» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 20 - Persoonlijke verkoop

Inhoudsopgave

20.2 - Relatie persoonlijke verkoop tot overige promotiemixinstrumenten

Om een vertegenwoordigersbezoek effectiever en efficiënter te maken, gebruikt men veelvuldig andere instrumenten van de promotiemixPromotiemixDe verschillende promotie-instrumenten: - reclame; - persoonlijke verkoop; - sales promotions; - public relations;...

klik voor meer informatie
, zoals direct mailDirect mailPersoonlijk geadresseerde reclame die per post wordt verzonden. ...

klik voor meer informatie
en reclameReclameOverredende commerci√ęle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be√Įnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
. Ook de telefoon speelt hierbij een belangrijke rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
. De laatste jaren komen op dit terrein de call centers steeds meer voor.
Een call center is een combinatie van een telefooncentrale en computerfaciliteiten. Binnenkomende telefoongesprekken worden doorgestuurd naar die telefoniste die op dat moment niet in gesprek is. Gesprekken die via een centraal nummer binnenkomen, kunnen (op basis van herkenning van het telefoonnummer van de beller en de daar door het computersysteem aan gekoppelde achtergrondgegevens) naar de juiste persoon worden doorgeschakeld, die dan ook meteen op zijn/haar computerscherm de relevante gegevens beschikbaar heeft.
Met deze tecniek kan men zelf ook die relaties bellen, die bijvoorbeeld al enige tijd niets meer van zich hebben laten horen. Een bezoek van een verkoperVerkoperNaast de specifieke verkoper, de salesman, zien we in de praktijk een grote verscheidenheid van ¬Ďverkopers¬í. We noemen er enkele: - De merchandiser: door schaalvergroting in de detailhandel verschuift de werkelijke verkooptaak naar de verkoopleider/verkoopdirecteur. De functie van verkoper is...

klik voor meer informatie
kan dan zinvol zijn.

Direct mailDirect mailPersoonlijk geadresseerde reclame die per post wordt verzonden. ...

klik voor meer informatie
en reclameReclameOverredende commerci√ęle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be√Įnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
kunnen de uitgangspositie van de vertegenwoordigerVertegenwoordigerHandelstussenpersoon die in dienst is van een onderneming. Hij sluit transacties af op naam en voor rekening van zijn werkgever....

klik voor meer informatie
verbeteren, omdat zij het bedrijf en zijn producten alvast bij de potentiële klanten bekendmaken. Hierdoor heeft de vertegenwoordigerVertegenwoordigerHandelstussenpersoon die in dienst is van een onderneming. Hij sluit transacties af op naam en voor rekening van zijn werkgever....

klik voor meer informatie
een gemakkelijker entree. De reclameReclameOverredende commerci√ęle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be√Įnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
kan ook een stuk van de verkooptaak op zich nemen door bijvoorbeeld al in te spelen op veelvoorkomende prijsbezwaren. Door middel van couponadvertenties kunnen adressen voor eventuele bezoeken worden verzameld.

Bij diverse vormen van sales promotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding ¬Ė door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) ¬Ė trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
speelt persoonlijke verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
een rol; denk maar eens speciale productpresentaties.