» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 22 - Direct marketing

Inhoudsopgave

22.10 - Contactinstrumenten van DM

 Hierna bespreken we de volgende specifieke contactinstrumenten van DM:


22.10.1 - Catalogi

De catalogus neemt in DMDMMarketingstrategie die is gericht op het tot stand brengen van een structurele (= duurzame) directe relatie tussen een aanbieder en afnemers, waarbij de aanbieder activiteiten van de (traditionele) tussenhandel overneemt....

klik voor meer informatie
een bijzondere plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
in. Aan de ene kant legt de catalogus het contact en nodigt uit tot bestellen; het is de ‘winkel thuis’. Aan de andere kant kan de catalogus zelf weer het onderwerp van een DM-activiteit zijn: de aanvraag van catalogi als meetbare responsResponsBinnen direct marketing en marktonderzoek: de mate waarin verzonden vragenlijsten worden terugontvangen. Geldt uiteraard bij schriftelijk onderzoek. Uitgedrukt in een percentage van alle verzonden vragenlijsten. Binnen consumentengedrag: zie stimulusresponsmodel....

klik voor meer informatie
op een direct mailDirect mailPersoonlijk geadresseerde reclame die per post wordt verzonden. ...

klik voor meer informatie
campagne, tv-commercial of couponadvertentieCouponadvertentieIn een tijdschrift of krant gedrukte coupon waarmee de aanbieder bij (potenti√ęle) afnemers een reactie hoopt uit te lokken. ...

klik voor meer informatie
. De kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
om catalogi te maken zijn over het algemeen hoog.

De verspreiding van catalogi kan op verschillende manieren geschieden:
  • rechtstreeks door middel van adressenbestanden per post of huis-aan-huis;
  • op aanvraag;
  • via verkoopplaatsen.
Het valt te overwegen of het niet zinvol is voor de catalogus te laten betalen. Het aantal aanvragen voor een catalogus zal dan minder worden, maar de responsResponsBinnen direct marketing en marktonderzoek: de mate waarin verzonden vragenlijsten worden terugontvangen. Geldt uiteraard bij schriftelijk onderzoek. Uitgedrukt in een percentage van alle verzonden vragenlijsten. Binnen consumentengedrag: zie stimulusresponsmodel....

klik voor meer informatie
van degenen die een catalogus hebben aangevraagd, zal waarschijnlijk hoger zijn. Voorbeeld: catalogi voor duurdere keukens.

 

22.10.10 - Multipele contacten

Ook bij DMDMMarketingstrategie die is gericht op het tot stand brengen van een structurele (= duurzame) directe relatie tussen een aanbieder en afnemers, waarbij de aanbieder activiteiten van de (traditionele) tussenhandel overneemt....

klik voor meer informatie
volstaat men in de promotiemixPromotiemixDe verschillende promotie-instrumenten: - reclame; - persoonlijke verkoop; - sales promotions; - public relations;...

klik voor meer informatie
meestal niet met één instrument. Juist het gebruik van onderling elkaar aanvullende media werkt omzetverhogend.

Een DM-actie kan er dan als volgt uitzien:
een direct response advertentie of direct response tv-commercial gaat gepaard met buitenreclameBuitenreclameReclame door middel van posters, reclameboodschappen in en op het openbaar vervoer, licht- en luchtreclame, sportreclame, billboards. De term is verwarrend, want reclame in NS-stations en lichtbakken in de hal van banken zijn ook een vorm van buitenreclame....

klik voor meer informatie
(billboards) en een itemsponsoring in een umfeldvriendelijk programma. Degenen die responderen, krijgen een proefverpakking. Enige tijd later volgt een mailing met een refund actieRefund actieEen vorm van prijskorting waarbij de koper het prijsvoordeel pas enige tijd na aankoop ontvangt. Nadat hij een bewijs van aankoop heeft opgestuurd, wordt het voordeelbedrag op zijn bankrekening teruggestort. Een voordeel is dat de handel zijn normale marge houdt en geen extra werk hoeft te...

klik voor meer informatie
aanbod. Eventueel volgt een telefonisch verkoopgesprek.22.10.2 - Direct mail

Direct mailDirect mailPersoonlijk geadresseerde reclame die per post wordt verzonden. ...

klik voor meer informatie
is persoonlijke, geadresseerde reclameReclameOverredende commerci√ęle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be√Įnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
die per post wordt verzonden. Het kan een brief, folderFolderHuis-aan-huis of vrij willekeurig verspreid reclamedrukwerk. In tegenstelling tot direct mail is een folder niet geadresseerd....

klik voor meer informatie
(al of niet met brief en/of envelop), catalogus of een combinatie hiervan zijn. Het uitlokken van een reactie (meestal aangemoedigd door cadeaus en voordeeltjes) staat, zeker in DM-verband, centraal. Een samengesteld DM-poststuk wordt in het vak ook wel mailpiece (of: mail packet) genoemd.

Direct mailDirect mailPersoonlijk geadresseerde reclame die per post wordt verzonden. ...

klik voor meer informatie
is een DM-instrument bij uitstek, omdat het in staat is met zeer specifieke doelgroepen te communiceren. Eigenlijk kan DMDMMarketingstrategie die is gericht op het tot stand brengen van een structurele (= duurzame) directe relatie tussen een aanbieder en afnemers, waarbij de aanbieder activiteiten van de (traditionele) tussenhandel overneemt....

klik voor meer informatie
via direct mailDirect mailPersoonlijk geadresseerde reclame die per post wordt verzonden. ...

klik voor meer informatie
beter voldoen aan de marketingessentie ‘het zich richten op een specifieke doelgroep’ dan de traditionele marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
. Met direct mailDirect mailPersoonlijk geadresseerde reclame die per post wordt verzonden. ...

klik voor meer informatie
is in principe elke, hoe ver ook uitgesplitste, doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
te bereiken, mits men beschikt over adressenbestanden. Men hoeft niet tevreden te zijn met de doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
‘leraren’, men kan verder splitsen naar ‘leraren economie’, ‘leraren HBO economie’ en zelfs naar ‘leraren HBO bedrijfseconomie’.

Direct mailDirect mailPersoonlijk geadresseerde reclame die per post wordt verzonden. ...

klik voor meer informatie
heeft de volgende voordelen:

22.10.3 - Huis-aan-huisreclame

Gedrukte reclameReclameOverredende commerci√ęle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be√Įnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
kan ook ongeadresseerd worden verspreid. Deze zogenoemde huis-aan-huis-reclame wordt ook non-direct mail genoemd. Als men niet de beschikking heeft over een goed adressenbestandAdressenbestandVerzameling adressen die is uitgesplitst, afhankelijk van de behoefte, naar doelgroep, postcode e.d. Omdat bij direct marketing de klanten direct benaderd worden, is een goed adressenbestand, vooral voor een specifieke doelgroepbenadering, noodzaak. De kwaliteit van het adressenbestand komt tot...

klik voor meer informatie
, gebruikt men vaak dit mediumMediumDe reclamedrager, het transportmiddel van de boodschap naar de doelgroep. We maken onderscheid tussen gedrukte media en vluchtige media (radio, televisie). Gedrukte media zijn duurzamer en vluchtige media zijn vaak indringender....

klik voor meer informatie
. Beperkte doelgroepselectie is mogelijk (bijvoorbeeld via het postcodesysteem).

Vergeleken bij (geadresseerde) direct mailDirect mailPersoonlijk geadresseerde reclame die per post wordt verzonden. ...

klik voor meer informatie
is huis-aan-huis-reclame goedkoper. Er zijn immers geen kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
voor een adressenbestandAdressenbestandVerzameling adressen die is uitgesplitst, afhankelijk van de behoefte, naar doelgroep, postcode e.d. Omdat bij direct marketing de klanten direct benaderd worden, is een goed adressenbestand, vooral voor een specifieke doelgroepbenadering, noodzaak. De kwaliteit van het adressenbestand komt tot...

klik voor meer informatie
. Een nadeel is dat huis-aan-huis-reclame onpersoonlijk is en vaak met vele ‘collega’s’ in de brievenbus komt. Hierdoor is het verschil tussen bereikBereikHet gerealiseerde bereik van een reclameboodschap ¬Ė het aantal kopers of potenti√ęle kopers dat de reclameboodschap ten minste √©√©n keer heeft gehoord, gezien of gelezen ¬Ė is in theorie de cruciale factor bij de keuze van een mediumtype. In de praktijk is het echter nauwelijks mogelijk met deze...

klik voor meer informatie
en contact veel groter dan bij direct mailDirect mailPersoonlijk geadresseerde reclame die per post wordt verzonden. ...

klik voor meer informatie
.
 

22.10.4 - Telemarketing

 Onder telemarketingTelemarketingHet gebruikmaken van moderne communicatietechnieken bij direct-marketingactiviteiten, zoals marktonderzoek, telefonisch verkopen, teleshopping. Telemarketing maakt ook gebruik van een combinatie telefoon en de computer, waarbij de gegevens in de computer zorgen voor het zoeken van een contact via...

klik voor meer informatie
verstaan we het gebruikmaken van de moderne communicatietechnieken bij de (direct)marketingactiviteiten. We noemen:
  • telefonisch verkopen;
  • voice response.
TelemarketingTelemarketingHet gebruikmaken van moderne communicatietechnieken bij direct-marketingactiviteiten, zoals marktonderzoek, telefonisch verkopen, teleshopping. Telemarketing maakt ook gebruik van een combinatie telefoon en de computer, waarbij de gegevens in de computer zorgen voor het zoeken van een contact via...

klik voor meer informatie
(waarbij de klantKlantPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
belt – inboundInboundBinnenkomend communicatieverkeer. In de telemarketing: de klant belt een organisatie. ...

klik voor meer informatie
– of waarbij de verkoperVerkoperNaast de specifieke verkoper, de salesman, zien we in de praktijk een grote verscheidenheid van ¬Ďverkopers¬í. We noemen er enkele: - De merchandiser: door schaalvergroting in de detailhandel verschuift de werkelijke verkooptaak naar de verkoopleider/verkoopdirecteur. De functie van verkoper is...

klik voor meer informatie
belt – outbound) wordt meestal door gespecialiseerde organisaties gedaan. Deze zogeheten callcenters, customerCustomerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
care centers of communication centers kunnen in principe ook commercieel post-, fax- en e-mailverkeer behandelen.

Telefonisch verkopen
Telefonisch verkopen is al zo oud als de telefoon zelf. Maar met de groei van DMDMMarketingstrategie die is gericht op het tot stand brengen van een structurele (= duurzame) directe relatie tussen een aanbieder en afnemers, waarbij de aanbieder activiteiten van de (traditionele) tussenhandel overneemt....

klik voor meer informatie
is ook het telefonisch verkopen toegenomen, vooral op de industriële marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
en op de consumentenmarkten voor financiële diensten.
Telefonisch verkopen komt voor als op zichzelf staande activiteit (abonneewerving van persmedia, werven van klanten voor beleggingen), maar is ook vaak gekoppeld aan een andere marketingactiviteit: De gratis terugbelmogelijkheid van het telefonisch antwoordnummer heeft in hoge mate bijgedragen aan het gebruik van de telefoon als DM-instrument. Wegens het specifieke karakter van het telefonisch benaderen van klanten wordt het telefoneren zelf vaak overgelaten aan gespecialiseerde bureaus.

Voice response
Met (interactive) voice response kan men via de telefoon informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
verkrijgen die door computers wordt gesproken. Voice response is interactief, hetgeen betekent dat de gebruiker invloed heeft op de informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
die hij krijgt. Vervolgens kan hij antwoord geven door bepaalde nummers in te toetsen of door gewoon in te spreken (stemherkenning of voice recognition).

Naast de bereikbaarheid van 24 uur per dag en zeven dagen per week is dit interactief zijn van groot belang: het geeft de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
, maar ook de leverancier, informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
‘op individuele maat’.


22.10.5 - Etherreclame

Radio- en tv-reclame passen prima in een DM-strategie. De techniek (kabel, satelliet) voegt hieraan steeds meer mogelijkheden toe. Wanneer de etherreclameEtherreclameReclame die verspreidt wordt door de lucht, zogezegd ¬Ďvia de ether¬í. Onder deze reclame valt de reclame op radio en tv. Strikt genomen zou men ook reclame die naar bijvoorbeeld mobiele telefoons zendt tot de etherreclame kunnen rekenen. ...

klik voor meer informatie
oproept tot direct reageren, spreken we van direct response tv of radio. De meest eenvoudige vorm hiervan is de tv- of radiospot met aan het eind een telefoonnummer dat men kan bellen om meer informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
of om te bestellen (Voorbeeld: het stemmen bij het tv-programma Idols of ‘Even Apeldoorn bellen’ in de betreffende commercial).

Veel verder gaat de infomercial (of: commercial presentation). Deze promotiedocumentaires, die soms wel een half uur duren, worden door commerciële tv-stations uitgezonden. (Tell and sell)
Aan het eind staan voor alle Europese landen de prijzen en de telefoonnummers vermeld. Het gebruik van televisie gaat verder, wanneer ook teletekst erbij wordt betrokken. Een commercial verwijst (al dan niet via een teletekstpagina) naar een telefoonnummer. Daar treedt de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
in contact met een medewerker van het adverterende bedrijf. Die geeft de beller op een andere teletekstpagina een offerteOfferteAanbieding, meestal schriftelijk uitgebracht, als fase in het (industrieel) koopproces. De offerte heeft als functie - een basis vormen voor besluitvorming binnen de DMU; - een basis vormen voor onderhandeling met de leverancier; - een instrument om de juistheid van het geleverde te...

klik voor meer informatie
of oplossing.22.10.6 - Interactieve media

Bij interactieve mediaInteractieve mediaBij interactieve media is tweerichtingsverkeer mogelijk. De klant heeft invloed op wat hij krijgt te horen of te zien....

klik voor meer informatie
is tweerichtingsverkeer mogelijk. De klantKlantPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
heeft invloed op wat hij krijgt te horen of te zien. Anno 2000 is Internet (vooralsnog via het pc-scherm en gsm-toestellen) het meest interactieve mediumMediumDe reclamedrager, het transportmiddel van de boodschap naar de doelgroep. We maken onderscheid tussen gedrukte media en vluchtige media (radio, televisie). Gedrukte media zijn duurzamer en vluchtige media zijn vaak indringender....

klik voor meer informatie
dat beschikbaar is.

Interactieve mediaInteractieve mediaBij interactieve media is tweerichtingsverkeer mogelijk. De klant heeft invloed op wat hij krijgt te horen of te zien....

klik voor meer informatie
met minder mogelijkheden zijn de cd-rom en dvd. Met interactieve mediaInteractieve mediaBij interactieve media is tweerichtingsverkeer mogelijk. De klant heeft invloed op wat hij krijgt te horen of te zien....

klik voor meer informatie
kan de gebruiker, uitgaande van zijn eigen kennis en behoefteBehoefteEen behoefte is een door de mens geconstateerd tekort aan ¬Ďiets¬í. Er is altijd een inwendige of uitwendige prikkel voordat iemand zich bewust wordt van een behoefte. Als de behoefte bewust en intens genoeg is, ontstaat een motief. Binnen behoeften is er een onderscheid tussen de primaire behoeften...

klik voor meer informatie
, de voor hem optimale informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
verkrijgen. Bij internet laat hij bovendien uitdrukkelijk (door een vragenlijst in te vullen) of minder uitdrukkelijk (doordat zijn zoekgedrag is vastgelegd) waardevolle marktinformatie voor de marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

klik voor meer informatie
achter. Voor marktsegmentatieMarktsegmentatieHet opdelen van de totale heterogene markt in homogene deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
bieden de interactieve mediaInteractieve mediaBij interactieve media is tweerichtingsverkeer mogelijk. De klant heeft invloed op wat hij krijgt te horen of te zien....

klik voor meer informatie
dan ook grote mogelijkheden.

Internet heeft geleid tot e-commerce en tal van afgeleide termen: webwinkelWebwinkelWinkel op internet....

klik voor meer informatie
(e-shop), webwimpel (banner), virtueel winkelen, enzovoort. Belangwekkend voor DMDMMarketingstrategie die is gericht op het tot stand brengen van een structurele (= duurzame) directe relatie tussen een aanbieder en afnemers, waarbij de aanbieder activiteiten van de (traditionele) tussenhandel overneemt....

klik voor meer informatie
is het vermogenVermogenVoor de financiering van de onderneming aangewende geldmiddelen. Het vermogen kan in uiteenlopende vermogensvormen zijn ingebracht....

klik voor meer informatie
van internet tot drie functies: communicatieCommunicatieIn een algemeen perspectief: een ander deelgenoot maken van informatie. Dit kan expliciet gebeuren (taal en illustraties) en impliciet (non-verbaal). Wil communicatie zinvol zijn, dan moet ze worden begrepen en moet ze de ontvanger interesseren. Pas dan spreken we van effectieve communicatie. In...

klik voor meer informatie
, transactie en dienstverlening.

De communicatiefunctie van internet is de minst opzienbarende, al is het interactieve karakter van internet ongeëvenaard.

Opmerkelijker is echter dat internet ook als transactiemedium kan dienstdoen. Creditcards vormden in de beginjaren van internet de meest gebruikte betaalmiddelen op het net. Anno 2000 zitten echter tal van meer geavanceerde, speciaal voor webtransacties ontwikkelde betaalsystemen in de pijplijn. Deze zullen het moeten hebben van een snelle en wereldwijd aanvaarde standaard om enige kansKansDe waarschijnlijkheid waarmee een situatie (of alternatief) zal voorkomen....

klik voor meer informatie
op succes te hebben.
Meer dan welk mediumMediumDe reclamedrager, het transportmiddel van de boodschap naar de doelgroep. We maken onderscheid tussen gedrukte media en vluchtige media (radio, televisie). Gedrukte media zijn duurzamer en vluchtige media zijn vaak indringender....

klik voor meer informatie
ook is internet immers een internationaal, grenzeloos DM-instrument. Dat daarbij tegelijk ook tal van nieuwe commerciële en juridische vragen opkomen, ligt voor de hand. In welke munteenheid moet er worden afgerekend? Welk nationaal recht geldt rond de transactie: dat van het land van de koperKoperPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
of van de verkoperVerkoperNaast de specifieke verkoper, de salesman, zien we in de praktijk een grote verscheidenheid van ¬Ďverkopers¬í. We noemen er enkele: - De merchandiser: door schaalvergroting in de detailhandel verschuift de werkelijke verkooptaak naar de verkoopleider/verkoopdirecteur. De functie van verkoper is...

klik voor meer informatie
– als die landen überhaupt wederzijds bekend worden…

Het meest vernieuwende aspect van internet is echter, dat het tegelijk dienstDienstActiviteit of nuttigheid die bij koop niet leidt tot het bezit of eigendom van iets tastbaars. De voortbrenging van een dienst kan al of niet zijn gebonden aan een fysiek product. ...

klik voor meer informatie
kan doen als dienstenmedium. Dat wil zeggen: tal van betaalde en onbetaalde diensten kunnen via het net worden geleverd. Denk hierbij aan informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
(beurskoersen, nieuws, weerberichten, vacatu¬res, enzovoort), amusement (horoscopen, seksplaatjes, filmpjes, muziek) en advies (medisch, financieel, huishoudelijk, beroepskeuze). Nieuwe diensten komen tot ontwikkeling, doordat het internet als DM-instrument deze drieslag van mogelijkheden biedt.

 

22.10.7 - Persoonlijke verkoop

Persoonlijke verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
komt bij DMDMMarketingstrategie die is gericht op het tot stand brengen van een structurele (= duurzame) directe relatie tussen een aanbieder en afnemers, waarbij de aanbieder activiteiten van de (traditionele) tussenhandel overneemt....

klik voor meer informatie
op verschillende manieren voor:
  • colportage (ook on premise selling of direct selling genoemd);
  • houseparty-verkoop, zoals bijvoorbeeld bij Tupperware.
ColportageColportageEen vorm van ambulante handel, waarbij aan de deur, op een speciale verkoopparty, aan de telefoon of op straat producten worden gedemonstreerd en verkocht. Het kenmerkende van colportage is: - het assortiment is beperkt; - de koper is onvoorbereid; - de koper kan niet vergelijken; - er is...

klik voor meer informatie
wordt wettelijk beperkt in de Colportagewet. De belangrijkste bepaling van de wet luidt dat de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
boven € 34,00 binnen acht dagen (zgn afkoelingsperiode) weer van de koop kan afzien. Doordat de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
steeds mondiger is geworden en de wettelijke bescherming afdoende is, komen er nog maar zelden colporteurs aan de deur. 

Wel bestaat nog steeds het fenomeem ‘koopreis’, waarvan wij hier een voorbeeld geven. Via wervende huis-aan-huis-folders laten vooral oudere mensen zich verlokken om voor een schijntje (€19) een doordeweekse dag naar Brussel te gaan. In het programma is dan een zogeheten ‘aantrekkelijke informatieshow over gezondheidsproducten’ opgenomen. Gedurende enkele uren worden de gasten met tal van halve waarheden en hele leugens bang gemaakt voor de kwaliteitKwaliteitHieronder kunnen we verstaan de technische kwaliteit van een product en de consumentenkwaliteit van een product, respectievelijk de technische specificaties en de mate waarin volgens de consument het product zijn functies vervult....

klik voor meer informatie
van hun pannen, bedden, drinkwater of wat dan ook. ‘Gelukkig’ heeft de organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
iemand uitgenodigd die een (peperdure, meestal volstrekt niet werkzame) oplossing verkoopt, in de vorm van nieuwe pannen, dekens of filterapparatuur. Om te voorkomen dat te veel gasten weglopen, zorgt men ervoor dat de bijeenkomst in een afgelegen locatie plaatsvindt. De reis naar het buitenland was enkel een lokkertje, en de klanten weten niet hoe het buitenlands recht hen al dan niet beschermt. Als marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
‘het voldoen aan de wensen en behoeften van afnemers’ is, dan is hier duidelijk geen sprake van het marketingconceptMarketingconceptBegrip: Marketingconcept zie ook: Productconcept Productieconcept Societal-marketingconcept Het beginsel dat de behoeften van de consument uitgangspunt zijn voor alle ondernemingsbeslissingen. In dit verband maakt men het volgende onderscheid: - marktgericht: gericht op kansen en...

klik voor meer informatie
, maar van het verkoopconceptVerkoopconceptOndernemingsdenken waarbij men ervan uitgaat dat een consument alleen koopt als hij een bepaalde behoefte heeft, en dat deze behoefte kan worden gestimuleerd. Producten worden niet gekocht maar verkocht, als de onderneming maar een goed verkoopapparaat heeft en sterke druk uitoefent....

klik voor meer informatie
.


22.10.8 - Persreclame

De advertentiepagina’s in de gedrukte pers zijn voor een direct marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

klik voor meer informatie
hetzelfde als de etalage voor een detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
. Hij brengt zijn aanbod tegen relatief lage kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
onder de aandacht van een groot publiek. Specifieke DM-technieken binnen de persreclamePersreclameReclame in (plaatselijke) kranten en tijdschriften....

klik voor meer informatie
zijn: De insert
Een insertInsertIn een tijdschrift meegeplakte of meegeniete folder of antwoordkaart....

klik voor meer informatie
is een in een tijdschrift meegestoken, meegeplakte of meegeniete folderFolderHuis-aan-huis of vrij willekeurig verspreid reclamedrukwerk. In tegenstelling tot direct mail is een folder niet geadresseerd....

klik voor meer informatie
of antwoordkaart. Voordelen van een insertInsertIn een tijdschrift meegeplakte of meegeniete folder of antwoordkaart....

klik voor meer informatie
zijn:
  • de grote opvallendheid: men leest er niet gemakkelijk overheen (al twijfelen sommige DM’ers daar sterk aan);
  • de reactietoename: de meegeplakte/meegeniete antwoordkaart houdt de instuurdrempel laag.
De couponadvertentie
Het gebruiken van couponadvertenties stamt al uit het beginstadium van DM. De actie die door middel van een coupon kan worden uitgelokt, varieert: Het aantal coupons (in procenten van het aantal uitgezette coupons) dat wordt ingediend bij de aanbieder noemt men de redemptie.


22.10.9 - Het sponsored magazine

Het sponsored magazineSponsored magazineTijdschrift met redactionele inhoud en advertenties, dat wordt gefinancierd en gecontroleerd door een niet-uitgever. Het is het eigen reclamemedium van een onderneming. Men probeert daarin een product- en merkvriendelijk ¬Ďumfeld¬í (sfeer) voor de eigen advertenties te kweken, waardoor de impact...

klik voor meer informatie
is een regelmatig verschijnend tijdschrift dat wordt uitgegeven onder redactionele en financiële verantwoordelijkheid van een niet-uitgever zijnde ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico¬ís....

klik voor meer informatie
. Aan de titel van het tijdschrift is vaak niet te zien welke ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
erachter zit. Maar de inhoud spreekt voor zichzelf. Artikelen over onderwerpen die de doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
interesseren en die (zijdelings) met het productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
van de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
te maken hebben, scheppen een umfeld (omgeving of context; de invloed van redactionele tekst en andere communicatie-uitingen op de impactImpactHet effect dat een boodschap bij de lezer bereikt. Bij een grote impact kan deze zich er vrij veel van herinneren en terugvertellen. Het effect van de boodschap kan worden versterkt door de impact van het medium....

klik voor meer informatie
van de uiting in een bepaald medium) om de marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
en de communicatiedoelstellingen van de betreffende ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
te helpen realiseren.

Eigen advertenties en advertenties van andere ondernemingen kunnen het karak-ter van een ‘echt tijdschrift’ nog versterken. Meestal is het tijdschrift gratis, zodat we kunnen zeggen dat het volledig wordt gesponsord door de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico¬ís....

klik voor meer informatie
die het uitgeeft. Het doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ¬Ďdoelstellingen¬í, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hi√ęrarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
dat men nastreeft is, als het tijdschrift aan relaties wordt toegezonden: klantentrouwKlantentrouwKoopgedrag waarbij consumenten in grote mate steeds voor een bepaald producttype identiek koopgedrag vertonen. Dit koopgedrag kan betrekking hebben op: - merk (merkentrouw); - winkel (winkeltrouw); - verkoper (verkopertrouw)....

klik voor meer informatie
bewerkstelligen (Drive voor Volvo¬rijders, Safe van de Robecogroep). Als het tijdschrift een ruimere verspreiding heeft, heeft het min of meer hetzelfde doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ¬Ďdoelstellingen¬í, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hi√ęrarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
als adverteren (Allerhande van Albert Heijn, Geldkoers van de Postbank).

Het DM-aspect van het sponsored magazineSponsored magazineTijdschrift met redactionele inhoud en advertenties, dat wordt gefinancierd en gecontroleerd door een niet-uitgever. Het is het eigen reclamemedium van een onderneming. Men probeert daarin een product- en merkvriendelijk ¬Ďumfeld¬í (sfeer) voor de eigen advertenties te kweken, waardoor de impact...

klik voor meer informatie
ligt in het feit dat men zich rechtstreeks met een totaalassortiment tot de doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
kan richten in een voor het eigen productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
vriendelijk umfeld. Binnen het sponsored magazineSponsored magazineTijdschrift met redactionele inhoud en advertenties, dat wordt gefinancierd en gecontroleerd door een niet-uitgever. Het is het eigen reclamemedium van een onderneming. Men probeert daarin een product- en merkvriendelijk ¬Ďumfeld¬í (sfeer) voor de eigen advertenties te kweken, waardoor de impact...

klik voor meer informatie
kunnen meer technieken worden gebruikt dan bij de insertInsertIn een tijdschrift meegeplakte of meegeniete folder of antwoordkaart....

klik voor meer informatie
en de couponadvertentieCouponadvertentieIn een tijdschrift of krant gedrukte coupon waarmee de aanbieder bij (potenti√ęle) afnemers een reactie hoopt uit te lokken. ...

klik voor meer informatie
.