» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 21 - Sales promotion, public relations en sponsoring

Inhoudsopgave

21.4 - Vormen van sales promotion gericht op de eindgebruikers

 De volgende sales promotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding – door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) – trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
gericht op de eindgebruikers komen aan de orde:
  • sales promotion met de nadruk op de prijs;
  • sales promotion met de nadruk op de waarde;
  • sales promotion met een kansaspect;
  • sales promotion met de nadruk op het communicatiedoel.21.4.1 - Sales promotion met de nadruk op de rpijs

We bespreken hierna: gratis monsters, prijskortingen, refund acties en waardebonnen.

Gratis monsters
Gratis monsters (of: free samples) zijn gratis (proef)producten die aan potentiële consumenten worden gegevenGegevenLos feit, zonder verband met een ander feit. Ook: enkelvoudige waarneming. In tegenstelling tot informatie....

klik voor meer informatie
. Door het routinematige gebruik van een ander productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
te doorbreken tracht men probeeraankopen uit te lokken. Gratis monsters kunnen huis-aan-huis worden verspreid, maar ook via winkels worden uitgedeeld. Het komt ook voor dat ze met andere producten worden meeverpakt. Vooral voor nieuwe producten wordt samplingSamplingIn het marktonderzoek is sampling het samenstellen van een representatieve steekproef. Bij sales promotion verstaan we onder sampling het verspreiden van gratis monsters. ...

klik voor meer informatie
(uitdelen van monsters) als een zeer effectieve vorm van sales promotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding – door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) – trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
gezien.

Een variant is de selective samplingSamplingIn het marktonderzoek is sampling het samenstellen van een representatieve steekproef. Bij sales promotion verstaan we onder sampling het verspreiden van gratis monsters. ...

klik voor meer informatie
. Hierbij wordt het proefmonster niet huis-aan-huis verspreid, maar alleen bij personen die tot de potentiële doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
behoren (dus bijvoorbeeld hondenvoer alleen bij hondenbezitters). Omdat de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
van het opsporen van de doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
in dit geval zeer hoog zijn, wordt een dergelijke sales promotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding – door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) – trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
meestal gezamenlijk door een aantal producenten opgezet.

Prijskortingen
De koperKoperPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
krijgt bij aankoopAankoopDe aanschaf tegen betaling van een bepaald product of merk door een consument of een industriële onderneming. Bij verbruiksgoederen is er onderscheid tussen: - eerste aankoop, ook probeeraankoop of initiële aankoop en - herhalingsaankoop (repeat purchase),...

klik voor meer informatie
een korting op de normale aankoopprijs. De korting is op het pak vermeld. Het is een direct werkende, duidelijk te communiceren sales promotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding – door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) – trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
. Nadelen zijn: mogelijke aantasting van het imagoImagoEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zo’n onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image). ...

klik voor meer informatie
, het subsidiëren van bestaande gebruikers en de vaak hoge kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
. Ook zal de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt – naast de producent – de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
de voorgedrukte verkoopprijzen lang niet altijd op prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
stellen.

Refund acties
Een refund actieRefund actieEen vorm van prijskorting waarbij de koper het prijsvoordeel pas enige tijd na aankoop ontvangt. Nadat hij een bewijs van aankoop heeft opgestuurd, wordt het voordeelbedrag op zijn bankrekening teruggestort. Een voordeel is dat de handel zijn normale marge houdt en geen extra werk hoeft te...

klik voor meer informatie
is een vorm van prijskortingPrijskortingKorting die is gebaseerd op een tegenprestatie van degene die de korting verkrijgt. Onderstaand een overzicht van kortingen en de geleverde tegenprestatie: [hier overzicht: oude vormgeving aanhouden] korting tegenprestatie Functionele korting, functioneel rabat of marge prestatie op grond...

klik voor meer informatie
waarbij de koperKoperPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
het prijsvoordeel pas enige tijd na aankoopAankoopDe aanschaf tegen betaling van een bepaald product of merk door een consument of een industriële onderneming. Bij verbruiksgoederen is er onderscheid tussen: - eerste aankoop, ook probeeraankoop of initiële aankoop en - herhalingsaankoop (repeat purchase),...

klik voor meer informatie
ontvangt. Nadat hij een bewijs van aankoopAankoopDe aanschaf tegen betaling van een bepaald product of merk door een consument of een industriële onderneming. Bij verbruiksgoederen is er onderscheid tussen: - eerste aankoop, ook probeeraankoop of initiële aankoop en - herhalingsaankoop (repeat purchase),...

klik voor meer informatie
heeft opgestuurd, wordt het voordeelbedrag op zijn bank- of girorekening teruggestort. Ook kan hij soms met het aankoopbewijs het geld contant ophalen bij het postkantoor. Een voordeel is onder meer dat de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt – naast de producent – de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
zijn normale margeMargeVerschil tussen opbrengst en kosten. We onderscheiden: - Brutowinst bij de handel: het verschil tussen opbrengstprijs en inkoopprijs. Daarbij maken we weer onderscheid tussen: * de brutomarge: verkoopprijs minus inkoopprijs; * de nettomarge: verkoopprijs minus inkoopprijs minus directe...

klik voor meer informatie
houdt en geen extra werk hoeft te verzetten.

Waardebonnen
Bij deze acties wordt de eindgebruikerEindgebruikerPersoon of organisatie die producten daadwerkelijk gebruikt of verbruikt, dat wil zeggen zonder deze verder te verhandelen of te distribueren. ...

klik voor meer informatie
vóór aankoopAankoopDe aanschaf tegen betaling van een bepaald product of merk door een consument of een industriële onderneming. Bij verbruiksgoederen is er onderscheid tussen: - eerste aankoop, ook probeeraankoop of initiële aankoop en - herhalingsaankoop (repeat purchase),...

klik voor meer informatie
een prijskortingPrijskortingKorting die is gebaseerd op een tegenprestatie van degene die de korting verkrijgt. Onderstaand een overzicht van kortingen en de geleverde tegenprestatie: [hier overzicht: oude vormgeving aanhouden] korting tegenprestatie Functionele korting, functioneel rabat of marge prestatie op grond...

klik voor meer informatie
aangeboden, meestal in de vorm van een waardebonWaardebonInstrument van sales promotion. Bij deze acties wordt de eindgebruiker vóór aankoop een prijskorting aangeboden, meestal in de vorm van een waardebon (of coupon) die bij aankoop direct kan worden omgezet in de beloofde prijskorting....

klik voor meer informatie
(of: coupon) die bij aankoopAankoopDe aanschaf tegen betaling van een bepaald product of merk door een consument of een industriële onderneming. Bij verbruiksgoederen is er onderscheid tussen: - eerste aankoop, ook probeeraankoop of initiële aankoop en - herhalingsaankoop (repeat purchase),...

klik voor meer informatie
direct kan worden omgezet in de beloofde prijskortingPrijskortingKorting die is gebaseerd op een tegenprestatie van degene die de korting verkrijgt. Onderstaand een overzicht van kortingen en de geleverde tegenprestatie: [hier overzicht: oude vormgeving aanhouden] korting tegenprestatie Functionele korting, functioneel rabat of marge prestatie op grond...

klik voor meer informatie
. Een voordeel is onder andere dat de waardebonWaardebonInstrument van sales promotion. Bij deze acties wordt de eindgebruiker vóór aankoop een prijskorting aangeboden, meestal in de vorm van een waardebon (of coupon) die bij aankoop direct kan worden omgezet in de beloofde prijskorting....

klik voor meer informatie
selectief kan worden verspreid (huis-aan-huis in bepaalde plaatsen, afgedrukt in bepaalde media). Een nadeel is onder meer dat de detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
vaak medewerking aan de uitbetaling van de bonnen zal weigeren. Men heeft liever meer margeMargeVerschil tussen opbrengst en kosten. We onderscheiden: - Brutowinst bij de handel: het verschil tussen opbrengstprijs en inkoopprijs. Daarbij maken we weer onderscheid tussen: * de brutomarge: verkoopprijs minus inkoopprijs; * de nettomarge: verkoopprijs minus inkoopprijs minus directe...

klik voor meer informatie
om zelf kortingen te kunnen geven.

Een nieuwe ontwikkeling is de couponmachine, een automaat die aan het schap is bevestigd en gedoseerd kortingcoupons voor de producten in de onmiddellijke omgeving verstrekt. Het effect van deze machine is meer ingewisselde coupons.
 

21.4.2 - Sales promotion met de nadruk op de waarde

Van deze sales promotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding – door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) – trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
bespreken we: clubs, extravolumeacties, gratis weggevertjes, self liquidating premiums en spaaracties.

Clubs
Bij de promotion probeert men de band met huidige gebruikers te versterken door hen lid te maken van een gebruikersclub. Aan het clublidmaatschap kunnen bepaalde voordelen (profiteren van aanbiedingen) worden verbonden. Een eventueel clubtijdschrift kan zorgen voor de communicatieCommunicatieIn een algemeen perspectief: een ander deelgenoot maken van informatie. Dit kan expliciet gebeuren (taal en illustraties) en impliciet (non-verbaal). Wil communicatie zinvol zijn, dan moet ze worden begrepen en moet ze de ontvanger interesseren. Pas dan spreken we van effectieve communicatie. In...

klik voor meer informatie
. Voorbeeld: Vaste-Klantenkaart van De Bijenkorf.

Extravolume-acties
Bij een extravolume-actie (of: volumeplusactie) krijgt de eindgebruikerEindgebruikerPersoon of organisatie die producten daadwerkelijk gebruikt of verbruikt, dat wil zeggen zonder deze verder te verhandelen of te distribueren. ...

klik voor meer informatie
tijdelijk een extra hoeveelheid van het productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
voor hetzelfde geld (‘drie halen, twee betalen’ of ‘tijdelijk 15% meer’). Dit is vooral aantrekkelijk voor producten waarbij de extra ‘gekochte’ hoeveelheid ook tot een extra verbruik leidt (bijvoorbeeld versnaperingen).

Gratis weggevertjes
Een gratis weggevertje is een kleinigheid van geringe waardeWaardeWaarden zijn stevig verankerde opvattingen over wat in het leven zinvol en het nastreven waard is. We onderscheiden eindwaarden, die het denken van mensen bepalen, en instrumentele waarden, die het gedrag van mensen beïnvloeden...

klik voor meer informatie
die gratis bij of na aankoopAankoopDe aanschaf tegen betaling van een bepaald product of merk door een consument of een industriële onderneming. Bij verbruiksgoederen is er onderscheid tussen: - eerste aankoop, ook probeeraankoop of initiële aankoop en - herhalingsaankoop (repeat purchase),...

klik voor meer informatie
van een bepaald productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
kan worden verkregen (sleutelhanger, speldje, sticker, enzovoort). Bij deze sales promotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding – door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) – trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
gaat het vaak meer om de extra communicatiekracht dan om de extra omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
.

Premiums
Premiums zijn de wat grotere geschenken die gratis worden weggegeven (glazen, badhanddoeken, ballen, enzovoort). Uiteraard zullen ze meer dan het kleine weggevertje voor extra omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
kunnen zorgen. Een bijkomend voordeel is dat men door de keuze van het geschenk vaak de themareclameThemareclameOmvat reclame, public relations en sponsoring. Deze promotie-instrumenten worden vooral ingezet om de kennis en de affectie van de doelgroep positief te beïnvloeden om daarmee langetermijneffecten te realiseren; meer zaaien dan oogsten...

klik voor meer informatie
van het merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
kan ondersteunen.

Premiums zijn onder te verdelen in:
Self liquidating premiums
Self liquidating premiums (of: premiums met bijbetaling) zijn goederen die bij een productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
of dienstDienstActiviteit of nuttigheid die bij koop niet leidt tot het bezit of eigendom van iets tastbaars. De voortbrenging van een dienst kan al of niet zijn gebonden aan een fysiek product. ...

klik voor meer informatie
worden aangeboden, maar waarvoor – in tegenstelling tot ‘gewone’ premiums – een bepaald bedrag moet worden bijbetaald. Dit bijbetalingsbedrag is in principe zo hoog dat de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
van de actie (inkoop, verzending) hieruit worden gedekt. Dat maakt het self liquidating premiumPremiumGroter geschenk dat (gratis) worden weggegeven. Premiums zijn onder te verdelen in: - on pack premium - in pack premium - free mail premium Een self liquidating premium is een product dat bij een product of dienst worden aangeboden, maar waarvoor nu een bepaald bedrag moet worden bijbetaald....

klik voor meer informatie
in het algemeen tot een goedkope vorm van sales promotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding – door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) – trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
.

Spaaracties
Bij spaaracties moet de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
gedurende langere tijd aankoopbewijzen sparen, waarna een recht op een bepaald voordeel ontstaat. Door het langetermijneffect zijn deze acties vooral bedoeld om de merkentrouwMerkentrouwMen spreekt van merkentrouw, als de consument bereid is tot een koopinspanning om het betreffende merk te bemachtigen. Gevolg is dat een merkentrouwe consument nauwelijks van merk wisselt. Merkentrouw is een graadmeter voor de sterkte van een merk. ...

klik voor meer informatie
te vergroten. Soms wordt een spaaractieSpaaractieVorm van sales promotion. De consument spaart gedurende langere tijd aankoopbewijzen, waarna een recht op een bepaald voordeel ontstaat....

klik voor meer informatie
permanent gevoerd (Shell, Douwe Egberts); het is dan geen sales promotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding – door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) – trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
meer, maar een onderdeel van het productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
.

Een marketinggezegde luidt: ‘Begin nooit met een spaarzegelsysteem, want je krijgt er een probleem bij: de marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
van je spaarsysteem. Als je eenmaal een spaarsysteem hebt, moet je er niet mee stoppen, want je verkleint je productplus.’ Het gevolg is dat een bedrijf dan – in marketingtermen gesproken – zijn consumer franchiseConsumer franchiseEen onderneming heeft een consumer franchise als een (grote) groep consumenten uit de doelgroep een voorkeur heeft voor haar product of merk (er in vergelijking met concurrerende producten of merken een meerwaarde aan toekent). Hebben handelsbedrijven deze voorkeur, dan spreken we van een trade...

klik voor meer informatie
, met andere woorden: zijn band met de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
, kwijtraakt.

 

21.4.3 - Sales promotion met een kansaspect

Sales PromotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding – door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) – trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
met een kansaspect zijn: loterijen, de mysterymanMysterymanDe Mysteryman kan op een bepaalde dag in de stad aanwezig zijn en stelt dan vragen aan voorbijgangers. Iemand die de vragen juist beantwoordt, wordt hiervoor beloond. Doel is omzetverhoging, want het antwoord op de vragen vindt men meestal op de verpakking of in de winkel of in de etalage...

klik voor meer informatie
en prijsvragen.

Loterijen
Loterijen, acties die kansKansDe waarschijnlijkheid waarmee een situatie (of alternatief) zal voorkomen....

klik voor meer informatie
geven op het winnen van prijzen en waarbij de prijstoekenning door loting wordt bepaald, zijn in principe volgens de Wet op de Kansspelen verboden. Men kan deze wet ‘ontduiken’ door vooraf de loten met de winnende nummers te trekken. Deze vorm van loterijLoterijElk van de acties die kans geven op het winnen van prijzen en waarbij de prijstoekenning door loting wordt bepaald....

klik voor meer informatie
wordt ook wel sweepstakeSweepstakeEen sweepstake is een vorm van loterij, die echter de Wet op de kansspelen ontwijkt doordat men de deelnemers niet laat meedingen naar een prijs omdat de prijzen vooraf worden getrokken. Voordat een deelnemer een lot ontvangt staat dus al vast of er een prijs op is gevallen. De deelnemer hoeft...

klik voor meer informatie
genoemd.
Mysteryman
Met behulp van reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
wordt door een producent of handelsonderneming aangekondigd dat iemand, de MysterymanMysterymanDe Mysteryman kan op een bepaalde dag in de stad aanwezig zijn en stelt dan vragen aan voorbijgangers. Iemand die de vragen juist beantwoordt, wordt hiervoor beloond. Doel is omzetverhoging, want het antwoord op de vragen vindt men meestal op de verpakking of in de winkel of in de etalage...

klik voor meer informatie
(het kan echter ook een vrouw zijn), op een bepaalde dag in de stad aanwezig zal zijn en vragen aan voorbijgangers zal stellen. Iemand die de vragen juist beantwoordt, wordt hiervoor beloond. DoelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hiërarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
is omzetvergroting, want het antwoord op de vragen vindt men meestal op de verpakkingVerpakkingDe verpakking speelt tegenwoordig een belangrijke rol; ze omvat veel meer dan bescherming van het product. Andere functies van de verpakking zijn: gebruiksgemak, opvallendheid, herkenbaarheid, emotional appeal, informatiebron, vergemakkelijken van vervoer, opslag en efficiënt hanteerbaar bij de...

klik voor meer informatie
of in de winkelWinkelDetailhandel met een vaste vestigingsplaats....

klik voor meer informatie
of in de etalage.

Prijsvragen
Bij prijsvragen dingt de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
– al dan niet na een aankoopAankoopDe aanschaf tegen betaling van een bepaald product of merk door een consument of een industriële onderneming. Bij verbruiksgoederen is er onderscheid tussen: - eerste aankoop, ook probeeraankoop of initiële aankoop en - herhalingsaankoop (repeat purchase),...

klik voor meer informatie
– door het leveren van een jureerbare prestatie (bijvoorbeeld het maken van een slagzin of tekening), mee naar een van tevoren vastgesteld aantal prijzen. De jureerbare prestatie bij een prijsvraagPrijsvraagBij prijsvragen dingt de consument – al dan niet na een aankoop – door het leveren van een jureerbare prestatie mee naar een van tevoren vastgesteld aantal prijzen....

klik voor meer informatie
is nodig, omdat er anders sprake is van een loterijLoterijElk van de acties die kans geven op het winnen van prijzen en waarbij de prijstoekenning door loting wordt bepaald....

klik voor meer informatie
. Men moet zich dus houden aan de Wet op de Kansspelen. Overigens is ook een prijsvraagPrijsvraagBij prijsvragen dingt de consument – al dan niet na een aankoop – door het leveren van een jureerbare prestatie mee naar een van tevoren vastgesteld aantal prijzen....

klik voor meer informatie
aan wettelijke voorwaarden gebonden. Behalve de jureerbare prestatie bevat een prijsvraagPrijsvraagBij prijsvragen dingt de consument – al dan niet na een aankoop – door het leveren van een jureerbare prestatie mee naar een van tevoren vastgesteld aantal prijzen....

klik voor meer informatie
meestal een aantal selectievragen.

21.4.4 - Sales promotion met de nadruk op het communicatiedoel

Van deze sales promotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding – door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) – trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
bedient men zich vaak op beurzen en tentoonstellingen, bij evenementen en stunts en bij goeddoelacties.

Beurzen en tentoonstellingen
Beurzen en tentoonstellingen zijn vooral van belang op de industriële marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
(vakbeurzen), maar ook op de consumentenmarktConsumentenmarktDe consumentenmarkt bestaat uit alle consumenten die goederen en diensten kopen voor persoonlijk gebruik. De consumentenmarkt kan men verbijzonderen voor een bepaald artikel, met name als dit artikel ook op een industriële markt wordt verkocht. Voorbeeld: de consumentenmarkt voor...

klik voor meer informatie
komen ze voor (publieksbeurzen, huishoudbeurzen, personenauto Rai en dergelijke). Beurzen concentreren vraag en aanbod op één plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ‘Vier P’s’. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
, bieden gelegenheid de goederen te bezichtigen en te vergelijken en maken persoonlijk contact mogelijk. Vaak is aan de beursBeursPlaats waar goederen die niet in natura aanwezig zijn, worden verhandeld of getoond. De beurs is aldus een promotie- en/of een verkoopinstrument. Er zijn twee soorten beurzen: - consumentenbeurs; gericht op consumenten; - vakbeurs; gericht op industriële kopers. Vaak koopt men op een beurs op...

klik voor meer informatie
een andere promotion gekoppeld (prijsvraag, prijspromotion).

Evenementen en stunts
Met evenementen en stunts bedoelen we massaverstrooiingsmiddelen als sportevenementen (Coca-Cola Surfkampioenschap) en allerlei pseudonieuws rondom productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
en ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
.

Evenementen en stunts zorgen voor publiciteitPubliciteitVorm van berichtgeving over onderneming, product of merk waarvoor niet direct wordt betaald. Bij publiciteit rondom het product denken we vooral aan nieuwe producten (nieuws), bij publiciteit rondom het merk aan zelfgecreëerd nieuws door deelname aan activiteiten of aan sponsoring, en bij...

klik voor meer informatie
aan de ene kant en extra belangstelling (traffic) aan de andere kant. Mensen worden zich zo bewust van het bestaan van het productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
. Aan dit soort sales promotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding – door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) – trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
is meestal een prijspromotion gekoppeld. Ook komen ze voor in combinatie met gratis monsters (free samples).

Goeddoel-acties
Bij goeddoel-acties sparen gebruikers – al of niet in clubverband – verpakkingen, zegels en dergelijke. De producent geeft bij inlevering van het vereiste aantal een bepaald bedrag aan een goed doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hiërarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
dat van tevoren duidelijk is aangegeven. DoelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hiërarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
van de actie is: omzetvergroting en stimulering van herhalingsaankopen.