» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 21 - Sales promotion, public relations en sponsoring

Inhoudsopgave

21.5 - Vormen sales promotion gericht op handel en vertegenwoordigers

Deze sales promotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding ¬Ė door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) ¬Ė trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
kunnen we verdelen in twee groepen: Hoewel de meeste handelspromotions al aan de orde zijn geweest, volgt hierna voor de volledigheid nog een korte beschrijving van:
  • beurzen;
  • displays / POP-materiaal;
  • spaarsystemen;
  • mystery man;
  • incentives;
  • reclamedeal;
  • tailor made promotions;
  • verkoopwedstrijden;
  • winkelacties.


Beurzen en tentoonstellingen
Op vakbeurzen tonen de producenten voor de vakhandel bijvoorbeeld nieuwe machines, nieuwe technieken.

Displays/ POP-materiaal
Winkeldisplays (of: point of purchase displays, point of sale displays) zijn boxen, rekken, standaards en dergelijke die buiten de traditionele schappen in de gangpaden staan. Ze vallen op en brengen daardoor veel consumenten tot een impulsaankoop, ook al omdat het artikel vaak aantrekkelijk is geprijsd.

POP-materiaal is het materiaal op het Point Of Purchase (op de plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
van aankoop), die verkoopbevorderend moet werken.

Spaarsystemen
Bij spaaracties moet de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt ¬Ė naast de producent ¬Ė de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
gedurende langere tijd aankoopbewijzen sparen, waarna een recht op een bepaald voordeel ontstaat.

Mystery man
Met behulp van reclameReclameOverredende commerci√ęle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be√Įnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
wordt door een producent aangekondigd dat iemand, de MysterymanMysterymanDe Mysteryman kan op een bepaalde dag in de stad aanwezig zijn en stelt dan vragen aan voorbijgangers. Iemand die de vragen juist beantwoordt, wordt hiervoor beloond. Doel is omzetverhoging, want het antwoord op de vragen vindt men meestal op de verpakking of in de winkel of in de etalage...

klik voor meer informatie
(het kan echter ook een vrouw zijn), op een bepaalde dag het verkooppuntVerkooppuntAl dan niet vaste vestiging waar detailhandel plaatsvindt. Van belang voor de distributie, met name bij de vaststelling van distributiekengetallen....

klik voor meer informatie
zal bezoeken en daar vragen aan het winkelpersoneel zal stellen. Beantwoordt men de vragen juist, wordt het verkooppuntVerkooppuntAl dan niet vaste vestiging waar detailhandel plaatsvindt. Van belang voor de distributie, met name bij de vaststelling van distributiekengetallen....

klik voor meer informatie
hiervoor beloond.

Incentives
Incentives zijn beloningen in de vorm van geschenken voor bijzondere prestaties van de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt ¬Ė naast de producent ¬Ė de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
of vertegenwoordigers.

Reclamedeal
Een reclamedealReclamedealEen sales promotion gericht op de handel. Hierbij worden tijdelijk de gehele of gedeeltelijke reclamekosten vergoed die de handel maakt door met een bepaald product te adverteren....

klik voor meer informatie
is een sales promotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding ¬Ė door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) ¬Ė trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
gericht op de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt ¬Ė naast de producent ¬Ė de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
. Hierbij worden tijdelijk de gehele of gedeeltelijke reclamekosten vergoed die de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt ¬Ė naast de producent ¬Ė de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
maakt door met een bepaald productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
te adverteren.

Tailor made promotion
Tailor made promotionsTailor made promotionsDeze sales promotion is exclusief voor een bepaalde detaillist, is qua uitstraling aangepast aan de betreffende detaillist en past ook in zijn promotieschema....

klik voor meer informatie
zijn sales promotion-acties die exclusief worden gevoerd voor een bepaalde winkelketen of bepaalde winkels. Dit past in het beleidBeleidBegrip uit de organisatiekunde. Het stellen van een doel, het vaststellen langs welke weg dit doel moet worden bereikt, het bepalen van de benodigde middelen om dit doel te bereiken, het uitvoeren van de benodigde activiteiten, het vaststellen en invoeren van controlemethodieken om te bepalen in...

klik voor meer informatie
van het zich willen onderscheiden van de detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
. Daarom is de medewerking vaak loyaal.

Verkoopwedstrijden (of: sales contest)
Deze actie is gericht op de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt ¬Ė naast de producent ¬Ė de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
of eigen vertegenwoordigers. Hierbij krijgt de meest verkopende detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
of vertegenwoordigerVertegenwoordigerHandelstussenpersoon die in dienst is van een onderneming. Hij sluit transacties af op naam en voor rekening van zijn werkgever....

klik voor meer informatie
een prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
.

Winkelacties
Winkelacties (demonstraties, artiesten in de winkelWinkelDetailhandel met een vaste vestigingsplaats....

klik voor meer informatie
, schrijvers die boeken signeren) dienen als trafficTrafficBezoekers, (potenti√ęle) kopers die naar een bepaalde locatie komen. In de detailhandelsmarketing is het een vuistregel dat ¬Ďzien kopen doet kopen¬í. Dat is een reden om op bepaalde momenten veel (potenti√ęle) klanten tegelijk naar de verkoopplek te lokken. Daarvoor zet men een zogenaamde ¬Ďtraffic...

klik voor meer informatie
builder (ze roepen een mensenmassa op) en om mensen te laten kennismaken met het productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
. Vaak zijn ze gekoppeld aan een prijsactie.