» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 13 - Handelsbedrijven

Inhoudsopgave

13.5 - Groothandel

De groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
vervult in tal van branches een belangrijke intermediaire functieFunctieIn de organisatieleer: totaal van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een persoon. Een taak voldoet volgens recente inzichten aan voorwaarden zoals: - afwisseling; - uitdagend, maar binnen het vermogen (de competentie) van de functionaris vallend....

klik voor meer informatie
tussen producenten en detaillisten. Vaak kunnen, willen of mogen detaillisten niet rechtstreeks inkopen bij een fabrikant.
Ze kunnen het niet, doordat ze bijvoorbeeld de taal van de buitenlandse producent niet machtig zijn of doordat het ze aan tijd ontbreekt.
Ze willen het niet, omdat ze bijvoorbeeld te grote hoeveelheden moeten inkopen of te veel verschillende inkooprelaties moeten onderhouden.
Ze mogen het niet, omdat bijvoorbeeld de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
een exclusief importrecht heeft de producent niet bereid is kleine bestellingen te verwerken.

Als we uitgaan van de intermediaire positie van de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
, kunnen we zijn functies benoemen. Daarbij kunnen we zien welke voordelen dit met zich meebrengt voor producent en detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
(zie tabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
13.2).


TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
13.2 Functies en voordelen groothandel
Functie  Voordeel
voor producent 
Voordeel
voor detaillist 
 Gradering en assortimentsvorming  product komt in het aanbod aan detailhandel  aantrekkelijk totaalassortiment van uiteenlopende producenten
 inkoop en verkoop  beperking verkoopkosten  toegankelijke bron van producten en diensten
 communicatie en service  overbrengen van marktinformatie  delen van best practices; ondersteuning bij category management
 promotie  promotie bij detaillisten;
ondersteuning bij promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
door producent, gericht op consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
(fiancieel, logistiekLogistiekDistributie; de wijze waarop de producten de consument bereiken....

klik voor meer informatie
en promotiioneel)
landelijke promotie; ondersteuning bij promotie door detaillist (financieel, logistiek en promotioneel) 
 transport  hogere doelmatigheid doordat detaillist complete bestelling plaatst  minder verschillende leveranciers aan de deur; aanpassing van levertijden aan wensen van de detaillist
 opslag  lagere voorraden; snellere levering aan detaillist verhoogt afzet aan finale consument  lagere voorraden; snellere levering aan detaillist verhoogt afzet aan finale consument
 financiering  meer zekerheid van betaling  leverancierskrediet, dus minder werkkapitaal nodig (ofwel voorfinanciering)
 risico's dragen  lagere risico's inzake voorraden, betaling, afzet, transport  retourgarantie beperkt verkooprisico
13.5.1 - Vijf soorten groothandel

Niet elk groothandelsbedrijf vervult alle bovengenoemde functies. Soms neemt de producent, of juist de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
een deel van de functies op zich. Van meer naar minder complete functievervulling zijn er vijf soorten groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
te onderscheiden: Service merchandiser
De serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
merchandiser (of: rack jobber) is een groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
(soms een producent) die een groot deel van de detailhandelsfunctie overneemt. ServiceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
merchandisingMerchandisingVorm van een contractueel verticaal marketingsysteem, gebaseerd op dienstverlening van de groothandel of de producent aan de detailhandel. Zowel de groothandel (als bedrijf) als de functionaris (die rondrijdt) heet (service) merchandiser of rack jobber. De dienstverlening kan inhouden: -...

klik voor meer informatie
betreft vooral producten die de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
kopzorgen geven omdat ze branchevreemd zijn of modegevoelig. De artikelen vertegenwoordigen een klein verkoopvolume in het assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
van de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
, maar hij wil ze voor de compleetheid wel in zijn assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
behouden. De serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
merchandiser vergemakkelijkt de opname van deze ‘moeilijke’ artikelen door een uitgebreid dienstenpakket.
  • hij zorgt voor een uitgebalanceerd assortiment;
  • hij financiert de winkelvoorraad (alleen wat verkocht wordt, wordt afgerekend);
  • hij zorgt voor het schap en de eventuele display;
  • hij vult indien nodig de voorraad aan;
  • hij neemt de prijsbepaling over.
In het levensmiddelenkanaal gaat het vaak om non-foodsNon-foodsProduct, niet zijnde een voedingsmiddel (food-artikel), als assortimentsonderdeel. Van non-foods bestaat een groot aantal productgroepen. Voor de winkelformule van bijvoorbeeld een warenhuis, maar ook een supermarkt, kan de verhouding in het assortiment tussen food en non-food van groot belang...

klik voor meer informatie
(bijvoorbeeld huishoudelijke artikelen, toiletartikelen, tijdschriften). Een bekende serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
merchandiser is Sorbo met huishoudelijke artikelen.

Full service groothandel
Hiermee bedoelen we de ‘normale’ groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
, die alle reeds genoemde normale groothandelsfuncties verricht.

Verzendgroothandel (of: mail order wholesaler)
Deze groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
werkt volgens hetzelfde principe als het postorderbedrijfPostorderbedrijfVorm van detailhandel die niet is gebonden aan een bepaalde vaste vestigingsplaats. Er is bij de koop geen persoonlijk contact tussen koper en verkoper. De consument wordt benaderd via advertenties, folders en catalogi. De bestelling vindt schriftelijk of per telefoon plaats. Levering meestal via...

klik voor meer informatie
. Men levert vooral kleine bestellingen aan verafgelegen winkels en aan grootverbruikers. Voorbeelden zijn Viking Direct (kantoorbenodigdheden) en Manutan, voorheen: Overtoom (zie het kaderKaderBestand waarin alle elementen uit de populatie zijn opgenomen. Het kader gebruikt men om een (willekeurige) steekproef te kunnen trekken. Daarvoor moet men in de trekkans rekening houden met doublures (objecten die meer dan 1 maal in het kader voorkomen) of deze doublures er eerst uithalen....

klik voor meer informatie
'Tuut-tuut, dat is snel').


‘Tuut-tuut, dat is snel!’
‘Ja, graag 30 meter magazijnstellingen, 200 stapelbakken, 3 winkelrekken, 4 ladders, 2 rollerbanen, 8 kantinetafels, 32 stoelen, 3 bureau’s en 2 dossierkasten. Maar ik moet ’t wel snel hebben!!!’
Verzendgroothandel Overtoom levert 30.000 artikelen uit voorraad en als de klantKlantPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
vóór 15.00 uur belt, gaat de bestelling nog dezelfde dag de deur uit. ‘Van de 100 orders kunnen we er 97 direct uitvoeren. Onze afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
ervaart deze servicegraadServicegraadHier: het op de behoefte van de afnemers en in relatie tot de gewenste concurrentiepositie vaststellen van de te leveren fysieke distributieprestatie. Deze prestatie kan men vaststellen op basis van o.a.: - gewenste levertijden; - gewenste hoeveelheden (in totaal of per keer); - gewenste...

klik voor meer informatie
als goed. De overige drie kunnen we uiteraard ook leveren, maar niet direct,’ vertelt directeur Bert Bouman. ‘Wanneer we de laatste 3% ook in voorraad zouden hebben, dan zou onze voorraadpositie het drie- tot viervoudige van het huidige niveau zijn. Daar hangt natuurlijk een fors prijskaartje aan.’
Bij Overtoom verschijnen jaarlijks twee catalogi, één op het technische vlak en één voor kantoorinrichting. De oplageOplageHet aantal gedrukte exemplaren dat daadwerkelijk bij het publiek terechtkomt....

klik voor meer informatie
van elke catalogus is 200.000 stuks. Overtoom voert per dag zo’n 1000 orders uit (allemaal snel!), gelijkelijk verdeeld over de twee afzetmarkten.
‘We zijn opgericht in 1946 en we noemen ons nog steeds een technische groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
,’ aldus Bouman. ‘Onze klanten zijn zeer tevreden. We hebben slechts een retourpercentage van 2 en dat is voor een postorderbedrijfPostorderbedrijfVorm van detailhandel die niet is gebonden aan een bepaalde vaste vestigingsplaats. Er is bij de koop geen persoonlijk contact tussen koper en verkoper. De consument wordt benaderd via advertenties, folders en catalogi. De bestelling vindt schriftelijk of per telefoon plaats. Levering meestal via...

klik voor meer informatie
uitzonderlijk laag. We groeien dan ook nog steeds en hebben de laatste jaren ook in het buitenland aan de weg getimmerd. In Duitsland, België, Frankrijk, Groot-Brittannië, en straks ook Spanje is Overtoom actief. En overal met dezelfde formule: Tuut-tuut, dat is snel, het lijkt Overtoom wel!!’

Bron: diverse bronnen

Zelfbedieningsgroothandel
De zelfbedieningsgroothandel (of: cash and carry wholesaler) verkoopt uit het magazijn (‘winkel’) tegen contante betaling aan detaillisten en grootverbruikers. Deze formule is ontstaan omdat de full serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
voor kleine detaillisten te duur is. Voorbeelden: Makro (levensmiddelen) en Office Centre (kantoorbenodigdheden). Doordat de zelfbedieningsgroothandel lage kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
heeft (voor transport, krediet, verkoop), kan hij doelmatig kleine orders uitvoeren. Grotere detaillisten maken in noodsituaties wel eens gebruik van de cash and carry groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
, namelijk als hun voorraad uitgeput is.

Drop shipper
Een drop shipper verzamelt orders bij detaillisten en geeft deze door aan de producent. De producent zelf zorgt voor de afhandeling, inclusief het transport. De hoofdfunctie van de drop shipper is dus verkopen. Vooral bij bulkgoederen (steenkool, hout) treft men dit type groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
aan.