» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 14 - Fysieke distributie

Inhoudsopgave

14.2 - Servicegraad

Zoals gezegd is het doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ¬Ďdoelstellingen¬í, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hi√ęrarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
van fysieke distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier P¬ís Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder...

klik voor meer informatie
om het productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
op de gewenste plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
beschikbaar te maken tegen zo laag mogelijke kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
. Elke afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
in de keten verlangt beschikbaarheid van het productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
bij zijn leverancier en stelt daaromtrent eisen aan zijn leverancier. De mate van zekerheid waarmee de leverancier kan garanderen dat hij aan die eisen voldoet, heet servicegraadServicegraadHier: het op de behoefte van de afnemers en in relatie tot de gewenste concurrentiepositie vaststellen van de te leveren fysieke distributieprestatie. Deze prestatie kan men vaststellen op basis van o.a.: - gewenste levertijden; - gewenste hoeveelheden (in totaal of per keer); - gewenste...

klik voor meer informatie
.

Een optimale fysieke distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier P¬ís Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder...

klik voor meer informatie
begint daarom met het vaststellen van de noodza¬kelijke servicegraad: wat is nodig om de afnemers tevreden te stellen? Met welke verkrijgbaarheidVerkrijgbaarheidDoelstelling van het marketinginstrument distributie. Deze doelstelling heeft twee aspecten: - kwantitatief: het realiseren van een bepaalde distributie-intensiteit; - kwalitatief: het realiseren van een bepaalde kwaliteit van de ingeschakelde winkels (toegevoegde waarde, aansluiting doelmarkten,...

klik voor meer informatie
kunnen wij goed concurreren?

Men kan de servicegraadServicegraadHier: het op de behoefte van de afnemers en in relatie tot de gewenste concurrentiepositie vaststellen van de te leveren fysieke distributieprestatie. Deze prestatie kan men vaststellen op basis van o.a.: - gewenste levertijden; - gewenste hoeveelheden (in totaal of per keer); - gewenste...

klik voor meer informatie
vaststellen op basis van een aantal criteria, zoals:
  • gewenste levertijden;
  • gewenste hoeveelheden;
  • de gewenste leveringsbetrouwbaarheid;
  • gewenste mogelijkheden tot spoedlevering;
  • toegestane beschadigingspercentages.
Voor de logistiekLogistiekDistributie; de wijze waarop de producten de consument bereiken....

klik voor meer informatie
managers van producenten, grossiers en detaillisten is servicegraadServicegraadHier: het op de behoefte van de afnemers en in relatie tot de gewenste concurrentiepositie vaststellen van de te leveren fysieke distributieprestatie. Deze prestatie kan men vaststellen op basis van o.a.: - gewenste levertijden; - gewenste hoeveelheden (in totaal of per keer); - gewenste...

klik voor meer informatie
een sleutelbegrip. Een bewuste strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen ¬Ďop hoofdlijnen¬í, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
kan zijn: het juist beter of slechter doen dan de concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorie√ęn), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
, uiteraard tegen een hogere respectievelijk lagere prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
.

Uitgaande van de vastgestelde gewenste servicegraadServicegraadHier: het op de behoefte van de afnemers en in relatie tot de gewenste concurrentiepositie vaststellen van de te leveren fysieke distributieprestatie. Deze prestatie kan men vaststellen op basis van o.a.: - gewenste levertijden; - gewenste hoeveelheden (in totaal of per keer); - gewenste...

klik voor meer informatie
van de fysieke distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier P¬ís Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder...

klik voor meer informatie
wordt de vol-gende stap vastgesteld: hoe kan men deze tegen zo laag mogelijke kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
realiseren. De kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
van fysieke distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier P¬ís Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder...

klik voor meer informatie
zijn aanzienlijk: ze bedragen naar schattingSchattingUitkomst van een steekproef. Een steekproef geeft nooit een exacte uitkomst. Er zijn onnauwkeurigheidsgrenzen....

klik voor meer informatie
gemiddeld 21% van de consumentenprijsConsumentenprijsPrijs die de consument voor een product moet betalen. ...

klik voor meer informatie
van een productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
. De belangrijkste vraagstukken waarover men een beslissing moet nemen, zijn:
  • hoe hoog moeten de voorraden zijn?
  • waar moet men de magazijnen vestigen?
  • welke transportmiddelen moet men inzetten?


Scanning
Voor de fysieke distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier P¬ís Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder...

klik voor meer informatie
in de detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
speelt scanningScanningAflezen van de Uniforme Artikel Codering. De verkoop van het desbetreffende product wordt direct in de computer verwerkt. Via scanning zijn dus snel voorraad- en verkoopgegevens, prijs- en margegegevens beschikbaar. Marktonderzoek via scanning levert derhalve vlug de voor dit onderzoek...

klik voor meer informatie
een onmisbare rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
. ScanningScanningAflezen van de Uniforme Artikel Codering. De verkoop van het desbetreffende product wordt direct in de computer verwerkt. Via scanning zijn dus snel voorraad- en verkoopgegevens, prijs- en margegegevens beschikbaar. Marktonderzoek via scanning levert derhalve vlug de voor dit onderzoek...

klik voor meer informatie
is het electronisch herkennen van een artikel aan de aangebrachte streepjescodeStreepjescodeDe streepjescode biedt de mogelijkheid om artikelen, verpakkingen en emballage een unieke code mee te geven. Deze unieke code kan door scanapparatuur worden uitgelezen en worden gecombineerd met andere gegevens. De voordelen voor de fysieke distributie van streepjescode in combinatie met scanning...

klik voor meer informatie
(of: barcodeBarcodeDe streepjescode biedt de mogelijkheid om artikelen, verpakkingen en emballage een unieke code mee te geven. Deze unieke code kan door scanapparatuur worden uitgelezen en worden gecombineerd met andere gegevens. De voordelen voor de fysieke distributie van streepjescode in combinatie met scanning...

klik voor meer informatie
(Engels)). In Nederland gebruikt men voor de noodzakelijke Uniforme Artikel CoderingUniforme Artikel CoderingDe streepjescode biedt de mogelijkheid om artikelen, verpakkingen en emballage een unieke code mee te geven. Deze unieke code kan door scanapparatuur worden uitgelezen en worden gecombineerd met andere gegevens. De voordelen voor de fysieke distributie van streepjescode in combinatie met scanning...

klik voor meer informatie
(UAC) het systeem van de EANEANEuropese Artikel Nummering (streepjescode op verpakkingen). Systeem waarbij op Europees niveau afspraken zijn gemaakt over de indeling van de artikelnummers, die ten grondslag liggen aan de streepjescodes. ...

klik voor meer informatie
(Europese Artikel Nummering). Het leesbare nummer is ook weergegeven met streepjes van verschillende dikte, die leesbaar zijn voor de scannerScannerAfleespen of laser aftaster. Bij de uniforme artikelcodering wordt de informatie over het product via de streepjescode ingelezen door dit elektronische apparaat....

klik voor meer informatie
.
De eerste twee cijfers zijn het landnummer (voor Nederland is dat 87). Daarna volgen 5 cijfers met de unieke code van de producent. De overige vijf cijfers zijn bedoeld voor het artikelnummer. Het laatste cijfer is een controlecijfer. De kassacomputer geeft de informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
('dit artikel is op dit tijdstip afgerekend') door aan het voorraadadministratiesysteem van de winkelier.

Bijna iedere distributieketen heeft grote voordelen bij de invoering van streepjescodes op producten en scanningScanningAflezen van de Uniforme Artikel Codering. De verkoop van het desbetreffende product wordt direct in de computer verwerkt. Via scanning zijn dus snel voorraad- en verkoopgegevens, prijs- en margegegevens beschikbaar. Marktonderzoek via scanning levert derhalve vlug de voor dit onderzoek...

klik voor meer informatie
bij de kassa: Als de winkelier zijn voorraadsystemen aansluit op de computer van zijn leveranciers, komt ECRECRDirecte terugkoppeling van de vraag(fluctuaties) in de distributieketen, met behulp van koppeling van informatiesystemen. Door ECR gaat de servicegraad omhoog, terwijl de voorraadkosten en de kosten van nee-verkoop kunnen dalen....

klik voor meer informatie
(Efficient Consumer Response) binnen handbereik.

Bron: diverse bronnen.