» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 13 - Handelsbedrijven

Inhoudsopgave

13.9 - Concurrentie en conflicten in de distributie

De partijen in de distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier Ps Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten Vier Ps. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het...

klik voor meer informatie
stippelen min of meer onafhankelijk van elkaar hun eigen doelstellingen en beleidBeleidBegrip uit de organisatiekunde. Het stellen van een doel, het vaststellen langs welke weg dit doel moet worden bereikt, het bepalen van de benodigde middelen om dit doel te bereiken, het uitvoeren van de benodigde activiteiten, het vaststellen en invoeren van controlemethodieken om te bepalen in...

klik voor meer informatie
uit. Er is niet zonder meer sprake van harmonie, maar eerder van tegenstellingen: de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
verkoopt een winkelformuleWinkelformulePropositie waarmee de detaillist de winkelende consument probeert aan te trekken. De winkelformule heeft drie bouwstenen: - Breedte van het assortiment; hoeveel verschillende productgroepen? - Breedte van de doelgroep: hoeveel verschillende kopersgroepen? - Hoogte van de marktpositie: welk...

klik voor meer informatie
, de grossierGrossierBegrip: Grossier zie ook: Distributiekanaal Groothandelsmarge Groothandelsmarketing Groothandelsmerk Schakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het...

klik voor meer informatie
verkoopt een assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
, de producent verkoopt producten. Alle partijen concurreren met elkaar en streven naar maximalisatie van hun resultaat. Deze rivaliteit is op zich gezond en geen grond voor conflict.

Er zijn twee varianten van kanaalconcurrentie: Dan is er in de kanaalconcurrentieKanaalconcurrentieBelangentegenstelling tussen twee of meer partijen in de distributieketen(s) van een product. Er zijn twee varianten van kanaalconcurrentie: 1 intrakanaalconcurrentie (intra channel competition): concurrentie tussen partijen binnen n distributiekanaal); over het algemeen concurrentie tussen...

klik voor meer informatie
nog het onderscheid horizontaal en verticaal: Deze vormen van concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorien), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
kunnen ook leiden tot conflicten. Voor het overzicht hebben we de vier varianten van kanaalconcurrentieKanaalconcurrentieBelangentegenstelling tussen twee of meer partijen in de distributieketen(s) van een product. Er zijn twee varianten van kanaalconcurrentie: 1 intrakanaalconcurrentie (intra channel competition): concurrentie tussen partijen binnen n distributiekanaal); over het algemeen concurrentie tussen...

klik voor meer informatie
en kanaalconflicten ondergebracht in tabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
13.4 KanaalconcurrentieKanaalconcurrentieBelangentegenstelling tussen twee of meer partijen in de distributieketen(s) van een product. Er zijn twee varianten van kanaalconcurrentie: 1 intrakanaalconcurrentie (intra channel competition): concurrentie tussen partijen binnen n distributiekanaal); over het algemeen concurrentie tussen...

klik voor meer informatie
en kanaalconflicten

TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
13.4 KanaalconcurrentieKanaalconcurrentieBelangentegenstelling tussen twee of meer partijen in de distributieketen(s) van een product. Er zijn twee varianten van kanaalconcurrentie: 1 intrakanaalconcurrentie (intra channel competition): concurrentie tussen partijen binnen n distributiekanaal); over het algemeen concurrentie tussen...

klik voor meer informatie
en kanaalconflicten
  horizontaal verticaal
intrakanaal tussen detaillisten of grossier of producenten onderling; binnen dezelfde distributieketen (bijvoorbeeld: concurrentie tussen Aldi en C1000 in verkoop van levensmiddelen) tussen detaillisten en / of grossiers en / of producenten in dezelfde distributieketen (bijvoorbeeld: groothandelaar levert aan eindverbruikers en concurreert zodoende met de detaillisten die ook van de groothandelaar afnemen)
interkanaal tussen detaillisten of grossiers of producenten onderling: binnen verschillende distributieketens (bijvoorbeeld: concurrentie tussen Aldi en Vobis in verkoop van computers) tussen detaillisten en / of grossiers en / of producenten in verschillende distributieketens (bijvoorbeeld: groothandelaar levert aan eindverbruikers die niet afnemen van zijn 'eigen' detaillisten)