» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 23 - Businessmarketing

Inhoudsopgave

23.5 - Bepaling van de doelmarkt

Het beschrijven en kiezen van marktsegmenten waarop de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
zich zal gaan richten, ligt ten grondslag aan de business marketingstrategieMarketingstrategieUitgestippeld beleid waarmee de onderneming de marketingdoelstellingen wenst te realiseren. Bestaat uit: de keuze van de doelmarkt, de positionering en de marketingmixstrategie. ...

klik voor meer informatie
. Bij de keuze van de marktsegmenten beslist de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
wie haar (potentiële) afnemers worden. Dit bepaalt in hoge mate wie de concurrenten zijn, hoe de distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier P¬ís Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder...

klik voor meer informatie
verloopt en welk prijsniveau men kan hanteren.

In de business marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
segmenteert men op twee niveaus. We onderscheiden:
  • macrosegmentatie;
  • microsegmentatie.
 

23.5.1 - Macrosegmentatie

 MacrosegmentatieMacrosegmentatieBegrip: Macrosegmentatie zie ook: Business marketing Microsegmentatie Een grote segmentatie in de business marketing, waarbij men als eerste stap in het segmentatieproces de totale markt opdeelt in afnemersgroepen die niet aan koopgedrag gekoppeld zijn (grootte van de afnemers, branche,...

klik voor meer informatie
is indeling van de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
op basis van uiterlijk waarneembare kenmerken van de organisaties. Voorbeelden van macrocriteria zijn: Dit soort informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
over de macrosegmentatiecriteria is over het algemeen vrij eenvoudig te achterhalen. Het is een kwestie van desk researchResearchTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
. De Nederlandse Kamers van KoophandelKoophandelLichaam dat het bedrijfsleven in al zijn schakeringen vertegenwoordigt. In Nederland zijn er 21. De functie van de KvK is meervoudig: adviseren, dienstverlening en uitvoeren. Deze functies zijn gericht op de overheid en het bedrijfsleven. Onder de uitvoerende functie valt het bijhouden van het...

klik voor meer informatie
beschikken over een databankDatabankEen gesystematiseerde en gemakkelijk toegankelijke verzameling van gegevens. Veelal maakt een databank onderdeel uit van het Managementinformatiesysteem (MIS)....

klik voor meer informatie
waarin men organisaties op deze manier kan selecterenSelecterenFunctie van de handel waarbij de nadruk ligt op het vormen van het assortiment. ...

klik voor meer informatie
. Zij hanteren een zeer gedetailleerde branche-indeling, aan de hand van zogeheten BIK-codes.
Verder zijn er nog tientallen branchespecifieke onderzoeksinstituten en naslagwerken.
Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) is een geschikte bronBronIn de communicatieleer meestal de zender of degene die daarvoor wordt aangezien, zoals: medium, persoon in de reclameboodschap, producent...

klik voor meer informatie
voor totaalcijfers over de omvang van een marktsegmentMarktsegmentEen homogeen deel van de totale markt: een groep afnemers die een bepaalde behoefte op eenzelfde wijze bevredigd wil zien. ...

klik voor meer informatie
.


23.5.2 - Microsegmentatie

 In de meeste gevallen levert macrosegmentatieMacrosegmentatieBegrip: Macrosegmentatie zie ook: Business marketing Microsegmentatie Een grote segmentatie in de business marketing, waarbij men als eerste stap in het segmentatieproces de totale markt opdeelt in afnemersgroepen die niet aan koopgedrag gekoppeld zijn (grootte van de afnemers, branche,...

klik voor meer informatie
nog geen homogene marktsegmenten op. HomogeenHomogeenVan gelijke origine. Gezegd van producten, maar ook van marktvormen, markten en marktsegmenten....

klik voor meer informatie
wil zeggen dat de afnemers binnen een segmentSegmentEen homogeen deel van de totale markt: een groep afnemers die een bepaalde behoefte op eenzelfde wijze bevredigd wil zien....

klik voor meer informatie
zo op elkaar lijken, dat de marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

klik voor meer informatie
voor een segmentSegmentEen homogeen deel van de totale markt: een groep afnemers die een bepaalde behoefte op eenzelfde wijze bevredigd wil zien....

klik voor meer informatie
één marketingmix kan hanteren. In zulke gevallen segmenteert men verder. Daarvoor gebruikt men microcriteria, variabelen die alleen per afzonderlijke ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico¬ís....

klik voor meer informatie
zijn waar te nemen. Voorbeelden van microcriteria zijn: De informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
over microsegmentatiecriteria is meestal moeilijker te verkrijgen dan de informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
over macrocriteria. Maar ook hierin zijn gespecialiseerde onderzoekbureaus actief. Sommige bedrijven volgen nauwlettend de ontwikkelingen bij mogelijke nieuwe afnemers. Maar veel bedrijven stellen zich tevreden met macrocriteria, al maken zij dan meer ‘missers’ dan nodig zou zijn.