» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 21 - Sales promotion, public relations en sponsoring

Inhoudsopgave

21.7 - Wettelijk kader

Sales promotion activiteiten worden door de wet beperkt. In dit verband is de Wet op de Kansspelen van belang.

De Wet op de Kansspelen (loterijen, prijsvragen, enzovoort) onderwerpt het organiserenOrganiserenHet doelbewust, doelgericht en doelmatig samenvoegen van mensen en middelen om gestelde doelen te bereiken....

klik voor meer informatie
van kansspelen waarbij de deelnemers meedingen naar een prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
en waarin de deelnemers geen overwegende invloed op het resultaat (wel of geen prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
krijgen) kunnen uitoefenen, aan het hebben van een vergunning. Deze vergunning krijgt men in de regel niet als het behalen van economisch voordeel het doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ¬Ďdoelstellingen¬í, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hi√ęrarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
is. Over blijven dan de kansspelen waarbij de deelnemers wél een overwegende invloed hebben op het resultaat.

Deze kansspelen zijn in de wet toegelaten, mits het prijzenbedrag niet hoger is dan €1250. Wil men beantwoorden aan de voorwaarde dat de deelnemers een overwegende invloed hebben op het resultaat, dan zal men meestal een prijsvraagPrijsvraagBij prijsvragen dingt de consument ¬Ė al dan niet na een aankoop ¬Ė door het leveren van een jureerbare prestatie mee naar een van tevoren vastgesteld aantal prijzen....

klik voor meer informatie
of een wedstrijd organiserenOrganiserenHet doelbewust, doelgericht en doelmatig samenvoegen van mensen en middelen om gestelde doelen te bereiken....

klik voor meer informatie
. Men kan dan op twee manieren aan de wettelijke eis voldoen: Prijzen hoger dan €1250,00 
Prijzen hoger dan €1250,00 kunnen worden weggegeven als men zich bedient van de verdienconstructieVerdienconstructieConstructie om de Wet op de kansspelen te omzeilen. De prijswinnaar wint in eerste instantie de prijs van maximaal ¬Ä 1134,45 maar krijgt daarnaast een uitnodiging om, in theorie los van het feit dat hij een prijs heeft gewonnen, voor de prijsvraagorganisator een prestatie te verrichten. Deze...

klik voor meer informatie
of de sweepstakeconstructie.

De verdienconstructie
Hierbij ‘wint’ de prijswinnaar in eerste instantie de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
van €1250,00, maar daarnaast krijgt hij een uitnodiging om – in theorie los van het feit dat hij een prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
heeft gewonnen – voor de prijsvraagorganisator een prestatie te verrichten. Deze prestatie wordt vervolgens beloond (honorarium) met bijvoorbeeld een auto. Als prestaties komen onder andere in aanmerking:
  • het deelnemen aan een fotosessie;
  • het bijhouden van een dagboek;
  • het uittesten van een auto.
De sweepstakeconstructie
Een sweepstakeSweepstakeEen sweepstake is een vorm van loterij, die echter de Wet op de kansspelen ontwijkt doordat men de deelnemers niet laat meedingen naar een prijs omdat de prijzen vooraf worden getrokken. Voordat een deelnemer een lot ontvangt staat dus al vast of er een prijs op is gevallen. De deelnemer hoeft...

klik voor meer informatie
is een vorm van een loterijLoterijElk van de acties die kans geven op het winnen van prijzen en waarbij de prijstoekenning door loting wordt bepaald....

klik voor meer informatie
. De sweepstakeconstructie ontwijkt de Wet op de Kansspelen, doordat ze niet als een loterijLoterijElk van de acties die kans geven op het winnen van prijzen en waarbij de prijstoekenning door loting wordt bepaald....

klik voor meer informatie
wordt aangemerkt: men laat de deelnemers niet meedingen naar een prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
, maar trekt de prijzen vooraf. Van ieder verspreid ‘lot’ staat, voordat de deelnemer het ontvangt, al vast of er een prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
op is gevallen. De deelnemer moet dus alleen maar ‘informeren’ of er op zijn ‘lot’ een prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
is gevallen. Een sweepstakeSweepstakeEen sweepstake is een vorm van loterij, die echter de Wet op de kansspelen ontwijkt doordat men de deelnemers niet laat meedingen naar een prijs omdat de prijzen vooraf worden getrokken. Voordat een deelnemer een lot ontvangt staat dus al vast of er een prijs op is gevallen. De deelnemer hoeft...

klik voor meer informatie
kent ook geen maxi¬maal prijzenbedrag. Jarenlang maakten postorderbedrijven via de sweepstakeconstructie gebruik van de mazen in de wet. De Hoge Raad oordeelde op 19 december 1989 dat er bij sweepstakes wel degelijk sprake is van ‘mededingen’ (= volgens de Hoge Raad ‘deelnemen’). De sweepstakeSweepstakeEen sweepstake is een vorm van loterij, die echter de Wet op de kansspelen ontwijkt doordat men de deelnemers niet laat meedingen naar een prijs omdat de prijzen vooraf worden getrokken. Voordat een deelnemer een lot ontvangt staat dus al vast of er een prijs op is gevallen. De deelnemer hoeft...

klik voor meer informatie
valt daardoor dus onder de Wet op de Kansspelen en moet aan de daarin gestelde eisen voldoen.