» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 1 - Wat is Marketing?

Inhoudsopgave

1.0 - Inleiding

Warner van Houten heeft een eetcafé in het centrum van Utrecht, met de naam The Student. Vroeger kwamen er veel studenten, maar nu is het meestal stil. De studenten hebben andere favoriete plekken en Warner klaagt dat hij steeds minder verdient. “Ik werk meer uren dan vroeger, want vast personeelPersoneelVerzamelnaam voor werknemers in een organisatie, branche, enzovoort. Personeel is in de marketing van belang als instrument van Dienstenmarketing en van Detailhandelsmarketing. Het is arbitrair of men Personeel als een afzonderlijk instrument beschouwt, of het beschouwt als een aspect van het...

klik voor meer informatie
, dat kan er niet meer af. Maar ik houd steeds minder over. Die studenten van vandaag, er is geen peil op te trekken.”

Lisa, een studente die in de zaak zit, hoort hem klagen, en stapt op hem af. “Mag ik u eens een tip geven?” vraagt ze. “Heb jij dan verstand van horeca?” vraagt Warner. “Niet van horeca, maar ik heb les gehad in marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
. U kunt bijvoorbeeld uitvinden wat studenten vandaag de dag willen en dat ook gaan aanbieden. Of u gaat u richten op een andere groep, bijvoorbeeld toeristen en museumbezoekers, die komen ook veel in de stad.”

“Nou nee,” bromt Warner, “marketing, dat zijn die gemene trucjes om mensen geld uit de zak te kloppen. En wie zegt me dat die toeristen en museumbezoekers hier komen eten? Dan moet ik eerst reclameReclameOverredende commercile communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te benvloeden. Reclame kan op...

klik voor meer informatie
maken, in allerlei talen, en dat kost alleen maar geld, dat heb ik al geprobeerd.”

In dit hoofdstuk leer je wat marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
is, en zul je ontdekken dat Lisa gelijk heeft, maar Warner eigenlijk ook!