» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 22 - Direct marketing

Inhoudsopgave

22.12 - Respons en conversie

ResponsResponsBinnen direct marketing en marktonderzoek: de mate waarin verzonden vragenlijsten worden terugontvangen. Geldt uiteraard bij schriftelijk onderzoek. Uitgedrukt in een percentage van alle verzonden vragenlijsten. Binnen consumentengedrag: zie stimulusresponsmodel....

klik voor meer informatie
is een sleutelbegrip binnen DM: het aantal reacties op een DM-actie, meestal uitgedrukt in een promillage van het aantal uitingen (bijvoorbeeld mailings) of contacten (bijvoorbeeld kijkers en lezers).

Men spreekt dan ook wel over RPM, de responsResponsBinnen direct marketing en marktonderzoek: de mate waarin verzonden vragenlijsten worden terugontvangen. Geldt uiteraard bij schriftelijk onderzoek. Uitgedrukt in een percentage van alle verzonden vragenlijsten. Binnen consumentengedrag: zie stimulusresponsmodel....

klik voor meer informatie
per duizend. Samen met de non-responsNon-responsHet totaal van de in een onderzoek niet of onvolledig afgenomen interviews of enquêtes. Non-respons wordt veroorzaakt doordat respondenten medewerking weigeren, onbereikbaar zijn, enzovoort. Weigering kan geheel maar ook gedeeltelijk zijn, bijvoorbeeld bij een persoonlijke vraag. Op het voorkomen...

klik voor meer informatie
komt men dan uit op 1000 promille.

Voorbeeld: Stel, de firma Wolkhuis verstuurt 18.500 mailpieces met de aanbieding van een gratis catalogus met woningtextiel. Er komen 798 antwoordkaarten binnen. De RPM is dan 798 : (18.500 : 1000) = 43.

Omdat er 3 adressen onleesbaar zijn, verstuurt Wolkhuis 40 catalogi. Hij verkrijgt, na enig nabellen, 12 afspraken voor zijn verkoperVerkoperNaast de specifieke verkoper, de salesman, zien we in de praktijk een grote verscheidenheid van ¬Ďverkopers¬í. We noemen er enkele: - De merchandiser: door schaalvergroting in de detailhandel verschuift de werkelijke verkooptaak naar de verkoopleider/verkoopdirecteur. De functie van verkoper is...

klik voor meer informatie
. Deze ‘scoort’ uiteindelijk 5 orders. Dit heet de conversieConversieBij DM: het omzetten van proefabonnementen in echte abonnementen. Bij distributie: percentage van de bezoekers aan een winkel(formule) dat daadwerkelijk koopt. De conversie wordt uitgedrukt in een kengetal....

klik voor meer informatie
. De conversieverhouding is: de verhouding tussen het aantal orders en het aantal aanvragen van catalogi. Deze bedraagt 5 : 43 = circa 12%.

Niet zelden blijken creatieve concepten die naadloos aansluiten bij de beleving van de specifieke doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
tot kwalitatief zeer gunstige responscijfers te leiden. Niet de gangbare 1 tot 2%, maar een veelvoud daarvan is dan haalbaar.

Fulfilment
Fulfilment is: het verwerken van responsResponsBinnen direct marketing en marktonderzoek: de mate waarin verzonden vragenlijsten worden terugontvangen. Geldt uiteraard bij schriftelijk onderzoek. Uitgedrukt in een percentage van alle verzonden vragenlijsten. Binnen consumentengedrag: zie stimulusresponsmodel....

klik voor meer informatie
en orders die voortvloeien uit DM-acties. Daarbij gaat het om onder meer: Voor de uitvoerder van een DM-actie is fulfilment kostbaar, mede doordat het vaak enorme pieken en dalen kent. Vandaar dat fulfilment-activiteiten dikwijls worden uitbesteed aan gespecialiseerde fulfilment-bedrijven.

Onder fulfilment valt ook de zogenoemde conversie: het omzetten van aanvragen (bijvoorbeeld proefabonnementen) in orders (betaalde abonnementen). Uiteraard verhoogt de conversieConversieBij DM: het omzetten van proefabonnementen in echte abonnementen. Bij distributie: percentage van de bezoekers aan een winkel(formule) dat daadwerkelijk koopt. De conversie wordt uitgedrukt in een kengetal....

klik voor meer informatie
de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
per afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
. Men kan gebruikmaken van de telefoon of van zogenoemde conversiemailings waarmee de afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
wordt gestimuleerd het proefabonnement te verlengen.