» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 13 - Handelsbedrijven

Inhoudsopgave

13.2 - Detailhandel

DetailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
is de verzamelnaam voor díe distribuanten die aan eindgebruikers en eindverbruikers leveren, maar zelf de geleverde producten niet bewerken. In dit hoofdstuk richten we onze aandacht vooral op de detailverkoop aan consumenten. Er bestaat ook detail¬handel in de business-to-business-omgeving, bijvoorbeeld een boekhandel die aan een bibliotheek levert.

Als we de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
beschouwen als de laatste schakel in het distributiekanaalDistributiekanaalKeten van opeenvolgende marketinginstituties die betrokken zijn bij de voortstuwing van goederen en diensten van producent naar consument. Ten aanzien van het aantal schakels dat een distributiekanaal heeft onderscheiden we: - het ultrakorte kanaal (rechtstreekse levering van producent aan...

klik voor meer informatie
, kunnen we zijn functies benoemen. Daarbij kunnen we zien welke voordelen dit met zich meebrengt voor producent of groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
aan de ene kant en de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
aan de andere kant (zie tabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
13.1).


13.1 Functies en voordelen detailhandel
Functie  Voordeel voor
producent /
groothandel 
Voordeel
voor
consument 
 Gradering en assortimentsvorming  Product komt in het aanbod aan consument  aantrekkelijk totaalassortiment van uiteeenlopende producenten
 Inkoop en verkoop  Beperking verkoopkosten  Meestal dagelijks toegankelijke bron van producten en diensten
 Communicatie en service  Overbrengen van marktinformatie  Hulp in koopproces; afteer sales dienstverlening
 Promotie  Promotie richting consument, zowel via media als in de winkel  Informatieverschaffing
 Transport  Detaillist (en consument) zorgen voor kostbaar fijnmazig transport naar individuele consumenten  Meestal beschikbaarheid nabij locatie van consumptie; soms levering op plaats waar consument zich bevindt (aan huis, op straat)
 Opslag  Lagere voorraden voor producent / groothandel  Continue beschikbaarheid voor onmiddellijke aankoop
 Financiering  Meer zekerheid van betaling  Soms leverancierskrediet, dus direct consumptie mogelijk
 Risico's dragen  Lagere risico's inzake voorraden, betaling, afzet, transport  Ruilmogelijkheid beperkt het aankooprisico