» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 5 - Marktsegmentatie

Inhoudsopgave

5.8 - Samenvatting

Samenvatting
In de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
kunnen verschillende segmenten en deelsegmenten worden onderscheiden. Achtereenvolgens werden behandeld: de criteria op basis waarvan men markten kan opsplitsen om tot homogene segmenten te komen, het marktsegmentatieprocesMarktsegmentatieprocesHet proces van het verdelen van een heterogene markt in homogene deelmarkten. Dit proces bestaat uit drie stappen: 1. Het opsporen en karakteriseren van marktsegmenten, waarbij men in de praktijk de markt eerst opdeelt in segmenten en dan bepaalt wat de gezochte nuttigheden in deze segmenten...

klik voor meer informatie
met de theoretische en praktische aanpak, de keuze van de segmentatiestrategieSegmentatiestrategieStrategie voor de bewerking van de markt. We kennen de volgende strategien: - ongedifferentieerde marketing (marktaggregatie): strategie waarbij de onderneming met n marketingmix de gehele markt of een groot deel ervan bewerkt; - geconcentreerde marketing: het bewerken van slechts n...

klik voor meer informatie
en de eisen waaraan marktsegmenten moeten voldoen. Tenslotte kwam de positionering in een gekozen segmentSegmentEen homogeen deel van de totale markt: een groep afnemers die een bepaalde behoefte op eenzelfde wijze bevredigd wil zien....

klik voor meer informatie
aan de orde waarbij ook aandacht werd besteed aan perceptual mappingPerceptual mappingVisuele weergave in een assenstelsel van perceptie van consumenten betreffende door verschillende merken geboden nuttigheden. De weergave heeft plaats op een zogenoemde preference map....

klik voor meer informatie
en de relatieRelatieIn dienstenmarketing: commercieel verband tussen klant en dienstverlener. Er wordt onderscheid gemaakt tussen continue en discrete relaties....

klik voor meer informatie
tussen positionering, productdifferentiatieProductdifferentiatieHet eigen product in vergelijking met concurrerende producten anders, aantrekkelijker maken voor de consument. Dit kan door middel van variaties in model, features, verpakking. Doordat de consument een voorkeur gaat krijgen voor het eigen product, kan een eigen deelmarkt ontstaan. Sommige auteurs...

klik voor meer informatie
en marktsegmentatieMarktsegmentatieHet opdelen van de totale heterogene markt in homogene deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
.

Afsluitende vraag: Is het voor Jan de Boer (zie inleiding) zinvol om te segmenteren? Waarom?