundige) symbolen uitgedrukte theorie of een stukje op kleine schaal nagebootste werkelijkheid. ...

klik voor meer informatie
, verpakkingVerpakkingDe verpakking speelt tegenwoordig een belangrijke rol; ze omvat veel meer dan bescherming van het product. Andere functies van de verpakking zijn: gebruiksgemak, opvallendheid, herkenbaarheid, emotional appeal, informatiebron, vergemakkelijken van vervoer, opslag en effici√ęnt hanteerbaar bij de...

klik voor meer informatie
, levensduur, betrouwbaarheidBetrouwbaarheidAspect van een steekproefresultaat: de in een percentage uitgedrukte kans dat een identiek eindresultaat wordt verkregen als het steekproefonderzoek op dezelfde wijze zou worden herhaald. In de praktijk van het marktonderzoek werkt men met de volgende betrouwbaarheidsgetallen (voor steekproeven met...

klik voor meer informatie
, prestatie, merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
en dergelijke onderscheidend maakt van producten van andere aanbieders. De consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
moet natuurlijk wel de beleving hebben dat deze differentiatieDifferentiatieIn de concurrentiestrategie (volgens M.E. Porter): strategie waarbij de onderneming haar productaanbod laat verschillen van dat van de concurrentie op een of meer punten die voor de markt belangrijk zijn. De hogere kostprijs die hiervan het gevolg is, moet worden goedgemaakt door een hogere...

klik voor meer informatie
beter is afgestemd op zijn behoeften, anders mislukt ze.

ProductdifferentiatieProductdifferentiatieHet eigen product in vergelijking met concurrerende producten anders, aantrekkelijker maken voor de consument. Dit kan door middel van variaties in model, features, verpakking. Doordat de consument een voorkeur gaat krijgen voor het eigen product, kan een eigen deelmarkt ontstaan. Sommige auteurs...

klik voor meer informatie
gaat vaak samen met marktsegmentatieMarktsegmentatieHet opdelen van de totale heterogene markt in homogene deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
. In een bepaald marktsegmentMarktsegmentEen homogeen deel van de totale markt: een groep afnemers die een bepaalde behoefte op eenzelfde wijze bevredigd wil zien. ...

klik voor meer informatie
opereren producenten met gedifferentieerde producten. Soms leidt een duidelijk afwijkende productdifferentiatieProductdifferentiatieHet eigen product in vergelijking met concurrerende producten anders, aantrekkelijker maken voor de consument. Dit kan door middel van variaties in model, features, verpakking. Doordat de consument een voorkeur gaat krijgen voor het eigen product, kan een eigen deelmarkt ontstaan. Sommige auteurs...

klik voor meer informatie
tot het ontstaan van een nieuw marktsegmentMarktsegmentEen homogeen deel van de totale markt: een groep afnemers die een bepaalde behoefte op eenzelfde wijze bevredigd wil zien. ...

klik voor meer informatie
.
Voorbeelden: ProductdifferentiatieProductdifferentiatieHet eigen product in vergelijking met concurrerende producten anders, aantrekkelijker maken voor de consument. Dit kan door middel van variaties in model, features, verpakking. Doordat de consument een voorkeur gaat krijgen voor het eigen product, kan een eigen deelmarkt ontstaan. Sommige auteurs...

klik voor meer informatie
als marketingtechniek is een veel beperkter begrip dan positionering. ProductdifferentiatieProductdifferentiatieHet eigen product in vergelijking met concurrerende producten anders, aantrekkelijker maken voor de consument. Dit kan door middel van variaties in model, features, verpakking. Doordat de consument een voorkeur gaat krijgen voor het eigen product, kan een eigen deelmarkt ontstaan. Sommige auteurs...

klik voor meer informatie
gaat uit van de marketingmix (als die maar anders dan die van de concurrent is). Positionering gaat uit van de beleving van de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
. Wel kan het differentiëren van het productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
onderdeel uitmaken van een positioneringsoperatie: door het productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
of de verpakkingVerpakkingDe verpakking speelt tegenwoordig een belangrijke rol; ze omvat veel meer dan bescherming van het product. Andere functies van de verpakking zijn: gebruiksgemak, opvallendheid, herkenbaarheid, emotional appeal, informatiebron, vergemakkelijken van vervoer, opslag en effici√ęnt hanteerbaar bij de...

klik voor meer informatie
anders te maken, accentueert men mede een bepaalde gewenste positie in het denken van de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
.


5.7.5 - Positionering en marktsegmentatie

De ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
kiest in een bepaald marktsegmentMarktsegmentEen homogeen deel van de totale markt: een groep afnemers die een bepaalde behoefte op eenzelfde wijze bevredigd wil zien. ...

klik voor meer informatie
een positie. Dus in het algemeen volgt op marktsegmentatieMarktsegmentatieHet opdelen van de totale heterogene markt in homogene deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
positionering. In geval van marktsegmentatieMarktsegmentatieHet opdelen van de totale heterogene markt in homogene deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
op basis van koopmotieven vallen het positioneringsproces en het segmentatieprocesSegmentatieprocesHet proces van het verdelen van een heterogene markt in homogene deelmarkten. Dit proces bestaat uit drie stappen: 1. Het opsporen en karakteriseren van marktsegmenten, waarbij men in de praktijk de markt eerst opdeelt in segmenten en dan bepaalt wat de gezochte nuttigheden in deze segmenten...

klik voor meer informatie
samen. Segmentatie leidt dan vanzelf tot positionering.