» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 20 - Persoonlijke verkoop

Inhoudsopgave

20.8 - Samenvatting

 In dit hoofdstuk zijn verschillende aspecten van de persoonlijke verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
belicht. Je hebt kennis gemaakt met de definitie van persoonlijke verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
. De relatieRelatieIn dienstenmarketing: commercieel verband tussen klant en dienstverlener. Er wordt onderscheid gemaakt tussen continue en discrete relaties....

klik voor meer informatie
van persoonlijke verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
tot de overige promotiemix-instrumenten is behandeld. De rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
van de persoonlijke verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
(o.a. sepcifieke taken, doelen, verschillende functionarissen) heeft je geleid naar de verkooporganisatieVerkooporganisatieDe verkooporganisatie staat onder de verkoopleider (sales manager) en kent een indeling van verkopers naar: - Regio: zoveel mogelijk aansluitend bij CEBUCO- of Nielsengebieden in verband met de beschikbaarheid van economische en demografische achtergrondgegevens. We spreken dan van...

klik voor meer informatie
. De vraag: ‘hoe bereken je de omvang van een verkooporganisatieVerkooporganisatieDe verkooporganisatie staat onder de verkoopleider (sales manager) en kent een indeling van verkopers naar: - Regio: zoveel mogelijk aansluitend bij CEBUCO- of Nielsengebieden in verband met de beschikbaarheid van economische en demografische achtergrondgegevens. We spreken dan van...

klik voor meer informatie
?’ is daar beantwoord. Een aantal verkoopmanagementbeslissingen zijn de revue gepasseerd, zoals een verkoopplanVerkoopplanVan tevoren opgestelde jaarlijkse omzetprognose van de verkoop per rayon naar product of productgroep en naar klant. In principe wordt dit plan door de verkoper zelf opgesteld; hij kent immers zijn rayon het best. Op basis van dit door de verkoopleiding goedgekeurde plan werkt de...

klik voor meer informatie
, accountplanAccountplanHet beleidsstuk waarin de accountdoelen betreffende een bepaald account staan beschreven, alsmede de strategie en het actieplan dat zal worden toegepast om die doelen te realiseren. Gewoonlijk zal een accountplan ook gegevens omtrent het account en zijn omgeving bevatten (accountprofiel), alsmede...

klik voor meer informatie
, bezoekenplanBezoekenplanVan tevoren gemaakte planning ten aanzien van het bezoeken van klanten. Het bezoekenplan wordt meestal door de verkoper zelf gemaakt. Het is een kortetermijnplan (één week, één maand). De noodzakelijke tijdsduur per bezoek en de noodzakelijke bezoekfrequentie zijn bepalend voor het plan...

klik voor meer informatie
, routeplanRouteplanVan tevoren vastgelegde route die de vertegenwoordiger bij het bezoeken van zijn klanten aflegt. Voordelen van een vastgelegde route zijn gelegen in tijdwinst, waardoor meer klanten kunnen worden bezocht, en kostenbesparing, omdat de meest effici√ęnte route kan worden berekend. De geringe...

klik voor meer informatie
, beloning.
Het verkoopprocesVerkoopprocesAantal op elkaar volgende stappen, waarin het eigenlijke verkopen uiteenvalt: - het opsporen en selecteren van potenti√ęle klanten; - de voorbereiding; - de opening van het verkoopgesprek; - verkoopmethode; - de verkooppresentatie; - het ingaan op bezwaren; - het afsluiten van de order....

klik voor meer informatie
is in stappen doorlopen.
Het laatste onderwerp omvatte de verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
met behulp van derden.