» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 24 - Dienstenmarketing

Inhoudsopgave

24.4 - Concurrentie- en groeistrategie

Bij dienstenmarketingDienstenmarketingDe marketing van dienstverleners. ...

klik voor meer informatie
moet de aanbieder van de diensten (de dienstverlener) tussen alle concurrenten zorgvuldig zijn concurrentiestrategieConcurrentiestrategieBegrip: Concurrentiestrategie zie ook: Concurrentievoordeel Marktpositie Elk van de manieren om een concurrentievoordeel te behalen. Volgens M.E. Porter kan een onderneming een concurrentievoordeel op één van de volgende vier manieren realiseren: - differentiatie; de onderneming...

klik voor meer informatie
bepalen. In de temen van Michael Porter heeft bijvoorbeeld een hotel waar men ook zalen kan huren drie opties:
 1. Differentiatiestrategie: het hotel onderscheidt zich door haar dienstverlening zoals vriendelijk personeelPersoneelVerzamelnaam voor werknemers in een organisatie, branche, enzovoort. Personeel is in de marketing van belang als instrument van Dienstenmarketing en van Detailhandelsmarketing. Het is arbitrair of men Personeel als een afzonderlijk instrument beschouwt, of het beschouwt als een aspect van het...

  klik voor meer informatie
  , de trainers die om 07.00 uur bij de receptie van het hotel naar de sleutel van een zaal vragen, krijgen meteen een kopje koffie aangeboden;
 2. Kostenleiderschap: het hotel onderscheidt zich door de lage kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

  klik voor meer informatie
  , zoals een lage zaalhuur waarbij elk aspect (flipover, overheadprojector) apart in rekening gebracht wordt;
 3. Focusstrategie; met een differentiatiefocusDifferentiatiefocusIn de concurrentiestrategie (volgens M.E. Porter): strategie waarbij de onderneming haar productaanbod laat verschillen van dat van de concurrentie op een of meer punten die voor een specifiek gekozen marktsegment belangrijk zijn. De hogere kostprijs die hiervan het gevolg is, moet worden...

  klik voor meer informatie
  , danwel een kostenfocusKostenfocusBegrip: Kostenfocus zie ook: Concurrentiestrategie Costleadership In de concurrentiestrategie (volgens M.E. Porter): strategie waarbij de onderneming met zo laag mogelijke productie- en distributiekosten de prijs zo laag mogelijk houdt. Het doel zal veelal zijn een zo groot mogelijk...

  klik voor meer informatie
  richt het hotel zich op een bepaald deel van de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

  klik voor meer informatie
  zoals bijvoorbeeld alleen congressen voor directies van organisaties
De indeling van Igor Ansoff geeft de aanbieders van diensten een mogelijkheid om groeistrategieën te bepalen. Bij elke strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen ¬Ďop hoofdlijnen¬í, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
komt men op het terrein van andere, gevestigde aanbieders van diensten, waarmee men een concurrentiestrijd moet aangaan.