» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 13 - Handelsbedrijven

Inhoudsopgave

13.8 - Macht in het distributiekanaal

De samenwerkingen in het distributiekanaalDistributiekanaalKeten van opeenvolgende marketinginstituties die betrokken zijn bij de voortstuwing van goederen en diensten van producent naar consument. Ten aanzien van het aantal schakels dat een distributiekanaal heeft onderscheiden we: - het ultrakorte kanaal (rechtstreekse levering van producent aan...

klik voor meer informatie
en de organisatievormen leiden allemaal ook tot macht. Drie voorbeelden om dit te illustreren:
 1. De franchisegever heeft de macht om het assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

  klik voor meer informatie
  van de (zelfstandige!) franchisenemer te bepalen - als de franchisenemer in de keten wil blijven…
 2. De inkoopcombinatieInkoopcombinatieVorm van een contractueel of vrijwillig horizontaal marketingsysteem. In de inkoopcombinatie kopen detaillisten gezamenlijk in bij grossiers of producenten. In dat laatste geval hebben zij dus de grossiersfunctie overgenomen. Door de gezamenlijke inkoop ontstaat een inkoopvoordeel....

  klik voor meer informatie
  heeft de macht om een producent tot verregaande korting te dwingen - als de producent marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

  klik voor meer informatie
  wil realiseren…
 3. De producent heeft de macht om een nieuwe verpakkingVerpakkingDe verpakking speelt tegenwoordig een belangrijke rol; ze omvat veel meer dan bescherming van het product. Andere functies van de verpakking zijn: gebruiksgemak, opvallendheid, herkenbaarheid, emotional appeal, informatiebron, vergemakkelijken van vervoer, opslag en efficint hanteerbaar bij de...

  klik voor meer informatie
  te introduceren - die de tussenhandelTussenhandelHandelsondernemingen die, deel uitmakend van het distributiekanaal, een aantal marketingfuncties verrichten....

  klik voor meer informatie
  dan maar moet opnemen, als ze het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

  klik voor meer informatie
  in het assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

  klik voor meer informatie
  wil behouden…
Macht heeft onder andere invloed op assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
, marges, het te behalen omzetaandeelOmzetaandeelHet distributiekengetal dat aangeeft welk aandeel een bepaald product of merk heeft in de totale verkopen in die productklasse in betreffende winkel. ...

klik voor meer informatie
(schapruimte, voorraadpositie), de distributieintensiteit en de mogelijkheden om bepaalde winkelorganisaties in te schakelen. Het hebben van macht kan de opbrengsten verhogen en de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
verlagen. De strijd om de macht is dan ook continu gaande in elk distributiekanaalDistributiekanaalKeten van opeenvolgende marketinginstituties die betrokken zijn bij de voortstuwing van goederen en diensten van producent naar consument. Ten aanzien van het aantal schakels dat een distributiekanaal heeft onderscheiden we: - het ultrakorte kanaal (rechtstreekse levering van producent aan...

klik voor meer informatie
. Veeleer in subtiele machtsspelletjes, dan in een openlijke machtsstrijd.

In de relatieRelatieIn dienstenmarketing: commercieel verband tussen klant en dienstverlener. Er wordt onderscheid gemaakt tussen continue en discrete relaties....

klik voor meer informatie
van tussenhandelTussenhandelHandelsondernemingen die, deel uitmakend van het distributiekanaal, een aantal marketingfuncties verrichten....

klik voor meer informatie
enerzijds en producent anderzijds is de machtsbalans steeds meer opgeschoven in de richting van de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt naast de producent de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
. Hoe kon dat gebeuren? De hieronder genoemde ontwikkelingen zijn vaak tegelijk oorzaak en gevolg van de machtsverschuiving.


13.8.1 - Wie is de channel captain?

Wie geeft er leidingLeidingDe essentie van leiding is het richting geven aan actie van personen en deze actie op gang brengen en bestuderen om het gestelde doel te bereiken. Elementen van leiding zijn dan ook: analyse, planning, uitvoering en controle. Op grond hiervan kan een onderscheid worden gemaakt tussen: -...

klik voor meer informatie
aan het distributiekanaalDistributiekanaalKeten van opeenvolgende marketinginstituties die betrokken zijn bij de voortstuwing van goederen en diensten van producent naar consument. Ten aanzien van het aantal schakels dat een distributiekanaal heeft onderscheiden we: - het ultrakorte kanaal (rechtstreekse levering van producent aan...

klik voor meer informatie
? Ofwel: wie is de channel captainChannel captainEen van de schakels in een distributiekanaal die de leiding in het distributiekanaal op zich neemt. Deze partij zorgt ervoor dat, ondanks de belangentegenstelling tussen de schakels, een gecordineerd distributiekanaal, dus een verticaal marketingsysteem, ontstaat....

klik voor meer informatie
?
Bij merkartikelen is het soms de producent van het merkartikelMerkartikelEen merkartikel is een gemerkt artikel met een zodanig grote trouwe afnemersgroep, dat het betreffende merk in principe voor langere termijn een meerwaarde geeft aan het product....

klik voor meer informatie
. De producent biedt de andere schakels in het kanaal een door hem ontworpen marketingmix aan. De tussenhandelTussenhandelHandelsondernemingen die, deel uitmakend van het distributiekanaal, een aantal marketingfuncties verrichten....

klik voor meer informatie
kan met hem in zee gaan en de marketingmix accepteren en steunen of van medewerking afzien.

Maar steeds vaker treden distributiebedrijven op als channel captainChannel captainEen van de schakels in een distributiekanaal die de leiding in het distributiekanaal op zich neemt. Deze partij zorgt ervoor dat, ondanks de belangentegenstelling tussen de schakels, een gecordineerd distributiekanaal, dus een verticaal marketingsysteem, ontstaat....

klik voor meer informatie
. In dat geval bepaalt de tussenhandelTussenhandelHandelsondernemingen die, deel uitmakend van het distributiekanaal, een aantal marketingfuncties verrichten....

klik voor meer informatie
(grootwinkelbedrijf, groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
of inkoopcombinatie) de doelmarktDoelmarktGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit n of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
en het grootste gedeelte van de marketingmix. De producent kan in die situatie minder zelfstandig opereren. Bij winkelmerken en groothandelsmerken blijkt dit duidelijk.

Soms is niet zo duidelijk wie de channel captainChannel captainEen van de schakels in een distributiekanaal die de leiding in het distributiekanaal op zich neemt. Deze partij zorgt ervoor dat, ondanks de belangentegenstelling tussen de schakels, een gecordineerd distributiekanaal, dus een verticaal marketingsysteem, ontstaat....

klik voor meer informatie
is. Neem bijvoorbeeld Free Record Shop en de producent van een DVD onder licentie van voetbalclub Arsenal. Is Free Record Shop de channel captainChannel captainEen van de schakels in een distributiekanaal die de leiding in het distributiekanaal op zich neemt. Deze partij zorgt ervoor dat, ondanks de belangentegenstelling tussen de schakels, een gecordineerd distributiekanaal, dus een verticaal marketingsysteem, ontstaat....

klik voor meer informatie
omdat die kan weigeren deze DVD met goals van Dennis Bergkamp (speler bij Arsenal) te ondersteunen? Of is de producent de channel captainChannel captainEen van de schakels in een distributiekanaal die de leiding in het distributiekanaal op zich neemt. Deze partij zorgt ervoor dat, ondanks de belangentegenstelling tussen de schakels, een gecordineerd distributiekanaal, dus een verticaal marketingsysteem, ontstaat....

klik voor meer informatie
omdat die kan weigeren Free Record Shop extra inkoopkorting te geven? Of is Arsenal uiteindelijk de channel captainChannel captainEen van de schakels in een distributiekanaal die de leiding in het distributiekanaal op zich neemt. Deze partij zorgt ervoor dat, ondanks de belangentegenstelling tussen de schakels, een gecordineerd distributiekanaal, dus een verticaal marketingsysteem, ontstaat....

klik voor meer informatie
, omdat die het beeldmateriaal heeft en de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
voor het uitbrengen ervan vaststelt?
Waarschijnlijk proberen de drie partijen de machtsstrijd niet openlijk te voeren. Zij hebben allemaal te veel te verliezen.