» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 13 - Handelsbedrijven

Inhoudsopgave

13.3 - Detailhandelsvormen

Omdat consumentenbehoeften voor wat betreft productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
, koopgemak, keuze, prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
, serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
, nabijheid onderling veel verschillen, is er een enorme variatie in detailhandelsvormen. De pro-ducent zal, juist vanwege die verschillen, willen kiezen via welke detailhandelsvormen hij zijn afzetAfzetAfzet is het aantal verkochte producten in een bepaalde periode (of een andere eenheid). Afzet kan een marketingdoel zijn....

klik voor meer informatie
wil laten verlopen. Een grove indeling is weergegeven in figuur 13.2. De getallen verwijzen naar de paragrafen waarin de betreffende detailhandelsvorm wordt behandeld.
Figuur 13.2 Indeling detailhandelsvormen met paragraafverwijzing

We concentreren ons in dit hoofdstuk op de tak ‘nieuw’. Winkels die tweedehands goederen verkopen, nemen in aantal toe, maar in de marketingliteratuur vormen ze nog geen onderwerp van specifieke studie.

In de detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
zijn enkele onderscheidingen van belang om het functioneren van een detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
te kunnen begrijpen.

DetailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
vanuit vaste vestigingen heet winkelverkoopWinkelverkoopDetailhandel vanuit een vaste verkoopplaats. Dit in tegenstelling tot de niet-winkelverkoop, waaronder de ambulante handel en de directe verkoop. Voor winkelverkoop kan de detaillist kiezen als de consument (of de industrile afnemer) voldoende gemotiveerd is om zelf naar de winkel te komen....

klik voor meer informatie
. Is de detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
niet gebonden aan een vaste locatie, dan is er sprake van niet-winkelverkoopNiet-winkelverkoopVorm van detailhandel die niet gebruikmaakt van een (vaste) winkelvestiging. Binnen de niet-winkelverkoop maakt men onderscheid tussen persoonlijke verkoop en niet-persoonlijke verkoop....

klik voor meer informatie
. Bij winkelverkoopWinkelverkoopDetailhandel vanuit een vaste verkoopplaats. Dit in tegenstelling tot de niet-winkelverkoop, waaronder de ambulante handel en de directe verkoop. Voor winkelverkoop kan de detaillist kiezen als de consument (of de industrile afnemer) voldoende gemotiveerd is om zelf naar de winkel te komen....

klik voor meer informatie
is er een verschil tussen geparallelliseerde handelGeparallelliseerde handelDetailhandel met een breed (geparallelliseerd) assortiment. In de praktijk veelal een formule die voor prijsdistributie kiest. Vandaar door sommigen als synoniemen opgevat....

klik voor meer informatie
en speciaalzaken. Speciaalzaken zijn winkels met een smal assortiment: artikelen in één bepaalde productgroepProductgroepAantal met elkaar samenhangende producten. De samenhang kan liggen in: behoeftebevrediging, grondstoffen, productieproces, gebruik en distributie. De verantwoordelijkheid voor een productgroep behoort meestal bij een productgroepmanager. Productgroepbeslissingen zijn: - uitbreiding van de...

klik voor meer informatie
of enkele verwante productgroepen. Denk aan winkels die zijn gespecialiseerd in kleding, vis, boeken, juwelen of buitensport. Er is (bijna altijd) bediening en binnen de geselecteerde productgroep(en) is veel keuze (diep assortiment).

Geparallelliseerde winkels voeren meerdere productgroepen 'parallel' aan elkaar. Denk aan warenhuizen, supermarkten, enzovoort. Zij verkopen dus een breed, maar ondiep assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
. De keuze binnen elke productgroepProductgroepAantal met elkaar samenhangende producten. De samenhang kan liggen in: behoeftebevrediging, grondstoffen, productieproces, gebruik en distributie. De verantwoordelijkheid voor een productgroep behoort meestal bij een productgroepmanager. Productgroepbeslissingen zijn: - uitbreiding van de...

klik voor meer informatie
is min of meer beperkt en er is meestal zelfbediening.

Bij niet-winkelverkoopNiet-winkelverkoopVorm van detailhandel die niet gebruikmaakt van een (vaste) winkelvestiging. Binnen de niet-winkelverkoop maakt men onderscheid tussen persoonlijke verkoop en niet-persoonlijke verkoop....

klik voor meer informatie
is er nog het onderscheid tussen persoonlijke verkoopPersoonlijke verkoopDe persoonlijke contacten, zonder tussenkomst van de media, tussen de onderneming en haar afnemers met als uiteindelijk doel het afsluiten van een (verkoop)transactie. Bij persoonlijke verkoop op met name consumentenmarkten maakt men onderscheid tussen ambulante verkoop en directe verkoop....

klik voor meer informatie
en niet-persoonlijke verkoopNiet-persoonlijke verkoopVorm van niet-winkelverkoop, waarbij media worden ingezet. De koper komt dus niet persoonlijk in contact met de verkoper. E-commerce en postorderverkoop zijn vormen van niet-persoonlijke verkoop. ...

klik voor meer informatie
. Het gaat er daarbij om of er persoonlijk contact is tussen detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
en afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
.
 


13.3.1 - Speciaalzaak

Een belangrijk kenmerk van de speciaalzaakSpeciaalzaakWinkel met een smal maar diep assortiment met een hoge toegevoegde waarde en een relatief hoge prijs. Tegenovergestelde van geparallelliseerde handel. Veelal zal de speciaalzaak kiezen voor servicedistributie....

klik voor meer informatie
is de hoge toegevoegde waardeToegevoegde waardeWaarde die een afnemer ontleent aan een product, boven de normaal verwachte waarde. Toegevoegde waarde is de grondslag voor een afnemergeorinteerde prijsstelling. Toegevoegde waarde is in het bijzonder van toepassing in de detailhandel. Voorbeeld: Goed gekwalificeerd personeel, dat betrouwbaar...

klik voor meer informatie
. Deze komt tot uitdrukking in de winkelsfeer, het bedienend personeelPersoneelVerzamelnaam voor werknemers in een organisatie, branche, enzovoort. Personeel is in de marketing van belang als instrument van Dienstenmarketing en van Detailhandelsmarketing. Het is arbitrair of men Personeel als een afzonderlijk instrument beschouwt, of het beschouwt als een aspect van het...

klik voor meer informatie
, de serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
en dergelijke. De diepte van het assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
leidt tot relatief weinig omzetsnelheidOmzetsnelheidOmloopsnelheid van de voorraad gerekend naar verkoopwaarde. De afzet in een bepaald jaar in verkoopwaarde wordt gedeeld door de verkoopwaarde van de gemiddelde voorraad in dat jaar....

klik voor meer informatie
van elk afzonderlijk artikel. Samen met de hoge toegevoegde waardeToegevoegde waardeWaarde die een afnemer ontleent aan een product, boven de normaal verwachte waarde. Toegevoegde waarde is de grondslag voor een afnemergeorinteerde prijsstelling. Toegevoegde waarde is in het bijzonder van toepassing in de detailhandel. Voorbeeld: Goed gekwalificeerd personeel, dat betrouwbaar...

klik voor meer informatie
veroorzaakt dit de behoefteBehoefteEen behoefte is een door de mens geconstateerd tekort aan iets. Er is altijd een inwendige of uitwendige prikkel voordat iemand zich bewust wordt van een behoefte. Als de behoefte bewust en intens genoeg is, ontstaat een motief. Binnen behoeften is er een onderscheid tussen de primaire...

klik voor meer informatie
aan een relatief hoge brutomarge (verschil tussen inkoopprijs en verkoopprijs). Het prijsniveau ligt dus ook relatief hoog. Speci¬aalzaken verkopen vooral shopping goods en specialty goods. Ze worden meestal aangetroffen in het centrum van steden of in wijkcentra.

Speciaalzaken proberen zich op de volgende manieren steeds meer te onderscheiden:

Specialisatie naar doelgroep
Men probeert een specifieke consumentengroep aan te spreken. Naast modestijlen en leeftijdsklassen probeert men bij de segmentatie in toenemende mate aan te sluiten bij het gebruiksgedragGebruiksgedragAlle handelingen van een consument samenhangend met het gebruik of verbruik van een product. Onderdeel van het consumentengedrag....

klik voor meer informatie
van consumenten. Voorbeeld: winkels voor golfers (kleding, schoenen, tassen, sticks, ballen, sieraden, parfum, boeken).

Specialisatie naar (deel)assortiment (superspecialisatie)
Het gaat bij superspecialisatieSuperspecialisatieKenmerk van speciaalzaak met een verdere specialisatie van het assortiment. Voorbeeld: winkel die alleen stripboeken verkoopt....

klik voor meer informatie
om een extreem smal en diep assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
. Denk bijvoorbeeld aan een schoenenwinkel speciaal voor hardlopers. Het is ook mogelijk slechts één deelassortiment zo sterk te specialiseren en de andere artikelgroepen minder diep te houden. Bijvoorbeeld een sportartikelenwinkel met een superspecialisatieSuperspecialisatieKenmerk van speciaalzaak met een verdere specialisatie van het assortiment. Voorbeeld: winkel die alleen stripboeken verkoopt....

klik voor meer informatie
op het gebied van tennisrackets.
Specialisatie naar gebruiksverwante artikelen (totaalconcept)
Een totaalconceptTotaalconceptKenmerk van speciaalzaak met specialisatie naar gebruiksverwante artikelen. ...

klik voor meer informatie
laat artikelen in samenhang met elkaar zien, bijvoorbeeld rond het thema ‘uitgaan’: kleding, schoenen, accessoires, drankjes, entreekaarten. Door deze totaalconcepten vervagen de traditionele branchegrenzen. Andere voorbeelden zijn woonwinkels en kookwinkels. Hier ligt misschien het begin van een trendTrendTechniek om systematische ontwikkelingen van toevallige ontwikkelingen te scheiden. Het meest bekend is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde. Berekening: (1) de som van de waarden van 12 maanden delen door 12 (2) in de volgende maand de waarde van de eerste maand van de 12-maandssom...

klik voor meer informatie
om winkels te bundelen met amusement tot themaparken.

Specialisatie naar een of enkele merken
Een beperkt aantal sterke merken bepaalt het assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
. Aantrekkelijk voor de ondernemer is de meestal geldende regiobescherming (exclusieve distributie). Voorbeelden van zogenoemde one brandBrandNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
stores zijn Benetton en de ijsverkoper Australian. Slechts weinig merken zijn krachtig genoeg voor een dergelijke specialisatieSpecialisatieIn de macro-economie: de verdeling van taken over verschillende mensen, huishoudingen en bedrijfshuishoudingen. Dit leidt tot specialisatie en een hogere efficintie van de uitvoering van elke afzonderlijke taak. De uitvoering van elke taak leidt tot een surplus van producten dat de producent niet...

klik voor meer informatie
.

Enkele bijzondere vormen van speciaalzaken zijn nog:

Kijkwinkel (cataloguswinkel)
Van elk productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
in het assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
staat één productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
op de winkelvloer en in de catalogus. Wie dat productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
kiest, krijgt het uit het magazijn geleverd. Over het algemeen mag men weinig serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
verwachten. Het gaat vooral om bekende merken en de prijsstelling is meestal laag.

Kiosk
Op een plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten Vier Ps. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
waar veel mensen komen, speelt de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
met een smal en relatief ondiep assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
in op impulsieve koopwensen. De prijsstelling kan daardoor relatief hoog zijn. Denk aan lectuurkiosken en kiosken met dranken en versnaperingen op treinstations.

Dump
Geïmporteerde goederen worden verkocht tegen prijzen die (echt of schijnbaar) onder de producentenkostprijs liggen. Met name kleding, maar ook boeken, parfums, meubels en dergelijke worden via dumpverkoop aan de man gebracht. Vaak is de producent niet content met dumpverkoop, omdat die de normale verkoopprijzen onder druk zet.

Factory outlets (of: designer outlets)
Deze speciaalzaken zijn nog relatief nieuw in Nederland. Het gaat om een bijzonder type dumpzaken, waarbij de A-merkproducent instemt met het op deze wijze afdekken van de onderzijde van de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
en in sommige gevallen deze vorm van detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
zelf mede-exploiteert. Wanneer een A-merkproducent als Nike een eigen Nike Town opent, spreken we van flagship stores, die alleen producten van het betreffende merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
verkopen.13.3.2 - Geparallelliseerde handel

Geparallelliseerde handelGeparallelliseerde handelDetailhandel met een breed (geparallelliseerd) assortiment. In de praktijk veelal een formule die voor prijsdistributie kiest. Vandaar door sommigen als synoniemen opgevat....

klik voor meer informatie
is de detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
met een breed, maar relatief ondiep assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
. Deze winkels bieden naast elkaar uiteenlopende productgroepen aan. Men ziet als het ware de branches vervagen en binnen één vestiging in elkaar overlopen. Dit fenomeen heet daarom branchevervaging of parallellisatieParallellisatieAanbieden in de winkel van producten uit meerdere bedrijfskolommen. Hierdoor treedt branchevervaging op. ...

klik voor meer informatie
.

Er is een ontwikkeling gaande waarbij winkels ‘mengvormen’ kiezen tussen geparallelliseerd en speciaalzaakSpeciaalzaakWinkel met een smal maar diep assortiment met een hoge toegevoegde waarde en een relatief hoge prijs. Tegenovergestelde van geparallelliseerde handel. Veelal zal de speciaalzaak kiezen voor servicedistributie....

klik voor meer informatie
. Een speciaalzaakSpeciaalzaakWinkel met een smal maar diep assortiment met een hoge toegevoegde waarde en een relatief hoge prijs. Tegenovergestelde van geparallelliseerde handel. Veelal zal de speciaalzaak kiezen voor servicedistributie....

klik voor meer informatie
als Kruidvat verkoopt naast drogisterij-artikelen enkele soorten wijn. En Aldi heeft naast levensmiddelen ook wat consumentenelectronica in het assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
(computers, lege CD's, zelfs schotelantennes).

De geparallelliseerde handelGeparallelliseerde handelDetailhandel met een breed (geparallelliseerd) assortiment. In de praktijk veelal een formule die voor prijsdistributie kiest. Vandaar door sommigen als synoniemen opgevat....

klik voor meer informatie
verkoopt met name convenience goodsConvenience goodsGoederen waarvoor de consument geringe koopinspanning pleegt: de consument verlangt gemak bij de aankoop en koopt wat in de winkel van zijn keuze voorradig is. We onderscheiden binnen convenience goods: - stapelgoederen: frequent gekochte dagelijkse artikelen (bijvoorbeeld brood); -...

klik voor meer informatie
. De consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
kan in beginsel in één verkooppuntVerkooppuntAl dan niet vaste vestiging waar detailhandel plaatsvindt. Van belang voor de distributie, met name bij de vaststelling van distributiekengetallen....

klik voor meer informatie
zijn totale ‘boodschappenlijstje’ afwerken (one stop shopping). We onderscheiden:
  • supermarkt;
  • warenhuis;
  • hypermarkt.
Supermarkt
De supermarktSupermarktWinkelformule met een compleet assortiment van food-artikelen, aangevuld met non-foods die ook tot de convenience goods gerekend kunnen worden (zoals bijvoorbeeld toiletpapier). Meestal breed en redelijk diep assortiment, vooral bij de grotere zaken. Consumenten kopen in Nederland circa 80...

klik voor meer informatie
biedt naast elkaar aan diverse levensmiddelengroepen (kruidenierswaren, vlees, groente, fruit) en diverse nonfood-groepen (huishoudtextiel, drogisterijartikelen). De grootte van de supermarktwinkels varieert van 400 tot 2500 m2. De consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
gaf anno 1999 van elke euro die hij besteedt aan dagelijkse boodschappen, 80 eurocent uit in de supermarktSupermarktWinkelformule met een compleet assortiment van food-artikelen, aangevuld met non-foods die ook tot de convenience goods gerekend kunnen worden (zoals bijvoorbeeld toiletpapier). Meestal breed en redelijk diep assortiment, vooral bij de grotere zaken. Consumenten kopen in Nederland circa 80...

klik voor meer informatie
. In 1997 was dat omgerekend 73 eurocent en in 1989 nog maar 65 eurocent, aldus het CBS. De levensmiddelenspeciaalzaak zit dus in de verdrukking.

De winkelsfeer ademt een zekere efficiency, er is zelfbediening met kassa’s bij de uitgang. In het prijsniveau is nog sprake van een tweedeling:

‘Gewone’ supermarkt
Dit winkeltype heeft een breed en redelijk diep assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
van 6.000 tot 18.000 artikelen, waarin het aandeel nonfood (boeken, tijdschriften, speelgoed) steeds toeneemt. Behalve de bekende A-merken voert de supermarktSupermarktWinkelformule met een compleet assortiment van food-artikelen, aangevuld met non-foods die ook tot de convenience goods gerekend kunnen worden (zoals bijvoorbeeld toiletpapier). Meestal breed en redelijk diep assortiment, vooral bij de grotere zaken. Consumenten kopen in Nederland circa 80...

klik voor meer informatie
een uitgebreid assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
producten met winkelmerk. Naast zelfbediening komen er vaak ook bedieningsafdelingen voor (‘shop in the shop’: brood en banket, vlees en delicatessen). Winkelsfeer telt steeds zwaarder in de concurrentiestrijd. Voorbeelden: Albert Heijn en Super De Boer.

Verbruikersmarkt
De verbruikersmarktVerbruikersmarktWinkelvorm die gebruikmaakt van de discountformule. Komt in diverse branches voor. Kenmerken: lage prijzen, weinig dienstbetoon, veelal buiten stadskern gelegen, zelfbediening, eenvoudige winkelinrichting, ondiep assortiment en nadruk op omzetsnelheid....

klik voor meer informatie
(of: discounter) is een winkelvorm die zich kenmerkt door extreem lage prijzen om de afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
te lokken. Verdere kenmerken zijn: Voorbeelden: Aldi, Lidl en Hoogvliet.

Ook in andere branches wordt discountingDiscountingVorm van extreme prijsdistributie. De verbruikersmarkt is hiervan een voorbeeld. De discounter (of: verbruikersmarkt) hanteert discount pricing...

klik voor meer informatie
toegepast: tapijt, confectie, elektrische apparaten, enzovoort.

Warenhuis
Een warenhuisWarenhuisDetailhandel met een breed en diep assortiment. Het winkeltype met de meest ver doorgevoerde parallellisatie. De verkoopoppervlakte is groot, er is geen koopdwang en het warenhuis kenmerkt zich door veel nouveauts in het assortiment. Vorm van een grootwinkelbedrijf. Kent een tweedeling: -...

klik voor meer informatie
is een detailhandelsvestiging met een diep en zeer breed assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
dat in verschillende afdelingen wordt verkocht. Het CBS telt een winkelWinkelDetailhandel met een vaste vestigingsplaats....

klik voor meer informatie
pas mee als warenhuisWarenhuisDetailhandel met een breed en diep assortiment. Het winkeltype met de meest ver doorgevoerde parallellisatie. De verkoopoppervlakte is groot, er is geen koopdwang en het warenhuis kenmerkt zich door veel nouveauts in het assortiment. Vorm van een grootwinkelbedrijf. Kent een tweedeling: -...

klik voor meer informatie
indien er minimaal acht branches in de nonfood sector én een levensmiddelenafdeling aanwezig zijn.

Men duidt een warenhuisWarenhuisDetailhandel met een breed en diep assortiment. Het winkeltype met de meest ver doorgevoerde parallellisatie. De verkoopoppervlakte is groot, er is geen koopdwang en het warenhuis kenmerkt zich door veel nouveauts in het assortiment. Vorm van een grootwinkelbedrijf. Kent een tweedeling: -...

klik voor meer informatie
ook wel aan als een detailhandelsvorm met meerdere speciaalzaken ‘onder één dak’. Qua bedieningsvorm is het warenhuisWarenhuisDetailhandel met een breed en diep assortiment. Het winkeltype met de meest ver doorgevoerde parallellisatie. De verkoopoppervlakte is groot, er is geen koopdwang en het warenhuis kenmerkt zich door veel nouveauts in het assortiment. Vorm van een grootwinkelbedrijf. Kent een tweedeling: -...

klik voor meer informatie
voor de meeste productgroepen in de jaren zeventig van de twintigste eeuw overgegaan van bediening naar zelfbediening en/of zelfkeuze. Enkele andere kenmerken van het warenhuisWarenhuisDetailhandel met een breed en diep assortiment. Het winkeltype met de meest ver doorgevoerde parallellisatie. De verkoopoppervlakte is groot, er is geen koopdwang en het warenhuis kenmerkt zich door veel nouveauts in het assortiment. Vorm van een grootwinkelbedrijf. Kent een tweedeling: -...

klik voor meer informatie
, in vergelijking met speciaalzaken, zijn: In Nederland kennen we eigenlijk twee verschillende typen warenhuizen. Enerzijds het conventionele warenhuisWarenhuisDetailhandel met een breed en diep assortiment. Het winkeltype met de meest ver doorgevoerde parallellisatie. De verkoopoppervlakte is groot, er is geen koopdwang en het warenhuis kenmerkt zich door veel nouveauts in het assortiment. Vorm van een grootwinkelbedrijf. Kent een tweedeling: -...

klik voor meer informatie
(bijvoorbeeld Bijenkorf) met een gemiddeld verkoopvloeroppervlak van 7500 m2, en anderzijds de kleinere zogenoemde variety store (bijvoorbeeld HEMA) met een verkoopvloeroppervlak vanaf ongeveer 1000 m2.

Warenhuizen hadden een tijdlang grote moeite zich tussen de speciaalzaken te handhaven. Ze kwamen in een onduidelijke middenpositie terecht. Enkele oorzaken daarvan waren:
Hypermarkt
De hypermarktHypermarktWinkeltype met als hoofdkenmerk een zeer breed, redelijk diep assortiment van food- en non-foodartikelen dat door middel van zelfbediening wordt verkocht....

klik voor meer informatie
(of: superstore) is een winkeltype met een zeer breed, redelijk diep assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
van foodFoodVoedingsmiddelen, als assortimentsonderdeel. Voor de winkelformule van bijvoorbeeld een supermarkt, maar ook een warenhuis, kan de verhouding in het assortiment tussen food en non-food van groot belang zijn...

klik voor meer informatie
en nonfood dat door middel van zelfbediening wordt verkocht. Zo beschouwd is een hypermarktHypermarktWinkeltype met als hoofdkenmerk een zeer breed, redelijk diep assortiment van food- en non-foodartikelen dat door middel van zelfbediening wordt verkocht....

klik voor meer informatie
een kruising van een supermarktSupermarktWinkelformule met een compleet assortiment van food-artikelen, aangevuld met non-foods die ook tot de convenience goods gerekend kunnen worden (zoals bijvoorbeeld toiletpapier). Meestal breed en redelijk diep assortiment, vooral bij de grotere zaken. Consumenten kopen in Nederland circa 80...

klik voor meer informatie
en een warenhuisWarenhuisDetailhandel met een breed en diep assortiment. Het winkeltype met de meest ver doorgevoerde parallellisatie. De verkoopoppervlakte is groot, er is geen koopdwang en het warenhuis kenmerkt zich door veel nouveauts in het assortiment. Vorm van een grootwinkelbedrijf. Kent een tweedeling: -...

klik voor meer informatie
. Voorbeelden: Konmar, Trefcenter en Maxis. Het verkoopvloeroppervlak is meer dan 2500 m2 en er is doorgaans een grote parkeergelegenheid. Daardoor bevinden hypermarkten zich meestal buiten of aan de rand van grote steden.

De ontwikkeling van de hypermarktHypermarktWinkeltype met als hoofdkenmerk een zeer breed, redelijk diep assortiment van food- en non-foodartikelen dat door middel van zelfbediening wordt verkocht....

klik voor meer informatie
als distributievorm blijft in Nederland achter bij de oor-spronkelijke verwachtingen. In het minder dichtbevolkte buitenland (bijvoorbeeld Frankrijk, Spanje) is de betekenis van de hypermarktHypermarktWinkeltype met als hoofdkenmerk een zeer breed, redelijk diep assortiment van food- en non-foodartikelen dat door middel van zelfbediening wordt verkocht....

klik voor meer informatie
veel groter. Kennelijk zijn de mensen daar meer gewend aanzienlijke afstanden af te leggen voor hun dagelijkse en wekelijkse benodigdheden.13.3.3 - Persoonlijke verkoop

Bij de persoonlijke verkoopPersoonlijke verkoopDe persoonlijke contacten, zonder tussenkomst van de media, tussen de onderneming en haar afnemers met als uiteindelijk doel het afsluiten van een (verkoop)transactie. Bij persoonlijke verkoop op met name consumentenmarkten maakt men onderscheid tussen ambulante verkoop en directe verkoop....

klik voor meer informatie
onderscheiden we: Ambulante verkoop
Bij ambulante verkoopAmbulante verkoopDetailhandelsvorm zonder vaste vestiging. Markthandel vindt plaats op daarvoor aangewezen marktterreinen. Rivierhandel vindt plaats op rivieren, en is vooral gericht op opvarenden van rivierschepen. Een oude benaming voor een detaillist op de rivier is parlevliet. Straathandel vindt plaats in...

klik voor meer informatie
moet je denken aan markthandel aan de ene kant en straathandel en rivierhandel aan de andere kant. De rijdende winkelRijdende winkelAmbulante handelsvorm waarbij een klein assortiment producten, meestal levensmiddelen, wordt aangeboden. De klant komt in de wagen. Het verkoopsysteem is zelfbediening....

klik voor meer informatie
(bijvoorbeeld SRV) is een vorm van straathandel, compleet met zelfbediening. In het bijzonder daar waar ‘gaten’ in de distributieve voorzieningen bestaan (platteland, nieuwe wijken), voorzien rijdende winkels in de behoefteBehoefteEen behoefte is een door de mens geconstateerd tekort aan iets. Er is altijd een inwendige of uitwendige prikkel voordat iemand zich bewust wordt van een behoefte. Als de behoefte bewust en intens genoeg is, ontstaat een motief. Binnen behoeften is er een onderscheid tussen de primaire...

klik voor meer informatie
aan levensmiddelen.

De markthandel is een van de levendigste distributievormen. In ons land zijn ongeveer 900 officiële warenmarkten, die bij elkaar zo’n 55.000 standplaatsen tellen. De meeste marktkooplui zijn kleine zelfstandigen die het risicoRisicoDe consument die een aankoop overweegt, neemt daarbij risicos waar. Hij is onzeker over de gevolgen van de genomen beslissing. Het gaat om de volgende risicos: - financieel (is het product zijn geld waard?; hoe hoog worden de gebruikskosten?); - functioneel (zal het product leveren wat ik...

klik voor meer informatie
en de hoge vaste lasten van een vaste winkellocatieWinkellocatieFysieke plaats waar een winkel zich bevindt. De voor de marketing belangrijke kenmerken van een winkellocatie zijn onder meer: - eigenschappen van de populatie binnen verzorgingsgebied; - bereikbaarheid (parkeerbaarheid) voor leveranciers en afnemers; - aantrekkelijkheid van de omgeving...

klik voor meer informatie
niet kunnen of willen dragen. Maar de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
van een vaste plek op een goedlopende marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
kunnen aardig aantikken.

Veel mensen gaan naar de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
vanwege:
  • de (vermeende) lage prijzen;
  • het vrij kunnen rondsnuffelen;
  • de ongedwongen sfeer;
  • het brede (soms verrassende) aanbod van goederen.
Directe verkoop
Huis-aan-huisverkoop, partyverkoopPartyverkoopVorm van directe verkoop tijdens een speciaal daarvoor georganiseerde bijeenkomst, de party. De bijeenkomst vindt veelal plaats ten huize van een particulier, die daarvoor bekenden uitnodigt. Een verkoper meestal een vertegenwoordiger van de producent verzorgt demonstraties en verkoop. Voor...

klik voor meer informatie
, rechtstreekse verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
vanaf de fabriek en directe verkoopDirecte verkoopVorm van persoonlijke verkoop, waarbij de gangbare detailhandel (waaronder ook de ambulante handel) wordt gepasseerd. Onder directe verkoop vallen huis-aan-huisverkoop, rechtstreekse verkoop vanaf de fabriek....

klik voor meer informatie
via zogenoemde responsadvertenties vallen onder directe verkoopDirecte verkoopVorm van persoonlijke verkoop, waarbij de gangbare detailhandel (waaronder ook de ambulante handel) wordt gepasseerd. Onder directe verkoop vallen huis-aan-huisverkoop, rechtstreekse verkoop vanaf de fabriek....

klik voor meer informatie
.

Huis-aan-huisverkoop is al een heel oude distributievorm. In vroeger eeuwen trok de marskramer langs de dorpen met onder meer naai-artikelen. Via huisaanhuisverkoop (of: colportage) worden onder meer diepvriesproducten (Snackboertje) en unsought goods aan de man gebracht. Zo stuurde een kabelmaatschappij verkopers langs de deuren om internet-abonnementen via de kabel te verkopen.

PartyverkoopPartyverkoopVorm van directe verkoop tijdens een speciaal daarvoor georganiseerde bijeenkomst, de party. De bijeenkomst vindt veelal plaats ten huize van een particulier, die daarvoor bekenden uitnodigt. Een verkoper meestal een vertegenwoordiger van de producent verzorgt demonstraties en verkoop. Voor...

klik voor meer informatie
is vooral succesvol bij producten als cosmetica, lingerie, huishoudelijke artikelen, enzovoort. Bekende voorbeelden zijn Tupperware en Avon. De consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
ervaart de persoonlijke aandacht en de mogelijkheid om de producten thuis te zien als de grote voordelen van deze manier van verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
.


13.3.4 - Niet-persoonlijke verkoop

 Niet-persoonlijke verkoopNiet-persoonlijke verkoopVorm van niet-winkelverkoop, waarbij media worden ingezet. De koper komt dus niet persoonlijk in contact met de verkoper. E-commerce en postorderverkoop zijn vormen van niet-persoonlijke verkoop. ...

klik voor meer informatie
is niet gebonden aan een bepaalde vaste vestigingsplaats. Het contact tussen koperKoperPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
en verkoperVerkoperNaast de specifieke verkoper, de salesman, zien we in de praktijk een grote verscheidenheid van verkopers. We noemen er enkele: - De merchandiser: door schaalvergroting in de detailhandel verschuift de werkelijke verkooptaak naar de verkoopleider/verkoopdirecteur. De functie van verkoper is...

klik voor meer informatie
verloopt via de post (postorder), telefoon, internet of andere niet-persoonlijke media. De koperKoperPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
kan de producten niet vasthouden, proberen, enzovoort, zoals in ‘gewone’ winkels. Om het risicoRisicoDe consument die een aankoop overweegt, neemt daarbij risicos waar. Hij is onzeker over de gevolgen van de genomen beslissing. Het gaat om de volgende risicos: - financieel (is het product zijn geld waard?; hoe hoog worden de gebruikskosten?); - functioneel (zal het product leveren wat ik...

klik voor meer informatie
dat hieraan voor de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
is verbonden te verkleinen, is meestal sprake van een soepele retourregeling.

Een ander opvallend aspect van niet-persoonlijke verkoopNiet-persoonlijke verkoopVorm van niet-winkelverkoop, waarbij media worden ingezet. De koper komt dus niet persoonlijk in contact met de verkoper. E-commerce en postorderverkoop zijn vormen van niet-persoonlijke verkoop. ...

klik voor meer informatie
vormen de gemakkelijke betalingsvoorwaarden (betaling in termijnen). Ook redenen als ‘gemakkelijk’ en ‘lekker thuis’ ziet de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
als voordelen van niet-persoonlijke verkoopNiet-persoonlijke verkoopVorm van niet-winkelverkoop, waarbij media worden ingezet. De koper komt dus niet persoonlijk in contact met de verkoper. E-commerce en postorderverkoop zijn vormen van niet-persoonlijke verkoop. ...

klik voor meer informatie
.

Wat betreft het assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
in de niet-persoonlijke verkoopNiet-persoonlijke verkoopVorm van niet-winkelverkoop, waarbij media worden ingezet. De koper komt dus niet persoonlijk in contact met de verkoper. E-commerce en postorderverkoop zijn vormen van niet-persoonlijke verkoop. ...

klik voor meer informatie
kunnen we een onderscheid maken naar: Electronic commerce (of: e-commerce) is een vorm van niet-persoonlijke verkoopNiet-persoonlijke verkoopVorm van niet-winkelverkoop, waarbij media worden ingezet. De koper komt dus niet persoonlijk in contact met de verkoper. E-commerce en postorderverkoop zijn vormen van niet-persoonlijke verkoop. ...

klik voor meer informatie
waarbij de afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
gebruikmaakt van elektronische middelen, zoals internet. De snelle toename hiervan ziet men vooral in branches waar afnemers zonder veel moeite hun keuze kunnen bepalen vanaf een computerscherm en waar distributiekostenDistributiekostenBegrip: Distributiekosten zie ook: Distributie Kosten verbonden aan de voortstuwing van producent naar consument; hieronder vallen de verkoopkosten van de producent en de marges van de distributiebedrijven die noodzakelijk zijn voor de bestrijding van inkoopkosten, handlingkosten,...

klik voor meer informatie
niet onevenredig zwaar aantikken als men de spullen laat thuisbezorgen. Consumenten (en ook zakelijke kopers) kopen daarom steeds makkelijker en vaker boeken, cd’s, hard- en software, maar ook reizen en ontspanning via e-commerce.
In landen waar winkels soms ver weg zijn (naast het al genoemde Frankrijk en Spanje ook Duitsland en de Verenigde Staten) maakt e-commerce, in navolging van postorderverkoopPostorderverkoopVorm van directe verkoop waarbij de klant zijn keuze maakt op basis van een catalogus of een andere schriftelijke aanbieding. De distributie van de artikelen gebeurt per post, of via eigen afleverautos. In landen met een lage bevolkingsdichtheid is de afstand tot de winkels vaak zodanig groot,...

klik voor meer informatie
, de snelste groei door.