» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 13 - Handelsbedrijven

Inhoudsopgave

13.6 - Ontwikkelingen in de groothandel

De groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
zit van nature 'middenin' het distributiekanaalDistributiekanaalKeten van opeenvolgende marketinginstituties die betrokken zijn bij de voortstuwing van goederen en diensten van producent naar consument. Ten aanzien van het aantal schakels dat een distributiekanaal heeft onderscheiden we: - het ultrakorte kanaal (rechtstreekse levering van producent aan...

klik voor meer informatie
. Daardoor is ze min of meer de speelbal van de ontwikkelingen bij producenten en detaillisten. Dit betekent dat ontwikkelingen in de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
vooral bestaan uit bedreiging in hun bestaan vanuit producenten en detaillisten. En het verweer van de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
tegen deze bedreiging.

 

13.6.1 - Bedreiging van de groothandel

Producenten en detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
zoeken van tijd tot tijd naar wegen om de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
te 'passeren'. Dan nemen ze zelf de functieFunctieIn de organisatieleer: totaal van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een persoon. Een taak voldoet volgens recente inzichten aan voorwaarden zoals: - afwisseling; - uitdagend, maar binnen het vermogen (de competentie) van de functionaris vallend....

klik voor meer informatie
van de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
over, want het overbruggen van de verhoudingsverschillen tussen producent en consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
blijft nodig. (Denk aan de 800 ton appels in oktober en het potje appelmoes in juni…)

Uitschakelingstendens vanuit de detailhandel
ConcentratieConcentratieHet verschijnsel dat ondernemingsactiviteiten in een steeds kleiner aantal ondernemingen raken samengebald. Dit is een gevolg van ketenvorming, fusies en het verliezen van de concurrentiestrijd door zwakkere partijen. Concentratie heeft aldus invloed op het aantal aanbieders dan wel afnemers op een...

klik voor meer informatie
is een proces waarbij het aantal zelfstandige aanbieders, afnemers of intermediairs in een marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
afneemt. Door fusies en overnames, maar ook door samenwerking, ontstaan steeds grotere marktpartijen.

In de detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
gaat het concentratieproces steeds verder. Grootwinkelbedrijven, warenhuizen en dergelijke grote marktpartijen kopen zulke grote partijen tegelijk in, dat zij direct met de producent zaken kunnen en willen doen. Ze hebben bovendien voldoende schaalgrootte om mensen aan te trekken die de nodige kennis van specifieke producten en markten bezitten. Door bundeling van inkoop proberen groepen van kleine detailhandels dezelfde inkoopvoorwaarden te verkrijgen als het grootbedrijfGrootbedrijfOnderneming met 50 of meer werknemers in dienst....

klik voor meer informatie
. Via een dergelijke inkoopcombinatieInkoopcombinatieVorm van een contractueel of vrijwillig horizontaal marketingsysteem. In de inkoopcombinatie kopen detaillisten gezamenlijk in bij grossiers of producenten. In dat laatste geval hebben zij dus de grossiersfunctie overgenomen. Door de gezamenlijke inkoop ontstaat een inkoopvoordeel....

klik voor meer informatie
kunnen ook de detailhandels de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
uitschakelen. De levering gaat eveneens rechtstreeks, of via het centraal magazijn van de inkoopcombinatieInkoopcombinatieVorm van een contractueel of vrijwillig horizontaal marketingsysteem. In de inkoopcombinatie kopen detaillisten gezamenlijk in bij grossiers of producenten. In dat laatste geval hebben zij dus de grossiersfunctie overgenomen. Door de gezamenlijke inkoop ontstaat een inkoopvoordeel....

klik voor meer informatie
. Zo kunnen producent en detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
dus de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
'passeren' en samen de groothandelsmargeGroothandelsmargeMarge tussen de verkoopprijs van de producent en de inkoopprijs van de detailhandel. De groothandelsmarge staat van beide zijden onder druk. ...

klik voor meer informatie
verdelen.

Overigens moet de betekenis van grootwinkelbedrijven niet worden overschat. Van de totale detailhandelsomzet beweegt volgens het EIMEIMEconomisch Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf. Een overheidsinstelling die zich bezighoudt met bedrijfseconomisch onderzoek in het midden- en kleinbedrijf (0 tot 50 werkzame personen) en bedrijfsstatistieken verzorgt....

klik voor meer informatie
(Economisch Instituut voor Midden en Kleinbedrijf) het aandeel van het grootbedrijfGrootbedrijfOnderneming met 50 of meer werknemers in dienst....

klik voor meer informatie
zich rond de 35%.

Uitschakelingstendens vanuit de producent
Aan de zijde van de producent liggen minstens vijf oorzaken ten grondslag aan een geleidelijke uitschakeling van de groothandel:

1 functie-uitoefening
Doordat de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
in zijn assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
meerdere artikelen van verschillende producen¬ten heeft, biedt hij weinig ‘duwkracht’. Hij kan dus moeilijk individuele artikelen pousseren.

2 marketing
Met het belangrijker worden van de marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
wensten producenten meer beheersing over de distributie: zelf de distributiepunten bepalen, zelf invloed op de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
hebben, enzovoort. De komst van internet heeft daartoe nog extra mogelijkheden geopend.

3 kosten
De inkoopvolumes van steeds grotere detaillisten maken het ook uit kostenoogpunt mogelijk de groothandelaar uit te schakelen. Overigens: bij rechtstreekse distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier P¬ís Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder...

klik voor meer informatie
aan alle afzonderlijke verkooppunten lopen de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
van fysieke distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier P¬ís Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder...

klik voor meer informatie
snel op. Dat weerhoudt veel producenten ervan de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
uit te schakelen.

4 accountmanagement
De concentratieConcentratieHet verschijnsel dat ondernemingsactiviteiten in een steeds kleiner aantal ondernemingen raken samengebald. Dit is een gevolg van ketenvorming, fusies en het verliezen van de concurrentiestrijd door zwakkere partijen. Concentratie heeft aldus invloed op het aantal aanbieders dan wel afnemers op een...

klik voor meer informatie
in de detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
biedt de producenten gelegenheid om over aanzienlijke verkoopvolumes en met deskundige gesprekspartners bij de detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
zaken te doen. Deze accountmanagementbenadering maakt de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
overbodig.

5 maatwerk
Producenten zijn geneigd met maatwerk in te spelen op de zeer diverse wensen van eindgebruikers. Computerfabrikant Dell bijvoorbeeld: Dat maakt computerwinkels overbodig.
 

13.6.2 - Verweermogelijkheden van de groothandel

De groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
kan kiezen uit twee soorten reacties op deze uitschakelingstendenzen: Functievervulling aanpassen
Tegenmaatregelen in de sfeer van functievervulling zijn bijvoorbeeld: Kosten verlagen
Als tegenmaatregel in de orde van kostenverlaging kiest de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
voor:

 

13.6.3 - Groothandel van de toekomst

Trekken we de trendTrendTechniek om systematische ontwikkelingen van toevallige ontwikkelingen te scheiden. Het meest bekend is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde. Berekening: (1) de som van de waarden van 12 maanden delen door 12 (2) in de volgende maand de waarde van de eerste maand van de 12-maandssom...

klik voor meer informatie
van specialisatieSpecialisatieIn de macro-economie: de verdeling van taken over verschillende mensen, huishoudingen en bedrijfshuishoudingen. Dit leidt tot specialisatie en een hogere effici√ęntie van de uitvoering van elke afzonderlijke taak. De uitvoering van elke taak leidt tot een surplus van producten dat de producent niet...

klik voor meer informatie
en parallellisatieParallellisatieAanbieden in de winkel van producten uit meerdere bedrijfskolommen. Hierdoor treedt branchevervaging op. ...

klik voor meer informatie
in de detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
door, dan zou een alerte groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
zijn plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
in de bedrijfskolom moeten kunnen behouden. Immers, detaillisten kunnen hoe dan ook niet zonder de functies die de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
vervult en ze kunnen ze lang niet allemaal zelf even efficiënt en effectief ter hand nemen.

Het oprukken van het grootwinkelbedrijfGrootwinkelbedrijfEen onder een eenheidsnaam werkende overwegend centraal bestuurde detailhandelsorganisatie met meerdere filialen en ten minste 50 werknemers. Om de verbondenheid van de filialen bij de consument duidelijk te maken hebben ze allemaal dezelfde huisstijl. Een grootwinkelbedrijf is tevens een...

klik voor meer informatie
tast het traditionele werkgebied van de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
aan. Maar de verdere ontwikkeling van de institutionele marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
(instellingen als afnemers) biedt verkoopkansen. Ook de economische integratieIntegratieWijze van groeien door de onderneming door uitbreiding van de activiteiten binnen de bedrijfskolom....

klik voor meer informatie
van de EUEUSamenwerkingsverband van (per 2004) 25 Europese landen. De samenwerking houdt onder meer in het wegnemen van handelsbeperkingen en het opstellen van gemeenschappelijke wet- en regelgeving....

klik voor meer informatie
opent kansen voor zowel inkoop als verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
. Een systematische, internationaal georiënteerde marketingaanpak is daarvoor noodzakelijk.