» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 21 - Sales promotion, public relations en sponsoring

Inhoudsopgave

21.3 - De indeling van sales promotion

Sales promotion heeft een haast oneindig aantal verschillende verschijningsvormen, die we als volgt kunnen indelen:
  • de indeling naar initiatiefnemer en doelgroep;
  • de indeling naar prijs- of waardepromotion;
  • de indeling naar horizontale of verticale werking;
  • de indeling naar diepte- of breedtewerking;
  • de indeling naar directe of indirecte sales promotion;
  • de indeling naar omzet- of communicatiedoel. 

21.3.1 - De indeling naar initiatiefnemer en doelgroep

Het initiatief voor sales promotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding – door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) – trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
activiteiten kan uitgaan van de producent of de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt – naast de producent – de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
, of van de producent en de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
samen. Daarnaast kunnen deze activiteiten zijn gericht op verschillende doelgroepen: vertegenwoordigers, handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt – naast de producent – de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
en eindgebruikers.

Sales Promotion door de producent
Producentenpromotions kunnen zijn gericht op eigen vertegenwoordigers, detaillisten en eindgebruikers:

Een bijzondere vorm van de producentenpromotion is de joint promotionJoint promotionDit is een sales promotion van twee producenten of handelspartijen samen....

klik voor meer informatie
. Dit is een sales promotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding – door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) – trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
van twee producenten of handelspartijen samen.


Sales Promotion door de handel
Sales promotion door de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt – naast de producent – de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
(of: trade promotions) kunnen zijn gericht op het winkelpersoneel en op de eindgebruiker:


Sales Promotion door producent en handel samen
Sales promotion door producenten liggen bij de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt – naast de producent – de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
niet altijd even goed. Voor hen betekent het vaak extra werk en extra kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
, terwijl er geen sprake is van omzetvergroting in de betreffende artikelgroep, maar van omzetverschuiving: meer van het ‘actiemerk’ en minder van de andere merken. Ook komt de timing van de sales promotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding – door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) – trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
voor de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt – naast de producent – de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
vaak ongelegen. Een detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
die bijvoorbeeld zelf een Franse week organiseert, zit niet te wachten op een sales promotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding – door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) – trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
voor Duitse bierworst. Wil de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
optimaal meewerken aan de promotion, dan moet hij dus ook een belang bij de promotion hebben. Dit houdt in dat in de praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het ‘laagste’ niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben – vanuit een planningsoptiek – geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk kunnen...

klik voor meer informatie
vaak wordt samengewerkt door de producent en de betreffende detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
.

We spreken dan van tailor made promotionsTailor made promotionsDeze sales promotion is exclusief voor een bepaalde detaillist, is qua uitstraling aangepast aan de betreffende detaillist en past ook in zijn promotieschema....

klik voor meer informatie
. Deze sales promotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding – door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) – trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
is exclusief voor een bepaalde detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
(een bepaalde winkelketen), is qua uitstraling aangepast aan de betreffende detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
en past ook in zijn promotieschema. Tailor made promotionsTailor made promotionsDeze sales promotion is exclusief voor een bepaalde detaillist, is qua uitstraling aangepast aan de betreffende detaillist en past ook in zijn promotieschema....

klik voor meer informatie
kunnen een bijdrage leveren tot het aantrekken van nieuwe klanten en het belonen van winkeltrouw.


21.3.2 - De indeling naar prijs- of waardepromotion

In de definitie van sales promotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding – door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) – trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
komt deze indeling naar voren.

Voorbeelden van prijs-promotions zijn: kortingen, waardebonnen, refund acties (de klantKlantPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
krijgt een geldbedrag op zijn giro- of bankrekening gestort, nadat hij één of meer aankoopbewijzen van ene productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
van de leverancier heeft opgestuurd).

Voorbeelden van waarde-promotions zijn: premiums, weggevertjes, 10% extra inhoud.
Een premiumPremiumGroter geschenk dat (gratis) worden weggegeven. Premiums zijn onder te verdelen in: - on pack premium - in pack premium - free mail premium Een self liquidating premium is een product dat bij een product of dienst worden aangeboden, maar waarvoor nu een bepaald bedrag moet worden bijbetaald....

klik voor meer informatie
is een gratis artikel dat door de organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
al dan niet op aanvraag van een klantKlantPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
, wordt uitgereikt of toegezonden. Het artikel hoeft geen productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
te zijn dat de organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
voortbrengt of verkoopt.
 

21.3.3 - De indeling naar horizontale of verticale werking

Met horizontale werking van sales promotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding – door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) – trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
wordt bedoeld dat deze sales promotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding – door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) – trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
vooral is gericht op het verkrijgen van omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
bij niet-gebruikers. Ze verhogen de penetratie van het merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
. Voorbeelden: samplingSamplingIn het marktonderzoek is sampling het samenstellen van een representatieve steekproef. Bij sales promotion verstaan we onder sampling het verspreiden van gratis monsters. ...

klik voor meer informatie
(monsters), waardebonnen, refund acties.

Verticale promotions verwerven extra omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
bij de huidige gebruikersgroep, door de gebruiksfrequentie op te voeren of de merkentrouwMerkentrouwMen spreekt van merkentrouw, als de consument bereid is tot een koopinspanning om het betreffende merk te bemachtigen. Gevolg is dat een merkentrouwe consument nauwelijks van merk wisselt. Merkentrouw is een graadmeter voor de sterkte van een merk. ...

klik voor meer informatie
te vergroten. Voorbeelden: spaaracties, clubs.


 

21.3.4 - De indeling naar diepte- of breedtewerking

Een diepe promotion is een sales promotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding – door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) – trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
waarvan een bepaalde eindgebruikerEindgebruikerPersoon of organisatie die producten daadwerkelijk gebruikt of verbruikt, dat wil zeggen zonder deze verder te verhandelen of te distribueren. ...

klik voor meer informatie
meermalen kan profiteren.

Een brede promotion is een sales promotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding – door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) – trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
waarvan een bepaalde eindgebruikerEindgebruikerPersoon of organisatie die producten daadwerkelijk gebruikt of verbruikt, dat wil zeggen zonder deze verder te verhandelen of te distribueren. ...

klik voor meer informatie
slechts één keer kan profiteren.

Dit onderscheid is vooral van belang bij prijsacties: het zal zelden de bedoeling van een sales promotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding – door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) – trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
zijn dat bestaande klanten al te veel kunnen profiteren van een korting die tot doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hiërarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
heeft nieuwe kopers aan te trekken. Wordt de prijsactie in de vorm van een refund actieRefund actieEen vorm van prijskorting waarbij de koper het prijsvoordeel pas enige tijd na aankoop ontvangt. Nadat hij een bewijs van aankoop heeft opgestuurd, wordt het voordeelbedrag op zijn bankrekening teruggestort. Een voordeel is dat de handel zijn normale marge houdt en geen extra werk hoeft te...

klik voor meer informatie
met kopersregistratie gegoten, dan is dit bezwaar minder aanwezig.21.3.5 - Indeling werkingsmoment

Bij directe promotions wordt het te behalen voordeel direct bij de koop verkregen. Voorbeelden: prijskortingPrijskortingKorting die is gebaseerd op een tegenprestatie van degene die de korting verkrijgt. Onderstaand een overzicht van kortingen en de geleverde tegenprestatie: [hier overzicht: oude vormgeving aanhouden] korting tegenprestatie Functionele korting, functioneel rabat of marge prestatie op grond...

klik voor meer informatie
, on pack premiumPremiumGroter geschenk dat (gratis) worden weggegeven. Premiums zijn onder te verdelen in: - on pack premium - in pack premium - free mail premium Een self liquidating premium is een product dat bij een product of dienst worden aangeboden, maar waarvoor nu een bepaald bedrag moet worden bijbetaald....

klik voor meer informatie
(de promotion zit op de verpakking: vaatdoekje, theelepeltje).

Bij indirecte promotions valt het te behalen voordeel op een ander moment dan de koop. Voorbeelden: prijsvragen, spaarsystemen.21.3.6 - De indeling naar omzet of communicatiedoel

 Sales PromotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding – door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) – trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
heeft vaak als direct doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hiërarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
extra verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
. Soms is het doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hiërarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
echter minder omzetgericht gesteld en is men tevreden met extra communicatiekracht, extra aandacht voor bijvoorbeeld advertenties. Dit is het geval bij sales promotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding – door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) – trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
waarbij geen aankoopverplichting aanwezig is: sommige prijsvragen, sommige premiums, gratis weggevertjes, evenementen en stunts. Dergelijke sales promotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding – door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) – trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
zonder aankoopverplichting worden ook wel commoties genoemd.21.3.7 - Selling-in of selling-out

 Bij Selling-in wil men bewerkstelligen dat de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt – naast de producent – de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
de producten in het assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
opneemt en aan deze producten de nodige aandacht schenkt.

Bij Selling-out wil men bewerkstelligen dat de omzetsnelheidOmzetsnelheidOmloopsnelheid van de voorraad gerekend naar verkoopwaarde. De afzet in een bepaald jaar in verkoopwaarde wordt gedeeld door de verkoopwaarde van de gemiddelde voorraad in dat jaar....

klik voor meer informatie
bij de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt – naast de producent – de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
verhoogd wordt.