» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 21 - Sales promotion, public relations en sponsoring

Inhoudsopgave

21.9 - Sponsoring

SponsoringSponsoringEen overeenkomst waarbij de ene partij geld en/of een op geld waardeerbare prestatie levert, waartegenover de andere partij communicatiemogelijkheden en/of andere zakelijke tegenprestaties levert, direct of indirect voortvloeiende uit haar activiteiten....

klik voor meer informatie
is een overeenkomst waarbij de ene partij (de sponsor) geld en/of een op geld waardeerbare prestatie levert, waartegenover de andere partij (de gesponsorde) communicatiemogelijkheden en/of andere zakelijke tegenprestaties levert, direct of indirect voortvloeiend uit haar activiteiten.

Afhankelijk van wie de gesponsorde is, zijn er vele vormen van sponsoringSponsoringEen overeenkomst waarbij de ene partij geld en/of een op geld waardeerbare prestatie levert, waartegenover de andere partij communicatiemogelijkheden en/of andere zakelijke tegenprestaties levert, direct of indirect voortvloeiende uit haar activiteiten....

klik voor meer informatie
. We noemen: sportsponsoringSportsponsoringOvereenkomst waarbij de ene partij (de sponsor) geld en/of een op geld waardeerbare prestatie levert, waartegenover de andere partij (de gesponsorde) communicatiemogelijkheden en/of een andere zakelijke tegenprestatie levert, direct of indirect voortvloeiend uit de sportbeoefening. Sportsponsoring...

klik voor meer informatie
, cultuursponsoring (musea, muziekuitvoeringen, films, boeken), onderwijssponsoring, tv-sponsoring.

SponsoringSponsoringEen overeenkomst waarbij de ene partij geld en/of een op geld waardeerbare prestatie levert, waartegenover de andere partij communicatiemogelijkheden en/of andere zakelijke tegenprestaties levert, direct of indirect voortvloeiende uit haar activiteiten....

klik voor meer informatie
kan een rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
spelen bij verscheidene instrumenten van de promotiemix: Het belangrijkste uitgangspunt in dit verband is dat de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
streeft naar totale geïntegreerde communicatieCommunicatieIn een algemeen perspectief: een ander deelgenoot maken van informatie. Dit kan expliciet gebeuren (taal en illustraties) en impliciet (non-verbaal). Wil communicatie zinvol zijn, dan moet ze worden begrepen en moet ze de ontvanger interesseren. Pas dan spreken we van effectieve communicatie. In...

klik voor meer informatie
. Dat wil zeggen dat de sponsoringSponsoringEen overeenkomst waarbij de ene partij geld en/of een op geld waardeerbare prestatie levert, waartegenover de andere partij communicatiemogelijkheden en/of andere zakelijke tegenprestaties levert, direct of indirect voortvloeiende uit haar activiteiten....

klik voor meer informatie
moet zijn ingepast in de totale promotiemixPromotiemixDe verschillende promotie-instrumenten: - reclame; - persoonlijke verkoop; - sales promotions; - public relations;...

klik voor meer informatie
om zo de werking van de andere instrumenten te versterken en om op haar beurt weer te worden versterkt door de andere promotie-instrumenten.

SponsoringSponsoringEen overeenkomst waarbij de ene partij geld en/of een op geld waardeerbare prestatie levert, waartegenover de andere partij communicatiemogelijkheden en/of andere zakelijke tegenprestaties levert, direct of indirect voortvloeiende uit haar activiteiten....

klik voor meer informatie
kan een bijdrage leveren aan meerdere doelen. We kunnen hierbij denken aan:21.9.1 - Sportsponsoring

SportsponsoringSportsponsoringOvereenkomst waarbij de ene partij (de sponsor) geld en/of een op geld waardeerbare prestatie levert, waartegenover de andere partij (de gesponsorde) communicatiemogelijkheden en/of een andere zakelijke tegenprestatie levert, direct of indirect voortvloeiend uit de sportbeoefening. Sportsponsoring...

klik voor meer informatie
is de belangrijkste vorm van sponsoringSponsoringEen overeenkomst waarbij de ene partij geld en/of een op geld waardeerbare prestatie levert, waartegenover de andere partij communicatiemogelijkheden en/of andere zakelijke tegenprestaties levert, direct of indirect voortvloeiende uit haar activiteiten....

klik voor meer informatie
. Deze sponsoringSponsoringEen overeenkomst waarbij de ene partij geld en/of een op geld waardeerbare prestatie levert, waartegenover de andere partij communicatiemogelijkheden en/of andere zakelijke tegenprestaties levert, direct of indirect voortvloeiende uit haar activiteiten....

klik voor meer informatie
kan verschillende vormen aannemen:
  • het sponsoren van evenementen: ABN-AMRO tennistoernooi Rotterdam, SPA zeilregatta;
  • het sponsoren van nationale bonden: Nationale Nederlanden en de KNVB;
  • het sponsoren van ploegen: Word Perfect wielerploeg, PSV voetbalploeg;
  • het sponsoren van individuele sporters: Pieter van den Hoogenband en Philips.
Hoewel sportsponsoringSportsponsoringOvereenkomst waarbij de ene partij (de sponsor) geld en/of een op geld waardeerbare prestatie levert, waartegenover de andere partij (de gesponsorde) communicatiemogelijkheden en/of een andere zakelijke tegenprestatie levert, direct of indirect voortvloeiend uit de sportbeoefening. Sportsponsoring...

klik voor meer informatie
via de publiciteitPubliciteitVorm van berichtgeving over onderneming, product of merk waarvoor niet direct wordt betaald. Bij publiciteit rondom het product denken we vooral aan nieuwe producten (nieuws), bij publiciteit rondom het merk aan zelfgecre√ęerd nieuws door deelname aan activiteiten of aan sponsoring, en bij...

klik voor meer informatie
voor veel naambekendheid kan zorgen en via de uitstraling van de sport voor een bepaald imagoImagoEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zo’n onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image). ...

klik voor meer informatie
(sympathiek, dynamisch, jong) is de beheersbaarheid ervan het grootste nadeel. Men weet immers nooit zeker of de gesponsorde wel goed presteert en dus voor publiciteitPubliciteitVorm van berichtgeving over onderneming, product of merk waarvoor niet direct wordt betaald. Bij publiciteit rondom het product denken we vooral aan nieuwe producten (nieuws), bij publiciteit rondom het merk aan zelfgecre√ęerd nieuws door deelname aan activiteiten of aan sponsoring, en bij...

klik voor meer informatie
zorgt (Rabobank-ploeg die minimaal presteert tijdens de Tour de France endaarna in de pers kwam voor dopinggebruik, een snelle uitschakeling van Oranje bij een EK-voetbal). Daarnaast kan ook de imagobijdrage negatief uitvallen (dopingaffaires, supporters die de naam van de sponsor bekladden).


21.9.2 - TV-sponsoring

In de Mediawet werden reclame-uitingen buiten de officiële STERblokken om al snel als sluikreclameSluikreclameCommunicatie die totstandkomt doordat een product of merk onbetaald wordt genoemd of in beeld komt. Producenten zullen proberen zo extra communicatie te verkrijgen. Media zullen trachten dit tegen te gaan. De overheid heeft een Regeling Sluikreclame uitgevaardigd....

klik voor meer informatie
, als ongeoorloofde reclameReclameOverredende commerci√ęle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be√Įnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
, aangemerkt. Maar met de komst van nieuwe Europese wetgeving op dit gebied kwam er ruimte voor tv-sponsoring.

RTL4 en RTL5 lopen voorop in een marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
met een omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
van meer dan €50 miljoen. Het grootste gedeelte daarvan gaat naar programmaparticipatie (samen met de sponsor maken van een tv-programma; voorbeelden zijn de vele reisprogramma’s, de kookprogramma's  en doe-het-zelf-programma’s).
Bij tv-sponsoring komt de interesse van twee kanten. De producent zoekt voor zijn productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
communicatiemogelijkheden. De tvproducent heeft allerlei producten nodig (auto’s voor in de film, prijzen voor showprogramma’s, enzovoort) om programma’s te kunnen maken en hij heeft onderwerpen nodig om informatieve zendtijd mee te vullen. Voorbeeld: de Bond-films met de daarin gebruikte materialen (horloge, auto, drank, telefoontoestellen, etc.)

De sponsorcode
De betrokken partijen (omroepen, RTL4, RTL5, tv-producenten en de reclamewereld) haakten door middel van de sponsorcode, dus met zelfreguleringZelfreguleringVorm van bescherming van afnemers/consumenten tegen onjuiste, onbehoorlijke en/of misleidende reclameboodschappen waarbij niet de overheid maar de betrokken organisaties zelf voor regels (Nederlandse Code voor het Reclamewezen) en controle (Reclame Code Commissie) zorgen....

klik voor meer informatie
, in op de ruimere Europese mogelijkheden. In de sponsorcode is onder meer bepaald dat: Voldoet de sponsoringSponsoringEen overeenkomst waarbij de ene partij geld en/of een op geld waardeerbare prestatie levert, waartegenover de andere partij communicatiemogelijkheden en/of andere zakelijke tegenprestaties levert, direct of indirect voortvloeiende uit haar activiteiten....

klik voor meer informatie
niet aan deze eisen (worden de producten dus wél aangeprezen, wordt de programmaformule wél aangetast of is de sponsoringSponsoringEen overeenkomst waarbij de ene partij geld en/of een op geld waardeerbare prestatie levert, waartegenover de andere partij communicatiemogelijkheden en/of andere zakelijke tegenprestaties levert, direct of indirect voortvloeiende uit haar activiteiten....

klik voor meer informatie
overheersend aanwezig), dan wordt ze als sluikreclameSluikreclameCommunicatie die totstandkomt doordat een product of merk onbetaald wordt genoemd of in beeld komt. Producenten zullen proberen zo extra communicatie te verkrijgen. Media zullen trachten dit tegen te gaan. De overheid heeft een Regeling Sluikreclame uitgevaardigd....

klik voor meer informatie
aangemerkt. Dit is verboden. De sanctie is een maximale boete van €25.000 voor de omroep en/of de producent.