» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 22 - Direct marketing

Inhoudsopgave

22.1 - Definitie van direct marketing

Bij Direct MarketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
gaat het om een vorm van marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
waarbij de aanbieder en zijn afnemers een directe relatieRelatieIn dienstenmarketing: commercieel verband tussen klant en dienstverlener. Er wordt onderscheid gemaakt tussen continue en discrete relaties....

klik voor meer informatie
hebben. De marketingactiviteiten zijn gebaseerd op kennis van de individuele (potentiële) klanten; de inzet van de marketinginstrumenten kan op de individuele afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
worden afgestemd. Het meest kenmerkend is het hanteren van directe communicatieCommunicatieIn een algemeen perspectief: een ander deelgenoot maken van informatie. Dit kan expliciet gebeuren (taal en illustraties) en impliciet (non-verbaal). Wil communicatie zinvol zijn, dan moet ze worden begrepen en moet ze de ontvanger interesseren. Pas dan spreken we van effectieve communicatie. In...

klik voor meer informatie
en directe levering.

Direct MarketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
heeft daarbij de volgende ontwikkelingen doorgemaakt:
 1. Eerst heb je producenten die normaliter tussenhandelTussenhandelHandelsondernemingen die, deel uitmakend van het distributiekanaal, een aantal marketingfuncties verrichten....

  klik voor meer informatie
  inschakelen, maar die deze nu willen overslaan; via massamedia zoeken ze contact met eindgebruikers.
 2. Dan krijg je de ontwikkeling van DM-technieken, zoals o.m. het gebruik van adressenbestanden, om de massamedia te omzeilen; die massamedia bleken niet effectief genoeg.
 3. Vervolgens krijg je het gebruik van DM-technieken door anderen dan producenten, bijvoorbeeld de tussenhandelTussenhandelHandelsondernemingen die, deel uitmakend van het distributiekanaal, een aantal marketingfuncties verrichten....

  klik voor meer informatie
  zelf met het verzamelen van klantgegevens en het mailen van aanbiedingen.
 4. Tenslotte krijg je internet, dat een massamedium is, maar met mogelijkheden om sterk te personaliseren.We geven enkele kanttekeningen bij gedeelten van bovenstaande omschrijving:
Uit voorgaande kenmerken volgt impliciet een zeer belangrijke eigenschap van Direct MarketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
(DM): de direct meetbare responsResponsBinnen direct marketing en marktonderzoek: de mate waarin verzonden vragenlijsten worden terugontvangen. Geldt uiteraard bij schriftelijk onderzoek. Uitgedrukt in een percentage van alle verzonden vragenlijsten. Binnen consumentengedrag: zie stimulusresponsmodel....

klik voor meer informatie
. DMDMMarketingstrategie die is gericht op het tot stand brengen van een structurele (= duurzame) directe relatie tussen een aanbieder en afnemers, waarbij de aanbieder activiteiten van de (traditionele) tussenhandel overneemt....

klik voor meer informatie
is meestal gericht op het uitlokken van een onmiddellijke reactie van de klantKlantPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
(direct bellen, direct de antwoordcoupon insturen, direct de showroomShowroomIn de detailhandel een plaats waar gebruiksgoederen zijn tentoongesteld voor demonstratiedoeleinden. De showroom is vaak ook de plaats van verkoop, terwijl de levering dan meestal achteraf plaatsvindt. De showroom biedt de detailhandel de gelegenheid om weinig of geen voorraad aan te houden (en al...

klik voor meer informatie
bezoeken).

In DMDMMarketingstrategie die is gericht op het tot stand brengen van een structurele (= duurzame) directe relatie tussen een aanbieder en afnemers, waarbij de aanbieder activiteiten van de (traditionele) tussenhandel overneemt....

klik voor meer informatie
is als het ware de scheiding tussen communicatieCommunicatieIn een algemeen perspectief: een ander deelgenoot maken van informatie. Dit kan expliciet gebeuren (taal en illustraties) en impliciet (non-verbaal). Wil communicatie zinvol zijn, dan moet ze worden begrepen en moet ze de ontvanger interesseren. Pas dan spreken we van effectieve communicatie. In...

klik voor meer informatie
(beïnvloeding van de diverse attitudecomponenten) en verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
opgeheven. En omdat de responsResponsBinnen direct marketing en marktonderzoek: de mate waarin verzonden vragenlijsten worden terugontvangen. Geldt uiteraard bij schriftelijk onderzoek. Uitgedrukt in een percentage van alle verzonden vragenlijsten. Binnen consumentengedrag: zie stimulusresponsmodel....

klik voor meer informatie
niet via tussenpersonen verloopt, is ze rechtstreeks door de aanbieder te meten. Vanwege de directe meetbaarheid van de responsResponsBinnen direct marketing en marktonderzoek: de mate waarin verzonden vragenlijsten worden terugontvangen. Geldt uiteraard bij schriftelijk onderzoek. Uitgedrukt in een percentage van alle verzonden vragenlijsten. Binnen consumentengedrag: zie stimulusresponsmodel....

klik voor meer informatie
wordt DMDMMarketingstrategie die is gericht op het tot stand brengen van een structurele (= duurzame) directe relatie tussen een aanbieder en afnemers, waarbij de aanbieder activiteiten van de (traditionele) tussenhandel overneemt....

klik voor meer informatie
ook wel direct response marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
genoemd.