» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 22 - Direct marketing

Inhoudsopgave

22.13 - (Zelf)regulering

Databestanden met persoonsgegevens bieden de mogelijkheid om inbreuk te maken op de privacy van mensen. De technologie om gegevens vast te leggen en te ontrafelen is steeds krachtiger geworden. Wie alle supermarktaankopen van één persoon kan analyseren, zou met grote waarschijnlijkheid het leven van die persoon kunnen ontrafelen: als bij een alleenstaande bezoek komt, heeft dat direct gevolgen voor de aankopen. Als dezelfde alleenstaande op vakantie gaat, is dat ook zichtbaar. Stel u voor hoe deze informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
misbruikt zou kunnen worden door overheden, werkgevers, marketeers en misdadigers.

Het is dan duidelijk dat het vastleggen van gegevens van personen en hun gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt ¬Ė behalve van een gedragsintentie ¬Ė af van de eigenschappen van de situatie waarin iemand...

klik voor meer informatie
gereguleerd moet worden. In Europees verband is daarom een privacyrichtlijn uitgevaardigd.

Bij sommige consumenten kan het indringende karakter van DMDMMarketingstrategie die is gericht op het tot stand brengen van een structurele (= duurzame) directe relatie tussen een aanbieder en afnemers, waarbij de aanbieder activiteiten van de (traditionele) tussenhandel overneemt....

klik voor meer informatie
irritatie opwekken. Het is voor direct marketeers, zeker op langere termijn, zaak om rekening te houden met de wensen van die consumenten. Immers, wanneer de irritatie gevoed blijft worden, zou dit kunnen leiden tot wettelijke maatregelen die verdergaan dan strikt nodig is.

Voorbeeld: Mensen die verschoond willen blijven van conversietelemarketing vullen wel hun adres in op de coupon of antwoordkaart, maar niet hun telefoonnummer. Een telemarketingbureau kan meestal zonder veel moeite dit nummer achterhalen. De vraag is of de gebelde dan nog wel bereid is het telefoongesprek te voeren. Dit is een van de redenen voor zelfreguleringZelfreguleringVorm van bescherming van afnemers/consumenten tegen onjuiste, onbehoorlijke en/of misleidende reclameboodschappen waarbij niet de overheid maar de betrokken organisaties zelf voor regels (Nederlandse Code voor het Reclamewezen) en controle (Reclame Code Commissie) zorgen....

klik voor meer informatie
in de DM-branche.

Vragen en meningen van de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
als: hoe komt men aan mijn adres, wat weet men allemaal van mij, men doet aan papierverspilling en brievenbusvervuiling, waren uiteindelijk aanleiding om te komen tot zelfreguleringvan een groot aantal spelers in de DM-branche. Deze waren verenigd in de Nederlandse Associatie voor Direct MarketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
, Distance Selling en Sales PromotionSales PromotionDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding ¬Ė door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) ¬Ė trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook wel...

klik voor meer informatie
(DMSA). Deze bestaat niet meer. Daarvoor in de plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
is nu DDMA.

DDMA is de Dutch Dialogue MarketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
Association. De DDMA is de belangrijkste vertegenwoordigerVertegenwoordigerHandelstussenpersoon die in dienst is van een onderneming. Hij sluit transacties af op naam en voor rekening van zijn werkgever....

klik voor meer informatie
en het platform voor de direct marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
industrie, waarbij zelfreguleringZelfreguleringVorm van bescherming van afnemers/consumenten tegen onjuiste, onbehoorlijke en/of misleidende reclameboodschappen waarbij niet de overheid maar de betrokken organisaties zelf voor regels (Nederlandse Code voor het Reclamewezen) en controle (Reclame Code Commissie) zorgen....

klik voor meer informatie
en verdere ontwikkeling van het vakgebied DMDMMarketingstrategie die is gericht op het tot stand brengen van een structurele (= duurzame) directe relatie tussen een aanbieder en afnemers, waarbij de aanbieder activiteiten van de (traditionele) tussenhandel overneemt....

klik voor meer informatie
de belangrijkste doelen zijn. DDMA leden kunnen hierdoor concurrentievoordeel behalen en waardeWaardeWaarden zijn stevig verankerde opvattingen over wat in het leven zinvol en het nastreven waard is. We onderscheiden eindwaarden, die het denken van mensen bepalen, en instrumentele waarden, die het gedrag van mensen be√Įnvloeden...

klik voor meer informatie
voor hun business maximaliseren, in een omgeving waarbinnen het consumentenvertrouwen genoten wordt.