» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 23 - Businessmarketing

Inhoudsopgave

23.4 - Rollen in het koopproces

De decision making unitDecision Making UnitBegrip: Decision making unit zie ook: Business marketing PSU De groep mensen die in een kopende organisatie is betrokken bij de inkoopbeslissingen. De groep kan een wisselende samenstelling hebben al naar gelang het product dat men inkoopt. Meestal maken deel van de groep uit: inkopers,...

klik voor meer informatie
(DMUDMUDe groep mensen die in een kopende organisatie is betrokken bij de inkoopbeslissingen. De groep kan een wisselende samenstelling hebben al naar gelang het product dat men inkoopt. Meestal maken deel van de groep uit: inkopers, managers, vertegenwoordigers, directieleden, staffunctionarissen...

klik voor meer informatie
, koopcentrum) is de groep mensen die een rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
vervullen in het koopprocesKoopprocesHet proces waarlangs een koopbeslissing van de consument verloopt. Dit proces verloopt in fasen. Er bestaan verschillende fase-indelingen. Gangbaar is de volgende indeling in 6 fasen: 1 bewust worden van een behoefte; 2 formuleren van de gezochte nuttigheden; 3 verzamelen van informatie; 4...

klik voor meer informatie
. Het eind van de fase van de probleemherkenningProbleemherkenningEerste fase van koopbeslissingsproces; ook bewust worden van een behoefte....

klik voor meer informatie
is het ideale moment om een DMUDMUDe groep mensen die in een kopende organisatie is betrokken bij de inkoopbeslissingen. De groep kan een wisselende samenstelling hebben al naar gelang het product dat men inkoopt. Meestal maken deel van de groep uit: inkopers, managers, vertegenwoordigers, directieleden, staffunctionarissen...

klik voor meer informatie
samen te stellen. De DMUDMUDe groep mensen die in een kopende organisatie is betrokken bij de inkoopbeslissingen. De groep kan een wisselende samenstelling hebben al naar gelang het product dat men inkoopt. Meestal maken deel van de groep uit: inkopers, managers, vertegenwoordigers, directieleden, staffunctionarissen...

klik voor meer informatie
heeft een wisselende grootte en samenstelling. Bij ongewijzigde herkoop zal de DMUDMUDe groep mensen die in een kopende organisatie is betrokken bij de inkoopbeslissingen. De groep kan een wisselende samenstelling hebben al naar gelang het product dat men inkoopt. Meestal maken deel van de groep uit: inkopers, managers, vertegenwoordigers, directieleden, staffunctionarissen...

klik voor meer informatie
misschien maar uit een of twee mensen bestaan. Veel meer mensen zullen bij de koopbeslissing worden betrokken, als het een nieuwe eerste aankoopAankoopDe aanschaf tegen betaling van een bepaald product of merk door een consument of een industri√ęle onderneming. Bij verbruiksgoederen is er onderscheid tussen: - eerste aankoop, ook probeeraankoop of initi√ęle aankoop en - herhalingsaankoop (repeat purchase),...

klik voor meer informatie
of een gewijzigde herkoop betreft.

De belangrijkste rollen in het koopprocesKoopprocesHet proces waarlangs een koopbeslissing van de consument verloopt. Dit proces verloopt in fasen. Er bestaan verschillende fase-indelingen. Gangbaar is de volgende indeling in 6 fasen: 1 bewust worden van een behoefte; 2 formuleren van de gezochte nuttigheden; 3 verzamelen van informatie; 4...

klik voor meer informatie
(en dus binnen de DMU) zijn: Natuurlijk kan iemand twee of meer rollen tegelijk vervullen: de gebruiker kan bijvoorbeeld ook heel goed de initiatiefnemer zijn.

ReclameReclameOverredende commerci√ęle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be√Įnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
voor typisch industriële producten in op consumenten gerichte media is meestal gericht op gebruikers, beïnvloeders en gatekeepers. De gedachte daarachter is dat zij geen vakinformatie lezen. Maar dat het wel nodig is hen met marketingcommunicatie te bereiken.