» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 1 - Wat is Marketing?

Inhoudsopgave

1.2 - De defintie van marketing

Het begrip marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
heeft meer dan één betekenis. Zo kan bijvoorbeeld een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
aan marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
doen (beleid), je kunt als persoon werkzaam zijn in de marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
(functie) en je kan marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
studeren (vak).

Er zijn meerdere definities van marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
. De definitie in het NIMA MarketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
Lexicon luidt: “Alle activiteiten verricht door ruilsubjecten, die erop gericht zijn om ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen.”

Nu je 1.1 Wat is marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
? gelezen hebt, begrijp je wat daarmee wordt bedoeld.
De definitie van de American MarketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
Association (AMA) is wat langer: ‘MarketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
is de, op de behoeften van de afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
afgestemde ontwikkeling, prijsbepaling, promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
en distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier Ps Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten Vier Ps. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het...

klik voor meer informatie
van producten en diensten, teneinde planmatig ruiltransacties te creëren waarmee orga¬nisaties en personen hun doelstellingen trachten te verwezenlijken.’

We zoomen in op de belangrijke begrippen in deze definitie:
  • behoeften
  • afnemers
  • marketingactiviteiten
  • ruiltransacties
  • planmatig

1.2.1 - Behoeften

Mensen hebben in hun leven vele behoeften: ze hebben dingen nodig om te overleven, ze hebben wensen, voorkeuren en een eigen smaak… Het kan gaan om behoeften die lichamelijk zijn bepaald, zoals eten, drinken, onderdak. Maar we hebben ook sociale en psychische (geestelijke) behoeften, bijvoorbeeld behoefteBehoefteEen behoefte is een door de mens geconstateerd tekort aan iets. Er is altijd een inwendige of uitwendige prikkel voordat iemand zich bewust wordt van een behoefte. Als de behoefte bewust en intens genoeg is, ontstaat een motief. Binnen behoeften is er een onderscheid tussen de primaire...

klik voor meer informatie
aan vriendschap, erkenning. De mensen verschillen in hun behoeften. De één vindt het belangrijk dat kippenvlees goed geel is, maar de ander vindt het belangrijker dat er geen plofkippen worden gefokt.

1.2.2 - Afnemers

De afnemers van een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
kunnen privépersonen zijn, dan spreken we meestal van consumenten. Maar ook andere ondernemingen of organisaties kunnen afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
zijn. In het eerste geval spreken we van consumentenmarketing, in het tweede geval van business-to-business-marketing, kortweg b-to-b-marketing.

Meestal krijgt consumentenmarketing in studieboeken de meeste aandacht omdat het meer aansluit bij de belevingswereld van studenten en cursisten. Maar het nutNutHet vermogen van een goed of dienst om een menselijke behoefte te bevredigen. ...

klik voor meer informatie
van b-to-b-marketing moet je niet onderschatten. Er zijn veel ondernemingen die met goederen en/of diensten inspelen op de behoeften van andere ondernemingen en organisaties. Denk bijvoorbeeld aan producenten van machines, vrachtauto’s en computersystemen, maar ook aan reclamebureaus en schoonmaakbedrijven.

En dan is er nog de distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier Ps Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten Vier Ps. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het...

klik voor meer informatie
, de verspreiding van het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
naar de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
, bijvoorbeeld via winkels en groothandels. Deze zogenaamde distributiebedrijven moeten efficiënt (tegen weinig kosten) kunnen werken. Met deze wens moeten producenten dus rekening houden. Bijvoorbeeld door weinig verpakkingsmateriaal te gebruiken, dan passen er meer spullen in één vrachtwagen.

Naast consumentgericht moet de producent dus ook distributeursgericht of tussenhandelgericht te zijn. We spreken in dit geval van een tweedoelgroepenbenaderingTweedoelgroepenbenaderingDoor het opschuiven van de macht in het distributiekanaal in de richting van de handel zal de fabrikant voor zijn product voldoende verkrijgbaarheid moeten verwerven. Dit betekent dat hij zich zal moeten verdiepen en aanpassen aan het marketing- en productiviteitsbeleid van de detaillist....

klik voor meer informatie
.1.2.3 - Marketingactiviteiten

MarketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
kent minstens twee belangrijke doelen:
Alles wat de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
doet om deze doelen te realiseren, noemen we marketingactiviteiten.

De marketingactiviteiten die je als klantKlantPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
goed kunt waarnemenWaarnemenVia de zintuigen indrukken opnemen. Waarneming is altijd selectief: niet alle indrukken worden volledig en bewust opgenomen en in de geest verwerkt. Men spreekt daarom van selectieve waarneming of selectieve perceptie...

klik voor meer informatie
, zijn afgekort de Vier P’s, ook wel genoemd: de marketingmix:
Bij de levering van diensten komt er een P bij:
Er zijn ook marketingactiviteiten die de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
meestal niet kan waarnemen:

1.2.4 - Ruiltransacties

Bij de meeste ruiltransacties ruilt de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
haar goederen en diensten tegen het geld van de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
.

Maar je kunt ook goederen tegen goederen ruilen, ook wel genoemd: barteringBarteringTransactie waarbij de kopende partij betaalt met de levering van producten. Dit kunnen producten zijn van eigen makelij, of daartoe speciaal aangekochte producten. Bartering is onder meer het gevolg van barrires voor internationale handel, zoals de onmogelijkheid om (voldoende) valuta over de...

klik voor meer informatie
, of betalen in natura.

BarteringBarteringTransactie waarbij de kopende partij betaalt met de levering van producten. Dit kunnen producten zijn van eigen makelij, of daartoe speciaal aangekochte producten. Bartering is onder meer het gevolg van barrires voor internationale handel, zoals de onmogelijkheid om (voldoende) valuta over de...

klik voor meer informatie
is minder eenvoudig dan betalen met geld: je moet elke keer van twee goederen de waardeWaardeWaarden zijn stevig verankerde opvattingen over wat in het leven zinvol en het nastreven waard is. We onderscheiden eindwaarden, die het denken van mensen bepalen, en instrumentele waarden, die het gedrag van mensen benvloeden...

klik voor meer informatie
bepalen in plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten Vier Ps. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
van één keer een prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
vaststellen. Er moeten twee keer zo veel goederen getransporteerd worden, terwijl geld gewoon kan worden overgeboekt. Sommige goederen zijn bederfelijk, en nog erger: sommige goederen die je “klant” met je wil ruilen heb je zelf niet nodig, en je zou ook niet weten met wie je ze weer verder kunt ruilen.

BarteringBarteringTransactie waarbij de kopende partij betaalt met de levering van producten. Dit kunnen producten zijn van eigen makelij, of daartoe speciaal aangekochte producten. Bartering is onder meer het gevolg van barrires voor internationale handel, zoals de onmogelijkheid om (voldoende) valuta over de...

klik voor meer informatie
zie je tegenwoordig nog wel eens in landen zonder een sterke, inwisselbare (convertibele) munteenheid. De verkoperVerkoperNaast de specifieke verkoper, de salesman, zien we in de praktijk een grote verscheidenheid van verkopers. We noemen er enkele: - De merchandiser: door schaalvergroting in de detailhandel verschuift de werkelijke verkooptaak naar de verkoopleider/verkoopdirecteur. De functie van verkoper is...

klik voor meer informatie
is dan niet zo zeker van de waardeWaardeWaarden zijn stevig verankerde opvattingen over wat in het leven zinvol en het nastreven waard is. We onderscheiden eindwaarden, die het denken van mensen bepalen, en instrumentele waarden, die het gedrag van mensen benvloeden...

klik voor meer informatie
van het geld – hij laat zich liever betalen in de vorm van bijvoorbeeld een vrachtwagen. Maar ook in onze westerse maatschappij komt barteringBarteringTransactie waarbij de kopende partij betaalt met de levering van producten. Dit kunnen producten zijn van eigen makelij, of daartoe speciaal aangekochte producten. Bartering is onder meer het gevolg van barrires voor internationale handel, zoals de onmogelijkheid om (voldoende) valuta over de...

klik voor meer informatie
voor.

1.2.5 - Planmatig

Marketingactiviteiten moeten planmatig worden uitgevoerd. Dit betekent dat de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
systematisch te werk gaat: marktonderzoekMarktonderzoekHet verzamelen en analyseren van gegevens om marketingbeslissingen te kunnen nemen. Marktonderzoek dient voor het beperken van de risicos die met beslissingen samenhangen. De statistiek biedt bruikbare technieken voor de verwerking van getalsmatige gegevens uit marktonderzoek. Marktonderzoek...

klik voor meer informatie
doen, doelen bepalen, de strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen op hoofdlijnen, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
bepalen en uitvoeren, en daarna beoordelen wat de effecten zijn. Hiervoor heeft de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
een planPlanHet op papier staande resultaat van het planningsproces. Een plan is een al of niet gedetailleerde, op schrift vastgelegde samenvatting van de beslissingen die men heeft genomen. De uitvoering heeft plaats op basis van dit plan....

klik voor meer informatie
nodig: het marketingplanMarketingplanUitkomst van het marketingplanningsproces, meestal in de vorm van een actieplan. Schetsmatig zijn binnen het marketingplanningsproces voor een bepaald product de volgende fases te onderscheiden: - analyse van de omgeving - bepaling van de doelstellingen - opstellen van de marketingstrategie *...

klik voor meer informatie
, dat geregeld wordt vernieuwd.